เสียงธรรม พลังผลักดันของชีวิต พุทธทาสภิกขุ

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 4 สิงหาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,102
  กระทู้เรื่องเด่น:
  158
  ค่าพลัง:
  +25,874
  การดึงโลกให้ออกจากอำนาจของวัตถุนิยม ๑. พุทธทาสภิกขุ

  ปณิธานข้อ 3 การถอนตัวจากอำนาจวัตถุนิยม พุทธทาสภิกขุ

  การดึงโลกให้ออกจากอำนาจองวัตถุนิยม
  พุทธทาสภิกขุ
  ธรรมบรรยายภาคค่ำ เนื่องในวันทำบุญล้ออายุ
  สวนโมกขพลาราม ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๑
  photo.jpg
  Thai Bhikkhus

  Published on Aug 1, 2016แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
  The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.
  พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
  วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช
  รัฐฟลอริดา
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2018
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,102
  กระทู้เรื่องเด่น:
  158
  ค่าพลัง:
  +25,874
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,102
  กระทู้เรื่องเด่น:
  158
  ค่าพลัง:
  +25,874
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,102
  กระทู้เรื่องเด่น:
  158
  ค่าพลัง:
  +25,874
  หลักปฏิบัติเกี่ยวกับทิพยวิหาร พรหมวิหาร อริยวิหาร สุญญตาวิหาร พุทธทาส อินฺทปญฺโญ

  Buddhadharm
  Published on May 16, 2015
  ธรรมโฆษณ์ ชุดโอสาเรตัพพธรรม
  ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ บรรยายโดย พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
  สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา
  สุราษฎร์ธานี
  3 เมษายน - 26 มิถุนายน 2514
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2018
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,102
  กระทู้เรื่องเด่น:
  158
  ค่าพลัง:
  +25,874
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,102
  กระทู้เรื่องเด่น:
  158
  ค่าพลัง:
  +25,874
  .อัฏฐังคิกมัคคประยุกต์และสรุปโพธิปักขิยธรรมทั้ง ๗ หมวด พุทธทาส อินฺทปญฺโญ

  สัมมัปปธาน ๔ ประยุกต์ อิทธิบาท๔, อินทรีย์๕, พละ ๕ พุทธทาส อินฺทปญฺโญ

  Kant Nualdee
  Published on Apr 22, 2013
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2018
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,102
  กระทู้เรื่องเด่น:
  158
  ค่าพลัง:
  +25,874
  จิตวิทยาในพุทธศาสนา ท่านพุทธทาสภิกขุ

  ในโลกนี้มีแต่คนบ้า ท่านพุทธทาสภิกขุ

  photo.jpg
  Thai Bhikkhus
  Published on Nov 23, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2018
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,102
  กระทู้เรื่องเด่น:
  158
  ค่าพลัง:
  +25,874
  สัมมาทิฏฐิ พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ)

  สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ พุทธทาส ภิกขุ


  Thai Bhikkhus
  Published on Nov 25, 2017
  แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

  The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.
  พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
  วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2018
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,102
  กระทู้เรื่องเด่น:
  158
  ค่าพลัง:
  +25,874
  อริยสัจจ์ พุทธทาส ภิกขุ

  รัตนสาม สิ่งที่ให้เกิดความยินดี พุทธทาส ภิกขุ

  Thai Bhikkhus
  Published on Nov 29, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2018
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,102
  กระทู้เรื่องเด่น:
  158
  ค่าพลัง:
  +25,874
  การทำบุญสามแบบ พุทธทาส ภิกขุ

  บุญแท้เมื่อหมดความรู้สึกอยากมีบุญ พุทธทาส ภิกขุ

  photo.jpg
  Thai Bhikkhus
  Published on Aug 30, 2014
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2018
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,102
  กระทู้เรื่องเด่น:
  158
  ค่าพลัง:
  +25,874
  อัสมิมานะ ภพ ชาติ เป็นสิ่งที่ต้องรู้จัก พุทธทาส ภิกขุ

