พอใจกับไม่พอใจ โน่นถูกกับนี่ผิด เหมือนตรงไหน ต่างตรงไหน

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย Lungchai, 28 กรกฎาคม 2019.

 1. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,577
  ค่าพลัง:
  +10,791
  ยังมีตัวมีตน บุคคลสัตว์ เราเขา
  จึงมีการยึด
  นั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิของชาวพุทธค่อนโลก
   
 2. เพื่อนผู้รอนาน

  เพื่อนผู้รอนาน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  689
  ค่าพลัง:
  +814
  ไม่มีใครยึด.
  ไม่มีใครปล่อยวาง.
  ก็ว่างเปล่า.สูญเปล่า.
  ไม่มีอะไรเลย.
  สูญเปล่าว่างเปล่า.
  จะสนทนากันยังไง.
  จะคุยกันรู้เรื่องไหม.
  ไม่มีเรา.ไม่มีเขา.
  ไม่มีเธอ.ไม่มีฉัน.
  ไม่มีตัวเอง.ไม่มีคนอื่น.
  ก็ไม่ต่างอะไรกับ.ใส้เดือน.
  ใส้เดือนมันไม่รู้เรื่องอะไร.
  มันอยู่ใต้ดิน.มันมืด.
  หากเป็นผู้ทีปัญญาเห็นจริงแท้.
  จะรู้ว่า.มีผู้ยึด.มีผู้ปล่อยวาง.
  ไม่มีผู้ยึด.ไม่มีผู้ปล่อยวาง.
  จะหลุดพ้นได้อย่างไร.
  ไม่มีผู้ยึด ไม่มีผู้ปล่อยวาง.
  ก็ไม่ต่างอะไรกับ..ใส้เดือน
   
 3. เพื่อนผู้รอนาน

  เพื่อนผู้รอนาน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  689
  ค่าพลัง:
  +814
  ไม่รู้จักการยึด.
  จะปล่อยวางได้อย่างไร.
   
 4. ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ

  ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  6,020
  ค่าพลัง:
  +8,390
  ความกลัวนั้นแหละเป็นเชื้อหรือเป็นเหตุเป็นฐานอันเรียกว่าวิตก..จิตที่จดจ่ออยู่กับความกลัวนั้นแหละเรียกว่าวิจารณ์..

  ถ้ามันดับจริงท่านต้องเห็นปิติ_สุขแล้วล่ะ...ท่านคงวนซ้ำๆอยู่กับตรงนี้มากกว่านะเราว่า...เปรียบได้กับสมาธิขั้นขณิกะสมาธินี่แหละ
   
 5. เพื่อนผู้รอนาน

  เพื่อนผู้รอนาน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  689
  ค่าพลัง:
  +814
  ทุกคนก็ยึดมาก่อนทั้งนั้น.
  พระพุทธเจ้าก็หลงยึดเหมือนกัน.
  คนที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองก็เคยยึดมาก่อน.
  แล้วมาบอกคนอื่นว่า.ไม่ยึด.
  ก็เลยไม่รู้ว่า.การยึดเป็นอย่างไร.
  การปล่อยวางเป็นอย่างไร.
   
 6. ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ

  ผู้ไม่มีตัวตนรู้เราสงบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  6,020
  ค่าพลัง:
  +8,390
  การจับอากาศเป็นอารมณ์ถ้าเข้าถูกทางจะเป็นการเข้าฌานขั้นอากาสานัญจายตนะฌาน

  ถ้าเข้าผิดจะหลงสัญญาหรือมายาจิตกลายเป็นหลงนิมิต..เพราะตัวสัญญาหรือมายาจิตมันจะสร้างสิ่งที่เราอยากเห็น...อีกอย่างท่านก็เอาความรู้จากตำราเข้าไปตอนปฏิบัติด้วยคือหมายความว่าท่านเรียงสิ่งที่อยากเห็นเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนในตำรา

  หรืออีกอย่างคือเมื่อจิตท่านเริ่มสงบแปบๆแล้วรีบเข้ามาถามคนในเวปเร็วเกินไปไม่ปฏิบัติไปให้มากๆก่อน..แต่กลับเข้ามาถามเร็วเกินไป

  สิ่งที่เราพูดเราบอกท่านวันนี้ไม่รู้ว่าท่านเล่าปังเคยบอกท่านมาก่อนแล้วหรือเปล่านะ
   
 7. เพื่อนผู้รอนาน

  เพื่อนผู้รอนาน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  689
  ค่าพลัง:
  +814
  หลงติดอยู่กับ..การไม่ยึด.
  ก็หลุดพ้นไม่ได้.
  เพราะติดอยู่กับการ.ไม่ยึด.
   
