***พิมพ์เขียวโลกใบใหม่***

ในห้อง 'จักรวาลคู่ขนาน' ตั้งกระทู้โดย บัวสวรรค์^^, 2 มิถุนายน 2019.

 1. บัวสวรรค์^^

  บัวสวรรค์^^ สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  923
  ค่าพลัง:
  +5,804
  พิมพ์เขียว "โลกใบใหม่" (แผ่นธรรม แผ่นทอง)
  **********************************************
  .
  ถาม..พิมพ์เขียวโลกใบใหม่ ที่เราได้รับมาจาก เวียงหนองล่อง
  ควรนำไปทำอะไร?
  ตอบ..
  .ควรนำไปฝั่งดิน
  เพื่อนำไปปลูกให้งอกงาม งอกเงย ยั้งยืน

  .
  ปล. ควรนำไปปลูก(ฝั่งดิน) ไว้ทั่วแผ่นดิน ทั่วโลก
  .........
  .
  นำ..พิมพ์เขียวโลกใบใหม่ ไปปลูกฝั่งดิน ไว้ทั่วแผ่นดิน ทั่วโลก
  ภาครูปธรรมมนุษย์แล้วก่อเกิดเปลี่ยนแปลงเป็น?
  ตอบ...แผ่นดินทอง แผ่นดินธรรม
  หมายถึง...ความสุขของผู้คน
  ........
  .
  ปล...ความลับความจริงแท้จริงแล้ว พิมพ์เขียวโลกใบใหม่ มี ๒ แผ่น
  แผ่นที่ ๑. แผ่นธรรม หมายถึง...ธรรมะ
  แผ่นที่ ๒. แผ่นทอง หมายถึง...เรืองรอง เหลืองอร่าม ด้วย พระธรรม พระพุทธ พระสงฆ์
  .

  รวมแล้วเรียกว่า..."คำสอน คำสั่ง ของ พระพุทธเจ้า"
  ..........
  .
  ถาม...พิมพ์เขียวโลกใบใหม่ แผ่นไหนที่นำไปฝั่งดิน?
  ตอบ...ทั้งสองแผ่น (แผ่นธรรม แผ่นทอง)
  เพื่อให้แผ่กระจาย เพื่อให้ไหลลงธรณี
  เพื่อให้ แผ่นทองและแผ่นธรรม ได้ทั่วถึง ทัั่วทอง ทั่วธรรม

  .........

  ...ปล. พิมพ์เขียวโลกใบใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับ
  ศาสนาพุทธ เพียงเท่านั้น
  เพราะ ศาสนาพุทธ เป็น...สายกลาง เข้าถึงได้ และเพียงพอ
  .
  ที่ในอนาคต ศาสนาพุทธ จะพอดี จะพอเพียง
  สำหรับให้ทำตาม ให้อยู่รอด ให้ปลอดภัย

  .
  ซึ่งต่อไปในอนาคต พิมพ์เขียวโลกใบใหม่(แผ่นธรรม แผ่นทอง)
  เมื่อนำไปฝั่งปลูกลงดินแล้วทั่วแผ่นดิน ทั่วโลก
  .
  แผ่นทอง แผ่นธรรม (ศาสนาพุทธ) ก็จะกระจายแผ่ขยายไปทั่วโลก
  ด้วย ความดีของคนทุกคนที่คิดดีทำดี

  .
  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ
  ที่จะไม่มีจุดเชื่อมต่อ หรือจุดศูนย์กาง เพราะจะมีแต่ทั่วถึงทั่วหน้า
  .
  ที่ทุกคนจะเข้าถึงคำว่า..ศิวิไลย์ ได้ด้วยความดีของตัวเอง
  .
  เพราะคำว่า..."ศิวิไลย์" นั้นหมายถึง..รุ่งเรือง รุ่งโรจน์ โชติช่วง
  .........
  .
  ๓๐.๕.๖๒ เวลา ๒๒.๓๗ น.
   
 2. บัวสวรรค์^^

  บัวสวรรค์^^ สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  923
  ค่าพลัง:
  +5,804
  ดอกบัวสื่อสาร
  *****************
  .
  ถาม...ดอกบัวสื่อสาร หมายถึง?
  ตอบ...
  ประตูความสุข
  หมายถึง...การส่งความสุขให้ถึงทุกที่
  .........
  .
  ถาม...ต้นกำเนิด ดอกบัวสื่อสาร อยู่ที่?
  ตอบ...อยู่ที่จิต
  หมายถึง...จิตนิ่งเปิดประตูสื่อสาร
  .........
  .
  ถาม..ที่ พ่อหมีน้อย บอกกับแม่เลี้ยงว่า เราเป็น..ดอกบัวสื่อสาร
  ที่พึ่งเกิดมาภพแรกบนโลกมนุษย์ เพื่อมาทำหน้าที่สื่อสาร นั้นหมายถึง?
  ตอบ..เปิดปากพูด
  หมายถึง..พูดให้คนอื่นเข้าใจ อธิบายให้คนอื่นได้รับรู้
  ถึงเรื่องคนอื่นๆที่ต้องพูด

  ...........
  .
  ถาม...ตัวตนที่แท้จริงของ ดอกบัวสื่อสาร คือ?
  ตอบ...กระดาษขาว
  หมายถึง...ว่างปล่าว เพื่อรองรับ หมึก จาก...เบื้องบน(ข้างบน)
  ที่ เบื้องบน(ข้างบน) จะสื่อสารมาที่...กระดาษขาว

  .............
  .
  ถาม...สาเหตุที่ พ่อหมีน้อย รู้ว่าเราเป็น ดอกบัวสื่อสาร ได้เพราะ?
  ตอบ...เพราะเป็น "กระดาษขาว"(กระดาษปล่าว) ที่ ว่างปล่าว
  หมายถึง..กระดาษที่หยิบมาเขียนและส่งต่อให้กับ คนอื่นๆได้
  อ่านได้เข้าใจ

  ............
  .
  ถาม...ความลับของ ดอกบัวสื่อสาร คือ?
  ตอบ...มี ๔ ข้อ
  คือ...ธาตุทั้ง ๔ (ดิน น้ำ ลม ไฟ)
  หมายถึง...ธาตุทั้ง ๔ ดิน น้ำ ลม ไฟ ที่อยู่รอบตัวของ ดอกบัว
  ใช้ในการสื่อสาร


  คำตอบสิ่งนี้คือ.."
  อากาศธาตุ" สื่อที่ล่องลอย

  ................

