พระวังหน้า ที่หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรเสก ถ้าต้องการที่จะได้.....

ในห้อง 'งานบุญอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย sithiphong, 23 ธันวาคม 2005.

 1. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,417
  ค่าพลัง:
  +141,942
  พระวังหน้า ที่หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร ถ้าต้องการที่จะได้......................<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  พระวังหน้า ที่หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรเสกไว้ (มีการจัดสร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 ,รัชกาลที่ 5) ถ้าท่านใดต้องการที่จะได้เพื่อไว้บูชา ผมพอมีจะแบ่งปันให้ได้


  [​IMG]


  สำหรับผู้ที่นับถือและบูชาหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรครับ<O:p</O:p
  <O:p</O:p


  ถ้าเป็นพระพิมพ์ที่เป็นพิมพ์พระสมเด็จวังหน้า ผมขอองค์ละ 1,000.- บาท ,พิมพ์สมเด็จกรมเจ้าคุณท่า องค์ละ 1,500.-บาท ,พิมพ์สมเด็จกรมเจ้าคุณท่าคะแนนร้อย องค์ละ 2,000.- บาท ,พิมพ์สมเด็จเนื้อปัญจศิริ (ไม่ใช่รุ่นแรกนะครับ ) องค์ละ 1,000.-บาท พิมพ์ปี 2408 องค์ละ 500.- บาท แต่ถ้าเป็นพิมพ์อื่นๆ ผมขอองค์ละ 500.-บาท

  ส่วนเงินนั้น ผมขอให้นำไปบริจาคให้กับ สภากาชาดไทย , มูลนิธิชัยพัฒนา , โรงพยาบาลสงฆ์ ,วัดพระพุทธบาทน้ำพุ ลพบุรี ที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะครับ

  แล้วให้แจ้งที่อยู่มาให้ผม ผมจะจัดส่งพระไปให้ครับ  [b-wai] [b-wai] [b-wai]


  **********************************************************

  ปัจจุบันนี้ (เริ่มตั้งแต่ วันที่ 6 เมษายน 2549)

  ผมได้ยุติการแจกพระในกรณีการทำบุญ ด้านบน(ถ้าเป็นพระพิมพ์ที่เป็นพิมพ์พระสมเด็จวังหน้า ผมขอองค์ละ 1,000.- บาท ,พิมพ์สมเด็จกรมเจ้าคุณท่า องค์ละ 1,500.-บาท ,พิมพ์สมเด็จกรมเจ้าคุณท่าคะแนนร้อย องค์ละ 2,000.- บาท ,พิมพ์สมเด็จเนื้อปัญจศิริ (ไม่ใช่รุ่นแรกนะครับ ) องค์ละ 1,000.-บาท พิมพ์ปี 2408 องค์ละ 500.- บาท แต่ถ้าเป็นพิมพ์อื่นๆ ผมขอองค์ละ 500.-บาท
  ส่วนเงินนั้น ผมขอให้นำไปบริจาคให้กับ สภากาชาดไทย , มูลนิธิชัยพัฒนา , โรงพยาบาลสงฆ์ ,วัดพระพุทธบาทน้ำพุ ลพบุรี ที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะครับ แล้วให้แจ้งที่อยู่มาให้ผม ผมจะจัดส่งพระไปให้ครับ )

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


  ***แต่ถ้าต้องการที่จะได้พระวังหน้า ที่หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรเสกนั้น ผมจะให้ไปทำบุญในกระทู้


  ขอความเมตตาช่วยต่อชีวิต พระเณร


  รายละเอียด ก็จะมีในกระทู้ขอความเมตตาช่วยต่อชีวิตพระเณร หรือในกระทู้นี้แต่ในช่วงหน้าที่ประมาณ14 - 15 เป็นต้นไปครับ

  *****************************************************  ส่วนท่านที่ต้องการพระวังหน้า ที่หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรท่านเสก ผมได้นำพระพิมพ์ไปถวายหลวงพ่อแผนไว้แล้ว มีทั้งที่หลวงปู่พระอุตรท่านเสก หรือหลวงปู่อิเกสาโรท่านเสก หรือหลวงปู่อิเกสาโรและสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสีท่านเสกทั้งสององค์ หรือสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสีท่านเสก ผมคงให้ท่านไปทำบุญที่วัดบ่อเงินบ่อทอง และขอรับพระพิมพ์จากหลวงพ่อแผนเองครับ

  ***************************************************

  เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 22 เมย 2550

  วันนี้ข้าพเจ้า,ภรรยา และครอบครัว ได้........... ขอให้ คุณบิดา มารดา พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ,พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ , คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรทั้งหมด ,พระอรหันต์ทุกๆพระองค์,พระมหาโพธิสัตว์และพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ และทั้ง ๑๖ ชั้นฟ้า ๑๕ ชั้นดิน ผู้มีพระคุณ ญาติกาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ญาติสี่สกุลเจ็ดชั่วโคตรของข้าพเจ้า เจ้ากรรมนายเวร ปู่ ย่า ตา ยาย เทวดาประจำตัวข้าพเจ้า ,เทวดาประจำองค์พระพิมพ์ทุกองค์ ,พระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,สมเด็จพระเอกาทศรถ,สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ,พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า ,พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ,พระยาพิชัยดาบหัก ,กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ ,กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ,พระสยามเทวาธิราช ,พระภูมิ-เจ้าที่ที่บ้านข้าพเจ้า ,แม่ย่านางรถของข้าพเจ้า,ผู้ที่เสียสละให้กับแผ่นดินไทยทุกท่าน ,ท่านผู้เสกทุกท่าน ,เจ้าของและผู้สร้างพระพิมพ์หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร-พระพิมพ์สมเด็จเจ้าคุณกรมท่าทุกท่าน-พระพิมพ์ของวังหน้าและพระกรุวัดพระแก้วทุกท่าน,ท่านผู้เสกทุกท่าน ,เจ้าของและผู้สร้างวัตถุมงคลของวังหน้า-กรุวัดพระแก้ว-วัตถุมงคลหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรทุกประเภทที่ข้าพเจ้ามีอยู่ , เพื่อนสนิทมิตรสหายทั้งหลาย เพื่อนสาราสัตว์น้อยใหญ่ เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณี แม่พระคงคา พระเพลิง พระพาย แม่พระโพสพ พระภูมิ-เจ้าที่ พระมหาฤาษีและพระฤาษีทุกๆตน พระพิรุณ พยายมราช นายนิริยบาล ทั้งท้าวจตุโลกะบาลทั้งสี่ ศิริพุทธอำมาตย์ ชั้นจาตุมะหาราชิกาเบื้องบนจนถึงที่สุด พรหมาเบื้องต่ำตั้งแต่อเวจีขึ้นมาจนถึงมนุษย์โลก โดยรอบสุดขอบจักรวาลอนันตะจักรวาล คุณพระศรีรัตนตรัยและเทพยดาทั้งหลายตลอดทั้งอินทร์ พรหม ยม ยักษ์ คนธรรพ์ นาคา ขอให้มาอนุโมทนาในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในครั้งนี้ด้วยเทอญ<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  อิมินาปุญญะกัมเมนะ ด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้า,ภรรยา และครอบครัว ได้ .............................. ขออุทิศส่วนกุศลให้แก่ คุณบิดา มารดา พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ,พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ,คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรทั้งหมด ,พระอรหันต์ทุกๆพระองค์ ,พระมหาโพธิสัตว์และพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ ,ตัวข้าพเจ้าและทั้ง ๑๖ ชั้นฟ้า ๑๕ ชั้นดิน ผู้มีพระคุณ ญาติกาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ญาติสี่สกุลเจ็ดชั่วโคตรของข้าพเจ้า เจ้ากรรมนายเวร ปู่ ย่า ตา ยาย เทวดาประจำตัวข้าพเจ้า ,เทวดาประจำองค์พระพิมพ์ทุกองค์ ,พระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,สมเด็จพระเอกาทศรถ,สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ,พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า ,พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ,พระยาพิชัยดาบหัก ,กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ ,กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ,พระสยามเทวาธิราช ,พระภูมิ-เจ้าที่ที่บ้านข้าพเจ้า ,แม่ย่านางรถของข้าพเจ้า,ผู้ที่เสียสละให้กับแผ่นดินไทยทุกท่าน ,ท่านผู้เสกทุกท่าน ,เจ้าของและผู้สร้างพระพิมพ์หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร-พระพิมพ์สมเด็จเจ้าคุณกรมท่าทุกท่าน-พระพิมพ์ของวังหน้าและพระกรุวัดพระแก้วทุกท่าน, ท่านผู้เสกทุกท่าน เจ้าของและผู้สร้างวัตถุมงคลของวังหน้า-กรุวัดพระแก้ว-วัตถุมงคลหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรทุกประเภทที่ข้าพเจ้ามีอยู่ , เพื่อนสนิทมิตรสหายทั้งหลาย เพื่อนสาราสัตว์น้อยใหญ่ เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณี แม่พระคงคา พระเพลิง พระพาย แม่พระโพสพ พระภูมิ-เจ้าที่ พระมหาฤาษีและพระฤาษีทุกๆตน พระพิรุณ พยายมราช นายนิริยบาล ทั้งท้าวจตุโลกะบาลทั้งสี่ ศิริพุทธอำมาตย์ ชั้นจาตุมะหาราชิกาเบื้องบนจนถึงที่สุด พรหมาเบื้องต่ำตั้งแต่อเวจีขึ้นมาจนถึงมนุษย์โลก โดยรอบสุดขอบจักรวาลอนันตะจักรวาล คุณพระศรีรัตนตรัยและเทพยดาทั้งหลายตลอดทั้งอินทร์ พรหม ยม ยักษ์ คนธรรพ์ นาคา ท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ ท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุข ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป ด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าอุทิศไปให้นี้ จงเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ถึงพระนิพพานในปัจจุบันและอนาคตเบื้องหน้าโน้นเทอญ ฯ

