เรื่องเด่น พุทธทำนาย ยุคกึ่งพุทธกาล จะเกิดภัยพิบัติและสงครามใหญ่ (ปีพ.ศ. 2560 เป็นต้นไป)

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย WebSnow, 25 สิงหาคม 2016.

 1. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,629
  ค่าพลัง:
  +3,148

  การพิจารณา สงเคราะห์ธรรมอันมีนัยยะ "แฝง" ให้พิจารณาโดย อนุโลม และ ปฎิโลม ย้อนไปย้อนกลับ เช่น น้ำขาด/น้ำมาก โดยคงปัจจัยไปที่เนื้อเรื่องที่แสดงความมุ่งหมาย ไปในแนวทางใด เป็นเรื่องที่ดี เป็นมงคลชัย หรือ เป็นเรื่องที่ไม่ดี เป็น อุปัทวะอันตราย หายนะภัย เป็นต้น

  แล้วจึงนำมาพิจารณาผนวกกับเรื่องราวในสถานการณ์ อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มที่จักเกิดขึ้นในอนาคต พิจารณาเนื้อความให้เห็น ในแต่ละช่วง ขั้นตอน ที่ได้ปรากฎเป็นไป จึงสามารถพิจารณานำสงเคราะห์กันได้ แบบไม่ต้องเพ้อฝันเพ้อเจ้อ อธิบายพอสังเขปดังนี้


  ด้วยภัย ๕ แห่งพระทศพลญาน ๑๐ ทรงแสดงไว้ที่เราท่านได้ประสบกันอยู่นี้ ยังไม่ถึง 10% /100%

  1-10 IN 100

  ยังมีอีก !!

  ยังมีหนักหนาสาหัสกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคสารพัดชนิดอีก


  นี่ขนาดเบาะๆยังต้องขังตนเอง และยังมีอีกชนิดขังตนเองไว้ในที่ลับตาแล้วยังไม่รอด หาจนเจอ ตามจนเจอ ! ยาวนานไปข้ามภพข้ามขาติ จนถึงแบบ หนีไม่พ้น ในวันนั้น

  แม้มนุษย์อวกาศคนสุดท้ายก็ยังไม่รอด

  บทสรุปยุคโลกาวินาศ ถ้าหากสิ้นพุทธ!


  ไม่อยากจะเชื่อก็ต้องเชื่อ!

  ความสิ้นหวัง ปรากฎขึ้นทุกๆหย่อมหญ้าป่าปูน

  ได้แต่คอยติดตามและส่งความห่วงใย แต่ไม่อาจปรามภัยให้ไม่เกิดไม่เป็น
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 มกราคม 2021
 2. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,629
  ค่าพลัง:
  +3,148
 3. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,629
  ค่าพลัง:
  +3,148
   
 4. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,629
  ค่าพลัง:
  +3,148
  ไม่ใช่เรื่องปกติ เหตุใด มรณะ ๔ จึงรีบตัดรอน แม้แต่ทารก

  อาจจะดูเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับจำนวนประชากรโลกทั้งหมด ที่มีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาอยู่แล้วต่อวัน

  อัตราการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นหรือลดลง
  ต้องดูกันไป ว่าเป็นสัญญานเตือนอันใด

  แม้แต่อินเดียเด็กทารกต้องถูกไฟคลอกตายนับ 10

  ในไทยปี 63 ทำคลอดเด็กตายกว่า 40 ในเดือนเดียว

  https://mgronline.com/live/detail/9630000104544

  FB_IMG_1610186565270.jpg
   
 5. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,629
  ค่าพลัง:
  +3,148
  ประเทศไทยนี้ดี มีความผูกพันกับพระสยามเทวาธิราช
  หากคัดเอาจาก ผู้ครองสวรรค์ชั้นยามา มีหรือจะนิ่งดูดาย  พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ในชั้นดุสิต ผู้มีหทัยใจรักต่อพระพุทธศาสนา บารมีมากมาย ย่อมมิอาจนิ่งดูดาย
  ย่อมรอเวลา แบ่งเวลามาดูโลกมนุษย์ในห้วงเวลาอันแสนน้อยนิด ที่มนุษย์โดยมากคิดว่ายั่งยืนยาวน่าภิรมย์

  สวรรค์ กี่ชั้น พรหมกี่ระดับ มีหรือจะนั่งดูดาย ดั่งครั้งอาราธนาพระธรรม

  แม้แต่พระอินทราธิราช ยังเสด็จลงมาโปรดสัตว์ เทิดทูนพระศาสนา

  มีหรือที่พระโพธิสัตว์ชั้นดุสิตจะปล่อยให้เป็นไปโดยมิใส่ใจห่วงใยดูแล

  อดใจรอ

  "ส่วนเราผู้นิมิตอุกกาบาตขนาดที่ใหญ่ที่สุด เท่าที่เคยมีมา"

