พระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์..สู่สหประชาชาติ

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย NoOTa, 24 กันยายน 2006.

 1. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  19,931
  กระทู้เรื่องเด่น:
  180
  ค่าพลัง:
  +62,553
  <TABLE cellSpacing=5 cellPadding=0 width=567 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top>พระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์...สู่สหประชาชาติ (๑)</TD></TR><TR><TD class=Text_Story vAlign=top><!-- [​IMG] [​IMG] เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ มีมติยอมรับว่า ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่ส่งเสริมสันติภาพ และความหวังดีต่อมนุษยชาติมานานกว่า ๒,๕๐๐ ปี ตลอดจนการยอมรับของนานาชาติต่อ วันวิสาขบูชา อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน มาตรงในวันเดียวกัน คือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์มาก และชาวพุทธถือว่าเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา


  องค์การสหประชาชาติ จึงประกาศให้ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของชาวโลก
  เพื่อให้มีถาวรวัตถุที่เป็นอนุสรณ์ถึงความสำคัญอันนี้ ประดิษฐานอยู่ ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติในนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช จึงมีพระดำริในการหล่อสร้าง พระเจดีย์ เพื่อบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า ที่ ๓ ประเทศชาวพุทธได้มอบให้ อันประกอบด้วย ประเทศไทย ศรีลังกา และ พม่า
  พระเจดีย์ องค์นี้ถอดแบบมาจาก พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม และ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานนามว่า พระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ สกลโลกประกาศบวรบูชาวิสาขะ
  หลังจากนั้นมีการอัญเชิญองค์พระเจดีย์ จากประเทศไทยไปจัดแสดงตามสถานที่ต่างๆ กว่า ๓๐ ประเทศทั่วโลก ตลอดเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการประกาศถึงความสำคัญของสันติภาพ โดยยึดมั่นในพระศาสนา และความหวังดีต่อมนุษยชาติ หลังจากที่ได้เริ่มจัดแสดงองค์พระเจดีย์ครั้งแรกที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติในนครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔
  ต่อมาองค์พระเจดีย์ ก็ได้มีการอัญเชิญไปแสดงยังประเทศอาร์เจนตินา ออสเตรีย เบลเยียม บราซิล กัมพูชา ชิลี จีน สาธารณรัฐเช็ก เอกวาดอร์ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี อินเดีย อิตาลี เคนยา มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สิงคโปร์ ศรีลังกา สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน แทนซาเนีย ไทย สหราชอาณาจักร และ เวเนซุเอลา
  ผู้เลื่อมใสศรัทธาในองค์พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ไม่เป็นเพียงวัตถุมงคลที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งศรัทธาเลื่อมใสบูชาของสันติภาพ และความปรารถนาดีจากชาวพุทธ และผู้คนทั่วโลกด้วย
  พุทธศาสนิกชาวไทยได้จัดพิธีบูชา พระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ สกลโลกประกาศบวรบูชาวิสาขะ เป็นครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ ก่อนที่จะอัญเชิญองค์พระเจดีย์ไปประดิษฐานยังสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ ในนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๙
  ทั้งนี้โดยการดำเนินงานของ ชมรมอาสาสมัครชาวพุทธ อันมี นายโฆสิต สุวินิจจิต นางยุวดี บุญครอง ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียเทเลวิชั่นแอนด์มีเดีย จำกัด โดยมี พระธรรมวราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และ พระธรรมปริยัติเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม พระวิปัสสี ธมฺมราโม วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นคณะสงฆ์ที่เดินทางไปจากประเทศไทย ขณะเดียวกันก็มี ฯพณฯ คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย ประจำสหประชาชาติ เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ และมีพระสงฆ์ไทย คนไทยในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งพระสงฆ์อีกหลายชาติ เข้าร่วมในพิธีสำคัญนี้ด้วย
  0 แล่ม จันท์พิศาโล / มลฤดี จันทร์สุทธิพันธุ์ 0