  พุทธังอนันตัง ธัมมังจัรวาลัง สังฆังนิพพานัง ปัจจโยโหนตุ

  ***********************************************
  คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)
  พระวังหน้า ที่หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรเสก ถ้าต้องการที่จะได้... & ขอความเมตตาช่วยต่อชีวิต พระเณร & มหากฐินสามัคคีวัดบ่อเงินบ่อทอง วันที่29 ตุลาคม 2549 & ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิดินถวายวัดบ่อเงินบ่อทอง บัญชีของ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญบ่อเงินบ่อทอง ปริยัติศึกษา บัญชีออมทรัพย์ 203-0-06304-5 ชื่อบัญชี รร.พระปริยัติธรรมบ่อเงินบ่อทอง บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาพนมสารคาม
  เรื่องราววัดภูเหล่าเงินฮาง จ.อุบล กับการสร้างองค์ปฐม สมปราถนาได้ทันใจ&กฐิน14-15 ตค.49 ชื่อบัญชี พระอ่อนสา ฐิติคุโณ ธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด สาขา กิโลศูนย์ เลขบัญชี 340-4-11629-9
  ประชาสัมพันธ์งานบุญ"งานบุญคุณแผ่นดิน"จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2549 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อบัญชี "บุญคุณแผ่นดิน" สาขาตลาดเจ้าพรหม บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 059-1-88984-9http://www.boonkunpandin.com
  ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายหนังสือธรรมะแก่ 274 วัดกรรมฐานทั้ง 4 ภาคและวัดไทยในต่างประเทศ
  ร่วมสร้างกุศลบูรณะซ่อมแซม โบสถ์โบราณอายุ234ปี-วัดมะลิทรุดโทรมหนัก
  ***********************************************
  คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)
  พระวังหน้า ที่หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรเสก ถ้าต้องการที่จะได้... หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร ขอความเมตตาช่วยต่อชีวิตพระเณร บัญชีออมทรัพย์ 203-0-06304-5 ชื่อบัญชี รร.พระปริยัติธรรมบ่อเงินบ่อทอง ปริยัติศึกษา บมจ.ธ.กรุงไทย สาขาพนมสารคาม
  สโมสรนักบุญภูเหล่าเงินฮาง&คณะเบิกบาน บันเทิงบุญ
  สโมสรนักบุญภูเหล่าเงินฮาง ร่วมสร้างสรรกับ คณะเบิกบาน บันเทิงบุญ
  ชื่อบัญชี พระอ่อนสา ฐิติคุโณ ธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด สาขา กิโลศูนย์ เลขบัญชี 340-4-11629-9 เบอร์โทรพระอาจารย์สา 089-578-9600
  ที่อยู่วัด พระอ่อนสา ฐิติคุโณ วัดภูเหล่าเงินฮาง หมู่บ้านศรีสมบูรณ์ ต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270

  สโมสรนักบุญภูเหล่าเงินฮาง&คณะเบิกบาน บันเทิงบุญ เชิญร่วมทำบุญซื้อเครื่องสูบน้ำ ขุดเจาะน้ำ โรงครัว ชื่อบัญชี พระอ่อนสา ฐิติคุโณ ธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด สาขา กิโลศูนย์ เลขบัญชี 340-4-11629-9 เบอร์พระอาจารย์สา 089-578-9600

  ประชาสัมพันธ์"งานบุญคุณแผ่นดิน"วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๙

  มีศรัทธาแล้วใช้ปัญญานำ

  รู้น้อยว่ามากรู้ เริงใจ
  กลกบเกิดอยู่ใน สระจ้อย
  ไป่เห็นชะเลไกล กลางสมุทร
  ชมว่าน้ำบ่อน้อย สุดล้ำลึกเหลือ <!-- / sig --><!-- edit note -->

  ******************************************************

  คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน)
  พระวังหน้า ที่หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรเสก ถ้าต้องการที่จะได้...

  หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร (จากเว็บไซด์อกาลิโก)

  ขอความเมตตาช่วยต่อชีวิตพระเณร บัญชีออมทรัพย์ 203-0-06304-5 ชื่อบัญชี รร.พระปริยัติธรรมบ่อเงินบ่อทอง ปริยัติศึกษา บมจ.ธ.กรุงไทย สาขาพนมสารคาม

  สโมสรนักบุญภูเหล่าเงินฮาง&คณะเบิกบาน บันเทิงบุญ ชื่อบัญชี พระอ่อนสา ฐิติคุโณ ธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด สาขา กิโลศูนย์ เลขบัญชี 340-4-11629-9 เบอร์โทรพระอาจารย์สา 089-578-9600

  ประชาสัมพันธ์"งานบุญคุณแผ่นดิน"วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๙

  "ให้ร่วมกันสร้าง เราจะมาโปรดสัตว์ไม่ให้สร้างคนเดียว"

  เชิญร่วมทำบุญซื้อเครื่องสูบน้ำ ขุดเจาะน้ำ โรงครัว (จากเว็บไซด์ลานธรรมเสวนา)

  แจกฟรี รูปหลวงพ่อสิริ สิริวฒฺโน

  คณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร 1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า 2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า 3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า(หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า) 5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า(หลวงปู่หน้าปาน) พระวังหน้า ที่หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรเสก ถ้าต้องการที่จะได้... - หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร - ขอความเมตตาช่วยต่อชีวิตพระเณร - เชิญร่วมบริจาคค่าขุดบ่อบาดาล สนส บ่อเงินบ่อทอง - ให้ร่วมกันสร้าง เราจะมาโปรดสัตว์ไม่ให้สร้างคนเดียวบัญชีออมทรัพย์ 2030-06304-5 บัญชี รร.พระปริยัติธรรมบ่อเงินบ่อทอง ปริยัติศึกษา บมจ.ธ.กรุงไทย สาขาพนมสารคาม
  เชิญร่วมทำบุญซื้อเครื่องสูบน้ำ ขุดเจาะน้ำ โรงครัว ชื่อบัญชี พระอ่อนสา ฐิติคุโณ ธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด สาขา กิโลศูนย์ เลขบัญชี 340-4-11629-9 เบอร์พระอาจารย์สา 089-578-9600
  ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างมณฑปครอบ "หลวงพ่อหายโศก" <!-- / sig -->

  ชื่อหนังสือ
  วิเคราะห์พระพิมพ์สมเด็จฯ และพระสมเด็จท่านเจ้าคุณกรมท่า
  เจ้าพระยาภานุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุญนาค)
  ซึ่งเขียนโดย ท่านปรัศนี ประชากร (เป็นนามปากกาของท่านอาจารย์ประถม อาจสาคร ) ซึ่งปัจจุบันไม่มีวางขายที่ไหน แต่ยังพอมีจำหน่ายที่ ท่านอาจารย์ประถม อาจสาครครับ แต่ท่านอาจารย์ประถมท่านนำหนังสือเล่มนี้ จำนวน 2 เล่มไปมอบให้หอสมุดแห่งชาติครับ ก็ยังพอหาอ่านได้ครับ หนังสือเล่มนี้ พิมพ์ในปี 2539 ครับ<!-- / message --><!-- edit note -->

  คำอธิฐานขอบารมี<O:p</O:p

  ข้าพเจ้าขอเดชะพลานิสงค์<O:p</O:p
  เมื่อจะปลงชีวิตขอให้คิดได้<O:p</O:p
  ขออย่าได้มีมารมาผจญดลใจ เทพไทจงเห็นเป็นพยาน<O:p</O:p
  ขอให้ข้าพเจ้าได้ขจัดตัดกิเลส <O:p</O:p
  ขอข้ามเขตแว่นแคว้นแดนสงสาร<O:p</O:p
  ขอให้ได้สำเร็จประโยชน์โพธิญาณ เข้านิพพานพ้นทุกข์สุขสบาย<O:p</O:p
  ขอให้สมมาตรปรารถนาอย่าช้านัก การสิ่งใดรักชอบให้สมอารมณ์หมาย<O:p</O:p
  ขอให้พบพระทุกชาติอย่าคลาดคลาย <O:p</O:p
  ขออย่าให้ตายกลางอายุปัจจุบัน<O:p</O:p
  ตั้งแต่ชาตินี้จนชาติหน้า <O:p</O:p
  ขออย่าข้องขัดทรัพย์สินทุกสิ่งสรรพ<O:p</O:p
  การสิ่งใดบาปหยาบช้าทุกสิ่งอัน การสิ่งนั้นขออย่าได้พบประสพเลย<O:p</O:p  นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ<O:p</O:p

  ( อธิฐานทุกครั้ง หลังไหว้พระสวดมนต์แล้ว )
  เมื่อเจ้ามา มีอะไร มาด้วยเจ้า <O:p</O:p
  เจ้าจะเอา แต่สุข สนุกไฉน<O:p</O:p
  เจ้ามามือเปล่า เจ้าจะ เอาอะไร <O:p</O:p
  เจ้าก็ไป มือเปล่า เหมือนเจ้ามา<O:p</O:p
  ยศและลาภ หาบไป ไม่ได้แน่ <O:p</O:p
  มีเพียงแต่ ต้นทุน บุญกุศล<O:p</O:p
  ทรัพย์สมบัติ ทิ้งไว้ ให้ปวงชน <O:p</O:p
  แม้ร่างตน เขาก็เอา ไปเผาไฟ


  [​IMG]
  รูปคณะหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร (คณะโสณะ-อุตร)