  .
  ถาม...อาวุธของ ดอกบัวสื่อสาร มีอะไรบ้าง?
  ตอบ...มี ๔ อย่าง

  ๑. ปากกา หรือ ปากอีกา
  หมายถึง...คำเตือนภัย
  .
  ๒. ยางลบ (สู้รบ)
  หมายถึง...ชัยชนะ กับ ความพ่ายแพ้
  .
  ๓. ไม้บรรทัด (ไม่คิดโกง)
  หมายถึง...ไม่คดไม่โกง
  .
  ๔. แรงลม ลมแรง
  หมายถึง...คาดเคลื่อน เคลื่อนที่ ไม่แน่นอน เกี่ยวกับทุกเรื่อง

  .
  รวมแล้วเรียกว่า..."ความไม่ดี" (อาวุธที่ไม่ดี) ไม่จำเป็นไม่ต้องใช้
  เพราะมันร้ายแรง ต่อทั้งหมดทั้งมวล

  ...............
  .
  ๒๙.๕.๖๒ เวลา ๙.๑๐ น.
   
 3. บัวสวรรค์^^

  บัวสวรรค์^^ สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  923
  ค่าพลัง:
  +5,804
  จริงๆแล้วเราจบกิจหน้าที่ของเราแล้วตั้งแต่ การเปลี่ยนแผ่นดินใหม่...
  ที่เราช่วยเบื้องบนและพ่อหมีน้อย ในการทำกิจหน้าที่ที่ผ่านมา
  ในฐานะ
  ...ผู้ถูกเลือก

  ที่ทุกอย่างผ่านไปอย่างเรียบร้อยดีสำหรับการเปลี่ยนแผ่นดินใหม่...
  สำหรับแผ่นดินไทย...


  แต่ ปู่ใหญ่ (เสด็จพี่ท่านของพ่อหมีน้อย) ท่านยังไม่จบกิจหน้าที่ของท่าน

  แต่
  พ่อหมีน้อย ท่านจบกิจหน้าที่ของท่านแล้ว
  เมื่อเปลี่ยนแผ่นดินใหม่.
  ..
   
 4. บัวสวรรค์^^

  บัวสวรรค์^^ สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  923
  ค่าพลัง:
  +5,804
  "จะล้างสิ่งที่พอเพียง แต่มันไม่เพียงพอ"
   
 5. บัวสวรรค์^^

  บัวสวรรค์^^ สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  923
  ค่าพลัง:
  +5,804
  ซึ่งกิจหน้าที่ที่เราทำอยู่ณ.ตอนนี้ ปู่ใหญ่ ท่านไม่บังคับ
  ว่าเราจะช่วยท่านทำกิจหน้าที่หรือไม่...

  แต่แม้นท่านจะไม่บังคับ หรือพูดออกมาตรงๆ ก็ตาม
  แต่เราก็ย่อมรู้ดีว่า ท่านหมายถึงอะไร

  ซึ่งแม่เลี้ยง และน้องอีกคน ได้ตั้งสัจจะเพื่อจะช่วยกิจหน้าที่
  ของ ปู่ใหญ่


  โดยเฉพาะ แม่เลี้ยง ได้ตั้งสัจจะไว้ว่าจะช่วยกิจหน้าที่ของ
  เบื้องบนไปอีก ๓๐ ปี
  เพราะ แม่เลี้ยง ท่านต้องการที่จะช่วยและทำกิจหน้าที่ของตัวเอง
  ให้จบในภพชาตินี้ ท่านเลยยอม
  ทั้งๆที่ ที่ผ่านมา แม่เลี้ยง ทำกิจหน้าที่ช่วยเบื้องบนมาเป็นเวลา
  ประมาณสี่สิบปีมาแล้ว

  แม่เลี้ยง ท่านเล่าว่าท่านเชื่อ เบื้องบน กับสิ่งที่ ท่านให้ทำทั้งหมด
  เพราะสิ่งที่ แม่เลี้ยง ได้มาทั้งหมด
  ไม่ว่าจะเป็น สัจธรรมชีวิตและพระธรรม และกิจการงาน หรือ
  ฯลฯ

  เป็นสิ่งที่ เบื้องบน ท่านบอกไว้ล่วงหน้าทั้งหมด...

  ปล. แม่เลี้ยง ท่านเล่าว่าหาก เบื้องบน ท่านต้องการให้ แม่เลี้ยง ทำอะไรต่อจากนี้
  แม่เลี้ยง จะไม่ขัดและจะทำตามทุกอย่าง
  เพื่อกิจหน้าที่ของ แม่เลี้ยง และเบื้องบน จะได้จบสมบูรณ์
  และที่สำคัญที่สุด

  เพราะ แม่เลี้ยง ท่านต้องการจบกิจหน้าที่ของตัวเองในภพชาตินี้
  เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเกิดดับ เกิดดับ บนโลกมนุษย์อีกแล้ว
   
 6. บัวสวรรค์^^

  บัวสวรรค์^^ สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  923
  ค่าพลัง:
  +5,804
  ซึ่งกิจหน้าที่ของ ปู่ใหญ่
  ที่ท่านบอกก็คือ.
  ."ศิวิไลย์"

  หมายถึง...ปู่ใหญ่ ท่านจะจบกิจหน้าที่ของท่านได้
  ก็ต่อเมื่อ..
  ."ศิวิไลย์"
   
 7. บัวสวรรค์^^

  บัวสวรรค์^^ สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  923
  ค่าพลัง:
  +5,804
  ปู่ใหญ่ ท่านเล่าว่า...น้องท่าน (พ่อหมีน้อย) สอนให้มนุษย์พอเพียง
  แต่ปัจจุบันโลกของเรา เทคโนโลยีก้าวไกล


  เลยทำให้มนุษย์ อยู่กับคำว่า..พอเพียง ไม่ได้
  มันก็เลยมองเหมือนเป็นการขัดๆกัน..