  -->[​IMG]
  เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ มีมติยอมรับว่า ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่ส่งเสริมสันติภาพ และความหวังดีต่อมนุษยชาติมานานกว่า ๒,๕๐๐ ปี ตลอดจนการยอมรับของนานาชาติต่อ วันวิสาขบูชา อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน มาตรงในวันเดียวกัน คือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์มาก และชาวพุทธถือว่าเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา
  องค์การสหประชาชาติ จึงประกาศให้ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของชาวโลก
  เพื่อให้มีถาวรวัตถุที่เป็นอนุสรณ์ถึงความสำคัญอันนี้ ประดิษฐานอยู่ ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติในนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช จึงมีพระดำริในการหล่อสร้าง พระเจดีย์ เพื่อบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า ที่ ๓ ประเทศชาวพุทธได้มอบให้ อันประกอบด้วย ประเทศไทย ศรีลังกา และ พม่า
  พระเจดีย์ องค์นี้ถอดแบบมาจาก พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม และ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานนามว่า พระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ สกลโลกประกาศบวรบูชาวิสาขะ
  หลังจากนั้นมีการอัญเชิญองค์พระเจดีย์ จากประเทศไทยไปจัดแสดงตามสถานที่ต่างๆ กว่า ๓๐ ประเทศทั่วโลก ตลอดเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการประกาศถึงความสำคัญของสันติภาพ โดยยึดมั่นในพระศาสนา และความหวังดีต่อมนุษยชาติ หลังจากที่ได้เริ่มจัดแสดงองค์พระเจดีย์ครั้งแรกที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติในนครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔
  ต่อมาองค์พระเจดีย์ ก็ได้มีการอัญเชิญไปแสดงยังประเทศอาร์เจนตินา ออสเตรีย เบลเยียม บราซิล กัมพูชา ชิลี จีน สาธารณรัฐเช็ก เอกวาดอร์ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี อินเดีย อิตาลี เคนยา มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สิงคโปร์ ศรีลังกา สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน แทนซาเนีย ไทย สหราชอาณาจักร และ เวเนซุเอลา
  ผู้เลื่อมใสศรัทธาในองค์พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ไม่เป็นเพียงวัตถุมงคลที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งศรัทธาเลื่อมใสบูชาของสันติภาพ และความปรารถนาดีจากชาวพุทธ และผู้คนทั่วโลกด้วย
  พุทธศาสนิกชาวไทยได้จัดพิธีบูชา พระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ สกลโลกประกาศบวรบูชาวิสาขะ เป็นครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ ก่อนที่จะอัญเชิญองค์พระเจดีย์ไปประดิษฐานยังสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ ในนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๙
  ทั้งนี้โดยการดำเนินงานของ ชมรมอาสาสมัครชาวพุทธ อันมี นายโฆสิต สุวินิจจิต นางยุวดี บุญครอง ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียเทเลวิชั่นแอนด์มีเดีย จำกัด โดยมี พระธรรมวราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และ พระธรรมปริยัติเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม พระวิปัสสี ธมฺมราโม วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นคณะสงฆ์ที่เดินทางไปจากประเทศไทย
  ขณะเดียวกันก็มี ฯพณฯ คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย ประจำสหประชาชาติ เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ และมีพระสงฆ์ไทย คนไทยในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งพระสงฆ์อีกหลายชาติ เข้าร่วมในพิธีสำคัญนี้ด้วย
  0 แล่ม จันท์พิศาโล / มลฤดี จันทร์สุทธิพันธุ์ 0
  </TD></TR></TBODY></TABLE>

  ที่มา: คมชัดลึก
  http://www.komchadluek.net/2006/09/23/j001_49867.php?news_id=49867
   
 2. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  19,931
  กระทู้เรื่องเด่น:
  180
  ค่าพลัง:
  +62,553
  <TABLE cellSpacing=5 cellPadding=0 width=567 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top>พระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์...สู่สหประชาชาติ (๒)</TD></TR><TR><TD class=Text_Story vAlign=top><!-- [​IMG] [​IMG] จากนั้น นายถวิล สมัครรัฐกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้อัญเชิญพระวรธรรมคติใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช แถลงต่อผู้ร่วมพิธี โดยมีสาระสำคัญดังนี้


  พระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ องค์นี้มีการอัญเชิญไปแสดงทั่วโลกมาแล้ว เพื่อให้ประชาชนทั้งที่เป็นชาวพุทธและศาสนาอื่นสักการบูชา วัฒนธรรมการสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุนี้มีมาเป็นเวลาอันยาวนาน พอๆ กับอายุของพระพุทธศาสนา
  ชาวพุทธไม่เพียงแต่เชื่อว่า พระบรมสารีริกธาตุ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ยังเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวพุทธตระหนักถึงความสำคัญในคำสอนของพระพุทธเจ้า และนำไปปฏิบัติตามเพื่อก่อให้เกิดความสุขและสันติภาพ อันเป็นหัวใจของหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา และจะนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคีของชาวโลก รวมทั้งสันติภาพของมวลมนุษยชาติอีกด้วย
  การอัญเชิญ พระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ มาประดิษฐาน ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ในวันนี้ มิใช่เป็นเพียงถาวรวัตถุที่แสดงถึงวัฒนธรรมชาวพุทธเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง สัญลักษณ์ของการประสานใจของชาวโลก ซึ่งจะนำไปสู่ สันติภาพอันถาวร ตามเจตนารมณ์ของสหประชาชาติอย่างแท้จริง
  นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงความขอบคุณ และชื่นชมของชาวพุทธทั่วโลกที่มีต่อสหประชาชาติ ที่ยกย่องอย่างเป็นทางการให้ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของโลก อีกด้วยเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช ตรัสในตอนท้ายว่า รู้สึกปลาบปลื้มที่สหประชาชาติ พยายามพลักดันให้เกิดสันติภาพแก่ชาวโลก ขออวยพรให้ทุกท่านมีอายุยืนยาว ปราศจากอันตรายทั้งปวง ขอให้มีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อที่จะได้สามารถทำงานให้โลกนี้มีแต่สันติภาพ และเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป
  0 เรื่อง / ภาพ แล่ม จันท์พิศาโล 0 0 มลฤดี จันทร์สุทธิพันธุ์ ถอดความสุนทรพจน์ 0

  -->[​IMG]
  จากนั้น นายถวิล สมัครรัฐกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้อัญเชิญพระวรธรรมคติใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช แถลงต่อผู้ร่วมพิธี โดยมีสาระสำคัญดังนี้
  พระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ องค์นี้มีการอัญเชิญไปแสดงทั่วโลกมาแล้ว เพื่อให้ประชาชนทั้งที่เป็นชาวพุทธและศาสนาอื่นสักการบูชา วัฒนธรรมการสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุนี้มีมาเป็นเวลาอันยาวนาน พอๆ กับอายุของพระพุทธศาสนา
  ชาวพุทธไม่เพียงแต่เชื่อว่า พระบรมสารีริกธาตุ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ยังเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวพุทธตระหนักถึงความสำคัญในคำสอนของพระพุทธเจ้า และนำไปปฏิบัติตามเพื่อก่อให้เกิดความสุขและสันติภาพ อันเป็นหัวใจของหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา และจะนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคีของชาวโลก รวมทั้งสันติภาพของมวลมนุษยชาติอีกด้วย
  การอัญเชิญ พระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ มาประดิษฐาน ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ในวันนี้ มิใช่เป็นเพียงถาวรวัตถุที่แสดงถึงวัฒนธรรมชาวพุทธเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง สัญลักษณ์ของการประสานใจของชาวโลก ซึ่งจะนำไปสู่ สันติภาพอันถาวร ตามเจตนารมณ์ของสหประชาชาติอย่างแท้จริง
  นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงความขอบคุณ และชื่นชมของชาวพุทธทั่วโลกที่มีต่อสหประชาชาติ ที่ยกย่องอย่างเป็นทางการให้ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของโลก อีกด้วย
  เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช ตรัสในตอนท้ายว่า รู้สึกปลาบปลื้มที่สหประชาชาติ พยายามพลักดันให้เกิดสันติภาพแก่ชาวโลก ขออวยพรให้ทุกท่านมีอายุยืนยาว ปราศจากอันตรายทั้งปวง ขอให้มีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อที่จะได้สามารถทำงานให้โลกนี้มีแต่สันติภาพ และเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