  ก็มีหน้าที่เหมือนกัน  https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=1&p=2
  USER_SCOPED_TEMP_DATA_orca-image-1610192634695_6753637408474898013.jpeg
  USER_SCOPED_TEMP_DATA_orca-image-1610192136352_6753635318270022878.jpeg
   
 6. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,629
  ค่าพลัง:
  +3,148
  " ไม้คานเอียง "
  FB_IMG_1610193904668.jpg
   
 7. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,629
  ค่าพลัง:
  +3,148
  สวัสดีปีใหม่ครับ กึ่งพุทธกาล ๒๕๐๔ ของจริงกำลังมา
   
 8. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,629
  ค่าพลัง:
  +3,148
   
 9. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,629
  ค่าพลัง:
  +3,148
  บอกเล่า ๙๐ พัฒนาการ ทำงานรอ ทำตามภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายมา เพื่อการก้าวข้ามนี้ ต้องบำเพ็ญแบบอุกฤษฏ์ ให้ไปถึงกำลังแห่ง ปฎิสัมภิทา ๔ ปรากฎ ต้องทอดทิ้ง สละทรัพย์ สละลาภยศ และการครองเรือน จาริกกินนอน ข้างกองกระดูกและซากศพ ตามป้าช้า ป่าชัฎ วัดร้าง โรงเรือนร้าง ต้องดื่มกินแม้น้ำปัสสาวะและคูถของตน ร่อนเร่ข้างถนนริมทาง ดุจคนยากไร้อนาถา มีเพียงบริขารสีขาว บาตร กลด ไตรจีวรขาวฯล

  เพื่ออะไรกัน?

  รูปแบบร่างนี้ ได้ว่าจ้างจิตรกรเอกที่มีชื่อเสียง ผู้วาดรูป พระพุทธเจ้า ๕๐๐ ชาติ วาดเขียนขึ้น เมื่อเดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๐๔ หรือ ๒๕๖๔ มีชื่อของรูปภาพนี้ว่า "กึ่งพุทธกาล" ราคาว่าจ้าง ๓๐ , ๐๐๐ บาท "เก็บไว้ในกรรมสิทธิ์ของผู้วาด" เพื่อใช้ในการประมูลเพื่อสร้างศาสนสถานเพื่อการกุศลในอนาคต ราคาภาพนี้ในอนาคต มีราคาค่างวดพอสมควรแก่กาล

  อ้างอิงที่มา: เป็นรูปภาพในอนาคตอันใกล้นี้ของตัวข้าเอง สาธุชนทั้งหลายเรียกข้าว่า ดาบส ,ฤๅษี ,มหามุณี ,ตาปะขาว บ้าง นาม "ธรรมบุตร"

  คนที่เกลียดข้าชังข้าก็เรียกข้าว่า :ไอ้บ้า ไอ้สารเลว %#÷×/_€£¥&^(!),?"' ตามกาลฯลฯ

  received_441100383845558.jpeg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 มกราคม 2021
 10. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,629
  ค่าพลัง:
  +3,148
  "การปฎิบัติบูชา"

  "รักษาพรหมจรรย์ตามลักษณะสภาวะธรรมวาสนาบารมี"

  ภิกษุทั้งหลาย ! พรหมจรรย์นี้เราประพฤติ
  #มิใช่เพื่อหลอกลวงคนให้นับถือ
  #มิใช่เพื่อเรียกคนมาเป็นบริวาร
  #มิใช่เพื่ออานิสงส์เป็นลาภสักการะ และเสียงสรรเสริญ
  #มิใช่เพื่ออานิสงส์จะได้เป็นเจ้าลัทธิ หรือ #เพื่อค้านลัทธิอื่นใดให้ล้มลงไป
  และมิใช่เพื่อให้มหาชนเข้าใจว่า #เราได้เป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ ก็หามิได้.

  ภิกษุทั้งหลาย ! ที่แท้ พรหมจรรย์นี้ เราประพฤติ
  #เพื่อสำรวม #เพื่อละ #เพื่อคลายกำหนัด #เพื่อดับสนิทซึ่งทุกข์ แล.

  จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๓/๒๕

  :กล่าวถึงศรัทธาของตนเองที่มีต่อพระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พุทธบริษัท ๔ ในอนาคต .