  1.หลวงปู่พระอุตรเถระเจ้า
  2.หลวงปู่พระโสณเถระเจ้า
  3.หลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า (หลวงปู่อิเกสาโร)
  4.หลวงปู่พระฌาณียะเถระเจ้า (หลวงปู่ขรัวขี้เถ้า หรือหลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา ลพบุรี)
  5.หลวงปู่พระภูริยะเถระเจ้า (หลวงปู่หน้าปาน หรือหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด วัดโอภาสี กรุงเทพฯ)

  หมายเหตุ จากรูปนั้น ชื่อองค์แรกคือพระภูริยะเถระเจ้า แต่ที่ถูกต้องคือพระฌาณียะเถระเจ้า ส่วนองค์สุดท้ายคือพระฌาณียะเถระเจ้า ที่ถูกต้องคือพระภูริยะเถระเจ้า

  โดยปกติที่เห็นหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรกันทั่วๆไปนั้น จะเป็นรูปของหลวงปู่พระมูนียะเถระเจ้า(หลวงปู่อิเกสาโร)ครับ

  [​IMG][​IMG]  ประวัติหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร
  ลิขสิทธิ์ ท่านอาจารย์ประถม อาจสาคร  กาลามสูตร  ของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมครู
  <O:p</O:p

  1. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามกันมา <O:p</O:p
  2. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบๆกันมา<O:p</O:p
  3. อย่าปลงใจเชื่อ ค้วยการเล่าลือ <O:p</O:p
  4. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์<O:p</O:p
  5. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรก <O:p</O:p
  6. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะการอนุมาน<O:p</O:p
  7. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล <O:p</O:p
  8. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้ากันได้กับทฤษฏีที่พินิจไว้แล้ว<O:p</O:p
  9. อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ <O:p</O:p
  10.อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา<O:p</O:p
  เรื่องราวเกี่ยวกับพระเทพโลกอุดร มีมาช้านานแล้ว เริ่มต้นในยุคสมัยสุวรรณภูมิ หริภุญไชย สุโขทัย อยุธยา และตนโกสินทร์ หลักฐานที่ปรากฏชัดแต่ขาดการค้นคว้า อย่างจริงจังรู้ในชนกลุ่มน้อยทางเจโตบ้าง เช่น พระอริยคุณาธาร (ปุสโสเส็ง) และหลวงปู่คำคะนิง ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า คณะพระเทพโลกอุดร เคยมาพำนัก ณ ถ้ำดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวไปก็ไม่มีผู้ใดเห็นอย่างท่าน บางท่านที่มีวาสนาก็พบเห็นท่านและยืนยัน ครั้นจะเอาเข้าจริงก็ไม่สามารถพบเห็นท่าน คล้ายคนหนึ่งเคยเห็นผีแต่หลายคนอยากเห็นบ้างก็ไม่เห็น จนเกือบจะเป็นเรื่องอจิณไตย (คือเรื่องที่ไม่ควรนึกคิด) แต่ก็ไม่ใช่นิยายท่านมักอยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง สามารถปรากฏได้ในสถานที่ต่าง ๆ ไม่จำกัด ทั้งผู้ที่พบเห็นก็ปราศจากความรู้ว่าเป็นพระเทพโลกอุดรองค์ใดกันแน่ เพราะมีอยู่ด้วยกันถึง 5 พระองค์ และอาจมาในรูปต่าง ๆ ไม่ซ้ำกัน หรือปรากฏรูปเดิม แต่ที่มีวาสนาบารมีสูงส่งก็คือ คุณดอน นนทะศรีวิไล คนลาวไปประกอบอาชีพที่ประเทศแคนาดา ท่านผู้นี้ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด ถือเอกามังสะวิรัติมานานกว่าสิบปีซึ่งบรมครูพระเทพโลกอุดรโปรดปรานมาก คุณดอนและครอบครัว นับถือบรมครูพระเทพโลกอุดรมาก และเล่าให้ฟังว่าได้พบเห็นบรมครูพระเทพโลกอุดรด้วยตาเนื้อ 2 ครั้ง <O:p</O:p
  ครั้งแรกหลังจากเสร็จจากการนั่งสมาธิประจำวัน เป็นเวลาทางประเทศแคนาดา 00.02 น. ปรากฏพระภิกษุชรารูปหนึ่งเดินเข้ามาในบ้าน คุณดอนทราบทางจิตว่าเป็นบรมครูพระเทพโลกอุดรแน่ จึงก้มลงกราบและเรียนถามว่า
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 พฤศจิกายน 2009
 2. พงศ์

  พงศ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  149
  ค่าพลัง:
  +845
  มีรูปให้ดูไหมครับ และบัญชีที่จะโอนเงิน
   
 3. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,417
  ค่าพลัง:
  +141,942
  ผมเองไม่มีกล้องดิจิตอลครับ ก็เลยไม่มีพระให้ดู
  พระพิมพ์สมเด็จทั้งสมเด็จวังหน้า และสมเด็จกรมเจ้าคุณท่า ส่วนพระคะแนนกรมเจ้าคุณท่านั้น ด้านขอบบนขององค์พระจะโค้งครับ จะเป็นลักษณะคล้ายกับพระสมเด็จ ส่วนพิมพ์อื่นๆ พระของหลวงปู่มีมากพิมพ์ จะผมจะเลือกให้ดีไหมครับ
  ส่วนเงินนั้น ผมขอให้นำไปบริจาคให้กับ สภากาชาดไทย , มูลนิธิชัยพัฒนา , โรงพยาบาลสงฆ์ ,วัดพระพุทธบาทน้ำพุ ลพบุรี ที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะครับ
  ลองสอบถามไปยังสถานที่ดังกล่าวดู ว่าคุณมีความประสงค์จะขอบริจาคเงินให้ (ผมให้คุณบริจาคเงินทำบุญเอง) คุณบริจาคแล้ว กุศลก็จะได้กับคุณเองนะครับ ไมต้องบริจาคผ่านผม ใบอนุโมทนาก็เป็นชื่อของคุณ คุณสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ด้วย
  บริจาคแล้ว ช่วยแจ้งมาให้ผมทราบว่าได้บริจาคเงินแล้ว และแจ้งที่อยู่มา ผมจะส่งพระไปให้ครับ

  เบอร์โทรศัพท์นะครับ
  สภากาชาดไทย 0-2256-4032-6
  มูลนิธิชัยพัฒนา 0-2282-4425-8
  โรงพยาบาลสงฆ์ 0-2354-4288-9
  วัดพระพุทธบาทน้ำพุ 0-3641-3805
  ลองโทรสอบถามดูนะครับ ว่าจะบริจาคอย่างไร

  **************************************************

  วันที่ 5 กรกฎาคม 2550

  ผมขออนุญาตคุณเพชร นำบทกรวดน้ำของคุณเพชรมาลงไว้ที่นี้ครับ

  ขออารธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ พรหม เทพ เทพยดา อาจารย์ทั้งหลายๆสืบๆกันมา โดยมีหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร หลวงปู่ทวด หลวงปู่โต หลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุงเป็นที่สุด

  ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลจากการ.....(ทำบุญอะไร)..... ในวันนี้ แด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ พรหม เทพ เทพดา อาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมาโดยมีหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร หลวงปู่ทวด หลวงปู่โต หลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุงเป็นที่สุด พระยายมราช ท่านท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 เทพเทวาทั่วสากลพิภพ ขอพระยายมราช และท่านท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 จงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด

  ขออุทิศส่วนกุศลนี้แด่บูรพกษัตริย์ทุกๆพระองค์ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระศรีสุริโยทัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา จวบจนถึงบูรพกษัตราธิราชในราชวงศ์จักรีอันมีสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่ 1 จนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนารทวังหน้าองค์ที่ 1 ในราชวงศ์จักรี จนถึงกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ วังหน้าองค์ที่ 5 ในราชวงศ์จักรี

  ขออุทิศส่วนกุศลนี้แด่เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาพระวังหน้า พระสมเด็จเจ้าคุณกรมท่า ทุกๆองค์ ทุกๆพิมพ์ที่ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ครอบครอง พระอริยสงฆ์ที่ได้เสกพระพิมพ์ทุกๆองค์ เจ้าของสถานที่ พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ววังหน้า และวัดพระแก้ววังหลวงที่ใช้เป็นสถานที่ในการปลุกเสกองค์พระ ช่างสิบหมู่ทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างพระวังหน้า และสมเด็จเจ้าคุณกรมท่า

  ขออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยล่วงเกินมาแต่ชาติก่อนก้ดี ชาตินี้ก็ดี จะด้วยเจตนาก็ดี หรือไม่เจตนาก็ดี ใช่ญาติ หรือไม่ใช่ญาติก็ดี ขอจงได้อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตราบท้าวเข้าสู่พระนิพพาน

  ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้า และคณะได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ หากยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงไร ขอความคล่องตัว และขอคำว่าไม่มี จงอย่าได้บังเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าด้วยเทอญ<!-- / message --><!-- sig -->

  วันที่ 14 สิงหาคม 2550
  ขอเพิ่มเติมเรื่องราว ไหว้ 5 ครั้ง
  http://www.saktalingchan.com/index.p...icle&Id=262016

  [​IMG]