  ผู้ทรงเปิดโลกให้สัตว์โลกเห็นทั่วกันหมด พุทธทาส ภิกขุ

  พระพุทธศาสนาทั้งกลมทั้งหมด ครบถ้วน ท่านพุทธทาสภิกขุ

  Thai Bhikkhus
  Published on Nov 29, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 มีนาคม 2018
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,102
  กระทู้เรื่องเด่น:
  158
  ค่าพลัง:
  +25,874
  วิธีที่จะให้พ้นจากความเป็นแรด ธรรมะที่ช่วยให้หายจากความเป็นแรด พุทธทาส ภิกขุ

  photo.jpg
  Thai Bhikkhus
  Published on Feb 3, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2018
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,102
  กระทู้เรื่องเด่น:
  158
  ค่าพลัง:
  +25,874
  Mindfulness $15.00.jpg 4.5 stars
  LpBuddhatasaBook.jpg 5 stars
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 ธันวาคม 2017
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,102
  กระทู้เรื่องเด่น:
  158
  ค่าพลัง:
  +25,874
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2018
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,102
  กระทู้เรื่องเด่น:
  158
  ค่าพลัง:
  +25,874
  คำนำ

  80yearsbook.jpg
  ข้าพเจ้าไม่มีมรดกอะไร ที่จะฝากไว้กับ เพื่อนพุทธบริษัท ผู้เป็นเพื่อน เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทั้งหลาย นอกจาก สิ่งที่ระบุไว้ใน ข้อความข้างล่างนี้ ด้วยความหวังว่า ถ้ายังมีการ สืบมรดกนี้ อยู่เพียงใด กิจกรรม สวนโมกขพลาราม ก็จะยังคงมีอยู่ ตลอดกาลนาน เพียงนั้น และ "พุทธทาส" ก็จะยังคงมีอยู่ ในสถานที่นั้นๆ ตลอดกาล เพียงนั้น ขอได้โปรด รับพิจารณา กันเสียแต่บัดนี้ ซึ่งจะเป็นการง่าย ในการสืบมรดก ดังกล่าว ขอให้ถือว่า เป็นมรดกธรรม แก่บรรดาเพื่อน ผู้มอบกาย ถวายชีวิต ในการสืบอายุ พระศาสนา เพื่อประโยชน์แก่ คนทั้งโลกเถิด มิได้เป็น เรื่องส่วนบุคคล แต่ประการใด.
  มรดกที่ ๑. ทุกคนสามารถเป็นพุทธทาสได้ ถ้าเขาต้องการโดยบริสุทธิ์ใจ คือ รับใช้ในการเผยแผ่พุทธศาสนา ด้วยการทำตัวอย่างในการปฏิบัติให้ดู มีความสุขให้ดู จนผู้อื่นพากันทำตาม

  มรดกที่ ๒. ปณิธาน ๓ ประการ ควรแก่ผู้ที่เป็นพุทธทาสทุกคน ถือเป็นหลักในการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่โลก คือ

  ๑. พยายามทำตนให้เข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตนๆ
  ๒. พยายามช่วยกันถอนตัวออกจากอำนาจของวัตถุนิยม
  ๓. พยายามทำความเข้าใจระหว่างศาสนา

  มรดกที่ ๓. ปณิธานข้อแรก คือ การทำให้ทุกคน เข้าถึง หัวใจของพุทธศาสนา เพื่อให้เกิด การปฏิบัติดี-ตรง-เป็นธรรม-สมควรแก่ การหลุดพ้น เพื่อสนองพุทธประสงค์ โดยตรง ได้อย่างแท้จริง

  มรดกที่ ๔. ปณิธานข้อที่สอง คือ การทำโลก ให้ออกมาเสียจาก อำนาจของวัตถุนิยม หรือ รส อันเกิดจาก วัตถุทางเนื้อหนังนั้น ควรเป็นกิจกรรม แบบสหกรณ์ ของคนทุกคนในโลก และทุกศาสนา เพื่อโลกจะเป็นโลก สะอาด-สว่าง-สงบ จากสภาพที่เป็นอยู่ ในปัจจุบัน