  0 เรื่อง / ภาพ แล่ม จันท์พิศาโล 0
  0 มลฤดี จันทร์สุทธิพันธุ์ ถอดความสุนทรพจน์ 0  ที่มา : คมชัดลึก
  http://www.komchadluek.net/2006/09/24/j001_49865.php?news_id=49865
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 3. pattarawat

  pattarawat เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  1,671
  ค่าพลัง:
  +7,977
  พุทธศาสนาจงเจริญ และขอให้พุทธศาสนิกชนเจริญๆ ด้วยนะครับ สาธุ
   
 4. r-nisong

  r-nisong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  71
  ค่าพลัง:
  +394
  เพชร ยังไงก็ยังเป็น เพชร ความเมตุตา กรุณาและธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะอยู่คู่โลกตลอดไป....
  โมทนา.....สาธุ
   
 5. A~MING

  A~MING เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กันยายน 2004
  โพสต์:
  1,734
  ค่าพลัง:
  +1,729
  พุทธศาสนาเป็นสิ่งที่งดงามยิ่งนัก
   
 6. นืเฟร

  นืเฟร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2006
  โพสต์:
  213
  ค่าพลัง:
  +432
  นับว่าเป็นนิมิติหมายอันดี
   
 7. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  19,931
  กระทู้เรื่องเด่น:
  180
  ค่าพลัง:
  +62,553
  <TABLE cellSpacing=5 cellPadding=0 width=567 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top>พระเจดีย์ .........สู่สหประชาชาติ (๓)</TD></TR><TR><TD class=Text_Story vAlign=top><!-- [​IMG][/IMG] [​IMG] (ต่อจากฉบับวันอาทิตย์ ๒๔ ก.ย.) สำหรับสุนทรพจน์ของ นายมาร์ค มอลลอช บราวน์ รองเลขาธิการสหประชาชาติ ที่กล่าวในโอกาสอัญเชิญ พระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ สกลโลกประกาศบวรบูชาวิสาขะ มอบแด่สหประชาชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๙ นั้นมีสาระสำคัญว่า


  ตลอดระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา มีการอัญเชิญ พระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ ไปประดิษฐานทั่วโลก เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา ณ วันนี้ พวกเราทุกคนมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ด้วยความปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง เพื่อต้อนรับการกลับมาของ พระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ฯ ที่มีการอัญเชิญกลับมาประดิษฐานยังที่นี่เป็นถาวรสืบไป
  ของขวัญอันเป็นที่สักการบูชานี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงการยืนหยัดสนับสนุน นโยบายของสหประชาชาติของประเทศไทย แต่ยังแสดงถึงคุณค่าของความอดทน ความเห็นอกเห็นใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสงบกลมเกลียว ซึ่งล้วนเป็นหลักที่ศาสนาพุทธและสหประชาติยึดมั่นมาตลอด
  ข้าพเจ้าเชื่อว่าปูชนียวัตถุอันงดงามและพระบรมสารีริกธาตุที่เห็นนี้ จะไม่เพียงแต่ยกระดับความสวยงามของอาคารนี้เท่านั้น แต่ยังเป็นการยกระดับจิตวิญญาณขององค์กรและผู้ใดก็ตามที่เดินผ่าน พระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ องค์นี้ด้วย
  ระหว่างที่มีการอัญเชิญ พระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ ไปประดิษฐานในหลายประเทศ โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างใหญ่หลวง หลังจากที่เกิดเหตุวินาศกรรม ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔ เกิดสงครามและความวุ่นวายขึ้นในตะวันออกกลาง เพียงแค่คำพูดยั่วยุและภาพวาด ก็ทำให้เกิดความตึงเครียด ระหว่างผู้คนและวัฒนธรรม คนเหล่านี้ถูกเติมเชื้อไฟด้วยการพูดคุยอันหาที่สิ้นสุดไม่ได้ ซึ่งเรียกว่า
   
 8. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  19,931
  กระทู้เรื่องเด่น:
  180
  ค่าพลัง:
  +62,553
  <TABLE cellSpacing=5 cellPadding=0 width=567 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top>พระเจดีย์ .........สู่สหประชาชาติ (จบ)</TD></TR><TR><TD class=Text_Story vAlign=top><!-- [​IMG][/IMG] [​IMG] หลังจากที่เสร็จพิธีสักการบูชา และการกล่าวสุนทรพจน์ พิธีมอบพระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ สกลโลกประกาศบวรบูชาวิสาขะ แก่ผู้แทนสหประชาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ศรัทธาญาติโยมชาวไทยได้ช่วยกันยกองค์พระเจดีย์จากบนเวทีห้องประชุม


