"พระเจ้าจักรพรรดิราช"

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย เกษม, 23 มกราคม 2011.

แท็ก:
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ

  ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  6,020
  ค่าพลัง:
  +8,393
  ไม่แน่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้อุปสรรคอาจเหลือ4ข้อแล้วก็ได้...

  เมื่ออุปสรรคจบเดินจิตแปบเดียวถึงฝั่ง...เมื่ออุปสรรคหมดมรรคจิตสู่ฝั่งโลกุตระแปบเดียวนั้นแหละ...
   
 2. ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ

  ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  6,020
  ค่าพลัง:
  +8,393
  "องค์กร UNESCO ได้ประกาศยกย่องให้หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้เป็นบุคคลสำคัญของโลกประจำวาระปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

  บุคลิกพิเศษของท่านพระอาจารย์
  ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นผู้มีปฏิปทามักน้อย สันโดษ ไม่ระคนด้วยหมู่ แสวงหาวิเวก ปรารภความเพียร ตั้งแต่วันบรรพชาอุปสมบท จนกระทั่งวาระสุดท้าย เรียกว่าครบบริบูรณ์ เหมือนกับว่า เมื่อมีเหตุก็ต้องมีผล ผล คือ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ อันนี้เป็นผลของความมักน้อย สันโดษ ไม่ระคนด้วยหมู่ แสวงหาวิเวก ปรารภความเพียร ท่านพระอาจารย์มั่น ทำได้สม่ำเสมอ ตั้งแต่เบื้องต้นแห่งชีวิต จนกระทั่งบั้นปลายชีวิต ธุดงควัตรของท่าน คือ บิณฑบาตเป็นวัตร ฉันมื้อเดียวเป็นวัตร ฉันในบาตรเป็นวัตร ใช้ผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ผู้ที่จะไปถวาย ถ้าเป็นจีวรสักผืนหนึ่ง ผ้าสบงผ้าเช็ดหน้า หรือผ้าเล็กๆ น้อยๆ ก็ตาม เรียกว่าผ้าก็แล้วกัน ถ้าจะถวายท่าน เขามักจะไปวางไว้ที่บันไดบ้าง วางใกล้ๆ กุฏิของท่านบ้าง วางตรงทางเดินไปห้องน้ำบ้าง ท่านเห็นก็บังสุกุลเอา บางผืนก็ใช้ บางผืนก็ไม่ได้ใช้ ผู้ไม่รู้อัธยาศัยไปถวายกับมือ ท่านจะไม่ใช้
  ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระนักปฏิบัติ เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่า โคดม ในยุค 2,000 ปี เป็นสาวกที่มีลักษณะสมบูรณ์แบบ ด้วยลักษณะภายนอกและภายใน เพราะเหตุนั้นชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์เกียรติคุณของท่าน จึงขจรขจายถึงทุกวันนี้ แทนที่จะเป็น 60 ปีแล้วก็เลือนหายไป กลับเพิ่มขึ้นๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพราะบุคลิกของท่านนั้น เป็นบุคลิกที่สมบูรณ์แบบ ในความรู้สึกของผู้เล่า ท่านพระอาจารย์มั่น เป็นบุคคลน่าอัศจรรย์ในยุคนี้...ขอให้ท่านสังเกตดูในรูปภาพ คิ้ว คาง หู ตา จมูก มือ และเท้า ตลอดชีวิตของท่านนั้น ท่านเดินทางข้ามเขาไปไม่รู้กี่ลูก จนเท้าพอง ไม่ใช่เท้าแดงหรือเท้าเหลือง
  คิ้ว ท่านมีไฝตรงระหว่างคิ้ว ลักษณะคล้ายกับพระอุณาโลมของพระพุทธเจ้า ไฝอันนี้เป็นจุดดำเล็กๆ ไม่ได้นูนขึ้นมา มีขนอ่อน 3 เส้น ไม่ยาวมาก และโค้งหักเป็นตัวอักษร ก เป็นเส้นละเอียดอ่อนมาก ถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็น ขณะท่านปลงผมจะปลงขนนี้ออกด้วย แต่จะขึ้นใหม่ในลักษณะเดิมอีก ใบหูของท่าน มีลักษณะหูยาน จมูกโด่ง แววตาของท่านก็เหมือนแววตาไก่ป่า บางคนอาจไม่เคยเห็นไก่ป่า คือ เป็นวงแหวนในตาดำ มือของท่านนิ้วชี้จะยาวกว่า แล้วไล่ลงมาจนถึงนิ้วก้อย นิ้วเท้าก็เหมือนกัน