  มรดกที่ ๕. ปณิธานข้อที่สาม คือ การทำความเข้าใจ ระหว่างศาสนา นี้เป็นสิ่งจำเป็น ต้องทำ เพราะโลกนี้ ต้องมีมากศาสนา เท่ากับ ชนิดของคนในโลก เพื่อจะอยู่ร่วมโลกกันได้ โดยสันติ และทุกศาสนา ล้วนแต่สอน ความไม่เห็นแก่ตัว จะต่างกันบ้าง ก็แต่วิธีการณ์ เท่านั้น

  มรดกที่ ๖. สวนโมกข์ คือ สถานที่ให้ความสะดวก ในการเป็นเกลอ กับธรรมชาติ ทั้งฝ่ายจิต และฝ่ายวัตถุ, ควรจัดให้มีกัน ทุกแห่งหน เพื่อการศึกษาธรรมชาติ โดยตรง, เพื่อการรู้จัก กฏของธรรมชาติ, และเพื่อการชิมรส ของธรรมชาติ จนรู้จักรักธรรมชาติ ซึ่งล้วนแต่ ช่วยให้เข้าใจธรรมะ ได้โดยง่าย

  มรดกที่ ๗. สวนโมกข์ คือ มหรสพทางวิญญาณ เป็นสิ่งจำเป็น ต้องมี สำหรับ สัตว์ที่มี สัญชาตญาณ แห่งการต้องมี สิ่งประเล้าประโลมใจ อันเป็นปัจจัย ฝ่ายวิญญาณ เพิ่มเป็นปัจจัยที่ห้า ให้แก่ ปัจจัยทั้งสี่ อัน เป็นฝ่ายร่างกาย, ขอให้ช่วยกันจัดให้มีขึ้นไว้ สำหรับใช้สอย เพื่อประโยชน์ ดังกล่าวแล้ว แก่คนทุกคน.

  มรดกที่ ๘. สวนโมกข์ นานาชาติ สำหรับ แสงสว่างทางวิญญาณ ของเพื่อนมนุษย์ ต่างชาติ ต่างภาษา โดยเฉพาะ, เป็นความคิด ที่เกิดขึ้นมา เมื่อมองเห็น คนเหล่านั้น ดิ้นรน เสาะแสวงหา เพื่อให้พบ ตัวของตัวเอง. ขอฝากไว้ ให้ช่วยกัน จัด และ รักษา ที่จัดแล้ว ไว้สืบไป.

  มรดกที่ ๙. มหรสพทางวิญญาณ เพื่อความเพลิดเพลินทางวิญญาณ ด้วยรสแห่งธรรมะ เป็นสิ่งจำเป็นต้องมี เพื่อแทนที่มหรสพทางเนื้อหนัง ที่ทำมนุษย์ให้เป็นปีศาจชนิดใดชนิดหนึ่ง อยู่ตลอดเวลา มนุษย์ต้องมี ความเพลิดเพลิน (Entertainment) เป็นปัจจัยที่ห้า ของชีวิต จำเป็นที่จะต้องจัดหาให้ ให้ดีๆ.

  saladhama.jpg
  มรดกที่ ๑๐. สัญญลักษณ์เสาห้าต้นบนหลังคา หมายถึง นิวรณ์ห้า ปัญจุปาทานขันธ์ห้า พละห้า อินทรีย์ห้า ธรรมสาระห้า มรรคผลนิพพานห้า แม้ที่สุดแต่ นิ้วมือทั้งห้า ของตนเอง ล้วนแต่เป็นเครื่องเตือนใจ ในเรื่อง การกำจัดความทุกข์ ของคนเราทั้งสิ้น.
  มรดกที่ ๑๑. คติพจน์ หรือ Slogan ประจำสวนโมกข์ คือ กินข้าวจานแมว อาบน้ำในคู นอนกุฎิเล้าหมู ฟังยุงร้องเพลง ฯลฯ ดังนี้ เป็นต้นนั้น เป็นหลักปฏิบัติ เพื่อไม่มีปัญหา ทางด้านการเป็นอยู่ ฝ่ายวัตถุ และเหมาะสม แก่การก้าวหน้าทางจิตใจ โดยหลักธรรมชาติ ที่ว่า กินอยู่อย่างต่ำ มุ่งกระทำอย่างสูง นั่นเอง