  ซึ่งอยู่บนชั้น ๒ ของอาคารสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ขึ้นไปสู่ชั้น ๓ อันเป็นสถานที่ประดิษฐาน พระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ เป็นการถาวรตลอดไป โดยมีพระสงฆ์ชาวไทยและพระสงฆ์ชาวต่างประเทศหลายสิบรูปเดินนำหน้า ติดตามด้วยชาวไทยอีกนับร้อยคน เดินเป็นขบวนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ท่ามกลางความสนใจของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปชมบริเวณนี้
  บนชั้น ๓ ของอาคารหลังนี้ เป็นสถานที่แสดงของที่ระลึกจากประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นจุดที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ตามเวลาราชการ
  ตรงมุมหนึ่งของห้องโถงใหญ่ อันเป็นจุดที่ประดิษฐานขององค์พระเจดีย์ มี ฐานไม้สักรูป ๘ เหลี่ยม ตั้งรออยู่ก่อนแล้ว
  ฐานไม้สัก ๘ เหลี่ยมนี้ พระธรรมปริยัติเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างขึ้น โดยการออกแบบและก่อสร้างโดยช่างของกรมศิลปากรในเมืองไทย นับเป็นงานหัตถกรรมที่งดงามมาก
  และเมื่อองค์พระเจดีย์ตั้งประดิษฐานแล้ว จะมี ครอบแก้ว ทรงกลมขนาดใหญ่ครอบองค์พระเจดีย์อีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาสักการบูชา ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมอาคารสหประชาชาติ ซึ่งมีอยู่ตลอดเวลา จะได้เห็นองค์พระเจดีย์อย่างเด่นชัด
  เมื่อคณะผู้อัญเชิญวางองค์พระเจดีย์ประดิษฐานบนฐานไม้สักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระสงฆ์ไทยนำสวดพระพุทธมนต์ จากนั้นพระสงฆ์ชาวต่างชาติสวดพระพุทธมนต์เป็นภาษาของตนต่อ
  ศรัทธาญาติโยมทุกคนพากันก้มลงกราบไหว้ พระบรมสารีริกธาตุ ๓ ประเทศ ในองค์พระเจดีย์ ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสอย่างสูง เสร็จแล้วได้พากันเดินทักษิณาวรรต อันเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงต่อองค์พระเจดีย์
  จากนั้นพากันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกโดยทั่วหน้า แล้วกราบลาองค์พระเจดีย์อีกครั้งหนึ่งก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้าน ท่ามกลางความปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการที่ชาวไทยในสหรัฐอเมริการ่วมทำกุศลในสถานที่แห่งนี้จำนวนมาก และมีโอกาสพบกับพระเถระผู้ใหญ่จากเมืองไทย รวมทั้งคณะของเราด้วย
  ก่อนจะเดินออกไปสังเกตเห็นทางซ้ายมือมีตู้กระจกขนาดใหญ่วางอยู่ ภายในตู้นั้นเป็นรูป เรือสุพรรณหงส์ (จำลอง) ยาวประมาณ ๓ เมตร งดงามมาก ที่หน้าตู้มีแผ่นทองบรอนซ์จารึกเป็นภาษาอังกฤษว่า
  "เรือสุพรรณหงส์ ที่ระลึกจากประเทศไทย มอบให้โดย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี"
  วันรุ่งขึ้น...มีการทำบุญร่วมกันอีกครั้งหนึ่งที่ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม บนถนนสายที่ ๔๖ อันเป็นวัดที่ ท่านเจ้าคุณถาวร วัดปทุมวนาราม กทม.สร้างขึ้น
  ที่วัดแห่งนี้มีชาวไทยในนครนิวยอร์กมาร่วมทำบุญกันนับร้อยคน ทุกคนต่างสวมใส่ เสื้อเหลือง ที่มีตราสัญลักษณ์ฉลองทรงครองราชย์ครบ ๖๐ ปี มีการสวดมนต์ รับศีลรับพร โดยมี พระธรรมวราจารย์ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธาน
  จากนั้นมีการมอบ พระพุทธรูป "ไพรีพินาศ" และ โล่เกียรติคุณ แก่ ฯพณฯ คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ นายวิทย์ กิจจาทร ผู้จัดการการบินไทย นิวยอร์ก และ นายโฆสิต สุวินิจจิต ที่ได้มีส่วนอัญเชิญพระเจดีย์สู่สหประชาชาติ จนเป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
  ในโอกาสเดียวกันนี้ นายโฆสิต สุวินิจจิต ประธานกรรมการบริษัท เอเชียเทเลวิชั่นแอนด์มีเดีย จำกัด เชิญชวนชาวไทยในนิวยอร์กที่มาร่วมทำบุญกันในวันนี้เขียนคำมั่นสัญญาในการทำความดี เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสอันเป็นมงคลที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ลงบนไปรษณียบัตรที่นำไปจากเมืองไทย ซึ่งคำมั่นสัญญาอันนี้จะได้นำไปจัดพิมพ์เป็นหนังสือต่อไป
  ปรากฏว่าทุกคนต่างรับไปรษณียบัตรแล้วลงมือเขียนคำมั่นสัญญากันทันที
  เสร็จจากภารกิจทั้งหลายแล้ว ก็มีการร่วมรับประทานอาหารไทยกันอย่างเอร็ดอร่อย โดยบรรดาลูกศิษย์ของวัดนี้จะนำมาบริการทุกครั้งที่วัดมีงานทำบุญ ยังมีอีกหลายเรื่องหลายมุมมองที่ได้จากการเดินทางไปนครนิวยอร์กครั้งนี้ ซึ่งจะหาโอกาสอันเหมาะสมนำมาเล่าสู่กันฟังต่อไป...ขอขอบพระคุณ
  0 เรื่อง / ภาพ แล่ม จันท์พิศาโล 0 0 มลฤดี จันทร์สุทธิพันธุ์ 0

