พินัยธรรมหลวงปู่โต๊ะ

ในห้อง 'ประสบการณ์ เรื่องเล่า' ตั้งกระทู้โดย บ้านริมคลองตลาดพลู, 16 กรกฎาคม 2018.

 1. บ้านตลาดพลู

  บ้านตลาดพลู สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  96
  ค่าพลัง:
  +287
  17BF5A30-4D02-4A6D-82B0-4CDE16BDDD08.jpeg E6D5C045-FB0B-4A8B-ACAE-86023D983AF7.jpeg ด้วยอานุภาพ พระไตรสรณคมณ์
  ด้วยอานุภาพ คุณธรรมความดีทั้งหลาย
  จงอภิบาลรักษาท่าน ให้เจริญผาสุข สวัสดี เทอญ

  พระสังวรวิมลเถร

  (หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี)
   
 2. บ้านตลาดพลู

  บ้านตลาดพลู สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  96
  ค่าพลัง:
  +287
 3. บ้านตลาดพลู

  บ้านตลาดพลู สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  96
  ค่าพลัง:
  +287
 4. บ้านตลาดพลู

  บ้านตลาดพลู สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  96
  ค่าพลัง:
  +287
 5. บ้านตลาดพลู

  บ้านตลาดพลู สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  96
  ค่าพลัง:
  +287
 6. บ้านตลาดพลู

  บ้านตลาดพลู สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  96
  ค่าพลัง:
  +287
  BCDC9D66-3D44-4D56-8290-04FC33BD5148.jpeg 3564C1CB-875C-4DC2-BFCB-9D318F049ED1.jpeg จงบูชาบุคคลผู้ควรบูชา เช่นพระพุทธเจ้า เป็นต้น
  ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นได้ชื่อว่า เห็นคถาคตอันเป็นมงคลสูงยิ่ง
  ขอความเจริญผาสุข ความไพบูลย์ จงบังเกิดแก่ท่าน
  จงเจริญ ในอริยทรัพย์ ร่มเย็น เป็นสุข สวัสดี เทอญ
  อายุวัณโน สุขังพลัง

  พระสังวรวิมลเถร

  (หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี)
   
 7. บ้านตลาดพลู

  บ้านตลาดพลู สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  96
  ค่าพลัง:
  +287
  F88A42AB-14EA-43F4-B402-B736DBE1655B.jpeg หลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้น
  เป็นหลักที่ให้สติปัญญา
  ความถูกต้อง และเป็นแนวทาง
  ในการทำลาย ป้องกันความทุกข์
  ให้รู้ถึงต้นเหตุแห่งทุกข์
  ที่ชอบพูดกันว่า ไม่อยากมีทุกข์
  อยากพ้นจากทุกข์ นี่ก็ต้อง
  เอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
  มาใช้ มาเรียนรู้ แล้วนำไปปฏิบัติ
  ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไร
  ไม่ต้องอ้อนวอน บูชา ขอร้อง
  บนบานสารกล่าว กับสิ่งที่เราเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์อะไร
  หลักธรรมคำสอนนี่แหละ ศึกษานำไปปฏิบัติ
  ให้พ้นทุกข์ หรือทุกข์น้อยลง
  จำไว้

  (หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี)
   
 8. บ้านตลาดพลู

  บ้านตลาดพลู สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  96
  ค่าพลัง:
  +287
 9. บ้านตลาดพลู

  บ้านตลาดพลู สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  96
  ค่าพลัง:
  +287
  D77FC0BD-BCF3-4E11-BEE9-9D40C9465C76.jpeg วิปัสสนา คือ ทำให้สว่าง
  สว่างอะไร ก็ สว่างปัญญา
  สว่างจิต สว่างใจ
  กำจัดความไม่รู้ กำจัดความโง่เขลา
  กำจัด ความเห็นผิด
  แต่นี่ มีผู้ใช้วิปัสสนา ไปในความมืด
  ความโง่ ความเห็นผิด
  โดยใช้วิปัสสนา สอนวิปัสสนา
  อย่างแอบแฝง นี่ พุทธบริษัท หลงเชื่อ
  นี่ เป็นกลุ่ม เป็น พวกพ้อง
  ต่อไป มีพวกนี้ พวกเสื่อม
  นุ่งห่มอย่างพระสงฆ์
  นี่ ต้องระวัง
  จำไว้

  พระสังวรวิมลเถร

  (หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี)
   
