พุทธทำนาย..พระศรีอริยเมตไตร..ธรรมมิกราช

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย กล่องไม้ขีดไฟ, 16 พฤศจิกายน 2018.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  1,533
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,275
  วันหนึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศล ผู้ครองกรุงสาวัตถี ได้เสด็จเข้าสู่นิทรารมย์ในราตรีกาล ครั้นล่วงปัจฉิมยามใกล้รุ่งได้ทอดพระเนตรเห็นพระสุบินนิมิตอันใหญ่หลวงถึง ๑๖ ประการ อันเป็นพระสุบินที่แปลกประหลาด จึงทรงตกพระทัยตื่นบรรทม และครั้นรุ่งเช้าก็ได้ให้พวกพราหมณ์ปุโรหิตประจำราชสำนักทำนาย พวกพราหมณ์ปุโรหิตก็พากันทำนายว่าเป็นพระสุบินที่ร้าย และว่าพระองค์จะต้องประสบภัยอันตราย ๓ ประการ ไม่เสียราชทรัพย์ ก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน หรือไม่ก็ต้องสวรรคต อย่างใดอย่างหนึ่ง และแนะให้พระองค์ทำพิธีบูชายัญสัตว์ เพื่อสะเดาะห์เคราะห์ เมื่อพระนางมัลลิกา พระมเหสีทราบเรื่องเข้า จึงทูลให้ไปขอคำแนะนำจากพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ทรงทำนายว่า เหตุร้ายนั้นจะมีแน่นอน เพียงแต่มิใช่เกิดแก่พระเจ้าปเสนทิโกศล หรือแว่นแคว้นของพระองค์ แต่เหตุร้ายเหล่านี้จะเกิดแก่สัตว์โลกทั่วๆไป และแก่พระศาสนาของพระพุทธองค์ในภายภาคหน้า เมื่อล่วงเลยพุทธกาลไปแล้ว ๒๕๐๐ ปี เมื่อศาสนาเสื่อมลง (กล่าวกันว่า อายุของพุทธศาสนาในกัลป์นี้ยืนยาวเพียง ๕,๐๐๐ ปี หลังจากนั้นต้องรอยุคของพระศรีอาริยเมตตไตรย์ พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเสด็จมาโปรดสัตว์)
  ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศลและคำทำนายของพระพุทธเจ้าทั้ง ๑๖ ประการ ประกอบด้วย

  ๑.ทรงฝันว่า มีโคตัวผู้สีเหมือนดอกอัญชัญ ๔ ตัว ต่างคิดจะชนกัน ก็พากันวิ่งมาสู่ท้องพระลานหลวงจาก ๔ ทิศ ฝูงชนต่างรอดู โคทั้งสี่ก็ส่งเสียงคำรามลั่น แต่แล้วต่างก็ถอยออกไป ไม่ชนกัน
  พระพุทธเจ้าได้ทรงทำนายว่า ในอนาคตในชั่วศาสนาของพระองค์ เมื่อโลกหมุนไปถึงจุดที่เสื่อมลง มนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรม ฝนฟ้าจักแล้ง ทุพภิกขภัยจักเกิดขึ้น คล้ายเมฆตั้งเค้าจะมีฝน มีเสียงคำรามกระหึ่ม แต่แล้วก็ไม่ตก กลับเลยหายไป เหมือนโคตั้งท่าจะชนกัน แต่ไม่ชนกันฉะนั้น

