พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย Kamen rider, 23 กันยายน 2004.

 1. Kamen rider

  Kamen rider เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กันยายน 2004
  โพสต์:
  3,776
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +1,997
  เปลี่ยน บรรยากาศ บ้าง เอามาให้อ่านครับ

  ----------------------------

  พระไภษัชยคุรุ หรือ เอี๊ยะซือฮุก

  พระไภษัชยคุรุพุทธะ ประทับอยู่ ณ ศุทธิไวฑูรยพุทธเกษตร เบื้องทิศตะวันออก พุทธเจ้าองค์นี้ทรงมีปณิธานที่จะให้สัตว์โลกทุกผู้ทุกนามปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ บุคคลใดสักการะบูชาท่าน ก็จะทำให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้ว ก็จะหายเร็วขึ้น บทสวดบูชาท่านก็ใช้ว่า " นโม ไภษชฺยพุทฺธาย " ดังนี้ จะนำความมีสุขภาพพลานามัยมาสู่ผู้สวดพระนามท่านเสมอๆ

  พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า อาจจะเรียกขานพระนามเต็มของพระองค์ว่า " ไภสัชยาคุรุไวฑูรยประภาค " ก็ได้ ส่วนคนจีนเรียกว่า " เอี๊ยซือฮุก " ไม่เป็นที่นิยมในอินเดีย ว่ากันว่าพระองค์ทรงมีพุทธเกษตรอยู่ยังโลกธาตุฝั่งตรงข้ามกับแดนสุขาวดีของอมิตภะชื่อ ศุทธิไวฑูรย์พุทธเกษตร เมื่อครั้งที่ยังเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตต์นั้น ทรงตั้งปณิธานเมื่อได้บรรลุในพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ_าณไว้ 12 ประการคือ

  1. ขอให้ร่างกายรุ่งเรืองด้วยรัศมีประดุจเปลวไฟส่องสว่างไปทั่วบริเวณทั้งหลายโดยปราศจากขอบเขต สมบูรณ์ด้วยพุทธลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ และลักษณะวิเศษอีก 80 ประการ และขอให้สรรพสัตว์ตั้งอยู่ในความเสมอภาคเช่นเดียวกับพระองค์

  2. ขอให้ร่างกายปราศจากมลทินทั้งภายในและภายนอก ทรงคุณธรรมยิ่งให_่ ประทับนั่งอย่างสงบ มีรัศมีสว่างกว่าพระอาทิตย์และพระจันทร์ เป็นผู้นำปั__าแห่งสรรพสัตว์ที่ยังข้องอยู่ในกิเลส

  3. ขอให้มีปั__าอันหาขอบเขตมิได้ ในการช่วยสรรพสัตว์ให้ล่วงพ้นความยากจนทั้งหลาย

  4. พระองค์จะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เดินทางผิด ไปสู่แนวทางที่ถูกต้องของสาวกยาน , ปัจเจกพุทธยานและมหายาน

  5. พระองค์จะนำพาสรรพสัตว์อันประมาณมิได้ ซึ่งปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดทั้งในเบื้องต้น ท่ามกลางและบั้นปลาย แม้เพียงได้ยินชื่อของพระไภษัชยคุรุย่อมไม่ตกในอบายภูมิทั้งสาม

  6. ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้อ่อนแอ พิการ รูปร่างน่าเกลียด โง่เขลา ตาบอด หูหนวก มือลีบ เท้าลีบ หลังค่อมเป็นโรคเรื้อน สติฟั่นเฟือนและมีโรคภัยหายคืนสู่อาการปกติ ทั้งกายและใจ เพียงแค่ได้ยินพระนามของพระองค์เท่านั้น  7. ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ทุกข์ทรมานด้วยอาการป่วยไข้ ทั้งยังเป็นบุคคลอนาถา ไร้_าติขาดที่พึ่ง ปราศจากแพทย์และยารักษาโรค ทันทีที่คนเหล่านี้ได้ยินพระนามของพระองค์ ขอให้หายจากโรคภัยทั้งปวง ประสพสุขทั้งกายและใจ ถึงพร้อมด้วย_าติมิตรและโภคสมบัติ

  8. ห_ิงใดซึ่งต้องทนทุกข์ทรมาน และบังเกิดความเบื่อหน่าย ทั้งต้องการหลุดพ้นจากความเป็นอิสตรี เพียงแค่เอ่ยขานหรือได้ยินพระนามของพระองค์ จะกลับร่างเป็นชาย มีอวัยวะร่างกายเป็นชายโดยสมบูรณ์

  9. หากผู้ใดต้องคำสอนในอวิชชา พระองค์จะช่วยให้สรรพสัตว์เหล่านั้น พ้นจากความหลงผิดและบังเกิดความเชื่อมั่นในสัจจธรรม นำเขาเหล่านั้นไปสู่การดำเนินชีวิตตามแนวพระโพธิสัตต์