  กับคำว่า..
  พอเพียง และ เทคโนโลยีบนโลก ณ.ปัจจุบัน

  ปริศนาตัวแรกที่ ปู่ใหญ่ ท่านต้องการให้เราเปิดไขคือ...

  "จะล้างสิ่งที่พอเพียง แต่มันไม่เพียงพอ"
   
 8. บัวสวรรค์^^

  บัวสวรรค์^^ สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  923
  ค่าพลัง:
  +5,804
  จะล้างสิ่งที่พอเพียง แต่มันไม่เพียงพอ
  *****************************************
  .
  ถาม...จะล้างสิ่งที่พอเพียง แต่มันไม่เพียงพอ หมายถึง?
  ตอบ...สูงสุด แต่ไม่สูงส่ง
  หมายถึง...พ่อให้พอเพียง แต่ลูกไม่เพียงพอ
  .
  ปริศนาที่ซ่อนไว้คือ...ทำดีที่สุด เท่าที่ทำไหวสำหรับทุกเรื่อง
  ..................
  .
  ถาม...สิ่งที่จะล้างสิ่งที่พอเพียง แต่มันไม่เพียงพอ นี้ได้จริง
  ในภาครูปธรรมคือ?
  ตอบ..ความสุขของมนุษย์ทุกคน ในด้านความสุขสบาย สุขกาย สุขใจ
  .

  รวมแล้วเรียกว่า.."ปรกติสุข"
  ..........
  .
  ถาม..จุดแรกที่จะเครียร์ล้างสิ่งที่พอเพียง แต่มันไม่เพียงพอ
  ต้องเริ่มจาก จุดไหนก่อนและจบที่จุดไหน?
  ตอบ...เริ่มที่ตัว จบที่ใจ ทำด้วยจิต
  หมายถึง..ตั้งจิตทำ มุ่งมั่นสร้าง
  .
  สิ่งนี้เรียกว่า..."การแบ่งปันความสุข"
  ...........
  .
  นำ การแบ่งปันความสุข เปิดเชื่อมระบบ จะล้างสิ่งที่พอเพียง
  แต่มันไม่เพียงพอ ในภาครูปธรรม แล้วก่อเกิดเป็น?
  ตอบ..
  สุขถ้วนหน้า
  หมายถึง...สุขทุกคน
  ..........
  .
  ถาม..การจบกิจหน้าที่ในการไปสู่..ยุคศิวิไลย์ ที่แท้จริงของ ปู่ใหญ่
  เป็นสิ่งที่ทำง่าย หรือทำยาก และเวลานานหรือไม่?
  ตอบ...อยู่ที่ปลายจมูกของทุกคน
  หมายถึง...ลมหายใจเข้าออกของทุกคน
  .
  สิ่งนี้เรียกว่า...ชั่วอายุคน หมดลมหายใจ ไม่มีวันจบ เกิดดับ เกิดดับ
  .
  เพราะมนุษย์ยังมีความโลภ มนุษย์ยังมีความต้องการยังไม่สิ้นสุด
  .............
  .
  ถาม...สิ่งที่จะช่วยให้ ปู่ใหญ่ จบกิจหน้าที่ของตัวท่านได้อย่างสมบูรณ์ได้ก็คือ?
  ตอบ...ร่วมทำดี มีให้แบ่ง เหลือให้เก็บ เตรียมให้พร้อม ช่วยกันทำให้สำเร็จ
  .
  สิ่งนี้เรียกว่า..."สุขสมหวัง"
  ............
  .
  นำ สุขสมหวัง เพื่อช่วยในการจบกิจ ปู่ใหญ่ คือ ความศิวิไลย์
  อย่างสมบูรณ์ในภาครูปธรรม แล้วก่อเกิดเป็น?
  ตอบ...สำเร็จ เสร็จ
  หมายถึง...จบสิ้นดังหวัง
  ........
  .
  ***ระบบนี้เรียกว่า..."คืนสุขความสำเร็จ"
  หมายถึง...ฟ้าประทาน
  ...........
  .
  ๒๕.๕.๖๒ เวลา ๙.๓๔ น.
   
 9. บัวสวรรค์^^

  บัวสวรรค์^^ สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  923
  ค่าพลัง:
  +5,804
  ซึ่งเมื่อวันที่เราเดินทางไปเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พค. ๖๒ ที่ผ่านมา
  เพื่อไปทำพิธีบวงสรวงที่ เวียงหนองล่อง ลำพูน และอีกหลายจุด
  หลายที่ที่ต้องไปทำพิธี และไปเยี่ยมสถานที่

  โดยเฉพาะส่วนใหญ่เป็นสถานที่ จ.ลำพูน โดยทั้งสิ้น
  รวมถึง ...ม่อนแสนดาว ลำพูน ด้วย...

  ซึ่งจริงๆแล้วเราต้องกลับ กทม.วันที่ ๒๐ พค. ช่วงบ่าย
  แต่เพราะ กิจหน้าที่ของ แม่เลี้ยง และน้องอีกคน ยังไม่จบได้
  เราก็เลยต้องยอมตกเครื่อง เพื่ออยู่ช่วยเป็นสื่อกลางให้กับ
  แม่เลี้ยง และ น้องอีกคน ในการตั้งจิตสัจจะ เพื่อช่วยกิจหน้าที่
  ของ ปู่ใหญ่ และอะไร ๆอีกที่เราต้องเดินทางไปเครียร์ช่วยด้วย

  และอีกวันเราก็ต้องเดินทางไปที่ พิษณุโลก ไปนอนพักหนึ่งคืน
  ไปกราบ พระพุทธชินราช และแวะกราบ พระนเรศวร ที่ วังจันทร์

  ขากลับเรานั่งรถกลับพร้อมกับ น้องอีกคนหนึ่ง และต้องมาแวะที่..
  วัดวรเชษฐ์นอก วันที่ ๒๒ พค.
  เพื่อไปทำกิจบางอย่างที่สำคัญมากๆ...

  ที่เกี่ยวข้องกับ พระธิดาอุทุมพร ที่เป็น พระธิดาองค์เดียวของ พระนเรศวร
  และ พระเอกา (จิตภาคหนึ่งในอดีตของ ปู่ใหญ่) และ พระนเรศวร
  ที่มาสื่อและมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ...
  รวมถึง พระธิดาอุทุมพร ด้วย...