  ๒.ทรงฝันว่า ต้นไม้เล็กๆและกอไผ่ที่โตเพียงคืบบ้าง ศอกบ้าง ก็ออกดอกออกผลแล้ว
  พระพุทธองค์ทรงทำนายว่า ต่อไปเมื่อโลกเสื่อม มนุษย์แม้จะมีอายุเยาว์ มีวัยยังไม่สมบูรณ์ก็จะมีราคะกล้า และสมสู่กันตั้งแต่อายุยังน้อย และจะมีลูกแต่เด็กๆเหมือนต้นไม้เล็กๆ แต่ก็มีผลแล้ว
  ๓.ทรงฝันว่า ทรงเห็นแม่โคใหญ่ๆพากันดื่มนมของฝูงลูกโคที่เพิ่งเกิด
  ทรงทำนายว่า ต่อไปในอนาคตการเคารพนบนอบผู้ใหญ่ เช่น พ่อแม่ ครูบาอาจารย์จะเสื่อมถอย คนเฒ่าคนแก่พ่อแม่เมื่อหมดที่พึ่ง หาเลี้ยงตนไม่ได้ ก็ต้องง้อ ต้องประจบเด็กๆดังที่แม่โคที่ต้องกินนมลูกโคฉะนั้น
  ๔.ทรงฝันว่าผู้คนไม่ใช้วัวตัวใหญ่ที่สมบูรณ์แข็งแรงเทียมแอกลากเกวียน กลับไปใช้โครุ่นๆที่ยังปราศจากกำลังมาลาก เมื่อมันลากเกวียนให้แล่นไม่ด้ มันก็สลัดแอกนั้นเสีย
  ทรงทำนายว่า ในภายหน้าเมื่อผู้มีอำนาจไม่ตั้งอยู่ในธรรม แทนที่จะยกย่องและมอบหมายหน้าที่ให้กับผู้มีสติปัญญา ความรู้ กลับไปมอบยศศักดิ์ให้กับคนหนุ่มที่อ่อนหัด ด้อยประสบการณ์ ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดี กิจการต่างๆก็ไม่สำเร็จ ก็เหมือนใช้โครุ่นมาเทียมแอก เกวียนก็แล่นไม่ได้ฉันใด ก็ฉันนั้น
  ๕.ทรงฝันว่าเห็นม้าตัวหนึ่ง มีปากสองข้าง ฝูงชนก็เอาหญ้าไปป้อนที่ปากทั้งสองข้าง มันก็กินทั้งสองข้าง
  ทรงทำนายว่า ในอนาคตเมื่อผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจไม่ดำรงอยู่ในธรรม ตั้งคนพาล หรือ คนไม่มีศีลธรรมไว้ในตำแหน่งอันมีผลต่อผู้อื่น คนเหล่านั้นก็จะไม่นึกถึงบาปบุญคุณโทษ แต่จะตัดสินคดีต่างๆตามแต่ใจชอบ โดยเอาสินบนจากทั้งสองฝ่ายเป็นประมาณ ดังม้าที่กินหญ้าทั้งสองปาก
  ๖.ทรงฝันว่าฝูงชนเอาถาดทองราคาแพง ไปให้หมาจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่ง พร้อมเชื้อเชิญให้หมาจิ้งจอกตัวนั้นถ่ายปัสสาวะใส่ถาดทองนั้น
  ทรงทำนายว่า ต่อไปคนดีมีสกุลทั้งหลายจะสิ้นอำนาจวาสนา คนตระกูลต่ำหรือคนพาลจะได้เป็นใหญ่เป็นโต และคนมีตระกูลก็จะต้องยกลูกสาวให้แก่ผู้ไร้ตระกูลเหล่านั้น เหมือนเอาถาดทองไปให้หมาปัสสาวะรด
  ๗.ทรงฝันว่า มีชายคนหนึ่งนั่งฟั่นเชือก แล้วหย่อนไปในที่ใกล้เท้า แม่หมาจิ้งจอกโซตัวหนึ่งนอนอยู่ใต้ตั่งที่บุรุษนั้นนั่งอยู่ แล้วก็กัดกินเชือกนั้น โดยที่เขาไม่รู้ตัว
  ทรงทำนายว่า ในกาลข้างหน้า ผู้หญิงจะเหลาะแหละ โลเล ลุ่มหลงในสุรา เอาแต่แต่งตัว เที่ยวเตร่ ประพฤติทุศีล แล้วก็จะเอาทรัพย์ที่สามีหาได้ด้วยความลำบากไปใช้ หรือให้ชายชู้ เหมือนนางหมาโซที่นอนใต้ตั่งคอยกัดกินเชือกที่เขาฟั่นและหย่อนลงไว้ใกล้เท้า
  ๘.ทรงฝันว่ามีตุ่มน้ำเต็มเปี่ยมตุ่มหนึ่งวางอยู่ตรงประตูวัง แวดล้อมด้วยตุ่มว่างๆเป็นอันมาก แต่คนก็ยังไปตักน้ำใส่ตุ่มที่เต็มอยู่ จนล้นแล้วล้นอีก โดยไม่เหลียวแลจะตักใส่ตุ่มที่ว่างๆนั้นเลย
  ทรงทำนายว่า ในอนาคต เมื่อศาสนาเสื่อม คนเป็นใหญ่หรือมีอำนาจจะเบียดเบียนหรือเอาเปรียบผู้ด้อยกว่า คนที่รวยอยู่แล้วก็จะมีคนจนหารายได้ ไปส่งเสริมให้รวยยิ่งขึ้น ดังฝูงชนที่ต้องตักน้ำใส่ตุ่มใหญ่ที่เต็มอยู่แล้วจนล้น ส่วนตุ่มที่ว่างอยู่กลับไม่ไปใส่น้ำ
  ๙.ทรงฝันเห็นสระแห่งหนึ่งมีบัวนานาชนิดขึ้นอยู่เต็ม และมีท่าขึ้นลงโดยรอบ สัตว์ต่างๆก็พากันดื่มน้ำในสระ แต่แทนที่น้ำบริเวณที่สัตว์เหยียบย่ำจะขุ่น กลับใสสะอาด ส่วนน้ำที่อยู่ลึกกลางสระที่สัตว์ไม่ไปดื่มหรือ เหยียบย่ำแทนที่จะใส กลับขุ่นข้น
  ทรงทำนายว่า ต่อไป เมื่อคนมีอำนาจไม่ตั้งอยู่ในธรรม ขาดเมตตา คอยใช้อำนาจ รีดนาทาเร้นหรือกินสินบน ชาวบ้านชาวเมืองก็จะหนีไปอยู่ตามชายแดนหรือที่อื่นๆ ทำให้ที่นั้นๆที่คนพากันไปอยู่มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น เหมือนน้ำรอบๆสระที่ใส ส่วนเมืองหลวงกลับว่างเปล่า เหมือนกลางสระที่ขุ่น

