พระไตรปิฎก ที่มีการท่องจำ มีความแม่นยำเพียงไร ?

ในห้อง 'พระไตรปิฎก' ตั้งกระทู้โดย trilakbooks, 10 มีนาคม 2016.

 1. trilakbooks

  trilakbooks เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2011
  โพสต์:
  1,411
  ค่าพลัง:
  +431
  พระไตรปิฎก ที่มีการท่องจำ มีความแม่นยำเพียงไร ?

  .........................................................

  หลายคนอาจสงสัยว่า เมื่อรักษาพระไตรปิฎกด้วยการทรงจำในตอนเริ่มแรก

  ก็น่ากลัวว่า จะมีการคลาดเคลื่อนเลอะเลือนหลงลืมไป  แต่เมื่อมีการพิจารณาไตร่ตรอง ก็กลับเห็นได้ชัดว่า การรักษาด้วยการท่อง

  โดยสวดเป็นหมู่คณะ แล้วทรงจำไว้นั่นแหละ

  เป็นวิธีที่แม่นยำยิ่งกว่า ยุคที่จารึกเป็ลายลักษณ์อักษรเสียอีก  ที่ว่าอย่างนั้นก็เพราะอะไร?

  เพราะว่า การท่องที่จะทรงจำพระไตรปิฎก

  หรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่เรียกว่า ธรรมวินัยนั้น ท่านทำด้วยวิธีสวดพร้อมกัน

  คือ คล้ายกับที่เราสวดมนต์กันทุกวันนี้แหละ

  เวลาสวดมนต์พร้อมกัน เช่น สวดกัน ๑๐ คน ๒๐ คน ๕๐ คน ๑๐๐ คน จะต้องสวดตรงกันหมวดทุกถ้อยคำ

  จะตำหล่นตัดขาดหายไปก็ไม่ได้ จะเพิ่มแม้คำเดียวก็ไม่ได้ เพราะจะขัดกัน ดีไม่ดีก็สวดล้มไปเลย

  เพราะฉะนั้น การท่จะสวดโดยคนจำนวนมากๆ ให้เป็นไปด้วยดี ให้สอดคล้องกลมกลืนกัน

  ก็จะต้องสวดเหมือกันหมด ท่านจึงรักษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้ด้วยวิธีนี้

  คือทรงจำพระไตรปิฎก ด้วยวิธีสวดพร้อมกันจำนวนมากๆ

  โดยพระสงฆ์ซึ่งเห็นความสำคัญของพระไตรปิฎก เพราะรู้อยู่ว่านี่แหละ คือพระพุทธศาสนา

  ถ้าหมวดพระไตรปิฎกเมื่อไร พระพุทธศาสนาก็หมดไปด้วยเมื่อนั้น

  ถ้าพระไตรปิฎกเคลื่อนคลาดไป พระพุทธศาสนาก็เคลื่อนคลาดไปด้วย


  .........................................................

  คัดลอกบทความ จาก

  พระไตรปิฎก : สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้

  โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

  [​IMG]


  .........................................................
   
 2. thontho

  thontho เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  401
  ค่าพลัง:
  +612
  เมื่อมหาวิทยาลัยนาลันทา ถูกเผา พระถูกฆ่า แทบหมด ที่เหลือหนีไปได้ไม่กี่รูป ตำราแทบสูญสิ้น แทบไม่มีหลักฐานอะไร เลยต้องมารวบรวมกันใหม่หลังจากนั้นนับร้อยๆปี กาลเวลาเพียนไปตามกฏอนิจจัง ตำราเลยเพี้ยนไปด้วย

  ต้องอาศัย หลักตัดสินพระธรรมวินัย อย่าติดตัวอักษร ให้ดูที่ความหมาย
   
 3. trilakbooks

  trilakbooks เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2011
  โพสต์:
  1,411
  ค่าพลัง:
  +431
  [​IMG]

