เรื่องเด่น เสียงธรรม พระอานนท์พุทธอนุชา

ในห้อง 'ประวัติและนิทานธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย ล้ำ, 20 กรกฎาคม 2009.

 1. ล้ำ

  ล้ำ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  133
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +68
  12 สิงหา -พลังจิต1.jpg

  แจกในงานปีใหม่ค่ะ พระสุรเสียงอ่าน สมเด็จฯพระบรมราชินีนาถ ไพเราะมากค่ะ
  ขอเชิญรับฟังได้ค่ะ

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/06-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-mp3.4030719/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/07-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B5-mp3.4030720/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/08-%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA-mp3.4030721/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/09-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2-mp3.4030735/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/10-%E0%B8%93-%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2-mp3.4030736/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/11-%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2-mp3.4030737/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/12-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-mp3.4030738/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/13-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2-mp3.4030739/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/14-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2-mp3.4030740/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/15-%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-mp3.4030741/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/16-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%9B-mp3.4030742/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/17-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D-mp3.4030743/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/18-%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2-mp3.4030744/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 11 สิงหาคม 2017
 2. ล้ำ

  ล้ำ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  133
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +68
  ขอโทษค่ะ  โหลดใหม่ อันเก่าหลุด ขอแก้ตัวค่ะ

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/00-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-mp3.4030746/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/01-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-mp3.4030747/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/02-%E0%B8%93-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B9%8C-mp3.4030748/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/03-%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95-mp3.4030749/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/04-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3-mp3.4030752/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/05-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5-mp3.4030753/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/19-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2-mp3.4030754/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/20-%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B2-mp3.4030755/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/21-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2-mp3.4030760/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/22-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5-mp3.4030761/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/23-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A3-mp3.4030762/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/24-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%89-mp3.4030763/][/AUDIOPLUS]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 11 สิงหาคม 2017
 3. ล้ำ

  ล้ำ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  133
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +68
  จบแล้วค่ะ

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/25-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B2-mp3.4030764/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/26-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3-mp3.4030765/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/27-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99-mp3.4030766/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/28-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84-mp3.4030767/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/29-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2-mp3.4030768/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/30-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-%E0%B8%93-%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2-mp3.4030769/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 11 สิงหาคม 2017
 4. wvichakorn

  wvichakorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  3,529
  ค่าพลัง:
  +9,136
  ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. titawan

  titawan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มกราคม 2008
  โพสต์:
  2,290
  ค่าพลัง:
  +5,121
  อนุโมทนาสาธุคะ ขอบพระคุณมากๆนะคะ จะเอาไปให้แม่ฟัง ^^
   
 6. J.Sayamol

  J.Sayamol เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2008
  โพสต์:
  6,192
  ค่าพลัง:
  +21,510
  [​IMG]
   
 7. AddWassana

  AddWassana เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  11,699
  ค่าพลัง:
  +21,110
  <TABLE cellPadding=6 width=404><TBODY><TR><TD align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 8. neo22

  neo22 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  89
  ค่าพลัง:
  +62
  ทรงพระเจริญ และขออนุโมทนากับเจ้าของกระทู้

  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 กรกฎาคม 2009
 9. มุ่งเต็มใจ

  มุ่งเต็มใจ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2006
  โพสต์:
  7,813
  ค่าพลัง:
  +23,555
 10. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,892
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +35,158
  สาธุ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงกับคุณล้ำที่นำสิ่งที่เป็นมงคลยิ่งมาให้ได้รับฟังกันครับ
  พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง) ท่านได้เล่าให้ฟัง
  ถึงสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระทัยในเรื่องพระสูตรมาก
  สมเด็จองค์ปฐมท่านทรงบอกหลวงพ่อว่า พระองค์ท่านทรงอารมณ์พระโสดาบัน
  ผมขออนุญาตนำ ธรรมะชุดนี้ไปเผยแพร่เป็นธรรมทานเพื่อถวายพระราชกุศล
  ในศุภวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษา ทางสถานีวิทยุชุมชน เอฟ.เอ็ม.๑๐๐.๒๕ Mhz
  ในรายการเสียงธรรมจากศูนย์พุทธศรัทธา ขอทุกท่านได้โมทนาบุญร่วมกันครับ
   
 11. บุษบากาญจ์

  บุษบากาญจ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 พฤษภาคม 2007
  โพสต์:
  9,484
  ค่าพลัง:
  +20,281
  ขอบคุณน้องฟ้าจ๊ะที่แนะนำให้ฟัง สาธุ
   
 12. naraiyana

  naraiyana เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  398
  ค่าพลัง:
  +624
  ทรงพระเจริญ และขออนุโมทนากับเจ้าของกระทู้
   
 13. BeRespectful

  BeRespectful สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  16
  ค่าพลัง:
  +9
  ขอบคุณมากค่ะ
  อนุโมทนาบุญ
  ทรงพระเจริญ
   
 14. Pandhaka

  Pandhaka เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  672
  ค่าพลัง:
  +458
  ขออนุโมทนาในพระราชกุศล ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนยาน

  ขออนุโมทนากับเจ้าของกระทู้ครับ
   
 15. เจ้าสัว

  เจ้าสัว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  522
  ค่าพลัง:
  +353
  สาธุเป็ฯบุญยิ่งนัก พระพุทธเจ้าข้าาา

  อนุโมทนาพระพุทธเจ้าข้า
   
 16. บุญญสิกขา

  บุญญสิกขา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,863
  ค่าพลัง:
  +14,461
  เกล้ากระหม่อมฯ ขอน้อมคุณพระรัตนตรัยถวายพระราชกุศลเจริญญาณพระบารมี
  ขอพระองค์ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีความสุขพระเกษมสำราญ ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ พระเจ้าค่ะ

  พร้อมขอพระราชานุญาต น้อมอัญเชิญเจริญในธรรม พระเจ้าค่ะ

  <O:p</O:p
  ขอบพระคุณ คุณล้ำ ท่านเจ้าของกระทู้ค่ะ - สบายดีมั้ยจ๊ะ


   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • queen.gif
   queen.gif
   ขนาดไฟล์:
   15.1 KB
   เปิดดู:
   236
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 สิงหาคม 2010
 17. David97

  David97 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  2
  ค่าพลัง:
  +0
  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สาธุ
   
 18. นะมัตถุ โพธิยา

  นะมัตถุ โพธิยา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  563
  ค่าพลัง:
  +2,144
  เกล้ากระหม่อมฯ ขอน้อมคุณพระรัตนตรัยถวายพระราชกุศลเจริญญาณพระบารมี ขอพระองค์ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีความสุขพระเกษมสำราญ ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ พระพุทธเจ้าข้า
   
 19. มนุษย์โลกคับ

  มนุษย์โลกคับ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  281
  ค่าพลัง:
  +602
  ทรงพระเจริญ

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
   
 20. tui s,luangkhot

  tui s,luangkhot บุคคลทั่วไป

  ค่าพลัง:
  +0
  อนุโมทนาบุญ
   
Loading...

แชร์หน้านี้

Loading...