  ๑๐.ทรงฝันว่า เห็นข้าวที่คนหุงในหม้อใบเดียวกัน สุกไม่เท่ากัน โดยแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนคือ ข้าวแฉะ ข้าวดิบ และข้าวสุกดี
  ทรงทำนายว่า ในอนาคต เมื่อคนทั้งหลายไม่อยู่ในศีลในธรรมกันมากขึ้น ก็จะทำให้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล หรือตกไม่ทั่วถึง ทำให้การเพาะปลูกบางแห่งได้ผล บางแห่งก็ไม่ได้ผล เช่นเดียวกับข้าวที่มีสุกบ้าง ดิบบ้าง และแฉะบ้าง

  ๑๑.ทรงฝันว่าคนนำแก่นจันทน์ที่มีราคาแพง ไปแลกกับเปรียงเน่า (อ่านว่า เปฺรียง มี ๓ ความหมาย คือ ๑. นมส้มผสมน้ำแล้วเจียวให้แตกมัน ๒.น้ำมันจากไขข้อวัว และ ๓.เถาวัลย์เปรียง แต่ในที่นี้น่าจะหมายถึงเถาวัลย์เปรียง เทียบกับแก่นจันทน์ที่เป็นไม้เหมือนกันมากกว่า ๒ ความหมายแรก)
  ทรงทำนายว่า กาลภายหน้า พระภิกษุอลัชชีเห็นแก่ได้ทั้งหลาย แทนที่จะนำธรรมะที่พระพุทธองค์สอนไปสอนสั่งให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์ และละความโลภ กลับใช้เป็นเครื่องมือเพื่อหากิน หาปัจจัยบริจาคเข้าตัวเอง เหมือนเอาแก่นจันทน์ (ธรรมะคำสอนที่ดี) ไปแลกเอาเถาวัลย์เน่า (ลาภอามิสที่ได้รับมา ซึ่งไม่จีรังและไม่ช่วยให้พ้นทุกข์จริงๆได้)