  เจ้าพระคุณสมเด็จ พระพุทธโฆษาจารย์ ญาณวรเถร<O:p</O:p

  วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร<O:p</O:p  <O:p</O:p
  1. เจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ได้เป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวงนี้ เมื่อพระคุณท่านมีอายุเพียง 27 ปี มีพรรษา 7 ยั่งยืนตลอดมาเป็นเวลาช้านานถึง 53 ปีฯ<O:p</O:p
  2. เจ้าประคุณสมเด็จ ฯได้รับพระราชทานสมณศักดิ์สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ นั้นมีอายุเพียง 56 ปี เท่านั้น ฯ<O:p</O:p
  3. เจ้าประคุณสมเด็จ ฯ เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งธรรมเนียมการเทศนาธรรมในวันอาทิตย์ขึ้นเป็นแห่งแรก เริ่มเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2471 ติดต่อกันมาถึงปัจจุบันนี้ นับเป็นเวลา 45 ปี ล่วงแล้ว ฯ<O:p</O:p
  4. เจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมหาเถรสมาคมบัญชาการคณะสงฆ์แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ แลบัญชาการคณะสงฆ์โดยตรงสืบต่อมาเป็นเวลา 5 ปี ( ตั้งแต่ พ.ศ. 2476 ถึง พ.ศ. 2481 ) ฯ<O:p</O:p
  5. เจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ได้ถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเสสกถาติดต่อกันถึง 4 รัชกาล คือตั้งแต่รัชกาลที่ 6-7-8-9 เป็นเวลาถึง 25 ปี ฯ<O:p</O:p
  6. เจ้าประคุณสมเด็จ ฯ มีสัทธิวิหาริก-อันเตวาสิก มากที่สุดถึง 6,666 องค์ ฯ<O:p</O:p
  7. เจ้าประคุณสมเด็จ ฯ เป็นต้นกำเนิดตำราไหว้ 5 ครั้งให้ศิษยานุศิษย์ปฏิบัติตาม หากผู้ใดไหว้ครบ 1 ปี เป็นกำหนด ผู้นั้นจักได้รับรูปที่ระลึกจากองค์ท่านด้านหน้าเป็นรูปองค์ท่าน ด้านหลังเป็นรูปยันต์ภควัม จากกรึกนามองค์ท่านเป็นอักษรย่อ โดยลำดับแห่งราชทินนามนั้น ๆ กระทั่งครั้งสุดท้ายได้จารึก 3 อักษรว่า พ.ฆ.อ. ซึ่งย่อจากราชทินนามว่า พุทธโฆษาจารย์ สมเด็จพระราชาคณะ ฯ<O:p</O:p
  8. สัทธิวิหาริกของเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ที่มีอายุยืนยาวที่สุด คือ ท่านเจ้าคุณพระโศภณศีลคุณ ( หลวงปู่หลุย พาหิยเถร ) ซึ่งเป็นสัทธิวิหาริกองค์ที่ 23 ปัจจุบันอายุ 92 ปี พรรษา 67 ( เกิด 9 สิงหาคม 2426 ) ยังเดินลงโบสถ์ลงสวดมนต์ทำวัตรได้เป็นประจำทุก ๆ วัน เป็นพระเถราจารย์องค์สำคัญ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือยิ่งของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ ฯ<O:p</O:p
  9. สัทธิวิหาริกของเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ที่ประพฤติปฏิบัติยอดเยี่ยม และเป็นพระเถระองค์สำคัญที่มีเกียรติคุณโด่งดังในปัจจุบัน คือ ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ ฯ ธมมฺวิตกฺโก ซึ่งเป็นสัทธิวิหาริกองค์ที่ 1740 ฯ
  ไหว้ 5 ครั้ง<O:p</O:p

  ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์<O:p</O:p
  วัดเทพศิรินทราวาส<O:p</O:p  <O:p</O:p
  ในวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ไม่ว่าเวลาใด ตามแต่เหมาะ ต้องไหว้ให้ได้ 5 ครั้งเป็นอย่างน้อย ในคราวเดียวกัน ถ้ามีดอกไม้ ธูปเทียน ก็บูชา ถ้าไม่มีก็มือ 10 นิ้วและปากกับใจ ควรไหว้จนตลอดชีวิต คือ ครั้งที่ 1 พึงนั่งกระโหย่งเท้าประนมมือว่า นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสฺมพุทฺธสฺส ฯ 3 หน แล้วว่าพระพุทธคุณ คือ อิติปิ โส ภควา อรห<SUP>&deg;</SUP> สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน<SUP>&deg; </SUP>พุทฺโธ ภควาติ ฯ หยุดระลึกถึงพระปัญญาคุณทรงรู้ดีรู้ชอบสิ้นเชิง พระบริสุทธิคุณทรงละความเศร้าหมองได้หมด พระกรุณาคุณทรงสงสารผู้อื่นและสั่งสอนให้ปฏิบัติตาม ของพระพุทธเจ้า จนเห็นชัดแล้วกราบลงหน 1 ฯ ครั้งที่ 2 ว่าพระธรรมคุณ คือ สฺวากฺขาโต ภควตา ธฺมโม สนฺทิฏฐิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺ จตฺต<SUP>&deg;</SUP> เวทิตพฺโพ วิญฺญหีติ ฯ หยุดระลึกถึงคุณพระธรรมที่รักษาผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว จนเห็นชัดแล้วกราบลงหน 1 ฯ ครั้งที่ 3ว่าสังฆคุณ คือ สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสฺงโฆ ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสฺงโฆ สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสฺงโฆ ยทิทฺ จฺตตาริ ปุริสยุคานิ อฏฐ ปุริสปุคฺคลา เอส ภควโต สาวกสฺงโฆ อาหุเนยฺโย ปาหุเนฺยโย ทกฺขิเณยฺโย อญฺชลิกรณีโย อนุตฺตรฺ ปุญฺญกฺเขตตฺ โลกสฺสาติ ฯ หยุดระลึกถึงคุณ คือ ความปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูก ปฏิบัติชอบของพระอริยสงฆ์ จนเห็นชัดแล้วกราบลงหน 1 ฯ นั่งพับเพียบประนมมือ ตั้งใจถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ไม่ถือสิ่งอื่นยิ่งกว่าจนตลอดชีวิต ว่าสรณคมน์ คือ พุทฺธ<SUP>&deg;</SUP> สรณ<SUP>&deg;</SUP> คจฺฉามิ ธมฺม<SUP>&deg;</SUP> สรณ<SUP>&deg;</SUP> คจฺฉามิ สงฺฆ<SUP>&deg;</SUP> สรณ<SUP>&deg;</SUP> คจฺฉามิ ฯ ทุติยมฺปิ พุทฺธ<SUP>&deg;</SUP> สรณ<SUP>&deg;</SUP> คจฺฉามิ ทุติยมฺปิ ธมฺม<SUP>&deg;</SUP> สรณ<SUP>&deg;</SUP> คจฺฉามิ ทุติยมฺปิ สงฺฆ<SUP>&deg;</SUP> สรณ<SUP>&deg;</SUP> คจฺฉามิ ฯ ตติยมฺปิ พุทฺธ<SUP>&deg;</SUP> สรณ<SUP>&deg;</SUP> คจฺฉามิ ตติยมฺปิ ธมฺม<SUP>&deg;</SUP> สรณ<SUP>&deg;</SUP> คจฺฉามิ ตติยมฺปิ สงฺฆ<SUP>&deg;</SUP> สรณ<SUP>&deg;</SUP> คจฺฉามิ ฯ ครั้งที่ 4 ระลึกถึงคุณมารดาบิดาของตน จนเห็นชัดแล้วกราบลงหน 1 ฯ ครั้งที่ 5 ระลึกถึงคุณของบรรดาท่านผู้มีอุปการคุณแก่ตน เช่น พระมหากษัตริย์ และครูบาอาจารย์เป็นต้นไป จนเห็นชัดแล้วกราบลงหน 1 ฯ <O:p</O:p
  ต่อนี้ไปไม่ต้องประนมมือ ตั้งใจพิจารณาเรื่องและร่างกายของตนว่า จะต้องแก่ หนีความแก่ไปไม่พ้น จะต้องเจ็บ หนีความเจ็บไปไม่พ้น จะต้องตาย หนีความตายไปไม่พ้น จะต้องพลัดพราก จากของรัก ของชอบใจทั้งสิ้น มีกรรมเป็นของตัว คือ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นอนิจจัง ไม่เที่ยงไม่แน่นอน เป็นทุกข์ลำบากเดือดร้อน เป็นอนัตตา ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของตน ฯ ครั้นพิจารณาแล้ว พึงแผ่กุศลทั้งปวงมีการกราบไหว้เป็นต้นนี้ อุทิศให้แก่ท่านผู้มีคุณ มีบิดามารดาเป็นต้น ตลอดจนชั้นสูงสุด คือ พระมหากษัตริย์ ทั้งเทพดามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายว่า จงเป็นสุข ๆ อย่ามีเวรมีภัยเบียดเบียนกันและกัน รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด ฯ<O:p</O:p
  การไหว้ 5 ครั้งนี้ ถ้าวันไหนขาด ให้ไหว้ใช้หนี้ 5 ครั้งในวันรุ่งขึ้น ถ้านั่งกระโหย่งเท้าไม่ได้ ก็นั่งพับเพียบ ถ้าไม่ได้ ก็นอนไหว้ เมื่อยอมือไม่ขึ้นก็ปากกับใจ ถ้าทำได้อย่างนี้ เป็นเครื่องหยุดตนให้เป็นคนดีไม่ให้เป็นคนชั่ว และให้ตั้งอยู่ในที่ดีไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว ถ้าผู้ใดประพฤติได้เสมอจนตลอดชีวิต ผู้นั้นจะอุ่นใจในตัวของตัวเอง มีความเจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งๆ ขึ้นเสมอทุกคืนทุกวัน คุ้มครองป้องกันภยันตรายปราศจากความเสียหายที่ไม่เหลือวิสัย และตั้งตัวได้ในทางคดีโลกและทางคดีธรรม เต็มภูมิเต็มชั้นของตน ฯ ทุกประการ จบเท่านี้ ฯ

  ปัจฉิมโอวาท
  ของ
  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณวรมหาเถระ
  วัดเทพศิรินทราวาส

  ไม่ตายควาวนี้ ก็ตายคราวหน้า อย่างเศร้าโศก เสียทีที่ศึกษาปฏิบัติมา ร้องให้เศร้าโศก ก็ร้องไห้เสร้าโศกสังขารที่
  เกิดแก่เจ็บตายนั้นเอง ที่ไม่ร้องไห้เศร้าโศกนั้นมิใช่จะเป็นคนใจไม้ใส้ระกำอะไร