  เพื่อทำการเปิดพลังงานเชื่อมเปิดมิติสามภพรวมถึงการเชื่อมกิจหน้าที่
  กับ มตด. ด้วย...
  ซึ่งถูกเก็บซ่อนไว้อยู่ที่...วัดวรเชษฐ์นอก


  ซึ่งเราก็ไปเพื่อเป็นเหมือนกับ ผู้ช่วย เพียงเท่านั้น
  เพราะเราทำกิจหน้าที่จบแล้ว แต่น้องและแม่เลี้ยง และท่านอื่นๆยังไม่จบ
  รวมถึง ปู่ใหญ่ ด้วย
  ที่อดีตคือ ..พระเอกา ผู้ที่สร้างวัดวรเชษฐ์นอก ที่ทำพิธีและซ่อนอะไรๆ
  มากมายไว้ที่ วัดวรเชษฐ์นอก...

  ซึ่งเราไม่ได้แวะไปที่ วัดวรเชษฐ์นอก อยุธยา นานแล้วตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะค่ะ
   
 10. บัวสวรรค์^^

  บัวสวรรค์^^ สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  923
  ค่าพลัง:
  +5,804
  ซึ่งทำให้น้องคนนี้รับรู้ว่า สาเหตุที่ น้องคนนี้ กับ แม่เลี้ยง ต้อง
  เกี่ยวข้องกับ พระธิดาอุทุมพร และ พระเอกา และ พระนเรศวร
  เพราะในอดีต แม่เลี้ยง คือ แม่นม ที่เลี้ยง พระธิดาอุทุมพร

  ส่วน น้องผู้หญิงคนนี้ อดีตคือ ..องค์รักษ์ของ พระธิดาอุทุมพร
  ที่ถูกทำโทษประหารชีวิตที่ทำหน้าที่ดูแล พระธิดาไม่ดี...

  หน้าที่ที่ ปู่ใหญ่ อยากให้เราทำและช่วยท่านก็คือ...
  ต่อเงิน
  ที่งานเกียวกับ ธุรกิจการเงิน...
   
 11. บัวสวรรค์^^

  บัวสวรรค์^^ สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  923
  ค่าพลัง:
  +5,804
  ต่อเงิน
  *********
  .
  ถาม ..ต่อเงิน หมายถึง?
  ตอบ..
  .ต่อความสุข ต่อความหวัง ต่อความสำเร็จ
  รวมแล้วคือ..."เปี่ยมสุข"
  ............
  .
  ถาม...ปริศนาที่ซ่อนไว้ที่ ต่อเงิน คือ?
  ตอบ..ต่อความสุข ต่อความสำเร็จ ต่อโชคชะตา
  รวมแล้วเรียกว่า..."ประตูแห่งความสุข"
  ........
  .
  ถาม...ประตูแห่งความสุข นี้ถูกปิดซ่อนไว้อยู่ที่?
  ตอบ...ความสำเร็จของกิจหน้าที่การงาน
  ทำให้สำเร็จ ทำให้จบ ทำให้สุข

  ............
  .
  ถาม...สาเหตุที่ ปู่ใหญ่ ต้องการให้ เรา ช่วยในกิจหน้าที่...ต่อเงิน
  เพราะเหตุใด?
  ตอบ..เพราะมันสำคัญ
  เพราะไม่มีเงิน ก็ไม่มีคนช่วยทำงาน

  .............
  .
  ***สรุป...กิจหน้าที่ของ ปู่ใหญ่ (ความศิวิไลย์) ต้องใช้ เงินเยอะมากๆ
  เพราะเป็นกิจหน้าที่ภาครูปธรรมแล้วนั้นเอง

  ..............
  .
  ถาม..ปู่ใหญ่ ท่านคิดว่า เรา จะสามารถทำกิจหน้าที่ ..ต่อเงิน
  ได้สำเร็จหรือไม่ เพราะ?
  ตอบ..สำเร็จ
  เพราะ เรา พร้อมและพอเพียง

  ..........
  .
  นำ..ระบบการต่อเงิน เปิดเชื่อมความศิวิไลย์ที่แท้จริงในภาครูปธรรม
  แล้วก่อเกิดเปลี่ยนแปลงเป็น?

  ตอบ...ความสุข ความสำเร็จ
  หมายถึง...ความสุข สำเร็จ สมหวัง
  ...............
  .
  ถาม...ควรนำ ดาบทองคำ(ดาบประกาศิต) พระเอกา ไปเปิดเชื่อม
  ใช้กับจุดไหนก่อนอันดับแรก?
  ตอบ...ใช้ที่จิต ใช้ที่ใจ
  สิ่งนี้เรียกว่า..."พิชิตจิต พิชิตใจ"
  ...........
  .
  นำ ดาบทองคำ(ดาบประกาศิต) เพื่อใช้..พิชิตจิต พิชิตใจ กับ
  ทั้งหมดทั้งมวลในภาครูปธรรม แล้วก่อเกิดเป็น?
  ตอบ...ความสุขยั้งยืน
  หมายถึง..ความสุขที่ยั้งยืนของทั้งหมด
  ...........
  .
  ๒๕.๕.๖๒ เวลา ๙.๔๓ น.
   
 12. บัวสวรรค์^^

  บัวสวรรค์^^ สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  923
  ค่าพลัง:
  +5,804
  ปล. ดาบทองคำ( ดาบประกาศิต) นี้ พระเอกา ท่านมอบให้เราไว้นานแล้ว
  เพราะเราต้องเดินทางไปทำกิจที่ วัดวรเชษฐ์นอก อยุธยา หลายครั้งมาก
  รวมถึง การบวงสรวงใหญ่ ครั้งสุดท้ายที่เราทำกิจภาคจักรวาลจบแล้ว
  ที่พวกเราได้ช่วยกัน ร่วมสร้างรูปเหมือนของ พระเอกา เท่าองค์จริง
  ถวายไว้ให้ท่านไว้หนึ่งองค์

  ซึ่ง หลวงพ่อดร.สิงห์ทน ท่านนำไปไว้ที่ วัดที่ทางเหนือที่ท่านอยู่ค่ะ...