  สำหรับท่านที่ต้องการสืบหาหนังสือธรรมะ หรือหนังสือพระไตรปิฎกเพิ่มเติมในขณะนี้ โปรดเข้าไปที่

  http://WWW.ตู้พระไตรปิฎก.COM
   
 4. trilakbooks

  trilakbooks เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2011
  โพสต์:
  1,411
  ค่าพลัง:
  +431
  ชุดเพื่อสะดวกในการค้นคว้าข้อมูล ในการศึกษาพระพุทธศาสนาให้เข้าใจง่ายชัดตรง  [​IMG]

  ชุดธรรมะศึกษา-ครบSET-ราคา2,950บาท

  เหมาะสำหรับซื้อเป็นชุดเพื่อสะดวกในการค้นคว้าข้อมูล

  ในการศึกษาพระพุทธศาสนาให้เข้าใจง่ายชัดตรง
  .........................................................................................................

  หรือ - เหมาะสำหรับ จัดชุด ถวายสังฆทาน เพื่อสืบทอดอายุพระศาสนา

  ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นพุทธบูชา

  .........................................................................................................  พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ราคา 500 บาท


  พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ราคา 700 บาท


  อมฤตพจนา ราคา 200 บาท


  คัมภีร์วิสุทธิมรรค ภาค 1 และ ภาค 2 (จำนวน 2เล่ม) ราคา 1000 บาท


  ประมวลศัพท์ ราคา 300 บาท


  ประมวลธรรม ราคา 250 บาท

  .......................................................................................................

  รวม-ราคาหนังสือ 2950 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท ทั่วประเทศ

  .......................................................................................................
   
 5. trilakbooks

  trilakbooks เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2011
  โพสต์:
  1,411
  ค่าพลัง:
  +431
  มส.’เลื่อน-ตั้ง’สมณศักดิ์พระเถระ 159 รูป พระพรหมคุณาภรณ์’วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม ขึ้นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

  ซึ่งท่านเจ้าคุณประยุทธ์ สมเด็จรูปสุดท้ายในรัชกาลที่ 9

  พระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เป็นนักปราชญ์คนสำคัญในพระพุทธศาสนา เป็นพระนักวิชาการนักคิดนักเขียนผลงานทางพระพุทธศาสนารุ่นใหม่
  [​IMG]


  ได้รับการยกย่องทั้งในประเทศและทั่วโลก มีผลงานโดดเด่นในหนังสือวิชาการพระพุทธศาสนาจำนวนมาก ที่เป็นที่รู้จัก เช่น พุทธธรรม เป็นต้น ด้วยผลงานของท่านทำให้ได้รับรางวัลและดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากหลายสถาบันทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ท่านเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองค์การยูเนสโก (UNESCO Prize for Peace Education) นอกจากนี้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่ท่านได้รับรวมมีมากกว่า 15 สถาบัน ซึ่งนับว่าท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์ไทยที่ได้รับการยกย่องให้ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มากที่สุดในปัจจุบัน ปัจจุบันพระพรหมคุณาภรณ์ดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์พิเศษ ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และจำพรรษาอยู่ที่วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
   
 6. trilakbooks

  trilakbooks เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2011
  โพสต์:
  1,411
  ค่าพลัง:
  +431
  e_1458456.jpg  พระไตรปิฏก คือคัมภีร์ที่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  หรือพระธรรมวินัย สถิตอยู่ คำว่าติปิฏก ในภาษาบาลีแปลว่า "ตะกร้า 3 ใบ  (ที่บรรจุคำสอน)"หมายถึงคำสอนหมวดใหญ่ 3 หมวด  เนื่องจากพระพุทธเจ้า ตรัสไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า

  พระธรรมวินัย จะเป็นศาสดา

  แทนพระองค์ภายหลังที่พระองค์ล่วงลับไปแล้ว พระไตรปิฏกจึงเป็นที่ที่ชาวพุทธ

  ยังสามารถเข้าเฝ้าพระศาสดาของตน และศึกษาพระปริยัติศาสน์ แม้พระองค์จะ

  เสด็จปรินิพพานไปกว่า 2500 ปีแล้วก็ตาม

  การสังคยนาครั้งแรก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและจัดหมวดหมู่พุทธพจน์

