เรื่องเด่น พระสังฆราช ทรงนำคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.7

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 30 พฤษภาคม 2020.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  4,473
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,777
  ค่าพลัง:
  +6,661
  0b886e0b8a3e0b8b2e0b88a-e0b897e0b8a3e0b887e0b899e0b8b3e0b884e0b893e0b8b0e0b8aae0b887e0b886e0b98c.jpg
  พระสังฆราช ทรงนำคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.7

  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โพสต์ว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงนำคณะสงฆ์ทำวัตรเย็น สวดพระพุทธมนต์ และสวดคาถาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 5 ให้แล้วเสร็จแทนการสถาปนาวัดประจำรัชกาลที่ 7

  ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ และเสด็จสวรรคต ณ สหราชอาณาจักร ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2484 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงจัดการถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว ในพุทธศักราช 2492 รัฐบาลได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ขอพระราชทานให้ทรงอัญเชิญพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับสู่พระนคร

  การนี้ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ หอพระบรมอัฐิ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ส่วนพระบรมราชสรีรางคารนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บรรจุไว้ในพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตามพระราชประสงค์ในรัชกาลที่ 7

  เมื่อสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เสด็จสวรรคต ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2527 และเสร็จการถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว ในพุทธศักราช 2528 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงบรรจุพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ไว้ในพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรสเช่นเดียวกัน

  886e0b8a3e0b8b2e0b88a-e0b897e0b8a3e0b887e0b899e0b8b3e0b884e0b893e0b8b0e0b8aae0b887e0b886e0b98c-1.jpg 886e0b8a3e0b8b2e0b88a-e0b897e0b8a3e0b887e0b899e0b8b3e0b884e0b893e0b8b0e0b8aae0b887e0b886e0b98c-2.jpg 886e0b8a3e0b8b2e0b88a-e0b897e0b8a3e0b887e0b899e0b8b3e0b884e0b893e0b8b0e0b8aae0b887e0b886e0b98c-3.jpg

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2208533
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...