เรื่องเด่น พระโพธิสัตว์ที่สามารถทรงฌาน ๘

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย ธรรมวิวัฒน์, 11 เมษายน 2018.

 1. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  22,217
  กระทู้เรื่องเด่น:
  67
  ค่าพลัง:
  +100,442
  29791676_1873886032681693_110700395063799895_n.jpg

  พระโพธิสัตว์ที่สามารถทรงฌาน ๘

  ถาม : ในอนันตจักรวาลนี้มีภพนิพพานอันไม่มีมา ไม่มีไป ไม่มีเกิด ไม่มีตาย ดิน น้ำ ลม ไฟ ไปไม่ถึง ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อรองรับองค์สมเด็จปฐมพุทธเจ้า ขอความเมตตาเรียนสอบถามว่า นอกจากนิพพานแล้ว ยังมีภพอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกับนิพพานอีกหรือไม่ครับ ?
  ตอบ : ที่เดียวยังตะกายไม่ถึงเลย ยังจะไปสงสัยว่ามีอีกกี่ที่...!

  ถาม : ผมได้อ่านพุทธประวัติ ของพระพุทธเจ้าสมัยอดีตและพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ผมสงสัยตรงที่ พระพุทธเจ้าองค์ในอดีตและองค์ปัจจุบันท่านเทศน์บางครั้งคนฟังบรรลุไปนิพพาน เป็นโกฏิ คือ ๑๐ ล้าน บางองค์เทศน์ที ทั้งคน พรหม และเทวดาฟังบรรลุถึง ๑ พันล้านก็มี ผมสงสัยขนาดพระพุทธเจ้าในอดีตและปัจจุบันเทศน์ขนย้ายดวงจิตไปแดนพระนิพพานมากมายมหาศาล แต่ก็ยังมีดวงจิตของมนุษย์มีตั้งพันล้านในโลกของเรา และไม่นับดวงจิตพวกสัตว์เดรัจฉาน อย่างมดที่มีประชากรเยอะกว่ามนุษย์ ผมสงสัยว่าพอจะเป็นไปได้หรือเปล่าครับ ที่จะมีวันหนึ่งที่ทุกดวงจิตจะอยู่ในแดนพระนิพพานไม่ต้องเกิดมาพบกับความลำบากในวัฏสงสารอีกต่อไป ?
  ตอบ : พอจะเป็นไปได้สัก ๐.๐๐๐๑ เปอร์เซ็นต์..!

  ถาม : โยมได้อ่านหนังสือของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำเรื่องปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ท่านได้กล่าวไว้ว่าสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ บิดามารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และพระอริยะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป โยมเกิดความสงสัยว่าถ้าเช่นนั้นพระอรหันต์จะมาอยู่ที่สวรรค์ชั้นนี้ได้ไหม ?
  ตอบ : คำว่า ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป แปลว่าไม่เกินพระอนาคามี พระอรหันต์ท่านมีเขตของท่านคือพระนิพพานอยู่แล้ว ยกเว้นว่ามีธุระปะปังกับใครก็อาจจะแวะเวียนไปได้ แต่ว่าไม่ใช่ไปอยู่ประจำ

  ถาม : อยากทราบว่าพระโพธิสัตว์ที่สามารถทรงฌาน ๘ ท่านพอจะมีปฏิสัมภิทาญาณได้หรือเปล่าครับ หรือว่าต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเพราะพระโพธิสัตว์ยังมีกิเลสอยู่ ?
  ตอบ : ถ้าทรงสมาบัติ ๘ ได้ ยอมรับกฎของกรรมเป็นปกติ ท่านก็สามารถใช้อำนาจของปฏิสัมภิทาญาณได้ แต่ต้องเป็นพระโพธิสัตว์ระดับอุปบารมีขั้นปลายขึ้นไป

  สนทนากับพระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
  เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
  เก็บตกจากบ้านเติมบุญ ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
   

แชร์หน้านี้

Loading...