  ๑๒.ทรงฝันเห็นกระโหลกน้ำเต้าจมน้ำได้
  ทรงทำนายว่า ต่อไปคำพูดของคนที่ไม่ควรจะได้รับความเชื่อถือ กลับจะได้รับความเชื่อถือ โดยเปรียบถ้อยคำของคนที่ไม่น่าเชื่อว่ามีน้ำหนักเบาเหมือนกับผลน้ำเต้า ซึ่งปกติจะลอยน้ำ แต่เมื่อคนเชื่อว่าคำพูดเหล่านั้นมีน้ำหนัก หรือหนักแน่น จึงเปรียบคำพูดนั้นว่ามีน้ำหน้กราวกับน้ำเต้าที่จมน้ำได้

  ๑๓.ทรงฝันว่าศิลาแท่งทึบขนาดเรือน ลอยน้ำได้เหมือนเรือ
  ทรงทำนายว่า ถ้อยคำของคนที่ควรได้รับการเชื่อถือ ซึ่งหนักแน่น มีน้ำหนักเปรียบประดุจแท่งศิลา กลับไม่ได้รับความเชื่อถือ หรือกลายเป็นถ้อยคำที่ไม่มีน้ำหนักเหมือนเรือที่ลอยได้ ข้อนี้ตรงกันข้ามกับข้อที่แล้ว คือ คนหันไปเชื่อคำพูดคนที่ไม่ควรเชื่อ เหมือนสิ่งที่ควรลอยกลับจม สิ่งที่ควรจมกลับลอย

  ๑๔.ทรงฝันว่า ทรงเห็นฝูงเขียดตัวเล็กๆ วิ่งไล่กวดงูเห่าตัวใหญ่ และกัดเนื้องูเห่าขาดเหมือนกัดก้านบัว แล้วกลืนกินเข้าไป
  ทรงทำนายว่า เมื่อมนุษย์ปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลส ราคะ สามีจะตกอยู่ในอำนาจของเมียเด็ก และจะถูกดุด่าว่ากล่าวเช่นเดียวกับคนรับใช้ เหมือนเขียดตัวเล็กๆแต่กลับกินงูได้

  ๑๕.ทรงฝันว่า ฝูงพญาหงส์ทอง ที่มีขนเป็นทอง ถูกแวดล้อมด้วยกา
  ทรงทำนายว่า ในอนาคตผู้มีตระกูลต้องไปเที่ยวประจบ และสวามิภักดิ์ต่อผู้ไม่มีตระกูลเหมือนหงส์ทองแวดล้อมด้วยกา

  ๑๖.ทรงฝันว่า ฝูงแกะพากันไล่กวดฝูงเสือเหลือง และกัดกิน ทำให้เสืออื่นๆสะดุ้งกลัว จนต้องหนีไปแอบซ่อนตัวจากฝูงแกะ
  ทรงทำนายว่าต่อไปภายหน้า คนชั่ว หรือคนที่ไม่ดีจะเรืองอำนาจ และใช้อำนาจเป็นธรรม ทำให้คนดีถูกทำร้าย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องหลบหนี ซ่อนตัวจากภัยร้ายเหล่านี้เหมือนเสือซ่อนตัวจากแกะ
  เมื่อพิจารณาความฝัน จะเห็นว่าหลายข้อในความฝันเป็นสิ่งที่ผิดไปจากธรรมชาติ เช่น แม่โคกินนมลูกโค ม้าสองปาก เขียดกินงู และแกะกินเสือ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีนัยอันไปสู่พุทธทำนายทั้งสิ้น หลายคนอาจจะสงสัยว่า พระเจ้าปเสนทิโกศล กษัตริย์ในสมัยพุทธกาล ทำไมฝันได้ไกลไปถึงอนาคต อันไม่เกี่ยวข้องกับพระองค์ได้ถึงเพียงนี้ ผู้เขียนเชื่อว่าคงเป็นเพราะเทวดาดลใจให้พระองค์ฝันแปลกประหลาด เพื่อพระบรมศาสดาจะได้ฝาก " พุทธทำนาย ” เป็นคำพยากรณ์อันอมตะไว้เป็นเครื่องเตือนสติให้มนุษย์โลกได้ตระหนักและระมัดระวังภัยพิบัตินานัปการที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า หลังจากที่พระพุทธองค์ดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว เพราะคงเล็งเห็นด้วยญาณวิเศษแล้วว่า นับวันคนเราก็จะห่างไกลจากหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ จนเป็นเหตุให้มนุษย์มุ่งทำลาย เอารัดเอาเปรียบทั้งเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง และสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพื่อกอบโกยไปบำรุงบำเรอกิเลสแห่งตน โดยขาดความรัก ความเมตตาต่อกัน จึงทำให้คนเห็นแก่ตัว และมีผลให้สภาพแวดล้อม ธรรมชาติแปรปรวนไปหมด
   