  ธรรมของพระก็คือ
  สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา
  สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา
  สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา
  ย่นลงก็ สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา
  สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา แล้วปรินิพพาน
  ไม่ต้องเกิดมาแก่ มาเจ็บ มาตายอีก

  (มีบัญชาให้บันทึกไว้เมื่อเช้าวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๙๔)
  <!-- / message --><!-- sig --><!-- / message -->
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 สิงหาคม 2007
 4. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,417
  ค่าพลัง:
  +141,942
  เบอร์โทรศัพท์นะครับ
  สภากาชาดไทย 0-2256-4032-6
  มูลนิธิชัยพัฒนา 0-2282-4425-8
  โรงพยาบาลสงฆ์ 0-2354-4288-9
  วัดพระพุทธบาทน้ำพุ 0-3641-3805
  ลองโทรสอบถามดูนะครับ ว่าจะบริจาคอย่างไร
  **************************************************
  -----------------------------------------------------------------------

  เพิ่มเติม เมื่อ 22 เมษายน 2550

  คำอธิฐานขอบารมี<O:p</O:p
  ข้าพเจ้าขอเดชะพลานิสงค์ เมื่อจะปลงชีวิตขอให้คิดได้<O:p</O:p
  ขออย่าได้มีมารมาผจญดลใจ เทพไทจงเห็นเป็นพยาน<O:p</O:p
  ขอให้ข้าพเจ้าได้ขจัดตัดกิเลส ขอข้ามเขตแว่นแคว้นแดนสงสาร<O:p</O:p
  ขอให้ได้สำเร็จประโยชน์โพธิญาณ เข้านิพพานพ้นทุกข์สุขสบาย<O:p</O:p
  ขอให้สมมาตรปรารถนาอย่าช้านัก การสิ่งใดรักชอบให้สมอารมณ์หมาย<O:p</O:p
  ขอให้พบพระทุกชาติอย่าคลาดคลาย ขออย่าให้ตายกลางอายุปัจจุบัน<O:p</O:p
  ตั้งแต่ชาตินี้จนชาติหน้า ขออย่าข้องขัดทรัพย์สินทุกสิ่งสรรพ<O:p</O:p
  การสิ่งใดบาปหยาบช้าทุกสิ่งอัน การสิ่งนั้นขออย่าได้พบประสพเลย<O:p</O:p


  นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ<O:p</O:p

  ( อธิฐานทุกครั้ง หลังไหว้พระสวดมนต์แล้ว )<O:p</O:p

  <O:p</O:p


  เมื่อเจ้ามา มีอะไร มาด้วยเจ้า เจ้าจะเอา แต่สุข สนุกไฉน<O:p</O:p

  เจ้ามามือเปล่า เจ้าจะ เอาอะไร เจ้าก็ไป มือเปล่า เหมือนเจ้ามา<O:p</O:p
  ยศและลาภ หาบไป ไม่ได้แน่ มีเพียงแต่ ต้นทุน บุญกุศล<O:p</O:p

  ทรัพย์สมบัติ ทิ้งไว้ ให้ปวงชน แม้ร่างตน เขาก็เอา ไปเผาไฟ<O:p</O:p

  <O:p</O:p

  วิธีการไหว้ ๕ ครั้ง ( มนต์พิธี )<O:p</O:p

  คนเราทุกคน ในวันหนึ่งๆ จะต้องไหว้ให้ได้ ๕ ครั้ง เป็นอย่างน้อยคือ ในเวลาค่ำใกล้จะนอน ตั้งใจระลึกถึงพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะอันสูงสุดและท่านผู้มีพระคุณแก่ตน คือ มารดาบิดา และครูอาจารย์ โดยประนมมือ<O:p</O:p
  ๑. นมัสการพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า<O:p</O:p
  อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กราบลงหนหนึ่ง<O:p</O:p
  ๒. ไหว้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ว่า<O:p</O:p
  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กราบลงหนหนึ่ง<O:p</O:p
  ๓. ไหว้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ว่า<O:p</O:p
  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ กราบลงหนหนึ่ง<O:p</O:p
  ๔. ไหว้คุณมารดาบิดา ว่า<O:p</O:p
  มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเท วันทามิ สาทะรัง กราบลงหนหนึ่ง<O:p</O:p
  ๕. ไหว้ครูอาจารย์ ว่า<O:p</O:p
  ปัญญาวุฑฒิกะเร เต เต ทินโน วาเท นะมามิหัง กราบลงหนหนึ่ง<O:p</O:p
  ต่อจากนั้น พึงตั้งใจแผ่เมตตาจิตไปในเพื่อนมนุษย์ และสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ว่า ขอท่านทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยกันหมดทั้งสิ้น เทอญ.


  พระพิมพ์ที่หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรท่านอธิษฐานจิตไว้นั้น สามารถเก็บรักษาและบูชาได้ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ถ้าเก็บรักษาและบูชาไม่ได้ ผมคงแย่ไปแล้ว ขณะนี้ผมมีอยู่ประมาณ 3-4,000 องค์ และสามารถมอบต่อให้ได้ เพียงแต่ว่าควรจะอธิบายความเป็นมาให้ผู้ที่ได้รับพระพิมพ์ทราบ จะได้ไม่เป็นผลที่ไม่ดีต่อผู้รับพระพิมพ์นั้นเอง<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  เคยมีผู้ที่ได้รับพระพิมพ์ไปจากอาจารย์ผม แล้วนำไปให้เซียนพระดู เซียนพระบอกว่าเก๊ ท่านนั้นรู้สึกโกรธอาจารย์ผมมาก ได้หักพระออกเป็นสองท่อน แล้วโยนทิ้งคลอง ผลปรากฏว่าอีก 6 เดือนต่อมาได้เสียชีวิต ผมเองไม่อยากให้เป็นเช่นท่านนี้<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  พระพิมพ์ที่ผมได้มอบให้กับผู้ร่วมทำบุญนั้น ผมเคยบอกแล้ว และคงจะบอกกันบ่อยๆขึ้นว่า พระพิมพ์นี้ เปรียบเป็นสมบัติของแผ่นดิน ก่อนอื่นผมขออธิบายคำว่าสมบัติของแผ่นดินก่อน ผมเองได้ถามท่านเจ้า(กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ อุปราชวังหน้า ในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งขณะนี้ท่านบวชอยู่ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอจินไตยอีก และพระองค์ท่านมีพระบัณฑูรให้สร้างพระวังหน้าขึ้น) ว่าผมได้บูชาพระพิมพ์ ซึ่งเป็นพระกรุวัดพระแก้วและได้ถูกนำออกมา ว่าผมจะบาปไหม ท่านเจ้าได้สอนผมว่า ผมเองก็มีบาปอยู่ส่วนหนึ่งแต่เป็นบาปที่เล็กน้อย ผมได้เรียนถามพระองค์ท่านต่อไปว่า ผมได้นำพระพิมพ์นี้ มาให้หลายๆคนได้บูชากันไปโดยนำเงินไปช่วยเหลือพระศาสนา ท่านเจ้าได้บอกผมต่ออีกว่า ดีแล้วโยม บุญต่อบุญ (ผมขอเล่าเพียงเท่านี้สำหรับเรื่องราวที่ผมได้พบกับท่านเจ้า(กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ) ) ต่อมาคือมีพระอาจารย์รูปหนึ่ง ซึ่งท่านเองก็สอนผมว่า พระพิมพ์ที่ท่านเจ้าสร้างขึ้นมานั้น สร้างขึ้นเพื่อชาติ เพื่อพระศาสนา (ผมก็ขอเล่าเพียงเท่านี้ครับ) ส่วนท่านอาจารย์ประถม ท่านเองก็สอนผมและคณะว่า คำว่าแผ่นดินนี้ ย่อมหมายความว่าประชากรของพระมหากษัตริย์ ถ้าแผ่นดินที่ไม่มีประชากร จะเรียกแผ่นดินได้อย่างไร เพราะฉะนั้น ผู้ที่ได้ครอบครองพระวังหน้าหรือพระวังหลวง ต้องเก็บรักษาอย่างดีและบูชาให้ดีด้วย ผมไม่แนะนำให้ไปเก็บรวมกับพระทั่วๆไปครับ
  <O:p</O:p
  <O:p</O:p
  ความแตกต่างระหว่างพระพิมพ์วังหน้า,วังหลวง กับพระพิมพ์โดยทั่วไป
  <O:p</O:p
  1.พระพิมพ์วังหน้าหรือวังหลวง สร้างขึ้นในพระราชวังหน้า หรือพระราชวังหลวง โดยเกิดจากพระบัณฑูรของท่านเจ้า(กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ) หรือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ,พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือขุนนางชั้นผู้ใหญ่ <O:p</O:p
  ส่วนพระพิมพ์ทั่วๆไปสร้างขึ้นในวัด หรือโรงงาน<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  2.มวลสารที่ใช้นั้น พระพิมพ์วังหน้าหรือวังหลวง จะมีมวลสารต่างๆเช่น ปูนเพชร (ซึ่งนำเข้ามาจากเทือกเขาฮันซุย ประเทศจีน ในสมัยปลายรัชกาลที่ 4 และสมัยรัชกาลที่ 5 ,ผงวิเศษหรือผงมูลกัจจายน์ที่พระภิกษุสงฆ์ได้เรียนบาลี ,เศษทองคำ ซึ่งได้มาจากหน่วยสุวรรณกิจ(เป็นหน่วยงานที่ทำทองในพระราชวังหน้าและพระราชวังหลวง) ,เหล็กไหล หรือขี้เหล็กไหล ,จ้าวน้ำเงิน ,เศษเพชร เศษพลอย ฯลฯ <O:p</O:p
  ส่วนมวลสารที่ใช้สร้างพระพิมพ์ทั่วๆไป เป็นปูนธรรมดา ,ผงเสกของคณาจารย์ต่างๆ<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  3.พิธีพุทธาภิเษก พระพิมพ์วังหน้าหรือวังหลวง ถ้าสร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2400
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 เมษายน 2007
 5. bht

  bht เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  535
  ค่าพลัง:
  +1,660
  คุณ sithipong ครับ
  1.แล้วจะรู้ได้ไงครับท่านไหนทำจริงไม่จริง คนเรามีศีลไม่เหมือนกันนะครับ ผมเองก็สนใจครับ แต่ไม่เคยเห็น
  พระพิมพ์สมเด็จทั้งสมเด็จวังหน้า และสมเด็จกรมเจ้าคุณท่า และพระคะแนนกรมเจ้าคุณด้วย
  2.คืออยากเห็นรูปคำ ถ้าไม่มีกล่อง ก็ใช้เครื่องสแกนก็ได้ครับ เหมือนกับครับ
  3.ทำบุญแบบอื่นๆ ได้ไหมครับ เช่น สร้างพระ ทำบุญกับคุณยายผีป่า หรือทำบุญกับวัดแถวบ้านครับ
  ขอโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับท่าน...
   