  หลวงปู่หล้าท่านก็เคยเล่าว่า เวลาล้างเท้าหลวงปู่มั่น เห็น ฝ่าเท้าของท่านเป็นลายก้นหอย 2 อัน และมีรอยอยู่กลางฝ่าเท้า เหมือนกากบาท เวลาท่านเดินไปไหน ท่านเดินก่อนสานุศิษย์จะไม่เหยียบรอยท่าน พอท่านเดินผ่านไปแล้ว ชาวบ้านจะไปมองดู จะเห็นเป็นลายตารางปรากฏอยู่ทั้งสองฝ่าเท้ารอยนิ้วเท้าก็เป็นก้นหอยเหมือนกัน จะเรียกก้นหอยหรือวงจักรก็ได้ มีอันใหญ่กับอันเล็ก 2 อัน เป็นลักษณะพิเศษของท่าน (หลวงปู่จันทร์โสม กิตติกาโร วัดป่านาสีดา อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้เล่าเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ขณะหลวงปู่จันทร์โสมพักอยู่วัดป่าบ้านหนองผือนั้น ได้ถวายการนวดหลวงปู่มั่น เมื่อท่านหลับแล้ว หลวงปู่ได้พลิกดูฝ่ามือของหลวงปู่มั่น พบว่า มีเส้นกากบาทเต็มฝ่ามือทั้งสองข้าง และมือท่านก็นิ่มมาก)
  บุคคลทุกระดับ เมื่อเข้าไปถึงท่านแล้ว ท่านจะเป็นกันเองมาก คุยสนุกสนานเหมือนคนรู้จักกันมานาน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า บุคคลที่มักจะเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ ท่านจะไม่ค่อยเป็นกันเองเท่าไหร่ ถามคำไหนได้คำนั้น ถ้าไม่ถามท่านก็นั่งเฉย ท่านพระอาจารย์มั่นเคยพูดว่า...

  "ผู้ที่จะมาศึกษาธรรมะกับเรา จะเป็นญาติโยมก็ดี หรือเป็นพระสงฆ์ก็ดี ขอให้เก็บหอกเก็บดาบไว้ที่บ้านเสียก่อน อย่านำมาที่นี่ อยากมาปฏิบัติ มาฟังเทศน์ฟังธรรม ถ้านำหอกนำดาบมา จะไม่ได้ฟังเทศน์ของพระแก่องค์นี้"

  แม้กระทั่งเด็กที่ไม่รู้เดียงสา ป.2-3-4 ท่านก็ทำเป็นเพื่อนได้ ในความรู้สึกของผู้เล่าผู้อยู่ใกล้ชิด เวลาท่านอยู่กับเด็ก กิริยาของท่านก็เข้ากับเด็กได้ดี เพราะฉะนั้นความโดดเด่นของท่าน ใครเข้าไปแล้วกลับออกมาก็อยากเข้าไปอีก ใครได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้ว กลับออกมาก็อยากฟังอีก
  อันนี้คืออานิสงส์ที่ท่านตั้งปณิธานว่า ข้าพระองค์ขอปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างพระองค์ หลังจากที่ได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศนาจนจบ จึงได้ตั้งปณิธานเฉพาะพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า คือ องค์สมณโคดมนี้ (ขณะนั้นท่านพระอาจารย์มั่นเป็นเสนาบดีแห่งแคว้นกุรุ - ภิเนษกรมณ์) หลังจากนั้นก็เวียนว่ายตายเกิดจนชาติปัจจุบันมาเป็นท่านพระอาจารย์มั่น ทีนี้ทำไมท่านจึงละความปรารถนาพุทธภูมิ ท่านพิจารณาแล้ว รู้สึกว่าตัวเรานี้ปรารถนาพุทธภูมิจึงมาสร้างบารมี ผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิ เขาคิดอยู่ในใจเหมือนกับเรานับไม่ถ้วน ผู้ที่ออกปากแล้วเหมือนกับเราก็นับไม่ถ้วน ผู้ที่ได้รับพระพุทธพยากรณ์แล้วก็นับไม่ถ้วน และผู้ที่จะมาตรัสรู้ข้างหน้ามีอีกหลายองค์ เช่น พระศรีอริยเมตไตรย พระเจ้าปเสนทิโกศล กว่าจะถึงวาระของเรา มันจะอีกนานเท่าไหร่ เราขอรวบรัดตัดตอนให้สิ้นกิเลสในภพนี้เสียเลย ท่านพิจารณาเช่นนี้ จึงได้ละความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้า

