พลังสัมผัสจากภายนอกเมื่อจิตว่าง

ในห้อง 'ประสบการณ์อภิญญา' ตั้งกระทู้โดย พระนามะ, 7 พฤษภาคม 2016.

 1. พระนามะ

  พระนามะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 พฤษภาคม 2016
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +17
  เมื่อปล่อยว่างอารมณ์ต่างๆ ก็จะรู้สึกถึงสัมผัสบ้างอย่าง อาทิเช่น พูดภาษาแปลกๆ พูดหรือคิดธรรมที่ลึกซึ่ง บ้างครั้งเหมือนได้รับพลังอะไรบ้างอย่าง บ้างครั้งเหมื่อนรู้อะไรที่มาจากจิตนาการที่มีเหตุผล ไครรู้ช่วยแน่นำที่
   
 2. ธรรม-ชาติ

  ธรรม-ชาติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  1,561
  ค่าพลัง:
  +6,104
  +++ เมื่อ "ว่างและปล่อยวาง จริง" สัมผัสต่าง ๆ ทั้งหมด "ย่อมมาจากภายนอก และ ไม่ได้เกิดจากตน" ตรงนี้ "ไม่มีข้อยกเว้น"

  +++ การ "ปล่อยว่างอารมณ์ต่างๆ" ในชั้นเบื้องต้น แม้ว่า "ความเป็นตน" ยังมีอยู่ แต่ความเป็นตนนั้น ย่อมอยู่ในสภาวะ หยุด ที่เรียกว่า "หยุดตน"

  +++ การ "ปล่อยว่างอารมณ์ต่างๆ" ในชั้นสุดท้าย แม้กระทั่ง "ความเป็นตน" ก็ไม่เหลือ คำว่า "กิเลส" ในชั้นนี้ย่อมหมายถึง "สภาวะที่ บดบังจิต" เท่านั้น

  +++ ดังนั้น ไม่ว่าจะ "ปล่อยว่างอารมณ์ต่างๆ" ในชั้นต้นหรือชั้นปลาย ก็ตาม การ "รู้สึกถึงสัมผัสบ้างอย่าง" นั้น ๆ "ย่อมมาจากภายนอก ไม่ได้เกิดจากตน" แน่นอน

  +++ ตรงนี้หากเป็น "ตนพูด ตนคิด" ก็ย่อมเป็น กระจกเงาสะท้อนให้เห็นได้ว่า "ตนยังไม่ ปล่อยว่างอารมณ์ต่างๆ ได้จริง" เพราะ ตน ยังเป็นโรงงานผลิต "ภาษาแปลก ๆ คิดธรรมลึกซึ้ง" อยู่

  +++ ตรงนี้ "เป็นเรื่องสำคัญ" ในระดับของคุณ (กล่าวในตอนล่าง) นั้น "จะไม่มีการรับพลัง" อย่างแน่นอน

  +++ สิ่งที่เกิดขึ้นจริง คือ "คุณเองนั้่นแหละ สร้างและเดินพลัง ออกมาอย่างไม่รู้ตัว" อ่านต่อให้ละเอียดนะ

  +++ ธรรมารมณ์ ทั้งหมด เป็น "พลังงาน" ที่หล่อเลี้ยงจิตทั้งหมดใน 3 โลก หรือจะเรียกอีกอย่างก็ได้ว่า "กักขังจิตใน 3 โลก" ก็ได้

  +++ คำว่า "พลังจิต" นั้น แท้จริงแล้ว มันก็คือ "พลังงานของ ธรรมารมณ์" นั่นเอง

  +++ ดังนั้นคำว่า "เหมือนได้รับพลังอะไรบ้างอย่าง" ในกรณีของคุณนั้น ย่อมชี้ไปที่ "สภาวะของ ธรรมารมณ์ แปรปรวน" ที่มีต้นกำเนิดมาจาก จิตของคุณเอง แต่คุณ "ไม่รู้ตัว"

  +++ อาการ "เหมื่อนรู้อะไรที่มาจากจิตนาการที่มีเหตุผล" นี้ มักเป็นอาการที่ "จิตตกอยู่ในภวังค์" ผลิตความปรุงแต่งออกมา

  +++ และตรงนี้นี่แหละ คือ อาการของ "สภาวะที่ บดบังจิต" บางท่านก็เรียกมันว่า "วิปัสสนูกิเลส"