 8. เพื่อนผู้รอนาน

  เพื่อนผู้รอนาน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  689
  ค่าพลัง:
  +814
  ใครที่ชอบบอกว่า.
  ไม่ยึดร่างกาย.ไม่ยึดจิตใจ.
  .เวลาไปไหนก็อย่าเอาร่างกาย.
  และจิตใจไปด้วยนะ.
  แม้แต่พระอระหันต์ท่านยังต้องยึด.
  ร่างกายและจิตใจ.แต่ท่านไม่ติด.
  ในร่างกายและจิตใจ.
  ท่านยึดร่างกายและจิตใจ.
  ใว้เพียงเพื่อใช้งานในการ.
  สังสอนศิษย์เท่านั้น.
  ธาตุแตกขันธ์ดับเทื่อไหร่.
  ท่านก็ไปนิพพานทันที.
  ไม่กลับมาเกิดอีก..
   
 9. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,577
  ค่าพลัง:
  +10,791
  ไม่ยึดติดเพราะเห็นความเป็นไตรลักษณ์
  เป็นปัญญา
  ยึดความไม่ยึดเป็นสังขาร(ปรุงแต่ง)
  เป็นอวิชชา
  ไม่ยึดติดในความไม่ยึดติดเพราะรู้ว่า
  เป็นสังขารและเป็นอวิชชาเป็นปัญญา
   
 10. เพื่อนผู้รอนาน

  เพื่อนผู้รอนาน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  689
  ค่าพลัง:
  +814
  มีปัญญาจริง.
  ทำไมบอกว่าไม่มีใครไปยึดอะไร.
  และปล่อยวางอะไร.
  แสดงว่า.ยังไม่เห็น.
  ..เรา..ของจริง.
  หากไม่มีเรา.
  ก็เท่ากับ.ไม่มีอะไรเลย...
   
 11. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,577
  ค่าพลัง:
  +10,791
  มี *เรา * เป็นความเข้าใจของ *เรา*
  แต่พระศาสดาให้ถอดถอนความเป็น *เรา"
  เป็นอันดับแรกของการพ้นทุกข์
  ฉะนั้น ความเชื่อว่ามีเรา เป็นมิจฉาทิฏฐิ
  ไปต่อไม่ได้ แต่เราทำให้คิดว่าไปต่อได้
  และไปต่อไม่ได้ถ้าไม่มีเรา
  เพราะเชื่อว่า" ถ้าขาดเราแล้วเราจะรู้สึก"
  555
   
 12. เพื่อนผู้รอนาน

  เพื่อนผู้รอนาน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  689
  ค่าพลัง:
  +814
  พระพุทธเจ้าสอนให้ถอนจากความเป็น.เรา.
  คือถอนออกจากกิเลส.
  คือถอนออกจากร่างกาย.และจิตใจ.
  คือถอดถอนออกจากกิเลส.
  ทั้งภายนอกและภายใน.
  ที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของ.เรา.
  พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าไม่มี.เรา.
  เราไม่มีในร่างกาย.
  ร่างกายไม่มีในเรา..
  แสดงว่า.เรา..มีอยู่.ไม่ไช่.ไม่มี.เรา.
  พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่า.
  ไม่มีเรา.ตีความหมายผิด.
  ก็เหมือนดูแผนที่ไม่ออก.
  ดูแผนที่ไม่ออก.ยังบอกคนอื่นว่า.
  มาถูกทาง..โอ้หนอ.
  ศาสนาของพระพุทธเจ้า.
  ถึงเสื่อมถอย.

