พระศรีอาริย์เจ้าโลก/รหัสยญาณตอนที่8 ชีวประวัติตำหนิรูปพรรณพระศรีฯ

ในห้อง 'วิทยาศาสตร์ทางจิต - ลึกลับ' ตั้งกระทู้โดย วสุธรรม, 18 สิงหาคม 2011.

 1. phudit999

  phudit999 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  2,471
  ค่าพลัง:
  +2,394
  ทาง เลือก

  1. โลกาวินาศ และ มหาจักรพรรดิราช ปรากฎ

  2. โลกาวินาศ และ มหาจักรพรรดิราช ไม่ปรากฎ

  3. ไม่มี โลกาวินาศ และ มหาจักรพรรดิราช ปรากฎ

  4. ไม่มี โลกาวินาศ และ ไม่มี มหาจักรพรรดิราช ปรากฎ


  ใน เวลา กึ่ง พุทธกาล ทาง เลือก ที่ ต้อง การ คือ....

  มหาจักรพรรดิราช ปรากฎเพื่อ .....

  ไม่มีจักรพรรดิราช ปรากฎ.... มนุษย์ทั้งหลาย ดูแล ช่วยเหลือกันเองได้หรือไม่ ... ไม่มีเหตุการณ์ทำลาย เผ่าพันธ์ หรือเปล่า .... จำเป็นหรือไม่ที่ต้องปรากฎ

  โลกาวินาศ (อภิมหาภัยพิบัติ-ไม่ใช่โลกแตก) เกิดขึ้นเพื่อ .....

  ไม่มีโลกาวินาศ (แค่โลก ปวดหัวตัวร้อน ไม่สบายตัว อึดอัด อ้วกแตก) เกิดขึ้นเพื่อ....

  หาก มนุษย์ ดูแลกัน เองได้ ไม่ทำลายเผ่่าพันธ์ กันเอง....

  หรือ อะไรเป็นเหตุให้ทำลายเผ่าพันธ์ กันเอง.....

  พลังงาน ใช่หรือไม่ .... การมีใช้ พลังงาน เพื่อ อะไร

  ดังนั้นการมา ของจักรพรรดิราช คือ อะไร กันแน่

  มนุษย์ ดำรง ชีวิต จำเป็นแค่ไหน.... สมดุลเสมอกันถ้วนหน้า แค่ ไหน

  มหาจักรพรรดิราช หากมาจริง จัก ทำอะไร แก่มวลมนุษย์ชาติ .....

  อย่างไร....
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 พฤษภาคม 2012
 2. phudit999

  phudit999 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  2,471
  ค่าพลัง:
  +2,394
  ทางเลือก ที่ 1

  โลกาวินาศ และ มหาจักรพรรดิราช ปรากฏ

  ---------------------------------------
  เมื่อจะมีมหาภัยพิบัติ เกิดขึ้นในเวลาใกล้จะถึงนี้ เหมาะสมหรือไม่

  หากมีจริง มหาจักรพรรดิราช ก่ ควรจะปรากฎก่อนจะมีมหาภัยพิบัติ

  เมื่อมีมหาภัยพิบัติจริง มหาจักรพรรดิราช จะช่วยอะไรได้ .....

  เพราะ แม้นมีเงินทอง มายมาย ก่ ช่วยอะไรไม่ได้ เพราะ ความจำเป็นของมนุษย์
  คือ อาหาร ที่พัก เครื่องนุ่งห่ม และพลังงาน

  แม้นมีเทคโนโลยี ทันสมัยเหมือนดั่ง ปัจจุบัน ใคร จะเป็นผู้ผลิตอาหาร ... เพราะ
  หลังเกิดภัยพิบัติ ต่างคนต้องช่วยเหลือตัวเอง ต่างคนจะต้องปลูกพืชผักทานเอง
  (ใครมีที่ดินก่ ไม่อดตายล่ะ)
  มหาจักรพรรดิราช ร่ำรวย นักหรือ? ที่จะเตรียมการสำหรับสำหรับเรื่องเหล่านี้