  ===============================================
  +++ สรุป คำว่า "ปล่อยว่างอารมณ์ต่างๆ" ของคุณนั้น จะตรงกันกับ อาการของการ "กำลังตกลงสู่ภวังค์"
  +++ สรุป คำว่า "รู้สึกถึงสัมผัสบางอย่าง" ของคุณนั้น จะตรงกันกับ อาการของ "ภวังค์ที่กำลังแทรกตัวเข้ามา"
  +++ สรุป คำว่า "พูดภาษาแปลกๆ พูดหรือคิดธรรมที่ลึกซึ่ง" ของคุณนั้น เป็นอาการที่ "ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของภวังค์" เรียบร้อยแล้ว
  +++ สรุป คำว่า "เหมือนได้รับพลังอะไรบ้างอย่าง" ของคุณนั้น คืออาการที่ "ธรรมารมณ์แปรปรวน ภายใต้ภวังค์" ตรงนี้เรียกว่า "ภวังค์จรณะ"
  +++ สรุป คำว่า "เหมื่อนรู้อะไรที่มาจากจิตนาการที่มีเหตุผล" ของคุณนั้น คืออาการที่ "ภวังค์จรณะผลิตความปรุงแต่งจนเป็น ภพภูมิเต็มตัวแล้ว (ไม่เกี่ยวกับ ภพภูมิ ของจริง)"
  ===============================================

  +++ สิ่งที่คุณกล่าวมานี้ "เป็นผลลัพธ์" ที่มาจากการฝึก "สมถะสมาธิ ชนิด ดู แบบจำกัดขอบเขต" ไม่ว่าจะเป็น "ดูลม ณ จุดหนึ่ง" "ดูความรู้สึก ณ จุดหนึ่ง" "ดูอิริยาบท ณ จุดต่อจุด" รวมถึง "อาการ ดู คำบริกรรม" ต่าง ๆ ด้วย

  +++ เมื่อ "อาการดู" ไป หยุดหรือจำกัด ณ "ขอบเขตหนึ่งใด" ก็ตาม อาการ "รวมตัวของการดู ณ จุดนั้น ๆ ย่อมเกิดขึ้น" และตัดสิ่งรอบข้างออกไป ตรงนี้คุณใช้คำศัพท์ว่า "เมื่อจิตว่าง"

  +++ และ "ธรรมารมณ์ จากการดู ย่อมไหลถ่ายเทไป ณ จุดนั้น ๆ" ตรงนี้ คือ อาการที่คุณใช้คำศัพท์ว่า "พลังสัมผัสจากภายนอก"

  +++ เรื่อง การใช้ภาษา หรือ คำศัพท์ต่าง ๆ เป็นเรื่อง "คอขาดบาดตาย" อย่างยิ่ง หากไม่สามารถใช้ให้ตรงกับ "อาการจริงที่เกิดขึ้น" ดังนั้น ผมจำเป็นที่จะต้องใช้ การ Map จิตเข้าไป "วิจัย" สถานการณ์ของคุณ ตามอาการที่คุณฝึกมา โดย "ตัดการใช้ภาษาของคุณออก แล้ว เดินจิตเข้าสู่อาการโดยตรงของคุณ"

  +++ ลักษณะ "การอ่านในโพสท์นี้" ให้อ่านแบบ "วรรคต่อวรรค ประโยคต่อประโยค" เท่านั้น "ห้ามอ่านแบบ พรืดเดียวจบ" เพื่อป้องกันไม่ให้ มโนปรุงแต่ง กำเริบตัวขึ้นมาอาละวาดได้

  +++ โพสท์นี้ ควรอ่านแบบ "คู่มือ (Instruction) ประกอบหรือแก้ไข วงจร" หรืออ่านแบบการทำ "Recipe ประกอบอาหาร" คือ Step by Step เท่านั้น

  +++ วิธีแก้ไขคือ "เปลี่ยนจิตจากการ ดู มาเป็น รู้" ให้ลองทำแบบคร่าว ๆ คือ "ดูตัว กับ รู้ตัว" ตรงนี้ "ความรู้สึก" ที่เกิดกับ ตน ต่างกันอย่างไร เอาคร่าว ๆ แค่นี้ก่อน นะครับ
   