  มรดกที่ ๑๒. ปริญญาจากสวนโมกข์ มีอยู่ว่า "ตายก่อนตาย" คือ จิตหมดความรู้สึกว่า ตัวกูของกู เสียก่อนแต่ที่ร่างกายจะตาย เหลืออยู่แต่ สติปัญญา บริสุทธิ์ในชีวิต นี้เป็นสิ่งที่มีได้แต่เดี๋ยวนี้ ดังนั้น ตายได้เร็วเท่าไร ก็ยิ่งมีกำไรชีวิตเท่านั้น.

  มรดกที่ ๑๓. ภาษาคน-ภาษาธรรม มีไว้สำหรับแยกกันใช้พูดให้ถูกต้อง ในระหว่างเรื่องทางวัตถุ และเรื่องทางจิต แล้วจะเข้าใจเรื่องนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง ลึกซึ้ง สำเร็จประโยชน์ อย่าใช้รวมกัน หรือ กลับกัน จะเกิดการเวียนหัว.

  มรดกที่ ๑๔. ระบบการใช้ ภาษาคน-ภาษาธรรม เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมี อย่างแน่นอน เพื่อใช้ในการศึกษา และสั่งสอนพุทธศาสนา เพราะ ธรรมะทั้งหมด มีที่ตรัสไว้ ทั้งโดย ภาษาธรรมของคนธรรมดา (ปุคคลาธิษฐาน) และ ภาษาธรรมของคนที่เห็นธรรมะแล้ว (ธรรมาธิษฐาน) ดังนั้น จึงต้องสังเกตให้ดีๆ ทั้งในการศึกษา การสั่งสอน การสนทนา มิฉะนั้น จะเกิดอาการเวียนหัว.

  มรดกที่ ๑๕. การล้ออายุ และ การให้ ของขวัญ วันล้ออายุ อย่างที่ กระทำกันอยู่ ที่สวนโมกข์นั้น มีผลทางจิตใจ ในความไม่ประมาท และรู้จักตัวเอง ดีขึ้นทุกปี ขอฝากไว้ สำหรับรักษา กันไว้สืบต่อไป เพื่อความก้าวหน้า ทางจิตใจ ของทุกคน.

  มรดกที่ ๑๖. พุทธบริษัท ที่แท้จริง ไม่ควรมี แม้แต่เรื่องปวดหัว โดยไม่ต้องกล่าวถึงโรคประสาท หรือ โรคจิต ทั้งนี้ เพราะ อาศัย หลักธรรม ที่เป็นหัวใจ ของพุทธศาสนา ที่ว่า "ตถตา" หรือ "เช่นนั้นเอง" คือ การที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวง จะต้องเป็นไปตามเหตุ ตามปัจจัย ของมัน และจะต้องแก้ไขกันที่นั่น โดยไม่มีอะไรแปลก จึงขอฝากไว้ ในฐานะเป็นมรดก.

  มรดกที่ ๑๗. สาม ส. คือ สะอาด-สว่าง-สงบ เป็นคุณลักษณะ ของพระอริยเจ้า และมีภาวะเป็นหัวใจ ของพระรัตนตรัย ในพุทธศาสนา ขอฝากไว้เป็นมรดก แก่ทุกคน ในฐานะเป็นบทมนต์ประจำจิต.

  มรดกที่ ๑๘. กฏบัตรของพุทธบริษัท ที่ได้ช่วยกันทำขึ้นไว้แล้ว อย่างถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา สำหรับพุทธบริษัทถือเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อความถูกต้อง เป็นผลดี และสะดวกดาย ในการเป็น ผู้รู้-ผู้ตื่น-ผู้เบิกบาน ไม่ตกไปสู่ หนองของไสยศาสตร์ และวัตถุนิยม ขอฝากไว้เป็นมรดก ตลอดกาลนาน.