  ซึ่งการที่เราเดินทางไปที่ วัดวรเชษฐ์นอก ในครั้งนี้ ท่านเลยขอให้เรา
  นำ ดาบทองคำ ที่ พระเอกา ท่านมอบให้เรานั้นมาใช้เสียที

  ซึ่งความจริงความลับ "ดาบทองคำ" (ดาบประกาศิต) นี้ ท่านเอกา
  ท่านมิได้ใช้ ฆ่าใครหรอกนะคะ

  เพราะจริงๆแล้ว พระเอกา ท่านมิได้ชอบเรื่องการสู้รบและฆ่าฟัน

  แต่สิ่งที่ พระเอกา ท่านเก่งและชำนาญมากๆก็เรื่อง การวางแผน
  ยุทธศาสตร์และเรื่องการค้าขาย ฯลฯ
   
 13. บัวสวรรค์^^

  บัวสวรรค์^^ สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  923
  ค่าพลัง:
  +5,804
  ซึ่งในยุคของพระนเรศวร การค้าขาย กับ ต่างประเทศ
  ถือว่ารุ่งเรืองมากๆ

  เพราะต้องเข้าใจนะคะ
  ว่าตอนนั้นที่
  แผ่นดินไทย ยุคกรุงศรีอยุธยา แตกเป็นเสี่ยงไปแล้ว

  แต่ พระเอกา ท่านเก่งมากๆในการวางแผนและยุทธศาสตร์ในการ
  วางผังเมือง และธุรกิจการค้าขายติดต่อกับ ต่างประเทศ
  จึงทำให้ กรุงศรีอยุธยา เจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง...

  หากจะเรียกว่า
  พระเอกา ท่านคือผู้ที่ปิดทองหลังพระ
  อย่างแท้จริงก็ได้

  ซึ่งการที่เราไปที่ วัดวรเชษฐ์นอก ในครั้งนี้
  ก็เพื่อไปทำการเชื่อมรวมดวงจิตของ พระเอกา กับ ปู่ใหญ่ เป็น
  หนึ่งเดียวกันแล้วค่ะ...
   
 14. บัวสวรรค์^^

  บัวสวรรค์^^ สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  923
  ค่าพลัง:
  +5,804
  เนินดินวัดวรเชษฐ์นอกเกาะ อยุธยา
  *****************************************
  .
  เมื่อทำการเชื่อมดวงจิตของ พระเอกา กับ ปู่ใหญ่
  เป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว
  ท่านบอกว่า มีรหัสลับซ่อนไว้อยู่ที่..."พระมหาชนก"
  .
  สิ่งนั้นคือ...ความสุขอยู่ใกล้ตัว แต่ไม่ได้ครอบครอง
  พอเราได้ครอบครอง มันก็ไม่ได้สุข เหมือนดั่งที่คิด

  .
  คำนี้จะเป็นรหัสไปสู่คำว่า.."ศิวิไลย์" อย่างแท้จริง
  ปู่ใหญ่ ท่านต้องการให้เราเปิดไขปริศนาเหล่านี้
  เพื่อท่านจะได้เดินกิจได้ถูกทาง
  .
  เพราะกิจหน้าที่ของ ปู่ใหญ่ ท่านยังไม่จบ
  กิจหน้าที่ของ ปู่ใหญ่ จะจบสิ้นได้จริงๆคือ.."ศิวิไลย์"..
  .
  ท่านบอกว่า ต้องนำ รหัสของ พระเอกา กับ ปู่ใหญ่
  มาถอด

  .
  รหัส พระเอกา ตัวจบ คือ...พระธิดาอุทุมพร
  รหัส ปู่ใหญ่ ตัวจบ คือ..เลข8อินฟินิตี้

  ...........
  .
  ไขปริศนา...ความสุขอยู่ใกล้ตัว แต่ไม่ได้ครอบครอง
  พอเราได้ครอบครอง มันก็ไม่ได้สุข เหมือนดั่งที่คิด

  .
  คำตอบคือ.."ความปรกติของมนุษย์ ที่มีความอยาก ความโลภ"
  .
  หรือเรียกอีกอย่างว่า..."โลกมนุษย์มันก็เป็นแบบนี้แหละ"
  ...........
  .
  ระบบที่จะเป็นตัวเริ่มและตัวจบ ของคำว่า.."ศิวิไลย์" ที่แท้จริง
  คือ..."มนุษย์โลก โลกมนุษย์"
  หมายถึง...มนุษย์เป็นผู้สร้างและทำลาย...
  .................
  .
  ๒๕.๕.๖๒ เวลา ๒๒.๒๘ น.
   
 15. บัวสวรรค์^^

  บัวสวรรค์^^ สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  923
  ค่าพลัง:
  +5,804
  สิ้นสุดหน้าที่ของทุกเรื่อง
  ******************************
  .
  รหัสของ พระเอกา ตัวจบคือ...พระธิดาอุทุมพร
  (พระธิดาองค์เดียวของ
  พระนเรศวร)
  หมายถึง...ความสุขที่ปลายอุโมงค์
  .
  ความสุขที่ปลายอุโมงค์ หมายถึง...ความสุขท้ายสุดและสุดท้ายของมนุษย์
  ........
  .
  รหัสของ ปู่ใหญ่ ตัวจบคือ..เลข 8 อินฟินิตี้
  อินฟินิตี้ หมายถึง...สุดสิ้น สิ้นสุด
  .
  สุดสิ้น สิ้นสุด หมายถึง...จุดสิ้นสุดของทุกอย่าง
  ...............
  .
  ถาม...สาเหตุที่ตัวจบของ พระเอกา คือ พระธิดาอุทุมพร
  เพราะเหตุใด?