 3. พระนามะ

  พระนามะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 พฤษภาคม 2016
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +17
  สภาวะที่เกิดขึ้นภายนอกในไม่เกี่ยวเกาะและรับรู้สภาวะต่างได้ดี จิตใจปลอดเปล่งกายเบาจิตเบาเฉพาะเวลาที่เกิดสภาวะ ผมเจริญสติโดยปล่อยความรู้เข้ามาตามธรรมชาติแล้วรู้ตามธรรมชาติ แต่สภาวะที่เกิดเข้าใจว่าเป็นแค่เครื่องรู้ของจิต ในเมื่อเราไม่ได้ตั้งใจสร้างขึ้น อาจจะเขียนผิดหรือถูกตามภาษาผู้ไม่รู้
   
 4. ธรรม-ชาติ

  ธรรม-ชาติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  1,561
  ค่าพลัง:
  +6,104
  +++ อาการของ "ญาณทัศนะวิสุทธิ" จะเป็นอาการที่ "สติปล่อยความรู้เข้ามาตามธรรมชาติ แล้วรู้ตามธรรมชาติ" และเป็นอาการที่ "เราไม่ได้ตั้งใจสร้างขึ้น"

  +++ แต่อาการนี้นั้น เป็นอาการของผู้ที่ "จบอรูปฌาน ทุกชนิดมาแล้ว" เท่านั้น

  +++ อาการของ "พูดภาษาแปลกๆ" "คิดธรรมที่ลึกซึ่ง" "เหมื่อนรู้อะไรที่มาจากจิตนาการที่มีเหตุผล" จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาในชั้นของ "ญาณทัศนะ" ได้เลย

  +++ อาการของ "วิปัสสนาญาณทัศนะ" นั้น จะไม่มีอาการ "ปรุงแต่ง" รวมทั้ง "ความเป็นตน" เข้ามาเจือปนเลยแม้แด่น้อย

  +++ ดังนั้น อาการ "ในโพสท์แรก กับ ในโพสท์นี้" ของคุณ มีอาการที่ เข้ากันไม่ได้ (วิปปะยุตตาธรรมา)

  +++ การ "ใช้ภาษา"ตรงนี้ สามารถทำให้เกิดความเข้าใจไขว้เขวได้ง่าย (ทุ+กฏ = miss leading) ถึงแม้ว่า คุณจะไม่มีเจตนาก็ตาม แต่มักจะเกิดกับ "ความไม่ชำนาญในการ ใช้ภาษาให้ตรงกับอาการ ของตัวคุณเอง"

  +++ หากคุณต้องการทราบ สภาวะที่แท้จริงของตัวคุณเอง รวมทั้ง "การใช้ภาษา ที่ตรงต่ออาการที่เกิดขึ้น" ก็ให้คุณ "ลอง" พิจารณาเปรียบเทียบกับ การฝึกในกระทู้นี้ดู

  +++ การพิจารณาเปรียบเทียบ ตรงนี้ "แล้วแต่ตัวคุณเอง" หากคุณไปได้ถึง "ญาณทัศนะวิสุทธิ" อย่างแท้จริงแล้ว คุณจะเข้าใจในกระทู้นั้น "ด้วยการ กวาดตาอ่าน เพียงแค่ครั้งเดียว" เท่านั้นเอง นะครับ

  http://palungjit.org/threads/ฝึก-กรรม-ฐาน-ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย.512443/
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 พฤษภาคม 2016
 5. nopphakan

  nopphakan ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2007
  โพสต์:
  6,272
  ค่าพลัง:
  +27,941
  ขออนุญาติช่วยเสริมนะครับ...

  ถ้าจิตเรามันคลายตัวได้เองแล้วโดยธรรมชาติ..
  ที่กิริยาทางกายคุณรับรู้ได้ และคุณเรียกว่าเบากายเบาจิตนั่นหละครับ
  ในทางนามธรรมก็คือ ตัวจิตมันขยายออกไปรอบทิศทาง ให้สังเกตุ
  ตรงลิ้นปี่เราดูนะครับ จะเข้าใจได้เพราะตัวจิต
  มันไม่ได้รวมกันเป็นวงกลมเหมือนตอนที่มันยังมีอะไรอื่นๆมาปนอยู่ครับ..