  เกร็ดประวัติ และ ปกิณกธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  จากหนังสือ "รำลึกวันวาน"
  หลวงตาทองคำ จารุวัณโณ
  FB_IMG_1564712484447.jpg
   
 3. ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ

  ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  6,020
  ค่าพลัง:
  +8,393
  จิตจะมีมากดวงก็ตามก็ย่นลงมาหาเอกจิตดวงเดียวในปัจจุบันนี้เท่านั้น ธรรมจะมีมากเท่าใดก็ตามก็ต้องย่นลงมาหาเอกธรรมอันเดียวในปัจจุบันนี้ แม้อนัตตาธรรมก็ดี อัตตาธรรมก็ดี จิปาถะจะมีกี่ล้านๆก็ดี ก็ย่นลงมาหาเอกอัตตาในปัจจุบัน เอกอนัตตาในปัจจุบันเท่านี้เองล่ะฯ.."

  หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
   
 4. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  1,774
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,520
  หวัดดีท่านสงบ
  ว่างๆโดดไปเล่นห้องอภิญาบ้างสิ
  มันสนุกดี
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 สิงหาคม 2019
 5. ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ

  ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  6,020
  ค่าพลัง:
  +8,393
  สวัสดี..ท่านไม้ขีดไฟสบายดีนะ..

  จิตเราปิดแล้ว...อภิญญาก็ไม่มีอย่างเขาคงไปคุยไม่ค่อยรู้เรื่อง

  รอจิตเปิดอภิญญากลับมาก่อนอาจจะไปส่องๆดู..
   
 6. ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ

  ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  6,020
  ค่าพลัง:
  +8,393
  จะว่าไปอภิญญานี่ก็มีได้ไม่ยากเลย...จะว่าไปจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่
   
 7. ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ

  ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  6,020
  ค่าพลัง:
  +8,393
  ท่านก็แวะไปเยี่ยมจิตยิ้มมั่งดิ..รายนั้นยังเมาจักรวาลอยู่เลย55555
   
 8. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  1,774
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,520
  ท่านจิตยิ้ม ท่าทางจะรักโลกธาตุอยู่มาก
  กินไม่ได้นอนไม่หลับ ถ้าไม่ได้เขียนระบบจักรวาล
  อันเป็นที่รัก ฝั่งวิมุตติ ไม่คิดมีจะหาให้เจอ..

  ปล.ห้องอภิญาส่วนทั่วไปนะ มีทุกประเภท
  ถ้าท่านเข้าไป.. จะไปเพิ่มสีสัน
  เขียนธรรมได้ทุกประเภท ตั้งแต่ ก___ฮเลย
   
 9. ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ

  ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  6,020
  ค่าพลัง:
  +8,393
  ห้องอภิญญาเข้าไม่ถูกเข้าไปก็เห็นห้องของปวีร์คุยกับท่านนีโอ5555

  เดี๋ยวจะหาดูและตามส่องดูนะ
   
 10. ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ

  ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  6,020
  ค่าพลัง:
  +8,393
  เหมือนมีใครพยายามติดต่อเราทางจิต...

