เรื่องเด่น พระศรีมหาโพธิวัดบรมธาตุ ไม้ใหญ่-รุกขมรดกแผ่นดิน

ในห้อง 'ท่องวัดและศาสนสถาน' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 17 กรกฎาคม 2018.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  2,617
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,350
  ค่าพลัง:
  +4,826
  e0b8a1e0b8abe0b8b2e0b982e0b89ee0b898e0b8b4e0b8a7e0b8b1e0b894e0b89ae0b8a3e0b8a1e0b898e0b8b2e0b895.jpg

  อาทิตย์ สุวรรณโชติ

  นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี บวงสรวง “พระศรีมหาโพธิ” จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561 โดยมี นายไพโรจน์ แก้วแดง, นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการ นักศึกษา นักเรียน และประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงรุกขเทวา ต้นพระศรีมหาโพธิ และพระสงฆ์ 10 รูป นำโดย พระราชวชิรเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุเจดียาราม เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่วัดพระบรมธาตุเจดียาราม หมู่ที่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

  b8a1e0b8abe0b8b2e0b982e0b89ee0b898e0b8b4e0b8a7e0b8b1e0b894e0b89ae0b8a3e0b8a1e0b898e0b8b2e0b895-1.jpg

  วัดพระบรมธาตุเจดียารามเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับเมืองนครชุม เป็นวัดประจำเมือง เหมือนดังกับวัดพระแก้วประจำเมืองกำแพงเพชร

  b8a1e0b8abe0b8b2e0b982e0b89ee0b898e0b8b4e0b8a7e0b8b1e0b894e0b89ae0b8a3e0b8a1e0b898e0b8b2e0b895-2.jpg b8a1e0b8abe0b8b2e0b982e0b89ee0b898e0b8b4e0b8a7e0b8b1e0b894e0b89ae0b8a3e0b8a1e0b898e0b8b2e0b895-3.jpg

  มีหลักฐานที่ชัดเจนจากหนังสือพระราชนิพนธ์เสด็จประพาสต้นครั้งที่ 2 เมื่อเดือนสิงหาคม 2449 ณ เมืองกำแพงเพชร ความว่า… “ในพ.ศ.2329 สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) แห่งวัดระฆังโฆษิตาราม ได้เสด็จมาเยี่ยมญาติที่เมืองกำแพงเพชร พักที่วัดเสด็จได้อ่านจารึกนครชุมที่ประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดเสด็จ ตำบลเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ได้ทราบว่ามีเจดีย์โบราณบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อยู่ริมน้ำปิง ฝั่งตะวันตกตรงข้ามเมืองเก่าสามองค์ ได้ให้เจ้าเมืองกำแพงเพชรพระยารามณรงค์สงคราม (น้อย) ได้ป่าวร้องให้ประชาชนแผ้วถางพบเจดีย์ตามจารึกและปฏิสังขรณ์ขึ้น

  b8a1e0b8abe0b8b2e0b982e0b89ee0b898e0b8b4e0b8a7e0b8b1e0b894e0b89ae0b8a3e0b8a1e0b898e0b8b2e0b895-4.jpg
  ในปีพ.ศ.2414 (ซงพอ หรือพระยาตะก่า) พ่อค้าไม้ชาวกะเหรี่ยงได้มีศรัทธาจะบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์วัดพระบรมธาตุนครชุม พระยากำแพงเพชร เจ้าเมืองได้ทำหนังสือขออนุญาตลงมาที่กรุงเทพฯ ทางกรุงเทพฯ จึงตอบอนุโมทนาและอนุญาตให้ซ่อมแซมได้

  ต่อมา พ.ศ.2418 ซงพอถึงแก่กรรม การปฏิสังขรณ์ชะงักไป จนถึงพ.ศ.2447-2448 พะโป้จึงรวบรวมทุนทรัพย์ เริ่มปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่จนสำเร็จและยกยอดฉัตรขึ้นประดิษฐานในเดือน 6 พ.ศ.2449 ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประพาสต้นเมืองกำแพงเพียง 3 เดือน สิ่งสำคัญที่สุดของวัดพระบรมธาตุ คือ พระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในสำเภาเงินมีพระบรมธาตุอยู่ถึง 9 องค์ ปัจจุบันประดิษฐานไว้ในองค์พระบรมธาตุ