 2. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  1,533
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,275
  จะส่งการบ้าน
   
 3. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  1,533
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,275
  ศาสนาของสมณะโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  เป็นพระโพธิสัตว์ประเภทปัญญาธิกะสั่งสมบารมี
  20อสงไขย

  ก่อนจะได้พยากรณ์ต้องสั่งสมบารมีในช่วงของอนิยตโพธิสัตว์
  เวลาไม่ได้ระบุไว้นานเท่าไร่ ทำให้บารมีเพียงพอแก่การได้พยากรณ์

  หลังได้พยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังกรณ์
  ใช้เวลาสร้างบารมีผ่านพระพุทธเจ้า24พระองค์เพื่อทำให้บารมี
  เต็มอีก4อสงไขยกับอีกแสนกัป  ความพิเศษของศาสนาของสมณะโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  1.ใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมีเร็วมาก
  2 เลือกที่จะอุบัติศาสนาในยุคเสื่อมคนอายุเฉลี่ย100ปี
  3ทิ้งอายุของศาสนาไว้นานมาก(คนอายุเฉลี่ย100ปีแต่ไว้ศาสนา5000ปี)


  ความสำพันธ์ระหว่างพระโพธิสัตว์โคดมกับพระโพธิสัตว์ศรีอริยะเมตไตร
  โพธิสัตว์ศรีอริยะเมตไตรเป็นประเภทวิริยะธิกะพำเพ็ญบารมี80อสงไขย
  หลังจากได้พยากรณ์เป็นนิยตะโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเพิ่มอีก16อสงไขย
  ตอนนี้ผ่านพระพุทธเจ้ามาแล้ว440,000กว่าองค์
  เรียกว่าท่านอยู่เป็นนิยตะโพธิสัตว์นานมาก


  เมื่อเทียบกันระหว่าง
  นิยตะโพธิสัตว์โคดมกับนิยตะโพธิสัตว์โพธิสัตว์ศรีอริยะเมตไตร
  นิยตะโพธิสัตว์โคดมทำบารมีให้เต็มผ่านพระพุทธเจ้า24องค์
  นิยตะโพธิสัตว์โพธิสัตว์ศรีอริยะเมตไตรตอนนี้ผ่านพระพุทธเจ้ามาแล้ว440,000กว่าองค์

  ศาสนาสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติในยุคคนเสื่อม(เฉลี่ย100ปี)
  ศาสนาของพระโพธิสัตว์ศรีอริยะเมตไตรอุบัติในยุคคนเจริญ(เฉลี่ย80,000ปี)


  ความสำพันธ์ระหว่างพระโพธิสัตว์โคดมกับพระโพธิสัตว์ศรีอริยะเมตไตร
  ตอนนี้ศาสนาของสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติอยู่
  ในอนาคตพระโพธิสัตว์ศรีอริยะเมตไตรก็มาตรัสรู้ช่วงคนอายุ80,000ปี
  สมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ที่4ในกัปนี้
  อนาคตพระโพธิสัตว์ศรีอริยะเมตไตรก็มาตรัสรู้เป็นองค์ที่5ในกัปนี้
  โลกใบนี้ก่อนแตกทำลายไปก็มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติ5องค์ด้วยกัน
  เรียกโลกใบนี้ว่าภัทรกัปป์
   