 6. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,417
  ค่าพลัง:
  +141,942
  ผมมีความเชื่ออยู่ว่า คนที่นับถือและบูชาหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร ต้องมีสัจจะครับ ก่อนที่ผมจะส่งพระไปให้นั้น ผมจะนำพระที่จะส่งไปบอกหลวงปู่ก่อนว่า ผมจะส่งพระให้ใคร และผู้ที่จะได้รับพระนั้น ได้ทำบุญอะไรไปครับ

  ที่ผมให้ทำบุญทั้งสี่แห่งนี้ เป็นการทำบุญเพื่อช่วยเหลือคนหมู่มากครับ กุศลจะแรงนะครับ

  ส่วนพระนั้น ผมเองนำไปให้ท่านอาจารย์ประถม ท่านดูให้แล้วว่าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นครับ ผมเองก็ห้อยอยู่ครับ ส่วนเรื่องเครื่องแสกนผมเองก็ไม่มี ครับต้องขอโทษด้วย

  ------------------------------------------

  ขอเก็บไว้ครับ

  หมายเหตุ 1 ผมไม่ถ่ายรูปพระพิมพ์ลงในเว็บครับ

  หมายเหตุ 2 หากท่านที่มีประสงค์จะร่วมทำบุญ แต่ไม่มั่นใจว่า พระพิมพ์(พระเครื่อง)ที่ผมจะมอบให้เพื่อเป็นพุทธานุสติและเพื่อบูชา เป็นพระพิมพ์(พระเครื่อง)ที่ไม่แท้หรือไม่เป็นที่นิยมของวงการพระเครื่องไทย(การซื้อ-ขาย) ก็ไม่ต้องรับพระพิมพ์(พระเครื่อง)ไปครับ


  หมายเหตุ 3 ท่านใดจองและร่วมทำบุญก่อน มีสิทธิ์ได้ก่อน (การทำบุญกับมูลนิธิทั้ง 3 แห่ง ทำเร็ว บุญได้เร็วครับ)


  โดยท่านที่ร่วมทำบุญ ต้องสแกนหรือถ่ายรูปใบอนุโมทนาบัตรหรือสลิปการโอนเงินที่เป็นชื่อของท่านให้ผมทราบก่อน แล้วผมจะส่งพระพิมพ์ให้ ส่วนค่าจัดส่ง,ค่ากล่องและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผมเป็นผู้จ่ายให้เองครับ
  ----------------------------------------------


  หมายเหตุ หากท่านที่มีประสงค์จะร่วมทำบุญ แต่ไม่มั่นใจว่า พระพิมพ์(พระเครื่อง)ที่ผมจะมอบให้เพื่อเป็นพุทธานุสติและเพื่อบูชานั้น เป็นพระพิมพ์(พระเครื่อง)ที่ไม่แท้หรือไม่เป็นที่นิยมของวงการพระเครื่องไทย(การซื้อ-ขาย) ก็ไม่ต้องร่วมทำบุญและรับพระพิมพ์(พระเครื่อง)ไป และเป็นพระพิมพ์ที่ไม่สามารถที่จะนำไปซื้อ-ขายในวงการพระเครื่องของเมืองไทยได้

  หมายเหตุ 1 พระวังหน้า ที่ผมนำมามอบให้กับผู้ที่ทำบุญในกระทู้ขอเชิญร่วมสร้างพระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง ณ สำนักสงฆ์ผาผึ้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาลาดพร้าว102 บช.ออมทรัพย์เลขที่ 1890-13128-8 ชื่อบัญชี นางพิชญ์สินี ชาญปารีชญา ,นายอุเทน งามศิริ ,นายสิรเชษฏ์ ลีละสุนทเลิศ และผมได้บอกบุญในกระทู้พระวังหน้า ที่หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรเสก ถ้าต้องการที่จะได้ เป็นพระพิมพ์ที่ไม่สามารถที่จะนำไปซื้อ-ขายในวงการพระเครื่องของเมืองไทยได้

  แต่หากจะนำไปเพื่อเป็นพุทธานุสติ และหรือการห้อยคอเพื่อคุ้มครองตนเอง และหรือการบูชาต่างๆ เพื่อเป็นการบูชาพระคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามกุกุกสันโธ ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาม สมณโคดม ,หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร ,สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ( การบูชาพระคุณพระสิวลีเถระเจ้า ,พระอนุรุธเถระเจ้า ,พระอุปคุตเถระเจ้า เนื่องจากการนำเข้าพิธีพุทธาภิเษกเพิ่มเติม) ,การบูชาพระคุณองค์พระมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ ,พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ,พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ,พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ,พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ,องค์อุปราชวังหน้า รัตนโกสินทร์ทุกๆพระองค์ และทั้งช่างสิบหมู่แห่งวังหน้า ,วังหลวง ,วังหลัง ,ช่างราษฎร์ทุกๆท่านและเทพเทวาทั้ง 16 ชั้นฟ้าและที่อยู่ในองค์พระพิมพ์(พระเครื่อง)ครับ

  ซึ่งเรื่องที่ผมได้บอกนั้น เป็นความเชื่อ ,ความเห็นของผม รวมทั้งคณะของผม ซึ่งก็แล้วแต่ท่านผู้ร่วมทำบุญและท่านผู้อ่านทุกๆท่าน จะมีความคิดเห็นอย่างไร ก็สุดแล้วแต่ครับ

  โมทนาบุญทุกประการกับทุกๆท่านครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • lokudon5.jpg
   lokudon5.jpg
   ขนาดไฟล์:
   8 KB
   เปิดดู:
   45,506
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 กันยายน 2008
 7. พงศ์

  พงศ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  149
  ค่าพลัง:
  +845
  วัดพระบาทน้ำพุ

  ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ทุนในการให้การศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งท่านสามารถบริจาคโดยโอนเงินผ่านธนาคาร ดังนี้.-


  ทางธนาคารโดยเข้าบัญชี “กองทุนอาทรประชานาถ”


  ธนาคารกรุงเทพ สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 289-0-84697-1

  ธนาคารทหารไทย สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 304-2-41277-9

  ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุรสงคราม เลขที่บัญชี 174-2-39000-0

  ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 579-2-33730-7

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 111-1-47300-7

  ธนาคารนครหลวงไทย สาขาลพบุรี เลขที่บัญชี 340-2-14976-0

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางเลิ้ง เลขที่บัญชี 000-2-12022-0


  หรือจะติดต่อโดยตรงกับ


  พระอุดมประชาทร วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี http://www.palungjit.org/board/images/icons/icon_06.gif


  โทรศัพท์ 0-1831-3441 หรือ 036-413805 ต่อ 106 โทรสาร 036-422600
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 ธันวาคม 2005
 8. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,417
  ค่าพลัง:
  +141,942
  สมเด็จวังหน้า ,สมเด็จกรมเจ้าคุณท่า พระพิมพ์คะแนนกรมเจ้าคุณท่า และรุ่นที่สร้างปี 2408 ท่านกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ ท่านเชิญสมเด็จพระพุฒาจารย์โตมาเสกครับ และเชิญหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร มาเสกด้วยครับ

  ท่านอาจารย์ประถม ท่านเคยบอกผมไว้ว่า พระที่สมเด็จพระพุฒาจารย์โต ท่านเสกไว้ มีมากนะครับ ไม่ใช่มีแค่ 4 พิมพ์ที่วงการเซียนพระเล่นกันครับ
   
 9. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,417
  ค่าพลัง:
  +141,942
 10. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,417
  ค่าพลัง:
  +141,942
 11. พงศ์

  พงศ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  149
  ค่าพลัง:
  +845
  ถ้าโอนทาง ATM ก็ไม่มีใบอนุโมทนานะครับ ทำไงดี
   
 12. พงศ์

  พงศ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  149
  ค่าพลัง:
  +845
  หรืออีกอย่างหนึ่ง สถานที่ที่จะไปทำบุญดังกล่าว ถ้าหากเราต้องการใบอนุโมทนา เราคงต้องไปทำบุญถึงสถานที่หรือเปล่าครับ แล้วคนที่อยู่ไกลควรทำอย่างไรครับ
   
 13. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,417
  ค่าพลัง:
  +141,942
  เท่าที่ทราบนะครับ สภากาชาดไทย กับวัดพระพุทธบาทน้ำพุ ให้FAX ใบเข้าบัญชีไปที่นั่น แล้วทางสภากาชาดไทย กับวัดพระพุทธบาทน้ำพุ จะจัดส่งใบอนุโมนามาให้ครับ

