เรื่องเด่น พระสังฆราชถวายพระพร ‘สมเด็จพระราชินี’ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 10 สิงหาคม 2018.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  2,157
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,152
  ค่าพลัง:
  +4,054
  0b886e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b896e0b8a7e0b8b2e0b8a2e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ee0b8a3-e0b8aae0b8a1e0b980.jpg

  “สมเด็จพระสังฆราช” มีพระดำรัสถวายพระพร “สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ใน ร.9” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.2561

  เมื่อวันที่ 10 ส.ค. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) มีพระดำรัสถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 2561 ใจความตอนหนึ่งว่า

  อภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง อาตมภาพในนามคณะสงฆ์จึงขอตั้งกัลยาณจิต ร่วมกับปวงชนชาวไทย สำแดงความโสมนัสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษามาโดยสวัสดีนับถึงบัดนี้ได้ 86 พรรษาบริบูรณ์ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อปวงพสกนิกร ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระองค์ประดุจ “แม่ของแผ่นดิน” ด้วยน้ำพระราชหฤทัยใสสะอาด ทรงมุ่งหวังประโยชน์สุขของทวยราษฎร์เป็นที่ตั้ง จึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังความสวัสดีแก่ทุกชีวิต ทั่วทุกสารทิศในราชอาณาจักร ทรงแผ่พระบารมี เป็นที่พึ่งพำนักของผู้ตกทุกข์ได้ยาก สมดั่งที่เคยมีพระราชปรารภถึงพระราชสมัญญา “แม่” ซึ่งประชาชนน้อมถวาย ว่า “คำว่าแม่นี่เป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์สูงส่งที่สุด การที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่ บุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิด และสำนึกในเกียรติยศอันนี้ และทำหน้าที่ให้ดีที่สุด”  ทางราชการกำหนดให้วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.ของทุกปีเป็น “วันแม่แห่งชาติ” จึงขอให้ผู้เป็นแม่ทุกคน จงตระหนักถึงเกียรติยศและหน้าที่ของความเป็นมารดา เพื่อจักได้ทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุด ให้สมดังพระราชปรารภข้างต้น อันจักอำนวยผลให้บุตรของตนเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ และเติบใหญ่เป็นพลเมืองดี สามารถนำพาราชอาณาจักรไทยให้รุ่งเรืองไพบูลย์ ในขณะเดียวกันขอให้ผู้ที่เป็นลูกทุกคน จงครองตนให้อยู่ในศีลธรรมจรรยา ไม่ประพฤติการอันละเมิดพระราชกำหนดกฎหมาย นำพาความเสียหายมาสู่วงศ์สกุลและสังคม ซึ่งอาจทำให้มารดาต้องเดือดร้อนระทมใจ ขอจงเป็นลูกผู้มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ อันนับเป็นมงคลยอดชีวิตแก่ผู้สามารถประพฤติเช่นนั้นได้ทุกคน   ณ อุดมมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา อาตมภาพขออัญเชิญพระพุทธภาษิตมากล่าวอ้างเป็นสัจจวาจาว่า “พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร” แปลความว่า “มารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร” ด้วยเดชะแห่งสัจจวาจานี้ ขอประชาราษฎรทั้งปวงจงรักสามัคคี ร่วมใจกัน ในอันที่จะประพฤติตนเป็นลูกที่ดีเพื่อ “แม่แห่งชาติ” จักได้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเบาพระราชหฤทัย ว่า ลูกไทยของพระองค์ ล้วนมีสติสำนึกรู้อยู่ในคุณธรรม พร้อมเป็นกำลังของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์สืบไป

  

ด้านนายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ดังนี้ 1. การจัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 12 ส.ค. 2561 เวลา 07.00 น. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางกำหนดจัดพิธีที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ 243 รูป ขณะที่ส่วนภูมิภาคให้ทุกจังหวัดจัดพิธีที่ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม ส่วนในต่างประเทศ ให้สถานเอกอัครราชทูตดำเนินการจัดพิธีตามความเหมาะสม 2. การจัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 11-13 ส.ค. 2561 หรือตามความเหมาะสม และ 3. การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพร ทุกเขตการปกครองคณะสงฆ์

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.thairath.co.th/content/1352333
   

แชร์หน้านี้

Loading...