 4. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  1,533
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,275
  "เมื่อพระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตว์จะมาช่วยสืบอายุพุทธศาสนาในพุทธกาลของพระตถาคตนั้น จะมีสรรพวัตถุทั้งหลายบังเกิดขึ้นแก่โลก อย่างแปลกประหลาดเหลือจะคณานับ ทั้งเสื้อผ้าอาภรณ์นานาชนิด ก็จะไม่ได้ปั่นและทอด้วยมือ เหมือนในศาสนาของตถาคตจะมีแต่ผ้าเนื้อบริสุทธิ์ ฝูงมนุษย์จะไม่ติเตียนว่า เป็นขี้หูขี้ตาเขาเท่าจะวัดวา (วัดหลาและเมตร) ก็จะมีในยามนั้น แม่หญิงจะนุ่งซิ่นเสื้อลายเหมือนหนังแย้ จะนุ่งเสื้อผ้าแขนกุดขาก้อม หญิงชายจะนุ่งผ้าเป็นอย่างเดียวกัน จะว่าชายก็บ่จริง จะว่าหญิงก็บ่แม่น แม่หญิงจะหวีผมปกหน้า จะใส่ต่างหูยาวง้ำหน้า พ่อชายจะใส่หมวกหุ้มหน้า สิ่งที่ไม่รู้จะได้รู้ สิ่งที่ไม่พบเห็นก็จะได้เห็น พร้อมด้วยบุรพนิมิตอันชั่วร้ายต่าง ๆ ก็จะบังเกิดขึ้นแก่โลกมากมายยิ่งนักดังนี้

  1. ราชภัย ท้าวพระยาจะบังคับเบียดเบียนพลเมือง
  2. โจรภัย จะบังเกิดโจรผู้ร้ายปล้นสะดมทั่วไป
  3. อัคคีภัย ไฟจะไหม้บ้านเมืองไม่ขาดสาย
  4. อสุนีบาต ฟ้าจะผ่าสัตว์และคนล้มตายบ่อย ๆ
  5. เมทนีภัย แผ่นดินจะไหวสะท้านและแยกออกจากกัน
  6. วาตภัย จะเกิดลมพายุพัดพาบ้านเมืองพินาศ
  7. อุทกภัย น้ำท่วมบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นา
  8. ทุพภิกขภัย จะเกิดข้าวยากหมากแพงและอดอาหาร
  9. พยาธิภัย จะเกิดโรคระบาดคนและสัตว์ล้มตาย
  10. สัตถภัย จะรบราฆ่าฟันกันล้มตายร้ายแรง
   
 5. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  1,533
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,275
  พระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตว์กับตถาคต ได้สร้างกรรมไว้ในอดีตชาติ
  พระองค์ทรงเล่าให้พระอานนท์ฟังต่อไปว่า
  "อันชาติหนึ่งสองเราสหายสนิท
  ช่วยกันคิดเอาบัวมาอธิษฐาน
  เพื่อเสี่ยงทายบารมีพุทธกาล
  ให้บัวบานบอกแจ้งเป็นผู้ใด"

  ในชาตินั้นเราทั้งสองจึงเอาดอกบัวมาคนละดอก เข้าไปอธิษฐานในพระวิหารว่า
  ถ้าใครจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก่อน ก็ขอให้ดอกบัวของผู้นั้นบานก่อน

  ครั้นวันรุ่งขึ้นพระตถาคตได้เข้าไปดูดอกบัวนั้น แต่ยังไม่ทันสว่างแจ้ง
  เห็นดอกบัวของพระศรีบานก่อน ด้วยความที่อยากเป็นพระพุทธเจ้าก่อนพระศรี
  จึงลักเปลี่ยนดอกบัวของพระศรีมาไว้ที่พระตถาคต สับเปลี่ยนกันเสีย

  "บัวของน้องบานแล้วนะพี่จ๋า
  สัมพุทธาน้องย่อมได้ไปก่อนแน่
  แต่ไฉนบัวในมือเดี๋ยวหุบเดี๋ยวก็แบ
  พุทธยังไม่เที่ยงพุทธยังไม่แท้น่าอายจริง"

  ฝ่ายพระศรีฯนั้นเขาฌานแก่ รู้ว่ามีการสับเปลี่ยนบัว จึงทำนายว่า
  "โอ! สหายท่านจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนเราจริง แต่ทว่าฝูงมนุษย์ยุุคนั้น
  จะเป็นคนขี้ลักขี้ล่าย และใช้เงินดำ เงินแดง เงินกระดาษกัน อย่างพร่ำเพรื่อ
  มนุษย์จะไม่ซื่อสัตว์ต่อกัน จะทุจริต คิดมิชอบนานาประการ พระสงฆ์องค์เณรพุทธบริษัทในศาสนานั้น
  จะหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ เดี๋ยวบวช เดี๋ยวสึก เดี๋ยวหุบ เดี๋ยวแบดังบัวดอกนี้"
   
