พาสปอร์ต"เล่มแดง" สิทธิพิเศษในมือ"ทักษิณ

ในห้อง 'จักรวาลคู่ขนาน' ตั้งกระทู้โดย vacharaphol, 16 พฤศจิกายน 2006.

 1. vacharaphol

  vacharaphol เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  8,849
  ค่าพลัง:
  +27,137


  [​IMG]ทำไมหนังสือเดินทาง หรือ "พาสปอร์ต" ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จึงมีเอกสิทธิทางการทูตเดินทางไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลก จนนำมาซึ่งเสียงเรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศยกเลิกอภิสิทธิ์ดังกล่าว เพื่อลดแรงกดดันทางการเมืองในประเทศ

  ก่อนพูดถึงพาสปอร์ต "สีแดง" ในมือของ พ.ต.ท.ทักษิณ ขออธิบายก่อนว่า พาสปอร์ตของประเทศไทยมีทั้งหมด 3 ประเภท คือ 1.หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) 2.หนังสือเดินทางราชการ (สีน้ำเงิน) 3.หนังสือเดินทางธรรมดา (สีน้ำตาล)

  กล่าวเฉพาะพาสปอร์ตสีแดง ให้เอกสิทธิพิเศษคือสามารถถือเดินทางเข้าประเทศไหนก็ได้ในโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่ก็ขึ้นอยู่กับบางประเทศที่ทำความตกลงกันไว้

  ผู้ที่มีสิทธิขอหนังสือเดินทางประเภทนี้ ได้แก่ (1) พระบรมวงศ์ และพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (2) พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าและคู่สมรส (3) พระราชวงศ์ และบุคคลสำคัญที่ราชเลขาธิการขอไปเป็นกรณีพิเศษ (4) ประธานองคมนตรี และองคมนตรี (5) นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี (6) ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา (7) ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา และประธานศาลอุทธรณ์ (8) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสูงสุด (9) อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ (10) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการทหารเหล่าทัพ

  (11) ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ (12) ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ ณ ส่วนราชการในต่างประเทศ คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอยู่ในความดูแลของบิดามารดาในประเทศที่ประจำอยู่หรือทำการศึกษาอยู่ในประเทศอื่น แต่บุตรจะต้องอายุไม่เกิน 25 ปี (13) คู่สมรสที่ร่วมเดินทางไปกับบุคคลดังกล่าวในกลุ่มที่ 2-8 และ (14) บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ หรือภายใต้สถานการณ์พิเศษที่มีความจำเป็น หรือเกี่ยวกับการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศ หรืออดีตเอกอัครราชทูต หรือในกรณีที่เห็นสมควร ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมอบหมาย มีอำนาจใช้ดุลพินิจในการอนุมัติให้ออกหนังสือเดินทางทูตได้

  สำหรับหนังสือเดินทางทูตจะมีอายุไม่เกิน 5 ปี (ไม่สามารถต่ออายุได้) เมื่อเสร็จภารกิจ หรือผู้ถือขาดคุณสมบัติที่จะถือหนังสือเดินทางทูต ให้ส่งหนังสือเดินทางทูตนั้นแก่กระทรวงการต่างประเทศ

  ในกรณีมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งยวด ปลัดกระทรวงมีอำนาจสั่งเพิกถอนพาสปอร์ตของบุคคลนั้นๆ
   
 2. หมอธรรม

  หมอธรรม สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  9
  ค่าพลัง:
  +19
  คือ พุทธทาส ยังไม่ทราบธรรมแท้เลย ได้แต่สอนย่ำยีลบหลู่ดูถุกดูหมิ่นปรามาสพระพุทธเจ้านะ ด่าตัวเองหรือเปล่า