  มหาจักรพรรดิราช จะมาเที่ยวสอน แสดง ธรรมหรือในภาวะจำเป็นของมนุษย์ที่
  ขาดแคลนอาหาร ขาดแคลนพลังงาน...เหมาะสมกับการณ์หรือไม่

  หากมี โลกาวินาศ จริง มหาจักรพรรดิราช จักปรากฎทำไม เมื่อทุกสิ่ง ไม่ได้เอื้ออำนวย

  หากจะให้มี มหาจักรพรรดิราช ปรากฎตาม ตำนาน ก่ จะต้องไม่มีโลกาวินาศ(อภิมหาภัยพิบัติ)

  ..................................
  แย้งอะไร ก่ แย้ง ได้ น่ะครับ .... จะมาเพิ่มเติมอีก ถ้ามี

  ลำดับต่อไป ทางเลือกที่ 2
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 พฤษภาคม 2012
 3. phudit999

  phudit999 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  2,471
  ค่าพลัง:
  +2,394
  ทางเลือก ที่ 2

  โลกาวินาศ และ มหาจักรพรรดิราช ไม่ปรากฏ
  ----------------------------------------------

  เกิด อภิมหาภัยพิบัติ น้ำท่วม ดิน ถล่ม พายุ เมฆดำ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า (อะไรจะปานนั้น)

  โหดร้าย กับ มนุษย์มากเลย ทั้งๆ ที่ มนุษย์ ยังไม่ ถึงจุดสุดยอดของเทคโนโลยี

  มนุษย์ยังไม่ได้ท้าทาย ธรรมชาติ ถึง ต้องถล่มกันขนาดนั้น....

  เพราะปกติมนุษย์จะถูกถล่มจากธรรมชาติ เพราะมนุษย์คิดเป็นใหญ่

  เหนือธรรมชาติ (ธรรมชาติคืออะไร...ยังไม่อยากจะบอกตอนนี้)

  มนุษย์เข้นฆ่ากัน เป็นเรื่องของสันดานดิบมนุษย์ที่แสวงหา ความอยู่รอด

  โดยเห็นแก่ตัวเป็นที่ ตั้ง มนุษย์สันดานดิบ ก่ มีความคิดนี้อยู่

  ถาม ปัจจุับันแนวโน้มมนุษย์สันดานดิบมี เป็นอย่างไร...

  ถาม มนุษย์มีความคิดท้าทายกับธรรมชาติหรือไม่...

  ถาม มนุษย์มีแนวโน้มทำลายธรรมชาติหรือไม่...

  คำตอบ ส่วนใหญ่ ก่ คือ ไม่

  แล้ว ทำไม ธรรมชาติ จะ ต้องลงโทษมนุษย์ ให้เกิด อภิมหาภัยพิบัติด้วย

  ความโลก ความโกรธ หลง เป็น เรื่องปกติของมนุษย์ ผู้หลงทาง

  มนุษย์ต้องมี ผู้มีธรรม มาสอน อยู่แล้ว.... ความสมดุลของ มนุษย์โลก

  ต้อง เกิดขึ้นอยู่แล้ว ความสมดุล นี้ เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต ...มาสอนมนุษย์โลก

  ให้ปฏิบัติตนอยู่ในศีลและธรรม

  มนุษย์ มีแนวโน้มอย่างไร .... ปกครองกันเองโดยสันติหรือไม่

  หาก ไม่มี แนวโน้มที่จะ ปรากฎ มหาจักรพรรดิราช มีโอกาส มีหรือไม่


  หาก มนุษย์สามารถปกครองกันเองโดยสันติวิธี ปรองดอง กัน สมานฉันท์ ทั่วสากลโลก

  ไม่เอาเปรียบกัน ไม่ใช้อำนาจบาทใหญ่ข่มขู่ ไม่ขยายลัทธิมือใครยาวสาวได้สาวเอา

  เพื่อครองโลก มหาจักรพรรดิราช จักมีความจำเป็น ต้องปรากฎหรือไม่...