  -->
  [​IMG]  หลังจากที่เสร็จพิธีสักการบูชา และการกล่าวสุนทรพจน์ พิธีมอบพระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ สกลโลกประกาศบวรบูชาวิสาขะ แก่ผู้แทนสหประชาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ศรัทธาญาติโยมชาวไทยได้ช่วยกันยกองค์พระเจดีย์จากบนเวทีห้องประชุม
  ซึ่งอยู่บนชั้น ๒ ของอาคารสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ขึ้นไปสู่ชั้น ๓ อันเป็นสถานที่ประดิษฐาน พระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ เป็นการถาวรตลอดไป โดยมีพระสงฆ์ชาวไทยและพระสงฆ์ชาวต่างประเทศหลายสิบรูปเดินนำหน้า ติดตามด้วยชาวไทยอีกนับร้อยคน เดินเป็นขบวนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ท่ามกลางความสนใจของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปชมบริเวณนี้
  บนชั้น ๓ ของอาคารหลังนี้ เป็นสถานที่แสดงของที่ระลึกจากประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นจุดที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ตามเวลาราชการ
  ตรงมุมหนึ่งของห้องโถงใหญ่ อันเป็นจุดที่ประดิษฐานขององค์พระเจดีย์ มี ฐานไม้สักรูป ๘ เหลี่ยม ตั้งรออยู่ก่อนแล้ว
  ฐานไม้สัก ๘ เหลี่ยมนี้ พระธรรมปริยัติเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างขึ้น โดยการออกแบบและก่อสร้างโดยช่างของกรมศิลปากรในเมืองไทย นับเป็นงานหัตถกรรมที่งดงามมาก
  และเมื่อองค์พระเจดีย์ตั้งประดิษฐานแล้ว จะมี ครอบแก้ว ทรงกลมขนาดใหญ่ครอบองค์พระเจดีย์อีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาสักการบูชา ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมอาคารสหประชาชาติ ซึ่งมีอยู่ตลอดเวลา จะได้เห็นองค์พระเจดีย์อย่างเด่นชัด
  เมื่อคณะผู้อัญเชิญวางองค์พระเจดีย์ประดิษฐานบนฐานไม้สักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระสงฆ์ไทยนำสวดพระพุทธมนต์ จากนั้นพระสงฆ์ชาวต่างชาติสวดพระพุทธมนต์เป็นภาษาของตนต่อ
  ศรัทธาญาติโยมทุกคนพากันก้มลงกราบไหว้ พระบรมสารีริกธาตุ ๓ ประเทศ ในองค์พระเจดีย์ ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสอย่างสูง เสร็จแล้วได้พากันเดินทักษิณาวรรต อันเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงต่อองค์พระเจดีย์