  _________________
  <TABLE width=600 border=0><TBODY><TR align=middle><TD>เชิญร่วมร้องเรียนเรื่องพุทธทาสสอนบิดเบือนพุทธดำรัสลบหลู่ดูถูกดูหมิ่นปรามาสพระพุทธเจ้า</TD></TR><TR align=right><TD></TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=600 bgColor=#ffffff border=0><TBODY><TR bgColor=#000000><TD><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width=600 border=0><TBODY><TR align=middle><TD class=row1 bgColor=#ffffff><TABLE width=550 border=0><TBODY><TR><TD>คำสอนของพุทธทาสเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ คือพระพุทธศาสนา

  กล่าวหาว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั้นเชื่อไม่ได้

  พุทธทาส:-พระสูตรทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องโอปาติกะ เป็นเรื่องโกหกทั้งหมด เมื่อพระพุทธเจ้าท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องโอปาติกะนั้น ท่านก็โกหกประชาชนและภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย เพราะท่านจำเป็นต้อง "เอออวย"...เรื่อง ทาน ศีล สมาธิ ฤทธิ์ อภิญญา ชาตินี้ ชาติหน้า ภพต่างๆ ภูมิต่างๆ และทางที่กระทำแล้วให้ผลไปสู่ภพภูมิต่างๆ เทวดา พรหม สัตว์นรก เปรต อสุรกาย โลกนี้ โลกอื่น ผลของกรรมที่ไม่ให้ผลในชาตินี้...เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้า ท่านโกหกโลก โกหกประชาชน เพราะต้อง "เอออวย" ไปตามสังคมทั้งนั้น ถ้าใครจะเชื่อพระพุทธเจ้า ใครจะเชื่อพระไตรปิฏก ต้องคิดแบบท่านซะก่อน ถึงจะฉลาด เพราะคำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้านั้น เชื่อไม่ได้

  หนังสือ ธรรมานุกรมธรรมโฆษณ์

  สอนสัตว์เดียรฉานให้เป็นพระอรหันต์หน้าตาเฉย

  พุทธทาส:-สำหรับสัตว์เดียรฉาน ก็คือสัตว์เดียรฉานที่ไม่มีความร้อน ความร้อนของสัตว์เดียรฉานก็คือความร้ายกาจที่เป็นอันตรายแก่มนุษย์ นี่เรียกว่าความร้อน ถ้าสัตว์เดียรฉานนั้นได้รับการฝึกดี จนเป็นสัตว์ที่ดีไม่มีอันตรายอีกต่อไป หมดพยศร้ายแล้ว เช่น ช้างป่า วัวป่า ที่เอามาฝึกจนหมดพยศร้ายแล้ว ก็เรียกว่ามัน นิพพาน

  นิพพานในชีวิตประจำวัน

  สัตว์ป่าจับมาจากในป่า เช่น ป่า ช้างป่า อะไรป่านี่ มันดุร้ายเหลือประมาณ อันตรายเหลือประมาณ; เขาเอามาเข้าคอกเข้าที่ บังคับฝึกหัดไปจนสัตว์เหล่านั้นเชื่องเหมือนกับแมว จนช้างป่านั้นเชื่องเหมือนกับแมว ทำอะไรก็ได้; อย่างนี้ก็เรียกว่า มันนิพพาน

  นิพพานสำหรับทุกคน

  สอนทำลายพระอภิธรรม และพระสูตรต่างๆมากมาย

  พุทธทาส:-ให้โกยอภิธรรมทิ้งไปให้หมด อภิธรรมตามที่รู้กันนั่นแหละ อภิธรรมปิฏก อภิธัมมัตถสังคหะ อภิธรรมอะไรก็ตาม ที่ระบุไปยังอภิธรรมเฟ้อนี้โกยทิ้งไปเสียให้หมด