  ผมเองกว่าจะได้พระที่หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรมา ใช้เวลา 10 กว่าปี ครับ กว่าจะได้ ใช้ความพยายามอย่างมาก ผมถึงเห็นคุณค่าและหวงพระมากครับ

  พระพิมพ์นี้ ได้ปลุกเสกที่วัดบวรสถานมงคล เป็นพระราชพิธีหลวง ซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ มีแต่ในช่วงรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 เท่านั้น ในช่วงระยะเวลาอื่นๆ ไม่มีอีกแล้วครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 7.gif
   7.gif
   ขนาดไฟล์:
   119.6 KB
   เปิดดู:
   1,862
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 มิถุนายน 2008
 14. ลูกหลานหลวงปู่

  ลูกหลานหลวงปู่ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  551
  ค่าพลัง:
  +3,582
  ขออนุโมทนากับคุณ SITHIPONG ครับ ความสุขของการเป็นผู้ให้ มีมากมายจริงๆ ซึ่งถ้าเราไม่ทิ้งปณิธานอันนี้ นิพพานก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม ครูบาอาจารย์ในอดีตได้แสดงตัวอย่างที่ดีให้เราได้รู้ได้เห็นแล้ว เราก็ควรเดินตามทางของท่านครับ
   
 15. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,417
  ค่าพลัง:
  +141,942
  <TABLE id=HB_Mail_Container height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 UNSELECTABLE="on"><TBODY><TR height="100%" UNSELECTABLE="on" width="100%"><TD id=HB_Focus_Element vAlign=top width="100%" background="" height=250 UNSELECTABLE="off">ผมขออนุโมทนาในบุญกุศลที่หลายๆท่านได้ทำบุญนะครับ

  ----------------------------------

  หมายเหตุ 1 ผมไม่ถ่ายรูปพระพิมพ์ลงในเว็บครับ

  หมายเหตุ 2 หากท่านที่มีประสงค์จะร่วมทำบุญ แต่ไม่มั่นใจว่า พระพิมพ์(พระเครื่อง)ที่ผมจะมอบให้เพื่อเป็นพุทธานุสติและเพื่อบูชา เป็นพระพิมพ์(พระเครื่อง)ที่ไม่แท้หรือไม่เป็นที่นิยมของวงการพระเครื่องไทย(การซื้อ-ขาย) ก็ไม่ต้องรับพระพิมพ์(พระเครื่อง)ไปครับ

  หมายเหตุ 3 ท่านใดจองและร่วมทำบุญก่อน มีสิทธิ์ได้ก่อน (การทำบุญกับมูลนิธิทั้ง 3 แห่ง ทำเร็ว บุญได้เร็วครับ)


  โดยท่านที่ร่วมทำบุญ ต้องสแกนหรือถ่ายรูปใบอนุโมทนาบัตรหรือสลิปการโอนเงินที่เป็นชื่อของท่านให้ผมทราบก่อน แล้วผมจะส่งพระพิมพ์ให้ ส่วนค่าจัดส่ง,ค่ากล่องและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผมเป็นผู้จ่ายให้เองครับ
  ----------------------------------------------


  หมายเหตุ หากท่านที่มีประสงค์จะร่วมทำบุญ แต่ไม่มั่นใจว่า พระพิมพ์(พระเครื่อง)ที่ผมจะมอบให้เพื่อเป็นพุทธานุสติและเพื่อบูชานั้น เป็นพระพิมพ์(พระเครื่อง)ที่ไม่แท้หรือไม่เป็นที่นิยมของวงการพระเครื่องไทย(การซื้อ-ขาย) ก็ไม่ต้องร่วมทำบุญและรับพระพิมพ์(พระเครื่อง)ไป และเป็นพระพิมพ์ที่ไม่สามารถที่จะนำไปซื้อ-ขายในวงการพระเครื่องของเมืองไทยได้

  หมายเหตุ 1 พระวังหน้า ที่ผมนำมามอบให้กับผู้ที่ทำบุญในกระทู้ขอเชิญร่วมสร้างพระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง ณ สำนักสงฆ์ผาผึ้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาลาดพร้าว102 บช.ออมทรัพย์เลขที่ 1890-13128-8 ชื่อบัญชี นางพิชญ์สินี ชาญปารีชญา ,นายอุเทน งามศิริ ,นายสิรเชษฏ์ ลีละสุนทเลิศ และผมได้บอกบุญในกระทู้พระวังหน้า ที่หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรเสก ถ้าต้องการที่จะได้ เป็นพระพิมพ์ที่ไม่สามารถที่จะนำไปซื้อ-ขายในวงการพระเครื่องของเมืองไทยได้

  แต่หากจะนำไปเพื่อเป็นพุทธานุสติ และหรือการห้อยคอเพื่อคุ้มครองตนเอง และหรือการบูชาต่างๆ เพื่อเป็นการบูชาพระคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามกุกุกสันโธ ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาม สมณโคดม ,หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร ,สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ( การบูชาพระคุณพระสิวลีเถระเจ้า ,พระอนุรุธเถระเจ้า ,พระอุปคุตเถระเจ้า เนื่องจากการนำเข้าพิธีพุทธาภิเษกเพิ่มเติม) ,การบูชาพระคุณองค์พระมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ ,พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ,พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ,พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ,พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ,องค์อุปราชวังหน้า รัตนโกสินทร์ทุกๆพระองค์ และทั้งช่างสิบหมู่แห่งวังหน้า ,วังหลวง ,วังหลัง ,ช่างราษฎร์ทุกๆท่านและเทพเทวาทั้ง 16 ชั้นฟ้าและที่อยู่ในองค์พระพิมพ์(พระเครื่อง)ครับ

  ซึ่งเรื่องที่ผมได้บอกนั้น เป็นความเชื่อ ,ความเห็นของผม รวมทั้งคณะของผม ซึ่งก็แล้วแต่ท่านผู้ร่วมทำบุญและท่านผู้อ่านทุกๆท่าน จะมีความคิดเห็นอย่างไร ก็สุดแล้วแต่ครับ

  โมทนาบุญทุกประการกับทุกๆท่านครับ<!-- / message --><!-- sig -->

  </TD></TR><TR UNSELECTABLE="on" hb_tag="1"><TD style="FONT-SIZE: 1pt" height=1 UNSELECTABLE="on">


  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 กันยายน 2008
 16. mr.sanyalak sanyalak

  mr.sanyalak sanyalak เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  39
  ค่าพลัง:
  +182
  ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความเลื่อมใสและศัตรธาในองค์หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร และมีความสนใจที่จะร่วมบุญในครั้งนี้ แต่มีปัญหาอยู่ว่าอมอยู่ที่ USA ไม่ทราบว่าจะมีทางใดช่วยเลหือเพื่อนธรรมจากแดนไกลได้บ้าง เรื่องโอนเงินเข้าบันชีสมาคมต่างๆนั้นคงไม่มีปัญหาแต่เรื่องใบอนุโมทนา นี่สิครับ แล้วคุณSITHIPONG จะกรุณาเป็นธุระจัดส่งทางไกลมาให้หรือไม่ ส่วนเรื่องที่อยู่คุณSITHIPONGผมก็ยังไม่ทราบยังไงซะผมขอที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์คุณSITHIPONGด้วย ขอเป็นเบอร์มือถือนะครับเพราะเวลาเราต่างกันที่ประเทศไทยกลางวัน ที่ผมอยู่กลางคืน ยังไงก็ช่วยตอบ mail ผมด้วยครับที่ itsumosigato@yahoo.com
   
 17. mr.sanyalak sanyalak

  mr.sanyalak sanyalak เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  39
  ค่าพลัง:
  +182
  ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความเลื่อมใสและศัตรธาในองค์หลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดร และมีความสนใจที่จะร่วมบุญในครั้งนี้ แต่มีปัญหาอยู่ว่าอมอยู่ที่ USA ไม่ทราบว่าจะมีทางใดช่วยเลหือเพื่อนธรรมจากแดนไกลได้บ้าง เรื่องโอนเงินเข้าบันชีสมาคมต่างๆนั้นคงไม่มีปัญหาแต่เรื่องใบอนุโมทนา นี่สิครับ แล้วคุณSITHIPONG จะกรุณาเป็นธุระจัดส่งทางไกลมาให้หรือไม่ ส่วนเรื่องที่อยู่คุณSITHIPONGผมก็ยังไม่ทราบยังไงซะผมขอที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์คุณSITHIPONGด้วย ขอเป็นเบอร์มือถือนะครับเพราะเวลาเราต่างกันที่ประเทศไทยกลางวัน ที่ผมอยู่กลางคืน ยังไงก็ช่วยตอบ mail ผมด้วยครับที่ itsumosigato@yahoo.com
   
 18. DevilBitch

  DevilBitch เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2005
  โพสต์:
  9,777
  ค่าพลัง:
  +36,848
  อนุโมทนาค่ะที่อยากสนับสนุนให้เพื่อนๆได้ร่วมบุญกับยายผีป่า ขึ้นอยู่กับกำลังใจของแต่ละท่านค่ะ ยายผีป่าเสมือนเป็นแค่บุรุษไปรษณีย์นำสานส์การสร้างบารมีมาบอกกล่าวต่อบุญกันไป ท่านอื่นๆที่ไม่คุ้นเคยกับการทำบุยตามวัดตามวา ตามสายครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนมา ก้อแล้วแต่ศรัทธาค่ะ ตอนนี้มีผู้เดือดร้อนมากมายจากภัยธรรมชาติ จากความยากจนฝังแน่นที่ไร้ผู้ยื่นมือมาช่วย เพราะช่วยไปก้อไม่ถึงมือผู้เดือดร้อนจริงๆ มันมีการผ่านหลายขั้นตอน อย่างยายผีป่านี่ใช่ว่าจะสร้างกุศลผลบุยแค่กับวัดกับวาอย่างเดียวนะคะ ไปช่วยองค์กรการกุศลทางอ้อมและทางตรงหลายองค์กรเช่นกันค่ะ ดีแล้วค่ะที่เราชาวไทยจะได้ช่วยเหลือชาวไทยด้วยกันตามรอยพระยุคลบาทค่ะ ตามที่ท่านเจ้าของกระทู้แจ้งว่ามีพระกรุนปู่ใหญ่ ยายคิดว่าคงจะเป็นพระกรุฯตามที่ยายผีป่าแจกค่ะ แต่ประวัติการสร้างยายเอามาจากหนังสือเล่มหนึ่ง อาจไม่ตรงกับที่ท่านเจ้าของกระทู้แจ้งมานะคะ แต่เรื่องการศรัทธาเคารพครูบาอาจารย์นั้น เพียงแค่รำลึกถึงะรรมที่ท่านสอนสั่ง มีจิตน้อมนำมาปฏิบัติ ก็ดีกว่าการได้ครอบครองวัตถุมงคลแต่ไม่ปฏิบัตินะคะ