  มรดกที่ ๑ ๙. วรรณกรรม ชุดธรรมโฆษณ์ จากพระโอษฐ์-ลอยปทุม- หมุนล้อธรรมจักร ขอฝากไว้เป็นมรดกอนุสรณ์ของผู้ประคองจิต ร้อยกรอง แล้วประคอง ปล่อยลงสู่ธรรมวารี คือ ห้วงหฤทัย แห่งสาธุชนทั้งหลาย ทั่วพื้นปถพี เพื่องอกงามในห้วงแห่งธรรมวารีนั้น ตลอดกัลปาวสาน อย่ารู้สิ้นสุด.

  มรดกที่ ๒๐. บทสวดมนต์แปล แบบสวนโมกข์ คือ สวดมนต์แปล ที่ได้ พยายามกระทำ ให้สวดกัน ได้ลื่นสละสลวย ได้เลือกมา เฉพาะเนื้อความ ที่เป็น หลักธรรม เข้มข้น และรัดกุม ใช้เป็น อารมณ์แห่งสมาธิ และวิปัสสนา ไปได้ในตัว ขอฝากไว้ ให้ใช้สวดกัน ตลอดกาลนาน.
  คัดจากหนังสือ อสีติสังวัจฉรายุศมานุสรณ์ จาก ท่านพุทธทาสภิกขุ ในหัวข้อ ฟ้าสางทางมรดก ที่ขอฝากไว้ พิมพ์โดย ธรรมทานมูลนิธิ และ สนพ. สุขภาพใจ พิมพ์ครั้งที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๐
  :- http://www.buddhadasa.com/heritage/heritage2.html
   
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,102
  กระทู้เรื่องเด่น:
  158
  ค่าพลัง:
  +25,874
  MP3-ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้
  MP3-สวรรค์ในหน้าที่การงาน
  MP3-สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ
  MP3-สิ่งที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์
  MP3-อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส
  MP3-อานาปานสติสำหรับคนทั่วไป
  MP3-อิสรภาพหรือเสรีภาพในทางธรรม
  MP3-อุดมคติของโพธิสัตว์
  MP3-กามารมณ์-การสมรส-การสืบพันธ์-การสืบสกุล
  MP3-การชนะโลก
  MP3-การดับทุกข์เป็นหน้าที่ของทุกคน
  MP3-การดำรงจิตไว้อย่างถูกต้อง
  MP3-การตั้งจิตไว้ถูกต้อง
  MP3-การงานทั้งหลายที่ท่านยังไม่รู้จัก
  MP3-การทำงานคือการปฏิบัติธรรม-การมีชีวิตด้วยจิตว่าง
  MP3-การมีชีวิตด้วยจิตว่าง(ตอนต่อ)
  MP3-การทำบุญสุนทรทานคืออะไร
  MP3-การบวชคืออะไร
  MP3-การบริหารธุรกิจแบบพุทธ
  MP3-การประพฤติธรรมให้สุจริต
  MP3-การเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้อง
  MP3-การพักผ่อน
  MP3-การมีนิพพานในชีวิตประจำวัน
  MP3-การรับใช้ผู้อื่นในลักษณะของมหาบุรุษ
  MP3-การระลึกถึงบรรพบุรุษ
  MP3-การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร
  MP3-การศึกษาและการรับปริญญาในพระพุทธศาสนา
  MP3-การสังคมคืออะไร
  MP3-การเห็นและการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัว
  MP3-สนทนาปัญหาบ้านเมือง
  MP3-ความประสงค์อันแท้จริงเกี่ยวกับการจัดงานล้ออายุ
  MP3-ความกระหายต่อธรรม-ธัมมกามยตา
  MP3-ความเป็นหนี้และไม่เป็นหนี้
  MP3-ความมีจุดหมายปลายทาง
  MP3-ความรักดี
  MP3-ความรักผู้อื่น
  MP3-ความสุขแท้มีอยู่แต่ในการงาน
  MP3-คุณค่าของชีวิต
  MP3-มรเมสิธรรม-ฆราวาสธรรม
  MP3-จิตตภาวนาในพระพุทธศาสนา
  MP3-ชีวิตคืออะไร
  MP3-ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนา
  MP3-ทรัพย์สมบัติคืออะไร
  MP3-ทำงานให้สนุกได้อย่างไร
  MP3-ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์และมีประโยชน์สูงสุด
  MP3-ทุกข์และความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
  MP3-ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเอง
  MP3-ธรรมะช่วยสร้างความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง
  MP3-ธรรมะกลับมาปัญหาก็หมด radio.jpg
  MP3-ธรรมะกับปัญหาปากท้อง radio.jpg