  ตอบ...เพราะ พระธิดาอุทุมพร คือ..บทบาทของความสุขของทุกคน
  .
  สาเหตุที่..พระธิดาอุทุมพร คือ..บทบาทของความสุขของทุกคน
  ก็เพราะ พระธิดาอุทุมพร คือ...ผู้ที่จะมาสร้างสุขใ้กับทุกคนได้อย่างแท้จริง
  ด้วย...ความดีในอดีตของ พระธิดาอุทุมพร

  ...........
  .
  ถาม...ความดีในอดีตของ พระธิดาอุทุมพร มีทั้งหมดกี่อย่าง?
  ตอบ..มีทั้งหมด ๑๐๘ อย่าง
  หรือเรียกว่า..."ความดี ๑๐๘ อย่าง"
  .............
  .
  ถาม...ความดี ๑๐๘ อย่างของ พระธิดาอุทุมพร ถูกปิดไว้?
  ตอบ...ในอดีตมาถึงปัจจุบัน ความดี ๑๐๘ อย่างของ พระธิดาอุทุมพร
  ถูกฝั่งดินไว้อยู่ทั่วแผ่นดิน

  .
  ความดี ๑๐๘ อย่างของ พระธิดาที่ถูกฝั่งดินอยู่ทั่วแผ่นดิน
  นี่เรียกว่า..."การค้ำจุนบ้านเมือง"
  .
  ซึ่งตอนนี้ ถึงเวลาที่ต้องทำการเปิดเผย...ความดี ๑๐๘ อย่าง
  ของ พระธิดา ภาคมนุษย์ที่ถูกฝั่งไว้ทั่วแผ่นดิน เพื่อค้ำจุนแผ่นดิน
  แล้วเสียทีในภาคมนุษย์

  .
  สิ่งที่จะเป็นตัวเปิดและเชื่อม..ความดี ๑๐๘ อย่างของ พระธิดา
  ที่ถูกฝั่งดิน ไว้ก็คือ.."ความสามัคคีของทุกคน"
  .........
  .
  นำ ความสามัคคีของคนทุกคน เปิดเชื่อม ความดี ๑๐๘ อย่าง
  ของ พระธิดาอุทุมพร ที่ถูกฝั่งดินไว้ทั่วแผ่นดิน ในภาครูปธรรม
  แล้วก่อเกิดเป็น?
  ตอบ.."ความสุขบริบูรณ์"
  หมายถึง..สุขสุดท้าย สุดท้ายก็สุข
  ...........
  .
  ถาม...ดวงจิต พระธิดาอุทุมพร นั้นถูกปิดซ่อนไว้อยู่ที่?
  ตอบ...อยู่ที่หัวใจของประเทศ
  หมายถึง.."หัวใจของแผ่นดิน"
  หรือเรียกอีกอย่างว่า..."อยู่ที่ไหนก็ใจเดียว"
  .
  เพราะแผ่นดินไทย มี หัวใจแค่เพียงดวงเดียว...
  ..........
  .
  ถาม...ในอดีต พระธิดาอุทุมพร ทำหน้าที่อะไร?
  ตอบ...เป็นที่รัก
  หมายถึง..เป็นที่ที่มีความสุข
  ...............
  .
  ...สิ่งที่จะสามารถเปิดเผยเปิดเชื่อม ดวงจิตของ พระธิดาอุทุมพร
  ได้ก็คือ..."แก้วสารพัดประโยชน์"
  หมายถึง...ก้อนกรวด ก้อนหิน ก้อนดิน ก้อนทราย
  ..........
  .
  นำ แก้วสารพัดประโยชน์ เปิดเผยเปิดเชื่อม ดวงจิตของ พระธิดา
  อุทุมพร ภาคมนุษย์ แล้วก่อเกิดเป็น?
  ตอบ...ปล่อยความดี เปิดความสุข ล้างความชั่ว ปิดประตูตาย
  .
  รวมแล้วเรียกว่า..."คืนความสุขที่แท้จริงให้กับบ้านเมือง"
  ..............
  .
  ถาม...ภพชาตินี้ของ พระธิดาอุทุมพร มีหน้าที่?
  ตอบ...เดินดินธรรมดา
  หมายถึง..เป็นเพียงแค่ประชาชน สามัญชนคนธรรมดาเพียงเท่านั้น
  ............
  .
  ถาม...สาเหตุที่บอกว่ารหัสตัวจบของ ปู่ใหญ่ คือ..เลข 8 อินฟินิตี้ เพราะ?
  ตอบ...เพราะมันไม่จบ
  หมายถึง...จบเหมือนไม่จบ
  ...............
  .
  ถาม...สาเหตุที่มันไม่จบ เพราะ?
  ตอบ...ต่างคน ต่างคิด ต่างคน ต่างทำ
  .............
  .
  สิ่งที่สามารถทำให้จบได้ก็คือ...ปล่อยวาง
  เพื่อ...คืนสุข
  ......................
  .
  นำ การปล่อยวาง เพื่อคืนสุข เพื่อการจบอย่างแท้จริงในภาครูปธรรม
  แล้วก่อเกิดเป็น?

  ตอบ..ความสุข สุขสุดท้าย
  หมายถึง...สิ่งสุดท้าย ก่อนหมดลมหายใจ

  ที่เรียกว่า..."จากแบบหมดสุข" (ไม่ต้องเกิดดับ เกิดดับ)
  .............

  นำรหัสตัวจบของ พระเอกา คือ พระธิดาอุทุมพร เชื่อมรวมเป็น

  หนึ่งเดียวกันกับ รหัสตัวจบของ ปู่ใหญ่ คือ เลข 8 อินฟินิตี้
  ในภาคมนุษย์รวมแล้วคือ?
  ตอบ...จบ จบ จบ
  หมายถึง...จุดจบของทุกเรื่องทั้งหมดทั้งมวลอย่างแท้จริง
  .
  รวมเรียกสิ่งนี้ว่า..."สิ้นสุดหน้าที่ของทุกเรื่อง"
  หมายถึง...การหมดหน้าที่ของคนที่มีกิจหน้าที่ทั้งหมด
  .........
  .
  ๒๕.๕.๖๒ เวลา ๒๓.๓๓ น.
   
 16. สว่าง_ว่าง!