  มันก็จะเกิดเครื่องรู้ขึ้นมาได้เองตามลำดับ
  ของมันเอง ตามแต่ที่ตัวจิตได้สะสมมานั่นหละครับ..
  พูดง่ายๆก็คือ
  เรื่องญานวิถีต่างๆมันก็จะค่อยๆเปิดขึ้นมาครับ
  ของคุณจะไม่มีปัญหากระทบอะไรมากมาย
  ในเรื่องนี้เพราะได้มีการ
  สร้างสติทางธรรมมาแล้ว..
  จึงเสมือนมีตัวคอยควบคุมความคิด
  และพฤติกรรมของจิตอยู่

  ส่วนเรื่องพลังงานการรับรู้ต่างๆไม่ว่าจะจากภายใน
  และภายนอก มันก็จะเป็นไปเองของมันได้เองเช่นกันครับ
  แต่ว่ามันก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไป
  ตามแต่ระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้น
  ของการที่จิตคลายตัวได้อย่างธรรมชาตินั่นเองครับ

  เพียงแต่ว่าตรงนี้ เราต้องไม่เผลอไปยึด..
  จากการที่จิตส่งตัววิญญานออกไปเชื่อมหรือไปรับรู้นะครับ...
  เพราะเมื่อใดที่จิตคลายตัวได้ เครื่องรับรู้
  มันมักจะเร็วโดยธรรมชาติเป็นปกติ
  เราก็ควรที่จะต้องระวังให้ดีๆครับ
  ไม่งั้นมันก็จะจ้อง ที่จะรู้เอา เอารู้อยู่นั่นหละครับ..

  การที่ระลึกขึ้นได้ นึกขึ้นได้ คิดขึ้นได้ ปรุงแต่งได้ คือตัว
  วิญญานมันไปรู้ ไปเชื่อมเรียบร้อยแล้วครับ ตรงนี้
  เล่าให้ฟังเอาไว้เป็นหลักสังเกตุครับ...


  เราควรที่จะต้องรู้จัก ไม่อะไร กับอะไรกับมันครับและ
  ในระหว่างที่เราใช้ชีวิตประจำวันนั้น
  เราควรต้องรู้จักออกจากตัวเพ่งรู้ เพ่งเห็นให้เป็น
  ด้วยการอย่าไปตามนามธรรม รูปธรรมของใคร
  และของตัวเอง ตลอดจนสรรพสัตว์ต่างๆ

  มันก็จะไม่วกวน ไม่ข้องไม่คา
  ในกริยากรรมต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุ
  ที่ขวางทำให้จิตมันไม่คลายตัวโดยธรรมชาติครับ...

  เราก็จะมีการยกพัฒนาระยะเวลาในการคลายตัว
  ของจิตเราโดยธรรมชาติตรงนี้ได้นานมากขึ้น
  และเป็นไปแบบธรรมชาติ..
  ในระหว่างวันได้ของมันเองครับ..

  ปล.ประมาณนี้ พอเข้าใจนะครับ..
   
 6. อินทรี

  อินทรี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  396
  ค่าพลัง:
  +542
  การปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง จัดเป็นการทำจิตให้สงบได้ดีอีกแบบหนึ่ง คนเรา ที่จิตสงบ เพราะขาดการปล่อยวาง จิตเลยไม่มีพลัง การปล่อยวางอารมณ์จึงเปนองค์ธรรมข้อหนึ่งที่ทำให้ธรรมะข้ออื่นๆเกิดตาม การรับรุ้อะไรพิเศษๆ จากการที่เราปล่อยวางได้ เป็นเรื่องปกติ เปรียบได้กับ
  น้ำในสระเมื่อมันหยุดกระเพื่อมเมือ่ไร น้ำจะใส เราย่อมมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ใต้สระได้หมด ซึ่งคนที่จิตสงบถึง "อุปจาระสมาธิ" ได้ ย่อมสัมผัสเรื่องเหล่านี้ หลวงพ่อพุธ เคยกล่าวไว้ครับ หาฟังในยูทูปได้
   
 7. พระนามะ

  พระนามะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 พฤษภาคม 2016
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +17
  สาธุ ผลของจิตคายตัวมากๆ จะเป็นยังไง
   
 8. nopphakan

  nopphakan ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2007
  โพสต์:
  6,272
  ค่าพลัง:
  +27,941
  ก็จะค่อยๆเป็นไปเนื้อหาเดิมแท้ของจิต
  เพื่อค่อยๆเข้าสู่เนื้อหาเดิมแท้ของจิตนั่นๆนั้นหละครับ.. ฯลฯ....
  ตามแต่ที่จิตดวงนั้นๆได้เคยสร้างสะสมมา.
  บ้างก็ผู้โปรดถ้ามากบารมี ส่วนมากจะเป็นพระสงฆ์
  บ้างก็ทางปัญญาทะลุทะลวง
  บ้างก็ฉลาดให้เรื่อง โน้นนี่นั้น ฯลฯ
   