 6. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  1,533
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,275
  จะเห็นความใก้ลชิด
  ความสำพันธ์ระหว่างพระโพธิสัตว์โคดมกับพระโพธิสัตว์ศรีอริยะเมตไตรย
   
 7. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  1,533
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,275
  ยังมีอีกท่านหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับศาสนา
  ของพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า

  "พระธรรมจะเริ่มเปล่งรัศมีฉายแสงส่องโลกอีกวาระหนึ่งก็ต่อเมื่อ
  มีธรรมิกราชโพธิญาณบังเกิดขึ้น อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระเถระ
  ผู้ทรงธรรมฤทธิ์ทั้ง 2 พระองค์สถิตย์ ณ เบื้องต้นตะวันออกของมัชฌิมประเทศ
  จะเสด็จมาเสริมสร้างศาสนาของตถาคต
  ให้รุ่งเรืองสืบไปถึง ๕,๐๐๐ พระวัสสา "
   
 8. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  1,533
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,275
  ขอเสริมเรื่อง อสงไขย
  เป็นเครื่องวัด

  อสงไขยปี เป็นหน่วยวัดอายุคน
  อสงไขยแห่งบารมี เป็นหน่วยวัดระดับของบารมี
  อสงไขยแห่งเวลา เป็นหน่วยวัดเวลาในโลกธาตุ

  เวลาพูดถึงอสงไขยจะได้นึกออก
   
 9. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  1,533
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,275
  ระดับบารมีของโพธิสัตว์
  โพธิสัตว์มีหลายระดับ

  โพธิสัตว์เกิดใหม่

  เกิดตอนพระพุทธเจ้าเปิดสามโลกให้เห็นกัน(ตอนลงจากดาวดึงส์)
  เป็นพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ต้องทำ
  ก็จะมีโพธิสัตว์เกิดใหม่จำนวนมาก

  อนิยตโพธิสัตว์
  พวกนี้อยู่ช่วงสั่งสมบารมีเพื่อโพธิญาณมีแปดประการ
  (ธรรมสโมธานแปดอย่างเพื่อให้ได้พยากรณ์)ช่วงนี้แหละ
  เป็นช่วงวัดความสามารถของโพธิสัตว์ ถ้าไปไม่รอดก็ลาออกไป
  เพราะต้องผ่านบททดสอบมากมาย

  เวลาที่ใช้ไปก็ไม่นับ มันจะกี่อสงไขยแห่งกาลเวลา


  นิยตโพธิสัตว์

  พวกนี้ได้พยากรณ์แล้ว(เรียกว่าสอบผ่าน)
  และอยู่ในช่วงต่อเรือขึ้นมาเพื่อตั้งศาสนาของตน
  และบำเพ็ญบารมีตัวเองต่ออีก
  เช่นสี่อสงไขยบ้าง แปดอสงไขยบ้าง สิบหกอสงไขยบ้าง

  เวลาที่ใช้ในการสั่งสมบารมีก็ต่างกันไป
  โดยปกติใช้เวลาผ่านพระพุทธเจ้าเป็นหลักหมื่นองค์ขึ้นไป

  โพธิสัตว์ใหญ่
  พวกนี้ต่อเรือเรียบร้อย ก็ขนหมู่สัตว์ขึ้นเรือเพื่อพาสร้างบารมี  จากนั้นก็ทะยอยมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตามกาลของตน
  ก็จะตั้งศาสนาขึ้นเพื่อโปรดสัตว์ก็จะมีชาวพุทธสองส่วน