  สว่าง_ว่าง! ปล่อยวาง...จึง"ว่าง" ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กุมภาพันธ์ 2019
  โพสต์:
  163
  ค่าพลัง:
  +1,221
  สวัสดีค๊าคุนบัวฯ
  ในที่สุด มนุษย์ ก้อจะได้ชมยุค ศิวิไลซ์ กันสักทีนะค๊า
   
 17. บัวสวรรค์^^

  บัวสวรรค์^^ สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  923
  ค่าพลัง:
  +5,804
  ความสำเร็จในทุกประการ
  *****************************
  .
  ตามสื่อให้เชื่อมพลังปิรมิททั้งสามจุดให้รวมเป็นจุดเดียวกัน
  ๑. วังสราญรมย์
  ๒. น้ำตกพริ้ว
  ๓. เขาคลังนอก ศรีเทพ

  .......
  .
  ถาม...วังสราญรมย์ คือจุดเชื่อมต่อพลังปิรมิทเกี่ยวกับ?
  ตอบ...ความสุขของผู้อยู่อาศัย
  หมายถึง..อยู่แล้วมีความสุขสำราษฎ์

  หรือเรียกว่า..."วังแห่งความสุข"
  .........
  .
  สิ่งที่จะใช้ในการเปิดเชื่อม พลังปิรมิท ที่ วังแห่งความสุข นี้
  ได้ก็คือ...การรักษาความดี การทำความดี การสร้างความดี
  การส่งเสริมคนดี

  .
  รวมแล้วเรียกว่า.."ความดีสร้างความสุข ความสุขสร้างความสำเร็จ
  ความสำเร็จสร้างความสมหวัง"

  ...........
  .
  นำ ความดีสร้างความสุข ความสุขสร้างความสำเร็จ ความสำเร็จ
  สร้างความสมหวัง เปิดเชื่อม วังแห่งความสุข(วังสราญรมย์)
  ในภาคมนุษย์แล้วก่อเกิดเป็น?
  ตอบ...โอมเพี้ยง โอมเพี้ยง โอมเพี้ยง
  หมายถึง..อวยพร อวยชัย ขอพร ขอชัย
  ............
  .
  ถาม..จุดเชื่อมที่สองคือ น้ำตกพริ้ว คือจุดเชื่อมพลังปิรมิทเกี่ยวกับ?
  ตอบ...ธรรมรื่นรมย์ ผู้คนสมหวัง สายน้ำไหลผ่านไม่ย้อนคืนกลับ
  .
  รวมแล้วคือ..."อดีตผ่านไป อนาคตกำลังมา"
  หมายถึง...การเปลี่ยนแปลงผู้นำประเทศ
  ..........
  .
  ...สิ่งที่ใช้เชื่อมเปิด ...อดีตผ่านไป อนาคตกำลังมา(น้ำตกพริ้ว)
  ก็คือ..."เมล็ดพันธ์ความดี สร้างอนาคตที่มั่นคง"
  หมายถึง...ความดี ความงาม ความสุข ความสว่างไสว
  ........
  .
  นำ เมล็ดพันธ์ความดี สร้างอนาคตที่มั่นคง เปิดเชื่อม ระบบอดีต
  ผ่านไป อนาคตกำลังมา ที่ น้ำตกพริ้ว ภาคมนุษย์แล้วก่อเกิดเป็น?
  ตอบ...ความสุขสมบูรณ์
  หมายถึง...ความสุข ความรุ่งเรือง
  ...........
  .
  ถาม...จุดเชื่อมที่สามคือ ปิรมิท เขาคลังนอก ศรีเทพ คือ จุดเชื่อม
  พลังปิรมิท เกี่ยวกับ?
  ตอบ...ความรุ่งเรือง อำนาจ บารมี ความยิ่งใหญ่
  รวมแล้วคือ..."ความยิ่งใหญ่ มหาอำนาจ"
  .........
  .
  ...สิ่งที่จะใช้เชื่อมเปิด ..ความยิ่งใหญ่ มหาอำนาจ ที่ เขาคลังนอก
  ศรีเทพ ได้ก็คือ.."การเคารพ บูชา ผู้ยิ่งใหญ่"
  หมายถึง...การขอความช่วยเหลือ ขอความเมตตา ปราณี
  .
  รวมแล้วเรียกว่า..."พรประเสริฐ พรประสบ พรสำเร็จ"
  ........
  .
  นำ พรประเสริฐ พรประสบ พรสำเร็จ เปิดเชื่อม ความยิ่งใหญ่
  มหาอำนาจ ที่ปิรมิทเขาคลังนอก ศรีเทพ ในภาคมนุษย์ แล้วก่อ
  เกิดเป็น?
  ตอบ...โชคดี มีชัย
  หมายถึง..ความสุข ความสำเร็จ การมีชัย เหนือศรัตรู
  ..............
  .
  นำ...วังสราญรมย์ น้ำตกพริ้ว ปิรมิทเขาคลังนอก ศรีเทพ เปิดเชื่อมรวม
  เป็นเดียวกันก่อเกิดเป็น?

  ตอบ..ชัยชนะตามปราถนา ชนะในทุกๆประการ
  หมายถึง...ความสำเร็จในทุกประการ
  ............
  .
  ถาม...สาเหตุที่ต้องนำ สังข์ไปเป่า ทั้ง ๓ จุด (วังสราญรมย์
  น้ำตกพริ้ว ปิรมิทเขาลังนอก ศรีเทพ) เพราะ?
  ตอบ...เพื่อให้เทวดาตื่นตัว
  หมายถึง...เทวดารักษา เทวดาคุ้มครอง เทวดาคุ้มครองสถานที่
  เทวดาคุ้มครองบ้านเมือง

  .........
  .
  ๒๘.๕.๖๒ เวลา ๗.๔๑ น.
   
 18. บัวสวรรค์^^

  บัวสวรรค์^^ สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  923
  ค่าพลัง:
  +5,804
  สวัสดีค่ะ คุณนู๋สว่าง คนงามแห่งเมืองโยนก
   
 19. บัวสวรรค์^^

  บัวสวรรค์^^ สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  923
  ค่าพลัง:
  +5,804
  คงจะจริงนะคะ
  สำหรับ บุคคลที่มีความเชื่อและความศรัทธา
  กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะ...

  ยุค ๑๐ .ยุคศิวิไลย์
   
 20. บัวสวรรค์^^

  บัวสวรรค์^^ สุขใครกันกำหนด ถ้าไม่ใช่ตัวเรา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  923
  ค่าพลัง:
  +5,804
  ดอกบัวบานกลางอก(ใจ)
  ****************************
  เมื่อวันพระ วันอัฎฐมีบูชา เราได้ไปสวดมนต์ทำวัตรเย็นและมีสื่อภาพ
  ที่ส่งถึงเรามากมาย
  .........