 9. พระนามะ

  พระนามะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 พฤษภาคม 2016
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +17
  ท่าขนาดที่เราหลับอยู่แล้วฝันขนาดที่อยู่ในฝันเราก็รู้ว่ายังหลับอยู่แต่ไม่สามารถตื่นได้เราควรแก้ไขยังไง
   
 10. nopphakan

  nopphakan ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2007
  โพสต์:
  6,272
  ค่าพลัง:
  +27,941

  เล่าให้ฟังแบบฟังหูไว้หูก่อนนะครับ
  ถ้าเรารู้ตัวว่า เราไม่ใช่ผู้โปรดที่มีปัญญาทางธรรม
  ระดับทะลุทะลวงโลก..
  เราไม่ใช่ผู้ปราบ.ที่มีกำลังจิตพื้นฐานสูงเป็นทุน.
  หรือเรายังไม่เข้าใจหน้าที่เรา
  ในระบบภาคทิพย์จริงๆจังๆ อย่างใดอย่างหนึ่งที่เล่าให้ฟังมา
  และต้องการที่หลุดพ้นในชาตินี้นะครับท่าน...

  ในเวลาลืมตาปกติ ต้องไม่อะไรกับอะไรเลยครับ..
  ถ้ามีการระลึกขึ้นได้ นึกขึ้นได้ คิดขึ้นได้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม
  จะสัมผัส สมาธิ ตบะ ญาน ญาณ ฯลฯ อะไรก็แล้วแต่
  ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จิตทุกอย่าง.. เราจำเป็นต้องทิ้งทุกอย่างครับ

  อาจต้องมีการขอขมากรรม รวมทั้งประกาศสละ ประกาศถอน
  การยึดติดทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดร่วมด้วยครับ..
  และในระหว่างวันอย่างน้อยก็ต้อง
  ต้องอโหสิ และ อุทิศบุญซ้ำออกจากกลางจิตไปเลย
  ถ้านึกขึ้นได้ ระลึกขึ้นได้ และคิดขึ้นมาได้ครับ...

  เพราะว่าอย่าง ในฝันกรณีฝันอย่างนั้น ที่ท่านเล่าให้ฟังมา
  มันเกี่ยวข้องกับระบบภาคทิพย์อยู่
  แม้ว่าจะมีความรู้สึกว่า ออกจากฝันได้ ณ เวลานั้น แต่มันก็จะไม่ออก
  และก็จะยังอยู่ในฝันอยู่ครับ
  เพราะมันเกี่ยวข้องกับวิบากในระบบภาคทิพย์ครับ..

  เพราะฉนั้นเลยต้องมาแก้ ณ เวลาลืมตาปกติครับ
  ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาซักพัก ในการเข้าใจ
  และเห็นผลในเรื่องแบบนี้ครับ.
  ซึ่งเรื่องนี้ก็สุดแล้วแต่ว่าจะพิจารณานะครับ.
  เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดเฉพาะบางบุคคลเท่านั้นครับ
   
 11. เงาเทวดา

  เงาเทวดา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  393
  ค่าพลัง:
  +308
  <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>TH</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:ApplyBreakingRules/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <w:DoNotOptimizeForBrowser/> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]-->
  [FONT=&quot]เย จ สีเลน สมฺปนฺนา ปญฺญายูปสเม รตา [/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]อารกา วิรตา ธีรา น โหนฺติ ปรปตฺติยา[/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]บุคคลใด ประกอบด้วยศีล มีความสงบใจด้วยปัญญา [/FONT][FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]บุคคลนั้น เว้นไกลจากความชั่วได้แล้ว ไม่ต้องเชื่อฟังผู้อื่น[/FONT]
  [FONT=&quot][/FONT]
  <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:ตารางปกติ; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Cordia New"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->
  แปลว่า... เมื่อเดินทางมาไกลแล้วจะพบวิชาครู (จิตว่าง) คือต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง
   
 12. พระนามะ

  พระนามะ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 พฤษภาคม 2016
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +17
  หากเราจะละราคะตามวีถีธรรมชาติโดยไม่ได้ไช้อสุภะลักษณะของการละและผลแต่ละระดับเป็นยังไง
   
 13. Saber

  Saber เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,203
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +11,297