  10. สรรพสัตว์ผู้ต้องโทษทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจองจำ ผูกมัด หรือถูกเฆี่ยนตีด้วยหวาย หรือถูกโซ่ตรวนจองจำในคุก ทุกข์ทรมานด้วยความเจ็บปวด เมื่อได้ยินพระนามของพระองค์ ย่อมก้าวล่วงพ้นจากความทุกข์

  11. สรรพสัตว์ผู้ทรมานด้วยความอดยาก หิวโหย เลี้ยงชีพด้วยกรรมชั่ว ถ้ามีจิตระลึกยึดมั่นในพระองค์ จะเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยอาหารและเครื่องดื่มทิพย์แห่งธรรมะ เพื่อนำพาให้ถึงพร้อมซึ่งความสุข

  12. สรรพสัตว์ผู้ทุกข์ทรมานด้วยความยากไร้ ปราศจากเครื่องนุ่งห่ม ได้รับความทุกข์ทรมานจากการกัดของแมลง หรือทนทุกข์ด้วยอากาศที่หนาวและร้อน เพียงระลึกถึงพระนามแห่งพระองค์ จะได้รับผ้าแพรพรรณ เครื่องตกแต่งและเครื่องประทินทั้งหลาย ห้อมล้อมด้วยเสียงประโคมดนตรี


  พุทธเกษตรของพระองค์นั้น มิได้มีความต่างจากแดนสุขาวดีเลย พระโพธิสัตต์คู่บารมีของพระองค์คือ พระสุริยประภา และจันทรประภาโพธิสัตต์ ส่วนมนต์ธารณีที่กล่าวสรรเสริ_พระองค์นั้น ความว่า

  " นะโม ภควเต ไภสัชยาคุรุ ไวฑูรยประภา ราชันยะ ตถาคตยะ อรหเต สัมมาสัมพุทธายะ ตัทยธะ โอม ไภสัชเย ไภสัชเย ไภสัชเย สมุทกเต สวาหะ "
   
 2. phutsa

  phutsa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  261
  ค่าพลัง:
  +851
  พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ท่านเป็นพระประจำคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสาคาม

  ม.ขอนแก่น และ ม.อุบลราชธานี


  "พระพุทธเจ้าองค์นี้ทรงมีปณิธานที่จะให้สัตว์โลกทุกผู้ทุกนามปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ"

  " นะโม ภควเต ไภสัชยาคุรุ ไวฑูรยประภา ราชัยยะ ตถาคตยะ อรยาเต สัมมาสัมพุทธายะ ตัทยธะ โอม ไภสัชเย ไภสัชเย ไภสัชยา สมุทกเต สวาหะ "
   
 3. oomsin2515

  oomsin2515 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  2,934
  ค่าพลัง:
  +3,390
  กุศลผลบุญใด ๆ ก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ทำมาแล้ว ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้
  ข้าพเจ้าขออุทิศให้
   
 4. ศักดิ์

  ศักดิ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  1,187
  ค่าพลัง:
  +2,019
  เอาภาพพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้าที่ผมวาดเองมาให้ดูครับ สำหรับคนที่นึกไม่ออกถ้าเคยไปที่วัดมังกรกมลาวาสจะเห็นพระประธานสามองค์ องค์ทางขวามือของพระศากยมุณี(องค์กลาง) หรือที่ในวงการพระเครื่องเรียกว่า พระกริ่ง
  [​IMG]
   
 5. ศักดิ์

  ศักดิ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  1,187
  ค่าพลัง:
  +2,019
  ภาพพระศากยมุณีพุทธเจ้า(สิกแกเหม่านี้ฮุดโจ๊ว)
  [​IMG]
   
 6. ศักดิ์

  ศักดิ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  1,187
  ค่าพลัง:
  +2,019
  ภาพพระอมิตภพุทธเจ้า(อามีท้อฮุดโจ๊ว)
  [​IMG]
   
 7. chanthawat_k

  chanthawat_k เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2008
  โพสต์:
  956
  ค่าพลัง:
  +424
  บารมี คุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง มี ๑๐ คือ ทาน, ศีล เนกขัมมะ, ปัญญา, วิริยะ, ขันติ, สัจจะ, อธิษฐาน, เมตตา, อุเบกขา
  วิธีสร้างบุญบารมีในพระพุทธศาสนามีอยู่ ๓ ขั้นตอนคือการให้ทาน การถือศีล และการเจริญภาวนา ที่นิยมเรียกกันว่า "ทาน ศีล ภาวนา"
   
 8. หนึ่ง898989

  หนึ่ง898989 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มกราคม 2008
  โพสต์:
  666
  ค่าพลัง:
  +294
  ภาพ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 2.10.jpg
   2.10.jpg
   ขนาดไฟล์:
   51.8 KB
   เปิดดู:
   120
  • 88888.jpg
   88888.jpg
   ขนาดไฟล์:
   599.7 KB
   เปิดดู:
   237
  • shmLwE055735-02.jpg
   shmLwE055735-02.jpg
   ขนาดไฟล์:
   83.2 KB
   เปิดดู:
   98

แชร์หน้านี้

Loading...