  ถาม...เมื่อวันที่ ๒๖ พค. ๖๒ เป็นวันอัฎฐมีบูชา สื่อภาพที่เราตั้งจิตถึง
  พระธิดาอุทุมพร ในการเปิดเชื่อมคือ ภาพดอกบัวบานกลางอก(ใจ)
  สื่อปริศนาหมายถึง?
  ตอบ...
  การเบ่งบานความสุข
  หมายถึง...การทำให้เกิดความสุขทางจิต ความสงบทางกาย
  .

  สิ่งนี้เรียกว่า..."สงบจิต สงบใจ สงบกาย สงบสุข"
  ..........
  .
  ...การที่ พระธิดาอุทุมพร (พระธิดาองค์เดียวของพระนเรศวร)
  สื่อให้เห็นภาพ
  ดอกบัวบานที่กลางอก(ใจ) ของเรา
  ก็เพื่อ...การเปิดประตูสุข ให้กับตัวเอง
  .
  ...สิ่งที่สามารถ...เปิดประตูสุข ให้กับตัวเอง ได้ก็คือ...จิตเป็นสุข

  "จิตเป็นสุข" หมายถึง...จิตที่สงบนิ่ง กายที่ไม่เคลื่อนไหว ไม่หวั่นไหว
  ไม่ไหวเอน

  .
  ...สาเหตุที่ พระธิดาอุทุมพร ต้องการเปิดประตูสุข ให้กับตัวเอง
  ก็เพื่อ..
  ."ปลดปล่อยอดีต"
  หมายถึง...อดีตที่มีหน้าที่ อดีตที่ไม่หลุดพ้น
  .............
  .
  นำ จิตที่เป็นสุข เปิดเชื่อม ประตูสุขให้กับตัวเอง ในภาคมนุษย์แล้ว
  ก่อเกิดเป็น?
  ตอบ..
  .หลุดพ้น ขึ้นสวรรค์ เปลี่ยนภพ ข้ามภูมิ
  .
  สิ่งนี้เรียกว่า..
  ."หลุดพ้น การจองจำ"
  หมายถึง...การเปลี่ยนแปลง จบสิ้น
  ........
  .
  ...ปล. ตอนนี้ พระธิดาอุทุมพร หลุดพ้นเปลี่ยนภพภูมิแล้วไปสู่
  ภพภูมิสวรรค์
  ที่เรียกว่า.
  .."สวรรค์ชั้นดาวดึงห์" เรียบร้อยแล้ว
  ..............
  .
  ...สรุป...เมื่อ พระธิดาอุทุมพร หลุดพ้นเปลี่ยนภพภูมิใหม่แล้ว
  ตอนนี้ กิจหน้าที่ของ ปู่ใหญ่( พระเอกา) ก็จบสิ้น
  แล้วไปพร้อมกัน
  .
  เพราะ..
  ."ดอกบัวบานกลางอก(ใจ)"
  .
  ...ส่วน ปู่ใหญ่ หรือ พระเอกา ท่านเปลี่ยนภพภูมิ ด้วย...

  การไปบำเพ็ญเพียร อยู่ที่สุขาวดี
  เพื่อบ้าน เพื่อเมือง เพื่อชาติ เพื่อศาสนา ให้รุ่งเรือง ตลอดไป

  ...........
  .
  ถาม...ในเมื่อ ปู่ใหญ่
  ท่านบอกว่า กิจหน้าที่ของท่านจะจบที่ ศิวิไลย์
  แล้วคำว่า ศิวิไลย์ ในความหมายที่แท้จริงของ ปู่ใหญ่ หมายถึง?
  ตอบ...
  "ดอกบัวบานกลางอก(ใจ)" ของท่าน และของทุกคน
  ...........
  .
  ปล. มนุษย์หรือเหล่าจิตวิญญาณท่านใด ที่สามารถภาวนาได้เห็น

  "ดอกบัวบานที่กลางอก(ใจ)" เมื่อไร

  เมื่อนั้น..
  .หลุดพ้นแล้วจาก บ่วงของโลกมนุษย์ (จบกิจหน้าที่)
  .
  ซึ่ง
  "ดอกบัวบานกลางอก(ใจ)" นี้เรียกอีกอย่างว่า ..."บรรลุธรรม"
  หมายถึง...การพิชิตธรรม
  .............
  .


  ต่อจากนี้เราก็จะได้อยู่กับตัวเอง อยู่กับจิต อยู่กับใจ อยู่กับลมหายใจ
  สมความปราถนาทุกประการ

  .
  สิ่งนี้เรียกว่า..
  ."การอวยพร"
  หมายถึง...ความสุข ความสำเร็จ
  .......................
  .
  ..สรุป...เมื่อปู่ใหญ่ ท่านจะจบกิจหน้าที่ของท่านแล้ว
  แต่ น้องผู้หญิง กับ แม่เลี้ยง และท่านอื่นๆก็ยังต้องทำกิจหน้าที่ต่อ
  เหมือนเดิม(ตามสัจจะที่ตั้งไว้)

  เพื่อกิจส่วนตัว และกิจส่วนรวม
  .
  เพราะ น้องผู้หญิง กับ แม่เลี้ยง ยังไม่จบกิจหน้าที่ของตัวเอง
  .
  น้องผู้หญิง กับ แม่เลี้ยง จะจบกิจหน้าที่ของตัวเอง ก็ต่อเมื่อ..
  หมดแรง
  และหมดลมหายใจ

  .
  ปล. แต่หากเมื่อไรที่ น้องผู้หญิง กับ แม่เลี้ยง ภาวนาแล้วเห็น...

  "ดอกบัวบานกลางอก(ใจ)" ได้เมื่อไร

  ก็ถือว่า ...
  จบกิจหน้าที่ หลุดพ้นจากบ่วงโลกมนุษย์แล้วเหมือนกัน
  ......................
  .

  ๒๘.๕.๖๒ เวลา ๘.๐๕ น.
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 มิถุนายน 2019

แชร์หน้านี้

Loading...