  ชาวกำแพงเพชรเชื่อกันว่า พระศรีมหาโพธิที่พระยาลิไททรงปลูกเมื่อพ.ศ.1900 เป็นต้นโพธิ์ขนาดมหึมา คนโอบ 9 คน ในพุทธศาสนาเดิมกล่าวว่า ถ้าผู้ใดไหว้บูชาต้นโพธิ์เสมือนได้บูชาพระพุทธเจ้าเช่นกัน แต่ปัจจุบันความเชื่อนี้ได้จางหายไปจากสังคม

  b8a1e0b8abe0b8b2e0b982e0b89ee0b898e0b8b4e0b8a7e0b8b1e0b894e0b89ae0b8a3e0b8a1e0b898e0b8b2e0b895-5.jpg

  พระราชวชิรเมธีกล่าวถึงโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี บวงสรวง “พระศรีมหาโพธิ” ว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

  [​IMG] [​IMG]

  b8a1e0b8abe0b8b2e0b982e0b89ee0b898e0b8b4e0b8a7e0b8b1e0b894e0b89ae0b8a3e0b8a1e0b898e0b8b2e0b895-6.jpg

  โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ ปูมหลังที่มีทั้งตำนาน เรื่องเล่า และความเชื่อที่มีความผูกพันกับชุมชนท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น ด้วยการสำรวจและคัดเลือกต้นไม้จากทั่วประเทศ จัดพิมพ์เป็นหนังสือ “รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” ในครั้งที่ 1 เมื่อปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  b8a1e0b8abe0b8b2e0b982e0b89ee0b898e0b8b4e0b8a7e0b8b1e0b894e0b89ae0b8a3e0b8a1e0b898e0b8b2e0b895-7.jpg

  และในปี 2561 นี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดทำโครงการ “รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” เป็นครั้งที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561

  b8a1e0b8abe0b8b2e0b982e0b89ee0b898e0b8b4e0b8a7e0b8b1e0b894e0b89ae0b8a3e0b8a1e0b898e0b8b2e0b895-8.jpg

  คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกต้นไม้ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และมีความสำคัญต่อชุมชน จำนวน 63 ต้น เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีทั้งเป็นกลุ่มต้นไม้และเป็นต้นเดี่ยว อยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และ “ต้นพระศรีมหาโพธิ” วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร เป็น 1 ในต้นไม้ที่ได้รับการคัดเลือกใน 63 ต้น “รุกขมรดกของแผ่นดิน” ในครั้งที่ 2 นี้

  b8a1e0b8abe0b8b2e0b982e0b89ee0b898e0b8b4e0b8a7e0b8b1e0b894e0b89ae0b8a3e0b8a1e0b898e0b8b2e0b895-9.jpg

  ต้นพระศรีมหาโพธิเป็นต้นไม้ที่เก่าแก่ และมีอายุมากถึง 661 ปี มีเส้นรอบวง 7-10.20 เมตร และมีความสูงประมาณ 18-20 เมตร ตั้งสง่าอยู่ทางทิศตะวันตกขององค์พระบรมธาตุนครชุม สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท ที่ 1 (พระญาลิไทย) แห่งกรุงสุโขทัย นำมาจากลังกาทวีป เมื่อคราวส่งสมณทูตไปสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และทรงปลูกไว้พร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุ ในองค์พระธาตุเจดีย์ กลางเมืองนครชุม เมื่อวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปีระกา มหาศักราช 1279 ซึ่งตรงกับวันที่ 23 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 1900

  8a1e0b8abe0b8b2e0b982e0b89ee0b898e0b8b4e0b8a7e0b8b1e0b894e0b89ae0b8a3e0b8a1e0b898e0b8b2e0b895-10.jpg

  จึงนับว่า “ต้นพระศรีมหาโพธิ” อยู่เคียงคู่วัดพระบรมธาตุเจดียาราม แห่งเมืองกำแพงเพชรมาช้านาน ซึ่งมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.khaosod.co.th/amulets/news_1349823
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 17 กรกฎาคม 2018

แชร์หน้านี้

Loading...