เรื่องเด่น 'พระสังฆราช' มีพระบัญชาตั้ง 'โรงทาน' ทั่วประเทศ

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย NoOTa, 24 มีนาคม 2020.

 1. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  20,062
  กระทู้เรื่องเด่น:
  289
  ค่าพลัง:
  +63,716
  'พระสังฆราช' มีพระบัญชาตั้ง 'โรงทาน' ทั่วประเทศ

  750x422_872396_1585041336.jpg

  เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูล มาตรการการแก้ไขปัญหาโรคติดต่อไวรัส 19 เปิดเผยว่า ในวัน 23 มี.ค. สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาโปรดให้พิจารณาสั่งการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อประสานกับวัดทั่วราชอาณาจักรที่มีความพร้อมจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด 19 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจวัดที่มีความพร้อมเพื่อดำเนินการ โดยจะทำเฉพาะวัดที่มีความพร้อมเท่านั้น และจะใช้รูปแบบให้ประชาชนมารับแล้วกลับไปกินบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

  นายเทวัญ กล่าวอีกว่า ในที่ประชุม ครม.ไม่ได้มีการพูดถึงการประกาศเคอร์ฟิว แต่ภายหลังมีการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน จะมีการประชุมกันทุกวันในช่วงเช้า และจะมีมาตรการต่างๆออกมา

  ขอบคุณที่มา
  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/872396
   
 2. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  20,062
  กระทู้เรื่องเด่น:
  289
  ค่าพลัง:
  +63,716


  "พระสังฆราช"ให้วัดจัดตั้งโรงทาน

  สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาให้ทุกวัดทั่วประเทศ พิจารณาจัดตั้งโรงทาน ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก ในช่วงที่เผชิญสถานการณ์โควิด-19 โดยให้คำนึงถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย

  ที่มา
  ttps://www.thairath.co.th/clip/406939
   
 3. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  20,062
  กระทู้เรื่องเด่น:
  289
  ค่าพลัง:
  +63,716
  พระดำริสมเด็จพระสังฆราช วัดทั่วไทยตั้งโรงทาน บรรเทาทุกขภัยโควิด-19

  185047_th.jpg
  วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 เพจสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ข้อความว่า

  60.jpg
  ด้วย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกะทันหัน พร้อมทั้งทรงพระดำริว่า วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบัน วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนด้วย จึงสมควรที่จะให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก ดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาล

  การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาโปรดให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาสั่งการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ประสานงานกับวัดทั่วราชอาณาจักรซึ่งมีศักยภาพเพียงพอ จัดตั้งโรงทาน ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด ทั้งนี้ มิใช่การบังคับ แต่เป็นการกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือ โดยให้คำนึงถึงความความพร้อมของแต่ละวัด ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในชุมชนนั้นๆ เป็นสำคัญ อีกทั้งให้ประสานภารกิจร่วมกับหน่วยงานและบุคลาการทางการแพทย์และการสาธารณสุขซึ่งมีประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงทาน และการแจกจ่าย ให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย โดยต้องไม่มีการจัดพิธีการ พิธีกรรม กิจกรรม หรือการบริหารจัดการใดๆ ที่ต้องให้บุคคลจำนวนมากมารวมตัวกัน กับทั้งให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการ และคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

  ขอบคุณที่มา
  https://www.banmuang.co.th/news/education/185047
   

แชร์หน้านี้

Loading...