พิธีเปิดป้ายและประชุมสามัญประจำปีพระธรรมทูต

ในห้อง 'คนไทยต่างแดน' ตั้งกระทู้โดย Wat Pa Gothenburg, 1 ธันวาคม 2008.

 1. Wat Pa Gothenburg

  Wat Pa Gothenburg เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  920
  ค่าพลัง:
  +260
  พิธีเปิดป้ายและประชุมสามัญประจำปีพระธรรมทูต

  เมื่อ วันที่ 30 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ทางวัดป่าภูริทัตตาราม ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญประจำปีพระธรรมทูตคณะธรรมยุตในสหภาพ ยุโรป ครั้งที่ 4 / 2548 โดย มีเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ประธานกรรมการที่ปรึกษา สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) เป็นประธาน มีพระเถรานุเถระจากประเทศไทยและในสหภาพยุโรป มาร่วมประชุม 52 รูป นอกจากนี้ก็ยังมีพิธีเปิดป้ายวัดป่าภูริทัตตาราม โดย ฯพณฯ ชลชินีพันธ์ ชีรากุล เอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นผู้เปิด พิธีเจิมป้ายโดย เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม พิธีถวายเสนาสนะแก่วัดป่าภูริทัตตาราม โดยนายวิญญู แจ่มขำ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พิธีถวายผ้าป่าสามัคคีมหากุศลนานาชาติ เพื่อสบทบทุนสร้างวัดป่าภูริทัตตา ราม ในงานนี้มีพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และไกลมาร่วมทำบุญกันมากมาย ขออนุโมทนา
  ในสหภาพยุโรปมีวัดธรรมยุตอยู่ 5 ประเทศ คือ เยอรมนี ฝรั่งเศส เดนมาร์ค สวีเดน และออสเตรีย มีวัดทั้งหมด 12 วัด คือ
  1. วัดป่าภูริทัตตาราม Wat Pah Puritattaram Sandfeld 12 , 35396 Giessen Germany
  2. วัดพุทธบารมี Wat Buddhabharami Beidenfletweg 24 , 22149 Hamburg Germany
  3. วัดธรรมบารมี Wat Dhammabharami Engelbertstr. 1a , 44149 Dortmund Germany
  4. วัดป่าอนาลโย Wat Pah Analayo Semerteichstr. 26a , 44141 Dortmund Germany
  5. วัดธรรมนิวาส Wat Dhammanivasa Freunderweg 669 , D-25 068 Aachen Germany
  6. วัดโพธิธรรม Wat Bodhi-Dhamm Ludwigshafener Str.52 , 65929 Frankfurt Höchst Germany
  7. วัดไทยธรรมประทีป Pagoda Thai Dhammapathip Chateau De Lungny , 243 Rue Des Marronniers , 77550 Moissy Cramayel , France
  8. วัดป่าโคเปนเฮเกน Wat Pa Copenhagen Rytterage 100 , 2791 Dragoger Denmark
  9. วัดญาณสังวร เวียนนา Wat Yarnsangvorn Vienna kohlgasse 41 , 1051 Wien Austria
  [FONT=MS Sans Serif][SIZE=3][B]10.วัดสันตินิวาส[/B][/SIZE] [SIZE=3][B]Wat SAntinivas Almvagen 11 , 13671 Haninge Sweden[/B][/SIZE][/FONT]
  [FONT=MS Sans Serif][COLOR=#0000ff][FONT=Tahoma][FONT=Cordia New][FONT=AngsanaUPC][FONT=MS Sans Serif][SIZE=3][B]11.วัดป่าโกเธนเบิร์ก[/B][/SIZE] [SIZE=3][B]Traktorgatan 14, 442 40 Kungälv Sweden[/B][/SIZE][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT]
  [FONT=MS Sans Serif][COLOR=#0000ff][FONT=Tahoma][FONT=Cordia New][FONT=AngsanaUPC][FONT=MS Sans Serif][COLOR=#0000ff][FONT=Tahoma][FONT=Cordia New][FONT=AngsanaUPC][FONT=MS Sans Serif][SIZE=3][B]12.วัดไทยดอร์ลาน่า[/B][/SIZE] [B][SIZE=3]Wat Thaidalarna Studievägen 14 A, 784 54 Borlänge, Sweden[/SIZE][/B]
  [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT]
  และในการประชุมครั้งนี้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหภาพยุโรป ขึ้นใหม่แทนชุดเดิมที่ดำรงตำแหน่งมาครบวาระ ซึ่งคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหภาพยุโรป มีมติเห็นสมควรแต่งตั้งให้ พระครูคุณสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดพุทธบารมี นครฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหภาพยุโรป เป็นวาระ 3 ปี ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพระครูคุณสารโสภณด้วย สำหรับรองประธานคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหภาพยุโรปมี 2 รูป คือ พระอาจารย์ชัชวาลย์ สุภัทโท วัดป่าอนาลโย เป็นรองประธานรูปที่ 1 พระอธิการสำรอง ภัททิโย วัดป่าภูริทัตตาราม เป็นรองประธานรูปที่ 2 และกำหนดสถานที่ประชุมครั้งต่อไปที่วัดพุทธบารมี นครฮัมบวร์ก ในปี 2551 จึงได้ประมวลภาพซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติแก่ทางวัดป่าภูริทัตตาราม นำมาลงให้ชมกัน
  [​IMG]
  เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม เจิมป้ายวัดป่าภูริทัตตาราม
  [​IMG]
  ฯพณฯ เอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  ประกอบพิธีเปิดป้ายวัดป่าภูริทัตตาราม
  [​IMG]
  พิธีมอบถวายเสนาสนะแก่วัดป่าภูริทัตตาราม
  โดยนายวิญญู แจ่มขำ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต
  [​IMG]
  พระเถรานุเถระที่มาร่วมงานประชุม
  [​IMG]
  กำลังประชุม
  [​IMG]
  ประชุม
  [​IMG]
  สมเด็จพระญาณวโรดม และ พระเทพวราภรณ์ วัดโสมนัสวิหาร
  [​IMG]
  พระเทพญาณกวี เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุมหาวรวิหาร บางเขน กทม.
  [​IMG]
  พระอาจารย์สำรอง ภัททิโย เจ้าอาวาสวัดป่าภูริทัตตาราม
  [​IMG]
  ถ่ายรูปหมู่ไว้เป็นที่ระลึก
  [​IMG]
  สมเด็จพระญาณวโรดมกับเจ้าอาวาสวัดป่าภูริทัตตาราม
  [​IMG]
  ญาติโยมถ่ายรูปกับสมเด็จพระญาณวโรดม
  [​IMG]
  พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายผ้าป่า
  [​IMG]
  พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายผ้าป่า
  [​IMG]
  คนมาร่วมงานกันมากมาย
  [​IMG]
  [​IMG]
  ใครเป็นใคร ดูกันเอาเอง
  [​IMG]
  คณะแม่ครัวทำกันอย่างสุดฝีมือ
  [​IMG]
  แม่ครัว
  [​IMG]
  แม่ครัว
  [​IMG]
  แม่ครัว
  [​IMG]
  สมเด็จพระญาณวโรดม เดินทางกลับประเทศไทย
  การบินไทยแฟรงค์เฟิร์ต คุณอุไรวรรณ (อุ๋ย) เจนภาษา อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี
  [​IMG]
  ญาติโยมไปส่งสมเด็จพระญาณวโรดม เดินทางกลับประเทศไทย
   

แชร์หน้านี้

Loading...