  ขออนุโมทนากับทุกๆท่านที่ได้ร่วมบริจาคทุกๆ ครงการทั้งการสร้างศาสนสถาน และกุศล ทาน ต่างๆ ด้วยใจค่ะ และขอขอบพระคุรกับท่านเจ้าของกระทู้ด้วยค่ะที่ได้กรุณามอบพระกรุฯ และวัตถุมงคลบางส่วนผ่านทางคุณตั้มศักดิ์เพื่อให้แจกกับผ้ร่วมสร้างบันไดนาคค่ะ ถ้ามีอะไรก้อคุยสายตรงกับยายผีป่าได้นะคะ แต่รีบๆคุยหย่อยนะคะ เพราะสัญญาเวลาที่ยายผีป่าต่อไว้ใกล้หมดแล้ว และบันไดนาคแม้ขาดยายผีป่าไป คงมีผู้สานบุญต่อค่ะ คุณคชภุค และญาติรรมท่านอื่นๆ ที่เชื่อมั่นในการสร้างบารมีทางนี้ ย่อมไม่ปล่อยบันไดนาคและสำนักสงฆ์ถ้ำทะลุร้างแน่นอนค่ะ และยายผีป่าตั้งใจว่าพอมีบันไดขึ้นไปกราบนมัสการพระฯ เรียบร้อย จะผลักดันให้สร้างกุฏิ ศาลา เรือนพักเพื่อรองรับญาติรรมมาปฏิบัติธรรมต่อไปค่ะ และถ้ามีปัจจัยเหลือพอ อยากตั้งเป็นกองทุน ช่วยเหลือเด็กที่ไร้ที่อยู่ค่ะ โดยให้พำนักที่วัดนั่นหล่ะ อันนี้หลวงพี่แสงชัยท่านก้อต้องการสร้างวัดให้มีประโยชน์มากที่สุด คือผู้ตกทุกข์ได้ยากได้มาได้พึ่งพิง มาหาทางสว่างให้ชีวิต มาหล่อหลอมจิตสำนึกและเตรียมตัวออกสู่สังคมค่ะ คือล้างจริต ปลูกฝังให้ดี เพื่อสังคมที่ดีต่อไปค่ะ
   
 19. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,417
  ค่าพลัง:
  +141,942
  เวลาที่ผมทำบุญนั้น ผมจะทำบุญหลายๆประเภท ทั้งทำกับวัดต่างๆ อาจจะเป็นการช่วยเหลือการก่อสร้างศาสนสถาน ,การทำบุญใส่บาตร ,ทำสังฆทาน (เวลาที่ผมทำสังฆทานนั้น ผมเองซื้อของที่พระต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่เคยซึ้อแบบเป็นถังที่เขาขายกันนะครับ แล้วเวลาที่ไปถวายก็ไม่ต้องเจาะจงว่าจะทำวัดไหน และต้องนิมนต์พระจำนวน 5 รูปมารับสังฆทานครับ) ,ซื้อหนังสือมนต์พิธี ,ยา ถวายวัด หรือทำบุญกับองค์กรต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือกับคนหมู่มาก เช่นการทำบุญกับสภากาชาดไทย (ทำบุญกับพระราชินี และพระเทพฯครับ) ,มูลนิธีชัยพัฒนา (ซึ่งทำบุญกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ,หรือโรงพยาบาลสงฆ์ (ช่วยเหลือพระที่เจ็บป่วย) หรือวัดพระพุทธบาทน้ำพุ ซึ่งองค์กรเหล่านี้ ได้ช่วยเหลือผู้คนจำนวนมากมาย มีประสบปัญหาต่างๆ และผมเห็นว่าการทำบุญในลักษณะนี้ ไม่ต้องรอผลบุญในชาติหน้าครับ เห็นผลกันในชาตินี้ในปัจจุบันนี้ทันที เรามีความสุขใจที่ได้เป็นผู้ให้ และผู้ที่รับ ที่มีความเดือดร้อนก็คลายความเดือนร้อนลง นะครับ ผมจึงขอให้ทำบุญกับ องค์กรทั้ง 4 แห่งครับ

  **************************************************


  http://palungjit.org/showthrea...22445&page=762

  [​IMG]

  [​IMG]

  "บุญเราไม่เคยสร้าง...ใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้า"..!

  "ลูกเอ๋ย ก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใด
  เจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อน
  เมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่ว ย
  มิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอด เพราะหนี้สิน ในบุญบารมี
  ที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัว... เมื่อทำบุญทำกุศลได้
  บารมี ก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมด ไม่มีอะไรเหลือติดตัว..
  แล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้า หมั่นสร้างบารมีไว้..แล้วฟ้าดินจะช่วยเอง"...!

  "จงจำไว้นะ...เมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่ วยเจ้าไม่ได้....
  ครั้นถึงเวลา...ทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่..
  จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า..."

  นี่คือคำเทศนา ของเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรมรังษี ที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ท่านล่วงลับไป แล้วเมื่อ 100 กว่าปี อันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
  <!-- / message --><!-- sig --><O:p</O:p
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 สิงหาคม 2008
 20. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,417
  ค่าพลัง:
  +141,942
  ในความคิดเห็นของผมเอง เวลาที่เราได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่ามา เราควรที่จะทราบประวัติความเป็นมาที่แท้จริงนะครับ

  ท่านอาจารย์ประถม ท่านศึกษาเรื่องพระ เรื่องหลวงปู่ สร้างพระเป็นตั้งแต่อายุ 18 ปี จนปัจจุบันท่านอายุ 85 ปีแล้ว รวมระยะเวลาที่ท่านรู้จักพระ รู้จักหลวงปู่ นับเป็นเวลา ประมาณ 67 ปี ท่านค้นคว้ามาอย่างมาก (ค้นคว้าทั้งรูปและนาม) เพื่อที่จะเผยแพร่ทั้งคำสอน ,ประวัติ และพระของหลวงปู่ ให้ผู้คนทั้งหลายได้รู้จัก ให้มากขึ้นครับ มีคนบางคน บางกลุ่ม ได้ลอกหนังสือของท่านอาจารย์ประถม โดยที่ไม่บอกท่านก็หลายคน ที่ลอกไปแล้วแต่งเติมขึ้นก็หลายคน ครับ
  ---------------------------------------------------------

  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr valign="bottom"><td>[​IMG]</td> <td>
  </td> <td width="100%">palungjit.org > กลุ่มชมรม > พระเครื่อง-วัตถุมงคล </td> </tr> <tr> <td class="navbar" style="font-size:10pt; padding-top:1px" colspan="3">[​IMG] พระวังหน้า

  </td></tr></tbody></table>
  -http://palungjit.org/groups/6/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-  ชมรมพระวังหน้า เพื่อพระวังหน้าและงานบุญต่างๆ
  -http://palungjit.org/groups/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86-2139.html-

  การเดินรังสีจิตในพระเครื่อง หรือ ศิลปการใช้พระเครื่อง
  -http://palungjit.org/groups/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-206.html-

  พระวังหน้า โดยsithiphong
  -http://palungjit.org/groups/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2sithiphong-3053.html-

  เก๊สนิทศิษย์ส่ายหน้า
  -http://palungjit.org/groups/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-2961.html-

  เกี่ยวกับกระทู้พระวังหน้า พลังจิต , อกาลิโก และเว็บอื่นๆ
  -http://palungjit.org/groups/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86-312.html-

  ประวัติหลวงปู่เทพโลกอุดร
  -http://palungjit.org/groups/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3-197.html-

  วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)
  -http://palungjit.org/groups/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7-668.html-

  พระวังหน้า
  -http://palungjit.org/groups/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-5.html-

  การชำระหนี้สงฆ์
  -http://palungjit.org/groups/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C-243.html-

  สมเด็จพระวันรัต(ทับ) วัดโสมนัส กับ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
  -http://palungjit.org/groups/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-190.html-

  ผ้ายันต์ครอบจักรวาลรุ่นพิเศษ
  -http://palungjit.org/groups/%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9-301.html-

  การไหว้ 5 ครั้ง ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ( เจริญ ญาณวรเถระ )
  -http://palungjit.org/groups/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89-5-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D-%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%B0-198.html-

  ชีวประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์โต จากบันทึกของ มหาอำมาตย์ตรี พระยาทิพโกษา (สอน โลหะนันท์)
  -http://palungjit.org/groups/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%95-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C-281.html-

  พระกริ่งปวเรศ ปีพ.ศ.2434 เนื้อสเตอร์ริงซิลเวอร์
  -http://palungjit.org/groups/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%9E-%E0%B8%A8-2434-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-1912.html-

  การบริจาคเลือด , ดวงตา , อวัยวะ , ร่างกาย ให้สภากาชาดไทย
  -http://palungjit.org/groups/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94-%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-284.html-
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 ตุลาคม 2012

แชร์หน้านี้

Loading...