  จิตว่างนี่ไม่มี จิตจริงๆ มีสภาพไม่ว่าง

  [​IMG]
  ทำสมาธิจิตว่าง
  ผู้ถาม กระผมทำสมาธิจนรู้สึกว่ามีสติอย่างเดียว แล้วเห็นเงาดำแอบเข้ามา ขอถามหลวงพ่อว่า อย่างนี้จิตว่างหรือเปล่า ทำถูกต้องหรือไม่สำหรับแนวกรรมฐาน?
  หลวงพ่อ จิตไม่ว่าง ยังมีความรู้สึกอยู่ ทำน่ะ ทำถูก แต่จิตไม่ว่าง การทำให้จิตว่างนะ ไม่มีนะ คนถามเข้าใจด้วยนะ จิตว่างนี่ไม่มี จิตมันมีสภาพเกาอยู่ ๓ อย่าง คือ ๑.เกาะชั่ว ๒.เกาะดี ๓.อยู่เฉย ๆ ไม่เกาะชั่วไม่เกาะดี ตัวนี้ว่าง คือจิตมีอารมณ์ของพระนิพพาน ถ้าคำว่า “ว่าง” ในที่นี้ ก็ว่างเฉพาะอารมณ์ที่เป็นกิเลส ส่วนอารมณ์ที่เป็นกุศลมันก็ไม่ว่างเหมือนกัน
  เป็นอันว่า จิตจริงๆ มีสภาพไม่ว่างนะ ถ้าจะถามว่า เวลานั้นจิตว่างจากความชั่วหรือไม่อย่างนี้ควรถาม อย่างนั้นต้องตอบว่า ตอนนั้นจิตว่างจากความชั่ว ๕ อย่าง ที่เรียกกันว่า นิวรณ์ คือ
  1. กามฉันทะ ความพอใจในรูปสวย เสียเพราะ กลิ่นหอม รสอร่อย สัมผัสระหว่างเพศ
  2. ปฏิฆะ อารมณ์ไม่พอใจ
  3. ความง่วง
  4. ความฟุ้งซ่าน
  5. สงสัย
  http://www.larnbuddhism.com/grammathan/toppanha2.html
   
 14. ฟางว่าน

  ฟางว่าน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  1,266
  ค่าพลัง:
  +1,183
  ว่างคือไม่ปรุง ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียงเราไม่ปรุง ตัวปรุงนั่นแหละคือสักกายะทิฏฐิ เราไม่เห็นเหตุว่าเป็นรูปเรา เป็นเวทนาเรา อยู่ที่ใจธรรมที่จะทำได้
   
 15. ฟางว่าน

  ฟางว่าน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  1,266
  ค่าพลัง:
  +1,183
 16. ลูซี่

  ลูซี่ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2016
  โพสต์:
  33
  ค่าพลัง:
  +20
  ลดราคะไม่เพ่งอสุภะ ก็ต้องเพ่งไตรลักษณ์ค่ะ
   
 17. ลูซี่

  ลูซี่ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2016
  โพสต์:
  33
  ค่าพลัง:
  +20
  การรู้อย่างไม่มีเหตุผลต้องตรวจทานซ้ำค่ะ บางครั้งการตรวจทานอาจทำให้ได้ข้อมูลที่มากขึ้นและลึกซึ้งขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและสอนคนอื่นได้อย่างถูกต้องค่ะ
   
 18. ยศวดี

  ยศวดี ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 เมษายน 2010
  โพสต์:
  4,546
  กระทู้เรื่องเด่น:
  10
  ค่าพลัง:
  +5,522
  ......
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 กันยายน 2016
 19. ยศวดี

  ยศวดี ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 เมษายน 2010
  โพสต์:
  4,546
  กระทู้เรื่องเด่น:
  10
  ค่าพลัง:
  +5,522
  ......
  ..
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 กันยายน 2016
 20. สมิง สมิง สมิง

  สมิง สมิง สมิง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มกราคม 2017
  โพสต์:
  957
  ค่าพลัง:
  +684
  ตอบ จิตเป็นทิพย์ เป็นการได้รับการสื่อจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครับ เช่น
  - พูดภาษาแปลก ๆ พูดออกมาเอง หรือคิดเอง
  - แม้กระทั่งทางกายก็มีอาการแปลก ๆ เป็นเอง (สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุม)
  - จิต มัก ผุดคำหรือประโยค ขึ้นมาเองในเวลาปกติ หรือแม้กระทั่ง
  ตอนเคลิ้ม ๆ ครึ่งหลับ ครึ่งตื่น
  - จิตสามารถสัมผัสพลังงานได้ เช่น ความเย็น จากกระแสจิต
  เป็นต้น
  ***อนุโมทนาบุญครับ***
   

แชร์หน้านี้

Loading...