  และปัจจุบัน มีการครอบครองอำนาจ ทั่วโลกแล้วหรือยัง?
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 พฤษภาคม 2012
 4. phudit999

  phudit999 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  2,471
  ค่าพลัง:
  +2,394
  สงสัย สิ่่ง ใด ก่ ถาม มา ครับ....

  เพราะ ปกติ ผม ก่ จัก ไม่ ค่อย

  จะ อ่าน เรื่อง เหล่า นี้ เป็น จริง

  เป็น จัง เพราะ ผู้ ที่ เล่า

  หรือ ถ่าย ทอด สิ่ง ที่ เห็น

  เป็น นิมิต อะไร ก่ ดี หรือ ได้

  รับ ฟัง จาก อมนุษย์ ก่ ดี

  จะ แม่น ยำ หรือ ไม่ ขึ้น

  อยู่ กับ ความ บริสุทธ์ ของ ศีล

  และ บารมี (กำลังแห่งใจ) มาก น้อย

  เพราะ มี มาก ก่ จะ ตรง ใน นิมิต

  อาทิ ความฝันของพระเจ้าปทิโกศล (ขออภัยที่เขียนไม่ถูก)

  จะ ฝัน เห็น แต่ สัตว์ เป็น อย่าง โน้น

  เป็น อย่าง นี้ เพราะ ความ บริสุทธ์ ของ

  ผู้ ฝัน ยัง ไม่ บริสุทธ์ จึง ฝัน ออก ใน แนว

  สัตว์เดรัจฉาน มาก ดังนั้น ต้อง อาศัย การ แปล

  ความ

  สิ่ง ที่ เล่า มา ที่ ปรากฎ จาก ผู้ มี ฌาน ก่

  เหมือน กัน ขึ้น อยู่ กับ ความ บริสุทธ์ ของ ตน

  และ บารมี

  ฟัง หู ก่ ต้อง ไว้ หู อีก ข้าง
   
 5. phudit999

  phudit999 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  2,471
  ค่าพลัง:
  +2,394
  หาก ถาม ว่า เชื่อ ไหม

  ผม ก่ จะ ต้อง ถาม ต่อ ไป

  ว่า โลก นี้ จักรวาล นี้ มนุษย์ นี้

  ใคร คือ ผู้ สร้าง ใคร คือ ผู้ ออก แบบ

  ก่ ต้อง ไป ถาม ว่า ผู้ สร้าง จะ ทำ อย่าง ไร กับ

  โลก นี้ มนุษย์ บน โลก นี้

  ผู้ รู้ แจ้ง ก่ ไม่ ใช่ ผู้ สร้าง

  รู้ แจ้ง ก่ รู้ ได้ สิ่ง ที่ เป็น ตัว แบบ หรือ แม่ แบบ

  จาก ผู้ สร้าง

  ถาม ว่า แบบ สามารถ เปลี่ยน ได้ หรือ ไม่

  ใคร จัก เปลี่ยน แปลง ได้ .... ก่ ไป ถาม ผู้ สร้าง สิ ครับ
   
 6. phudit999

  phudit999 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  2,471
  ค่าพลัง:
  +2,394
  ผู้ รู้ แจ้ง ก่ จะ รู้ ตาม สภาวะ ปัจจุบัน ขณะ นั้น