  บางสูตรก็ตัดออกไปหมดเลย บางสูตรก็ต้องตัดออกไปบางส่วน บางสูตรก็ตัดออกไปราว 40%

  ผู้คัดค้านพระอภิธรรมชื่อว่า ทำลายชินจักร

  "บุคคลเมื่อคัดค้านพระอภิธรรม ชื่อว่า ย่อมให้การประหารในชินจักรนี้ ย่อมคัดค้านพระสัพพัญญุตญาณ ย่อมหมิ่นเวสารัชชญาณของพระศาสดา ย่อมขัดแย้งบริษัทผู้ต้องการฟังย่อมผูกเครื่องกั้นอริยมรรค จักปรากฏในเภทกรวัตถุ ๑๘ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นผู้ควรแก่อุกเขปนิยกรรม นิยสกรรม ตัชชนียกรรม เพราะทำกรรมนั้น จึงควรส่งเธอไปว่า เจ้าจงไป จงเป็นคนกินเดนเลี้ยงชีพเถิด ดังนี้ "

  พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล มหามกุฏราชวิทยาลัย
  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล่มที่ 75 อภิธรรมปิฎก หน้า 60-63 อรรถกถาธรรมสังคณี
  __________________
  พูดอย่างหนึ่ง

  มาเป็นพุทธทาสกันเถิด

  มีการเป็นทาสชนิดหนึ่ง เป็นทาสที่ไม่ต้องเลิก ยิ่งมีมาก ยิ่งดี ยิ่งเป็นทุกคน ด้วยแล้ว โลกยิ่งมีสันติภาพ ไร้วิกฤตกาล นั้นคือ การเป็น ทาส ของ พระพุทธองค์ เรียกว่า "พุทธทาส"
  พุทธทาส แปลว่า ผู้รับใช้พระพุทธองค์อย่างถวายชีวิต ในฐานะเป็นหนี้ ในพระมหากรุณาธิคุณด้วย เพราะความกตัญญูด้วย และเพราะ เห็น ประโยชน์แก่ เพื่อนมนุษย์ด้วย จึงสมัคร มอบกาย ถวายชีวิต หมดสิ้น ทุกประการ เพื่อรับใช้พระพุทธองค์ เพื่อกระทำ สิ่งที่เชื่อว่า เป็น พระพุทธประสงค์
  แต่ทำอีกอย่างหนึ่ง

  คำสอนของพุทธทาสเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ คือพระพุทธศาสนา

  กล่าวหาว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั้นเชื่อไม่ได้

  พุทธทาส:-พระสูตรทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องโอปาติกะ เป็นเรื่องโกหกทั้งหมด เมื่อพระพุทธเจ้าท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องโอปาติกะนั้น ท่านก็โกหกประชาชนและภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย เพราะท่านจำเป็นต้อง "เอออวย"...เรื่อง ทาน ศีล สมาธิ ฤทธิ์ อภิญญา ชาตินี้ ชาติหน้า ภพต่างๆ ภูมิต่างๆ และทางที่กระทำแล้วให้ผลไปสู่ภพภูมิต่างๆ เทวดา พรหม สัตว์นรก เปรต อสุรกาย โลกนี้ โลกอื่น ผลของกรรมที่ไม่ให้ผลในชาตินี้...เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้า ท่านโกหกโลก โกหกประชาชน เพราะต้อง "เอออวย" ไปตามสังคมทั้งนั้น ถ้าใครจะเชื่อพระพุทธเจ้า ใครจะเชื่อพระไตรปิฏก ต้องคิดแบบท่านซะก่อน ถึงจะฉลาด เพราะคำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้านั้น เชื่อไม่ได้

  หนังสือ ธรรมานุกรมธรรมโฆษณ์

  กรรมอันเนื่องมาจากการสอนบิดเบือนพระพุทธดำรัส สอนย่ำยีลบหลู่ดูถูดูหมิ่นปรามาสพระพุทธเจ้าอย่างร้ายแรงนี้ ตามหลักของกรรมแล้วย่อมมีโทษหนักถึงโลกันตน


  </TD></TR><TR align=right><TD>Arahan </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
   

แชร์หน้านี้

Loading...