  จากนั้นพากันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกโดยทั่วหน้า แล้วกราบลาองค์พระเจดีย์อีกครั้งหนึ่งก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้าน ท่ามกลางความปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการที่ชาวไทยในสหรัฐอเมริการ่วมทำกุศลในสถานที่แห่งนี้จำนวนมาก และมีโอกาสพบกับพระเถระผู้ใหญ่จากเมืองไทย รวมทั้งคณะของเราด้วย
  ก่อนจะเดินออกไปสังเกตเห็นทางซ้ายมือมีตู้กระจกขนาดใหญ่วางอยู่ ภายในตู้นั้นเป็นรูป เรือสุพรรณหงส์ (จำลอง) ยาวประมาณ ๓ เมตร งดงามมาก ที่หน้าตู้มีแผ่นทองบรอนซ์จารึกเป็นภาษาอังกฤษว่า
  "เรือสุพรรณหงส์ ที่ระลึกจากประเทศไทย มอบให้โดย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี"
  วันรุ่งขึ้น...มีการทำบุญร่วมกันอีกครั้งหนึ่งที่ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม บนถนนสายที่ ๔๖ อันเป็นวัดที่ ท่านเจ้าคุณถาวร วัดปทุมวนาราม กทม.สร้างขึ้น
  ที่วัดแห่งนี้มีชาวไทยในนครนิวยอร์กมาร่วมทำบุญกันนับร้อยคน ทุกคนต่างสวมใส่ เสื้อเหลือง ที่มีตราสัญลักษณ์ฉลองทรงครองราชย์ครบ ๖๐ ปี มีการสวดมนต์ รับศีลรับพร โดยมี พระธรรมวราจารย์ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธาน
  จากนั้นมีการมอบ พระพุทธรูป "ไพรีพินาศ" และ โล่เกียรติคุณ แก่ ฯพณฯ คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ นายวิทย์ กิจจาทร ผู้จัดการการบินไทย นิวยอร์ก และ นายโฆสิต สุวินิจจิต ที่ได้มีส่วนอัญเชิญพระเจดีย์สู่สหประชาชาติ จนเป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
  ในโอกาสเดียวกันนี้ นายโฆสิต สุวินิจจิต ประธานกรรมการบริษัท เอเชียเทเลวิชั่นแอนด์มีเดีย จำกัด เชิญชวนชาวไทยในนิวยอร์กที่มาร่วมทำบุญกันในวันนี้เขียนคำมั่นสัญญาในการทำความดี เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสอันเป็นมงคลที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ลงบนไปรษณียบัตรที่นำไปจากเมืองไทย ซึ่งคำมั่นสัญญาอันนี้จะได้นำไปจัดพิมพ์เป็นหนังสือต่อไป
  ปรากฏว่าทุกคนต่างรับไปรษณียบัตรแล้วลงมือเขียนคำมั่นสัญญากันทันที
  เสร็จจากภารกิจทั้งหลายแล้ว ก็มีการร่วมรับประทานอาหารไทยกันอย่างเอร็ดอร่อย โดยบรรดาลูกศิษย์ของวัดนี้จะนำมาบริการทุกครั้งที่วัดมีงานทำบุญ
  ยังมีอีกหลายเรื่องหลายมุมมองที่ได้จากการเดินทางไปนครนิวยอร์กครั้งนี้ ซึ่งจะหาโอกาสอันเหมาะสมนำมาเล่าสู่กันฟังต่อไป...ขอขอบพระคุณ

  0 เรื่อง / ภาพ แล่ม จันท์พิศาโล 0
  0 มลฤดี จันทร์สุทธิพันธุ์ 0

  </TD></TR></TBODY></TABLE>


  ที่มา: คมชัดลึก
  http://www.komchadluek.net/2006/10/01/j001_51878.php?news_id=51878
   

แชร์หน้านี้

Loading...