  การ ที่ ผู้ รู้ แจ้ง ทำ นาย เหตุการณ์ ขึ้น เพราะ ปัจจัย

  ขณะ นั้น

  ดังนั้น หาก ปัจจุบัน ปัจจัย ต่าง ๆ เปลี่ยน แปลง

  เงื่อน ไข ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลง ผล การ ทำนาย

  อนาคต ก่ จะ เปลี่ยนแปลง ตาม ไป ด้วย

  ดังนั้น จึง ไม่ ควร เชื่อ อะไร สิ่ง ที่ เป็น ตำนาน

  มาก นัก ครับ

  เพราะ ปัจจุบัน นี้ ปัจจัย โลก ก่ กำลัง เปลี่ยน แปลง

  สนามแม่เหล็ก โลก ก่ กำลัง เปลี่ยน แปลง ด้วย ครับ

  แต่ หาก จะ ถาม ว่า ทำไม ยัง มี การ ทำนาย โลกพินาศอยู่

  เพราะ มนุษย์ ตน นั้น ยัง ไม่ ได้ เปลี่ยนแปลง หรือ เลื่อนระดับ

  ความถี่ ยัง เป็น มนุษย์ พลังงาน เก่า อยู่
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 พฤษภาคม 2012
 7. phudit999

  phudit999 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  2,471
  ค่าพลัง:
  +2,394
  ความคิดเก่า

  ความเชื่อเก่า

  คือ ช่องรับสัญญาณที่ ยัง ไม่ ได้ เปลี่ยนแปลง

  จึง จะ รับ และ สัมผัส เฉพาะ ความถี่ เดิม ๆ

  แต่ หาก เปลี่ยนแปลง ช่อง รับ สัญญาณใหม่

  ก่ จะได้ รับ ความถี่ ใหม่ พลังงานใหม่

  จักรวาล โลก มนุษย ปรากฎขึ้น มา ย่อม มี เหตุ

  ย่อม มี ที่ มา ใคร คือ ที่ มา

  มี ผู้ สร้าง มี พระผู้สร้าง

  จึง จะ มี ได้

  นี่ คือ การ เปลี่ยนแปลง ช่อง รับสัญญาณ พัฒนาการ ความรู้ ความคิดอ่าน เพิ่มเติม

  ก่ จะ สามารถ รับ พลังงาน ที่ เปลี่ยนแปลง ได้

  กลาย เป็น มนุษย์พลังงานใหม่

  และ ก่ จะรับกระแส การเปลี่ยนแปลงระบบของร่างกาย ได้

  และ มนุษย์พลังงานใหม่ เท่า นั้น ที่ จัก ได้ รับ เลือก ให้ ทำงาน

  เพื่อ เปลี่ยนแปลง โลก .....
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 พฤษภาคม 2012
 8. phudit999

  phudit999 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  2,471
  ค่าพลัง:
  +2,394
  มนตด เขา ก่ เชื่อ เรื่อง พระผู้สร้าง
   
 9. phudit999

  phudit999 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  2,471
  ค่าพลัง:
  +2,394
  หาก จัก ถาม ผม ว่า มี โลกาวินาศ หรือ ไม่

  จัก มี อภิมหาภัยพิบัติ หรือ ไม่

  ตอบ ได้ ครับ คือ ไม่ มี

  แต่ จะ มี ก่ แค่ ไม่ สบาย บ้าง เล็กๆ น้อยๆ เป็น บ้าง ไม่ เป็น บ้าง

  เหมือน ๆ กับ มนุษย์ ที่ รับ กระแส พลังงานใหม่ ที่ จะ ไม่ สบาย บ้าง

  อ่อนเพลีย ปวดหัว เป้น บาง โอกาศ ครับ ...
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 พฤษภาคม 2012
 10. phudit999

  phudit999 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  2,471
  ค่าพลัง:
  +2,394
  หาก จะ ถาม ผม ว่า โลก นี้ จัก ปรากฎ มหาจักรพรรดิราช

  ที่ ออก มา เป็น ตัว ตน ให้ เห็น มี หรือ ไม่ ????

