พุทธดำรัส ปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกพุทธประสงค์?

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย Toniz, 23 กันยายน 2006.

 1. Toniz

  Toniz เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  321
  ค่าพลัง:
  +2,065
  พุทธดำรัส ปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกพุทธประสงค์?

  ปัญหา- ภิกษุที่บวชในพระพุทธศาสนาแล้ว ควรจะปฏิบัติตนอย่างไร หรือไม่ควรจะปฏิบัติอย่างไร จึงจะชื่อว่าเป็นผู้ "อยู่ในธรรมอย่างแท้จริง" หรือว่าจะปฏิบัติกิจเบื้องต้นอย่างไร จึงจะถูกต้องตามพุทธประสงค์?

  พุทธดำรัสตอบ "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเรียน ธรรม คือ สตตะ เคยยะ เวยยากรณ์ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ เธอย่อมปล่อยให้วันคืนล่วงไป ละการหลีกออกเร้นอยู่ไม่ประกอบความสงบภายใจในภายใน เพราะการเรียนธรรมนั้น ภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้มากด้วยการเรียน ไม่ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในธรรม"

  "อีกประการหนึ่ง ภิกษุย่อมแสดงธรรมตามที่ได้สดับมาแล้ว ตามที่ได้เรียนมาแล้ว โดยพิสดาร เธอย่อมปล่อยให้วันคืนล่วงไป...ไม่ประกอบความสงบใจในภายใน...ภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้มากด้วยการแสดงธรรม ไม่ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในธรรม"

  "อีกประการหนึ่งภิกษุย่อมทำการสาธยายธรรมตามที่ได้สดับมาแล้วตามที่เรียนมาแล้วโดยพิศดาร เธอย่อมปล่อยให้วันคืนล่วงไป...ไม่ประกอบความสงบใจในภายใน...ภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้มากด้วยการสาธยายธรรม ไม่ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในธรรม"

  "อีกประการหนึ่ง ภิกษุย่อมตรึกตาม ตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ได้สดับมาแล้ว ตามที่ได้เรียนมาแล้ว เธอย่อมปล่อยให้วันคืนล่วงไป...ไม่ประกอบความสงบใจในภายใน...ภิกษุนี้เรียกว่ามากด้วยการตรึกตรองธรรม ไม่ชื่อว่าอยู่ในธรรม"

  "ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเล่าเรียนธรรม คือสุตตะ... เวทัลละ เธอย่อมไม่ปล่อยวันคืนล่วงไป ไม่ละการหลีกออกเร้นอยู่ ประกอบความสงบใจในภายใน เพราะการเล่าเรียนธรรมนั้น ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในธรรมอย่างนี้แล... "
  "ดูก่อนภิกษุ โน่นโคนต้นไม้ นั่นเรือนว่าง เธอจงเพ่งฌาณอย่าประมาท อย่าเป็นผู้มีความเดือดร้อนในภายหลัง นี้เป็นอนุสาสนีของเราเพื่อเธอทั้งหลาย"!!!

  ธรรมวิหาริกสูตรที่๑ ป.อ.[๗๓]
  ตบ. ๒๒:๙๘-๙๙ ตท. ๒๒ :๘๙-๙o
  ตอ. G.S. III :๗๑-๗๒.
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 23 กันยายน 2006
 2. KomAon11

  KomAon11 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 ตุลาคม 2004
  โพสต์:
  4,810
  ค่าพลัง:
  +18,981
  เวอร์ชั่นกวนทีน

  นักตำรา นักศึกษา นักท่อง นักคิด นักปราชญ์..

  ทั้งหลายเหล่านี้ ถ้าไม่มีความสงบในใจ ไม่รู้แจ้งในใจเป็นปัจจัตตังในธรรมจริง

  ผุ้นั้น ก็ควรเรียกว่า เถรใบลานเปล่า เพราะหอบใบลานไปพระนิพพาน พระนิพพานก็เลยมีแต่ใบลาน .. ท่องกันอุตลุด .. ยึดกันอย่างเมามัน .. ก็ฉลองความโง่ตัวเองซะ
   

แชร์หน้านี้

Loading...