  ส่วนที่1
  คือหมู่สัตว์ที่เกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่เป็นโพธิสัตว์
  พวกนี้บารมีระดับสาวกจะเต็มพร้อมที่จะบรรลุธรรม
  ส่วนที่2
  คือชาวพุทธที่ถือ พระพุทธ พระธรรม พระสงม์ เป็นสรณะ
  หรืออาจถึงไตรสรณะมาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อน
  แต่บารมีไม่เพียงพอ และจะสั่งสมบารมีตัวเองไปเรื่อยๆจนเต็ม
  ก็แล้วแต่ความขยันพากเพียรในการสั่งสมบารมีเพื่อการ
  บรรลุธรรม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 พฤศจิกายน 2018
 10. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  1,533
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,275
  ศาสนาของสมณะโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  เนื่องจากทิ้งศาสนาไว้นานเมื่อเทียบกับอายุของคน
  เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายตามมา
  พระธรรมคำสอนก็เพี้ยนไปจากหลักเดิม

  ก่อให้เกิดประโยชน์และเกิดโทษกับหมู่สัตว์
  เรียกว่าสิ่งใดมีประโยชน์ก็มีโทษตามมา
  เช่นมีพระและฆรวาสจำนวนมากไปตกนรก

  ก็ต้องมีผู้คอยดูแล และแก้ไขเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในศาสนานี้
  บุคคลที่เป็นหลักคอยติมตามก็คือพระโพธิสัตว์ศรีอริยะเมตไตรย

  ประโยชน์ของการทึ้งศาสนาไว้นาน
  ด้านของหมู่สัตว์ ได้อาศัยศาสนาเพื่อประโยชน์ในการสร้างสั่งสมบารมีของตน
  ด้านโพธิสัตว์ ได้อาศัยศาสนาเพื่อประโยชน์ในการสร้างสั่งสมบารมีของตน

  ยิ่งมีปัญหามากยิ่งเกิดประโยนช์กับโพธิสัตว์
  เรียกว่าปัญหาไม่มี บารมีไม่เกิด
   
 11. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  1,533
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,275
  เวลาก้าวล่วงมาถึงกิ่งพุทธกาล
  เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายในศาสนานี้
  เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนด้านประวัติศาสตร์ด้านศาสนา
  ทั้งศาสนธรรมคำสั่งสอน ศาสนสถาน ศาสนบุคคล
  ตั่งแต่ชมพูทวีปถิ่นกำเนิดศาสนาจนมาถึงปัจจุบัน
   
 12. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  1,533
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,275
  วิธีแก้ภัยพิบัติกึ่งพุทธกาล
  เราจะได้ยินแต่คำทำนายเกี่ยวกับภัยพิบัติด้านต่างๆ
  แต่ยังไม่มีใครรู้วิธีแก้ไขคลี่คลายสถานการณ์

  เมื่อมันเป็นของกรรม ก็แก้ที่โครงสร้างของกรรม
  มันเป็นเรื่องชำระบัญชีกรรม ก็แก้ที่ระบบชำระหนี้กรรม
  มันเป็นเรื่องกรรมของคน ก็ให้มันส่งผลไป

  การหยั่งรู้เรื่องกรรมคงไม่มีใครเกินพระศาสดา
  การหยั่งรู้เรื่อง วิธีแก้กรรมก็คงไม่มีใครเกินพระศาสดา

  รองลงมาก็พระโพธิสัตว์ใหญ่จะรู้เรื่องการทำงานของกรรม
  แก้หนี้กรรมนั้นทำได้
  เหมือนเราเป็นหนี้แบงค์
  ก็ต้องชดใช้ ถ้าไม่มีก็ไปยืมเอา

  พระโพธิสัตว์ศรีอริยะเมตไตรยท่านรู้ดีถึงวิธีแก้เรื่องกรรม
  ส่วนไหนแก้ได้
  ส่วนไหนแก้ไม่ได้
  ท่านเก็บอัดบุญใส่ถังไว้จำนวนมากเพื่อรอยุคนี้
   
 13. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  1,533
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,275
  ส่วนที่แก้ไขได้ แก้ไปหมดแล้ว
  อาศัยแค่จิตดวงเดียว ในการโอนบุญ

  แก้มาตั้งแต่ปี47

  เหลือแค่รอดูผลลัพธ์
   
 14. กล่องไม้ขีดไฟ

  กล่องไม้ขีดไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  1,533
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,275
  ปัญหาที่เกิดขึ้นในศาสนาไม่ใช่แค่ภัยพิบัติ
  ยังมีอีกหลายด้านให้แก้
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...