  ตอบ ได้ เลย ครับ ไม่ มี .... ไม่ ต้อง มา รอ


  มาร เคย ใช่ วิธี การ อย่าง ไร มหาจักรพรรดิราช ก่ จะ ใช้ วิธี เดียว กัน

  มาร ใช้ วิธี อย่าง ไร ครอบ ครอง โลก

  มหาจักรพรรดิราช ก่ จัก แก้ คืน ด้วย วิธี เดียว กัน

  จะ รอ ทำไม ......

  (เคยเห็นมารปรากฎ เป็นตัวตนให้เห็นเป็นกายเนื้อหรือไม่)

  ........ไป ทำ ตน เอง ให้ เป็น อิสระ ..รู้ ใน ตัว ตน ที่ แท้

  เลิก คาด หวัง ใน สิ่ง ที่ เกิด ใน นิมิต ได้ แล้ว

  บอก แล้ว นิมิต ก่ ต้อง ได้ รับ การ แปล ความ

  หาก จะ บอก ว่า เป็น จริง ตาม นั้น ก่ เลิก หวัง ได้


  การ เชื่อม โยง ระหว่าง รูป ธรรม กับ นาม ธรรม

  สมบูรณ์ เสร็จ ทั่ว ทุก ระบบ ก่ จะ ได้ เห็น กัน เอง

  ภาระกิจ ของ มหาจักรพรรดิราช จะ ปรากฎ เมื่อ ได้ เห็น

  เทคโนโลยี ใหม่ ปรากฎ.... เทคโนโลยี สะอาด

  เมื่อ โลก ได้ ศึกษา และ ค้น พบ ประเภท ของ สนาม แม่ เหล็ก ใหม่ ระดับ นาโน

  เมื่อ โลก ได้ ใช้ เทคโนโลยี แห่ง เส้น แสง เพื่อ ผลิตเครื่องกำเนิดพลังงานขนาดใหญ่ได้

  เมื่อ โลก ได้ ค้น พบ วิธี การสร้างสนามแม่เหล็กใหม่ เพื่อสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  ขนาดเล็กได้ (สำหรับรถยนต์และที่พัก) ที่ไม่มีวันหมดสิ้น

  เมื่อ โลก ได้ ค้น พบ วิธี คุย กับ ผู้ ประ้เสริฐ จาก อีก มิติ หนึ่ง โดย ผ่าน เครื่อง

  แปล รหัส (วิธีการเดียวกับการได้มาเทคโนโลยีของ ชาวแอตแลนติส)

  มนุษย์ จะ ได้ รับ การ เข้า ถึง เทคโนโลยี ทัน สมัย

  เมื่อ จิต ใจ ของ มนุษย์ สะอาด เท่า นั้น

  มนุษย์ ปัจจุบัน เป็น กลุ่ม ที่ ถูก สาป ไม่

  ให้ ใช้ ตา ที่ สาม

  หรือ การ สื่อ สัมผัส กับ อีก มิติ ที่ เข้า ถึง เทคโนโลยี

  ไม่ มี มหาจักรพรรดิราช ปรากฎ

  ความ ดี ของ มนุษย์ ถ้วน หน้า นั่น คือ ผล งาน ของ มหาจักรพรรดิราช แล้ว

  ไม่ ต้อง มา รอ การ ปรากฎ ใด ๆ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 พฤษภาคม 2012
 11. earthmaskrot

  earthmaskrot สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2013
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +2
  เกียบจะใช่แต่ก็ไม่ใช่:cool:
   
 12. วสุธรรม

  วสุธรรม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  2,271
  ค่าพลัง:
  +8,171
  ขอบคุณนักโบราณคดี(นักขุดกระทู้เก่า)ที่ช่วยขุดมาให้อ่านกันอีก
  อาจมีใครยังไม่ได้อ่านก็เชิญครับ ฟรี...
  [​IMG]
  ภาพนี้จากวัดถ่ำเมืองนะ คงวาดจากนิมิตร
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 พฤษภาคม 2015
 13. Horoscopes