  สุดท้ายศัตรูที่กล้าแข็งที่สุด.
  ก็คือใจของเราเอง.
  มาจาก.เก้าศาสตรา..
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กันยายน 2019
 13. เพื่อนผู้รอนาน

  เพื่อนผู้รอนาน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  689
  ค่าพลัง:
  +814
  ถอดถอนจากความเป็นเรา.
  ไม่มีเรา.ก็เท่ากับหลงเข้าป่า..
  ...หาทางออกไม่เจอ....
   
 14. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,577
  ค่าพลัง:
  +10,791
  ขันธ์ทั้ง 5 กองเป็นที่ก่อกองกิเลสและอวิชชาทำให้เข้าว่านั่น
  คือเราและยึดมั่นถือมั่น
  กิเลสทั้งมวลอาศัยจิตสังขารปรุงแต่งขึ้น
  ผ่านประตูทั้ง 6
  ก่อเกิดตัณหาและอุปาทาน
  กลายเป็นกิเลสเรา

  ดังนั้น ถ้าไม่ยึด"เรา " เมื่อกิเลสเกิดแล้วจะเผา
  ใคร??? เอ้อ.... เอ้อ.... ..
   
 15. Lungchai

  Lungchai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,539
  ค่าพลัง:
  +9,285
  แหม! คุณท่านสงบเสงี่ยม ผมก็บอกไปชัดแล้วว่า เห็นความกลัวเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป พอความกลัวดับ มีปิติธรรมยินดีปรีดา เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป และผมได้รับประทานปิติธรรมนั้น อยู่พักใหญ่ สักพักปิติธรรมจึงดับ
   
 16. Lungchai

  Lungchai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,539
  ค่าพลัง:
  +9,285
  ในช่วงก่อนเห็นความกลัว กำลังเดินออกไปเซเว่นครับ พอเห็นความกลัวขึ้นปั๊บ ก็ดูสิคร๊าบบ สติออโต้
   
 17. Lungchai

  Lungchai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,539
  ค่าพลัง:
  +9,285
  เห็นลุงกล้วย กับ คุณเพื่อน คุยกันถูกคอ ต่อเลยครับ ลับคมสติปัญญา
   
 18. Lungchai

  Lungchai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,539
  ค่าพลัง:
  +9,285
  เชื้อกลัวหายไปแล้ว เชื้อหวัดก็หายอีก เชื้อไส้เลื่อนก็หาย ขอตัวไปนอนเกาสะดือครับ
   
 19. Lungchai

  Lungchai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,539
  ค่าพลัง:
  +9,285
  ลืมบอกครับว่า ความกลัวเป็นพลังงานชนิดหนึ่ง ที่ล้อมตัวเราไว้
   
 20. เพื่อนผู้รอนาน

  เพื่อนผู้รอนาน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  689
  ค่าพลัง:
  +814
  เราเข้ามาอาศัยจิต.
  เรากับจิตเป็นปัจจัยให้เกิดขันธ์.5
  แล้วหลงเข้าใจว่า.จิต.และขันธ์.5
  เป็นของเรา.ปัญญาเข้าไม่ถึง.
  จึงปล่อยวางขันธ์.5.และจิตใจ.ไม่ได้.
  เราหลงปรุงแต่งขันธ์.5.และจิตใจ.
  มาเป็นเวลานานแสนนาน.
  โดยมีอวิชชาปิดบังเอาใว้.

  เราปรุงแต่งสังขาร.
  ไม่ใช่สังขารปรุงแต่งเรา.
  เราเข้ามาปรุงแต่ง.
  เรานั่นแหละ.ออกจากการปรุงแต่ง
  เราเข้ามาเกิด.เรานั่นแหละ.
  ...ออกจากการเกิด..
  ..หากไม่มี.เรา...
  ก็อย่าใช้คำว่า.เราอย่างนั้น.เราอย่างนี้.
  หรือคำทุกคำที่ใช้เรียกแทนตัวเรา.
  ไม่มีเรา.ไม่มีอะไระเลย.
  มันจะสนทนากันรู้เรื่องไหม.
  แม้ท่านเองก็ใช้คำเราอยู่มิใช่หรือ.
  เหตุไฉนท่านถึงบอกว่า..ไม่มีเรา..
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 กันยายน 2019

แชร์หน้านี้

Loading...