  MP3-ธรรมะคือหน้าที่
  MP3-ธรรมะคืออะไร-จะมีธรรมได้อย่างไร
  MP3-ธรรมะที่ควรรู้จักเพื่อทำงานให้สนุก
  MP3-ธรรมะในฐานะที่เป็นเครื่องดำเนินชีวิต-แบบที่1
  MP3-ธรรมะในฐานะที่เป็นเครื่องดำเนินชีวิต-แบบที่2
  MP3-การทำงานให้สนุกเหมือนกับการเล่นกีฬา
  MP3-ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ
  MP3-บุตรที่ประเสริฐสุด
  MP3-ประมวลรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับ ฆราวาส new_e0.gif
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   15
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   15
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   14
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   14
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   15
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   15
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   15
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   16
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   14
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   16
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   14
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   14
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   15
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   14
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   14
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   15
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   15
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   15
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   15
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   15
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   14
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   15
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   14
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   15
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   16
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   15
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   15
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   16
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   15
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   15
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   16
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   15
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   14
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   14
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   14
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   16
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   15
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   16
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   15
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   15
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   15
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   15
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   14
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   15
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   16
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   15
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   16
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   16
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   17
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   15
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   15
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   15
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   14
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   13
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   15
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   16
  • radio.jpg
   radio.jpg
   ขนาดไฟล์:
   40.8 KB
   เปิดดู:
   15
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 มกราคม 2018
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,102
  กระทู้เรื่องเด่น:
  158
  ค่าพลัง:
  +25,874
  ศิลปะแห่งการใช้สติในทุกกรณี ท่านพุทธทาสภิกขุ

  namo 125
  Published on Feb 26, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 มีนาคม 2018
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,102
  กระทู้เรื่องเด่น:
  158
  ค่าพลัง:
  +25,874
  พฤติหรือความเป็นไปของจิต พุทธทาสภิกขุ

  Buddhadharm
  Published on Apr 10, 2014
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 มีนาคม 2018
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,102
  กระทู้เรื่องเด่น:
  158
  ค่าพลัง:
  +25,874
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2018
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,102
  กระทู้เรื่องเด่น:
  158
  ค่าพลัง:
  +25,874
  อานาปานสติ 01 เรื่องควรทราบก่อนลงมือปฏิบัติ พุทธทาส ภิกขุ

  ข้อเร้นลับเกี่ยวกับอานาปานสติ 16 ตุลาคม 2531 ท่านพุทธทาสภิกขุ

  วิธีทำอานาปานสติ วิ่งตาม 27 มีนาคม 2517 ท่านพุทธทาสภิกขุ

  สรุปการปฏิบัติอานาปานสติ 24 ตุลาคม 2531 ท่านพุทธทาสภิกขุ

  namo 125
  Published on Sep 3, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2018
 21. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,102
  กระทู้เรื่องเด่น:
  158
  ค่าพลัง:
  +25,874
  ความลับของอายตนะ เป็นสิ่งที่ต้องเปิดเผย ตอนที่ 1.พุทธทาสภิกขุ

  ความลับของอายตนะเป็นสิ่งที่ต้องเปิดเผย ตอนที่ 2. พุทธทาสภิกขุ

  "สิ่งลึกลับ" ต้องทำให้เป็น "สิ่งลึกซึ้ง" พุทธทาสภิกขุ

  Buddhadharm
  Published on Sep 30, 2013
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 มีนาคม 2018
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - พลังผลักดันของชีวิต พุทธทาสภิกขุ
 1. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,012
 2. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  618
 3. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,179
 4. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,394

แชร์หน้านี้

Loading...