  Horoscopes สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  10
  ค่าพลัง:
  +1
  ขอบคุณครับผมไงที่ยังไม่ได้อ่าน คุณภูดิษแรกๆ มาดีนะ หลังๆ ไปโยงเรื่องมนุษย์พันธุ์ใหม่ซะแล้ว ส่วนผมมนุษย์ธรรมดาก็ขอสังเกตุความเป็นไปจนกว่าจะหมดลมหายใจละกัน อะไรจะเกิดมันก็เกิดอยู่กับความเป็นจริง
   
 14. phudit999

  phudit999 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  2,471
  ค่าพลัง:
  +2,394
  การเปลี่ยนแปลงจากกายทิพย์

  กายเนื้อเป็นอย่างไร ก่ อย่างนั้น

  กายทิพย์เปลี่ยน เพราะสนามพลังแม่เหล็กเปลี่ยนแปลง

  สนามแม่เหล็กมนุษย์เปลี่ยนแปลง เพราะ สนามแม่เหล็กโลกเปลี่ยนแปลง

  สนามแม่เหล็กโลกเปลี่ยนแปลง เพราะ สนามแม่เหล็กดวงอาทิตย์เปลี่ยนแปลง

  สนามแม่เหล็กดวงอาทิตย์เปลี่ยนแปลง เพราะ สนามแม่เหล็กจักรวาลเปลี่ยนแปลง

  สนามแม่เหล็กจักรวาลเปลี่ยนแปลงเพราะ.....
   
 15. phudit999

  phudit999 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  2,471
  ค่าพลัง:
  +2,394
  ปรารถนารู้ตนเองเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ก่ ไปศึกษาเรื่อง

  "การปรับธาตุ...."

  http://palungjit.org/threads/การปรับธาตุ-สำหรับมนุษย์ผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากพลังงานใหม่.424101/

  หากได้ปฏิบัติตามแนวที่กล่าว ... ผลการปฏิบัติแนวเดิม ก่ จะเด่นชัด

  หากปฏิบัติเพียงแค่แนวนี้แนวเดียว ความสงบ ระงับ ที่ไม่เคยมี ก่ จะมี

  และจักเจริญไปอย่างรวดเร็ว ... รับไปแค่พื้นฐาน แค่นี้ ก่อน
   
 16. Horoscopes

  Horoscopes สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  10
  ค่าพลัง:
  +1
  แต่ที่ทำนายลักษณะไว้ เห็นว่ารูปร่างอ้วนไม่ใช่หรอครับ
   
 17. วสุธรรม

  วสุธรรม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  2,271
  ค่าพลัง:
  +8,171
  ภาพถ่ายเอกสารหาย
  จึงแก้ไขภาพจาก".com"เป็น".org"
  จะทะยอยแก้ไขกระทู้ให้อ่านครับ
   
 18. Candle_Flame

  Candle_Flame เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  92
  ค่าพลัง:
  +238
  ผมขออนุโมทนาและขอบคุณท่านรหัสยญาณ, สำนักพิมพ์ลานอโศก เพรส กรุ๊ป และท่านวสุธรรมครับ
  ขออนุญาต save file ไว้อ่านนะครับ

  Candle_Flame
   
 19. วสุธรรม

  วสุธรรม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  2,271
  ค่าพลัง:
  +8,171
  บัดนี้ ผมขออนุญาต ดันกระทู้นี้มาให้กลุ่มจิตพระศรีฯ ได้อ่าน ได้วิจารณ์กัน
  ว่าตรงกัน กับท่านเพียงใด จะได้นำมาคิดพิจารณาตนเอง ว่า................
  ดีไหมครับ ปล่อยวางนะครับ
  [​IMG]
   
 20. polich68

  polich68 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กันยายน 2012
  โพสต์:
  43
  ค่าพลัง:
  +41
  รอ รอ รอ
  สักวันความจริงต้องปรากฏ
  อะไรเป็นอะไร
   

แชร์หน้านี้

Loading...