  บอกเลยว่าไม่ต้องตามหาเพราะตามหายังไงก็ไม่เจอ...
   
 11. NatthaponJ

  NatthaponJ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2016
  โพสต์:
  112
  ค่าพลัง:
  +276
  ยํ เว เสวติ ตาทิโส “คบคนเช่นไร ย่อมเป็นคนเช่นนั้น
  สงบ ที่คบดาราแฟร์เป็นมิตรสหายออกหน้าออกตา
  ทั้งที่ความจริง เจ้าตัวก็เปิดเผยออกมาเองว่าเป็นคนโกหก จอมลวงโลก
  หลอกหาเงิน จากความศรัทธาของคนอื่น
   
 12. ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ

  ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  6,020
  ค่าพลัง:
  +8,393
  สิ่งที่เห็นอาจไม่จริงเสมอไป...

  สิ่งที่ได้ยินได้ฟังอาจไม่จริง...บางครั้งการพูดก็เพื่อให้ถูกใจคนอื่นแม้ตนจะเสียหายก็ตามที...บางครั้งก็พูดเพื่อให้จบๆไป...

  ตนทำอะไรย่อมรู้แก่ใจตน...หากตนชั่วก็ไม่ได้ชั่วเพราะปากใคร...หากตนดีก็ไม่ได้ดีเพราะปากใคร

  ตนของตนทำอะไรอยู่...ตนนั้นแลย่อมรู้ตน..
   
 13. ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ

  ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  6,020
  ค่าพลัง:
  +8,393
  ผลจากการกระทำมีกรรมรอให้ผลอยู่...ผู้สร้างกรรมเขารู้ตัวเขาดีกว่าใคร

  หากจะเลวก็ไม่ได้เลวเพราะคำพูดคนอื่น...หากจะประเสริฐก็ไม่ได้ประเสริฐด้วยคำสรรเสริญจากใคร

  ตนนั้นแลเป็นผู้สร้างผู้ทำ...ตนนั้นแลได้รับผลของกรรม..
   
 14. NatthaponJ

  NatthaponJ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2016
  โพสต์:
  112
  ค่าพลัง:
  +276
  โกหกอีกและ วันก่อนๆ ยังบอกตัวเองเรียกฝนอยู่เลย บอกคนอื่นอภิญญาชั้นปลายแถว
   
 15. ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ

  ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  6,020
  ค่าพลัง:
  +8,393
  เขาจะดีจะเลวอย่างไรอย่าเอามาใส่ใจ..อย่าไปนินทาเขา..อย่าไปต่อกรรม...วจีต่างๆมันดับตั้งแต่ออกจากปากแล้วแต่ถ้าปล่อยใจให้ไหลไปตามอารมณ์ตน...วจีนั้นเป็นกรรมทันที..

  ผู้ประพฤติธรรมเขาไม่ปล่อยให้ใจเคลื่อนไปตามอารมณ์...วจีของเขาจึงพ้นจากกรรม..
   
 16. ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ

  ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  6,020
  ค่าพลัง:
  +8,393
  เราก็แน่ของเรา...เรามีไว้ทำงานไม่ได้มีไว้อวดใคร
   
 17. ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ

  ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  6,020
  ค่าพลัง:
  +8,393
  คนไม่เคยฝึกจิตไม่รู้หรอกว่าจิตปิดเป็นยังไง..
   
 18. ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ

  ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  6,020
  ค่าพลัง:
  +8,393
  จบนะ..
   
 19. ปวีรัศม์ชา

  ปวีรัศม์ชา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2018
  โพสต์:
  439
  ค่าพลัง:
  +800
  อุ้ย มีคนจินตนาการถูกทำลาย ....ก้อจะแถปกป้องแบบข้างล่างนี้

   
 20. NatthaponJ

  NatthaponJ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2016
  โพสต์:
  112
  ค่าพลัง:
  +276
  เปรต โกหกก็คือโกหก จะแถให้ซับซ้อนทำไม
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...