  ได้จัดขึ้นภายหลังจากพุทธปรินิพพาน 3 เดือน เนื่องจากเป็นการดำเนินการโดย

  ที่ประชุมพระอรหันตเถระ 500 องค์การสังคยนาครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้น

  ของพระพุทธศาสนา  ฝ่ายเถรวาท ดังที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน ในระหว่างการสังคยานา

  เมื่อมีการลงมติ ยอมรับคำสอนส่วนใดแล้ว ที่ประชุมก็จะสวดพร้อมๆกัน

  เนื้อหาที่สวดนี้จึงถือว่าเป็นการยอมรับให้ใช้เป็นแบบแผนที่จะต้องทรงจำ

  ชนิดคำต่อคำ เพื่อถ่ายทอดแก่ผู้อื่น และสืบทอดแก่อนุชน

  คำสอนดังที่สืบทอดกันมาด้วยปากเปล่าเช่นนี้  ได้จารึกเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งแรกในคราวสังคยนาครั้งที่ ๔ ที่จัดขึ้นในประเทศศรีลังกา

  เมื่อเราปี พ.ศ.460  หลังจากเวลาผ่านไป 2500 ปี และภายหลังกายสังคยนาครั้งสำคัญ 6 ครั้ง

  พระไตรปิฎกบาลีของพระพุทธศานาฝ่ายเถรวาท เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า

  เป็นบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าเก่าแก่ที่สุด ดั้งเดิมที่สุดสมบูรณ์ที่สุด

  และถูกต้องแม่นยำที่สุด ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน  สารบัญ ในหนังสือเล่มนี้

  บทนำ

  พระพุทธศาสนา ไม่ใช่ปรัชญา

  พระพุทธพจน์ แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา

  พระไตรปิฎก ข้อความรู้เบื้องต้น  ความสำคัญของพระไตรปิฎก

  พระไตรปิฎกกับพระรัตนตรัย

  พระไตรปิฎกกับพุทธบริษัท ๔

  พระไตรปิฎกกับพระสัทธรรม ๓

  พระไตรปิฎกกับ ไตรสิกขา  สังคายนา กับการซักซ้อมทบทวนพุทธพจน์

  การสังคายนาคืออะไร

  ปฐมสังคายนา

  กำเนิดพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท

  พระไตรปิฎกเกิดขึ้นได้อย่างไร

  พระไตรปิฎก มีการรักษาสืบทอดมาถึงเราได้อย่างไร

  พระไตรปิฎก ที่มีการท่องจำ มีความแม่นยำเพียงไร

  พระไตรปิฎก ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเล่า?

  ฉัฏฐสังคีติและภายหลังจากนั้น  พระไตรปิฎกเข้ากันได้กับสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน

  การจัดหมวดหมู่คัมภีร์ในพระไตรปิฎก

  สรุปสาระของพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม (เรียงตามลำดับเล่ม)

  พระวินัยปิฎก

  พระสุตตันปิฎก

  พระอภิธรรมปิฎก

  อรรถกถาและคัมภีร์ชั้นหลัง

  บัญชีลำดับเล่มพระไตรปิฎกจับคู่กับอรรถกถา

  คัมภีร์สำคัญอื่นๆ

  บทสรุป
   
 7. trilakbooks

  trilakbooks เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2011
  โพสต์:
  1,411
  ค่าพลัง:
  +431
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - พระไตรปิฎก ที่มีการท่องจำ มีความแม่นยำเพียงไร
 1. trilakbooks
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  90
 2. trilakbooks
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  231
 3. trilakbooks
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  124
 4. trilakbooks
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  628

แชร์หน้านี้

Loading...