 10. บ้านตลาดพลู

  บ้านตลาดพลู สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  96
  ค่าพลัง:
  +287
 11. บ้านริมคลองตลาดพลู

  บ้านริมคลองตลาดพลู Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  216
  ค่าพลัง:
  +1,055
  การอ่าน การดู หมายถึงดูตำรา อ่านตำรา
  ต้องใช้สมาธิ เป็นพิเศษ
  อ่านแล้วคิด พิจรณา
  ให้เกิดความเข้าใจ
  โดยเฉพาะเรื่องของ ธรรมมะ
  ต้องใช้สมาธิให้มาก
  เหมือนเรียนหนังสือ
  อ่านหนังสือ สอบ
  นี่จึงเข้าใจ มีประโยชน์
  ไม่ใช่สักแต่ว่า อ่านให้จบๆ

  116799606_2645230859061622_6963812701917565967_o.jpg (หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี)
   
 12. บ้านริมคลองตลาดพลู

  บ้านริมคลองตลาดพลู Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  216
  ค่าพลัง:
  +1,055
 13. บ้านริมคลองตลาดพลู

  บ้านริมคลองตลาดพลู Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  216
  ค่าพลัง:
  +1,055
 14. บ้านตลาดพลู

  บ้านตลาดพลู สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  96
  ค่าพลัง:
  +287
  72A1ADC0-9934-4766-9F89-8A0C9D6AB967.jpeg ปฏิบัติให้ถึงพร้อมในเรื่องของศีล
  ในเรื่องของ การทำความดี
  ไม่ต้องไปยึดหลัก ยึดถือ ให้มันลำบากใจ
  ให้เห็นว่าดี ว่าถูก ว่าควร ก็ทำไป
  คือ ทำแล้วไม่ผิดศีล ผิดธรรม
  ผิดบ้าน ผิดเมือง ก็ทำไป
  ไม่ไปยึด ไม่ไปติด ไม่ไปหลง
  คือ รู้ศีล แต่ใช้ศีลไม่เป็นอย่างนี้เป็นต้น
  ขอให้เธอทั้งหลาย จงยึดหลักคำสอน
  ของพระพุทธองค์ ที่ทรงกล่าวว่า
  ท่านทั้งหลาย จงทำความไม่ประมาท
  ให้ถึงพร้อมเถิด
  ดังนี้เป็นต้น
  จำไว้

  (หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี)
   
 15. บ้านตลาดพลู

  บ้านตลาดพลู สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  96
  ค่าพลัง:
  +287
  4E82F0CF-99A8-46B5-85E2-D86284FD73B1.jpeg พระวินัยนั้น รักษาเรา
  เราจึงต้องรักษาพระวินัย
  คืออย่างไรที่เรียกว่ารักษาเรา
  คือ เป็นวินัยบัญญัติให้อยู่ในกรอบ
  แห่งพระวินัย ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้น
  ต้องศึกษา
  รักษาพระวินัย คือ ทำตาม
  พระวินัยให้คุณไม่ให้โทษ
  ฉนั้น เราต้องรักษาพระวินัย
  คือ ทำตามปฏิบัติตามพระวินัย

  (หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี)
   
 16. บ้านตลาดพลู

  บ้านตลาดพลู สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  96
  ค่าพลัง:
  +287
 17. บ้านตลาดพลู

  บ้านตลาดพลู สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  96
  ค่าพลัง:
  +287
 18. บ้านตลาดพลู

  บ้านตลาดพลู สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  96
  ค่าพลัง:
  +287
 19. บ้านตลาดพลู

  บ้านตลาดพลู สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  96
  ค่าพลัง:
  +287
  2A526D29-7352-4168-B5E3-7B9973132091.jpeg . พระพุทธังรักษา
  พระธัมมังรักษา
  พระสังฆังรักษา
  พระเมตตารักษา
  พระกรุณารักษา
  คุณบิดามารดารักษา
  พระมะอะอุรักษา
  บุญรักษา
  พระเจ้าแผ่นดินรักษา
  เทวดารักษา
  พระแม่ธรณีรักษา
  พระชินบัญชรรักษา
  กุศลผลบุญรักษา

  พระราชสังวราภิมณฑ์

  อายุวัณโณ สุขังพลัง เจริญธรรม เจริญพร

  (หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี)
   
 20. บ้านตลาดพลู

  บ้านตลาดพลู สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2018
  โพสต์:
  96
  ค่าพลัง:
  +287

แชร์หน้านี้

Loading...