  คล้ายๆการบอกลา รออีกนิดนึง ^_^
  FB_IMG_1610625586969.jpg
   
 11. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,629
  ค่าพลัง:
  +3,148
  FB_IMG_1610633768407.jpg
   
 12. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,629
  ค่าพลัง:
  +3,148
   
 13. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,629
  ค่าพลัง:
  +3,148
   
 14. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,629
  ค่าพลัง:
  +3,148
  ถ้าจะกล่าวให้ถูกต้องเตือนใจเหล่านักปฎิบัติทั้งหลายโดยยกเอายอดเบื้องปลายแห่งมรรคผลก็ควรกล่าวว่า "สมาธิ นิมิตที่ไม่ประกอบด้วยวิมุตติ ๕ ก็เป็นเพียง มิจฉาสมาธิ มิจฉาวิมุตติ"

  ผู้ที่ไปยังไม่ถึง ก็พึงพยายามมีความเพียรต่อไป ผู้ที่ไปถึงแล้วในทางอันซึ่งมีวิมุตติเป็นอันประกอบ ก็พึงควรพยายามให้ถึงวิมุตติอันได้มาในสมัยสูงขึ้นไปอีก

  ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายที่อยู่ในระดับต่ำสุด ๑/๑๖ แห่งปฎิสัมภิทา ๑๖ ระดับ คงต้องเที่ยวท่องไปสังสารวัฎในภพภูมิที่ควรไปอีกสักระยะ เหล่าผู้จดจ้องอยู่ในภพภูมิอื่น มิอาจตำหนิเราได้เพราะความเพียรนั้นแลฯ

  "ก่อนเป็นผีตายเน่าขี้เถ้าฝุ่นผง"

  FB_IMG_1610665687416.jpg
   
 15. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,629
  ค่าพลัง:
  +3,148
  FB_IMG_1610811003303.jpg
   
 16. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,629
  ค่าพลัง:
  +3,148


  ทิศตะวันออกแน่นอน! ท่านใดสามารถค้นหาได้ ขอให้ทำแผนผังโยงแผนที่ อยู่ในโซนประเทศไทย โดยโยงเส้นประกอบแผนที่ภูมิประเทศ ถ้าหากว่าท่านสถิตอยู่จริง(มาเกิด) ต้องเอาเส้นลากดู ว่ากินอาณาเขตใดบ้าง แม้เราเองก็จะพยายามตรวจสอบดูอย่างเช่นเดียวกัน ในรัศมี 1 km.จากเส้นผ่าศูนย์กลาง โดยเริ่มต้นวิ่งผ่านไปจากทางทิศใต้ มุ่งหน้าไปในทางทิศตะวันออก ที่ข้าพเจ้าอยู่ แสกนหาตัวบุคคลและมาร์คตัวคัดเลือกไว้ ถ้าเข้าข่าย มีบารมีญาน ๓ ประการเด่นสุดคือ สามารถแสดงปาฎิหาริย์ ๓ ให้เป็นที่ประจักษ์เช่น เหาะเหินเดินอากาศ ดำดิน หายตัว เปลี่ยนแปลงสภาวะรอบข้างได้ดั่งใจ ฯลฯ เป็นต้น

  ในปาฎิหาริย์ ๓ นี้ เป็นไปได้ว่า อานุภาพใหญ่อาจเปิดภพภูมิ เทวโลก นรกสวรรค์ ร่วมใจกันมาเคารพสาธุการ ฯ
  ในสภาวะธรรมย่อมเป็น "ผู้บรรลุปฎิสัมภิทา" อย่างแน่นอน แต่ไม่ทราบว่า อยู่ในขั้นที่เท่าไหร่ใน ๑๖ ระดับนั้น แต่ที่แน่ๆไม่ใช่อยู่ที่ระดับ ๑ อย่างแน่นอน!

  อีก ๒ ประการหลังโดยส่วนตัวผู้วิสัชนา เชื่อว่า ย่อมมีผู้บรรลุ เห็นพระสัทธรรมโดย "ปฎิสัมภิทาญาน"และสามารถมองเห็นคัมภีร์อสัทธรรม โดยปฎิสัมภิทาญาน มากกว่า ๑


  (พระธรรมมิกราช หรือพระจักรพรรดิหรือพระศรีอารย์)

  คุณสมบัติ
  ● ปาฎิหาริย์ ๓
  ● รู้พระไตรปิฏกพระธรรมคำภีร์ธรรมแม่บท
  ● รู้คัมภีร์ของฝ่ายมารลัทธิเดียร์ถีย์

  พระธรรมจะเริ่มเปล่งรัศมีฉายแสงส่องโลกอีกวาระหนึ่งก็ต่อเมื่อมีธรรมิกราชโพธิญาณบังเกิดขึ้น อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระเถระผู้ทรงธรรมฤทธิ์ทั้งสองพระองค์สถิตย์ ณ เบื้องต้นตะวันออกของมัชฌิมประเทศ
  จะเสด็จมาเสริมสร้างศาสนาของตถาคต ให้รุ่งเรืองสืบไปถึง 5,000 พระวัสสา
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 มกราคม 2021
 17. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,629
  ค่าพลัง:
  +3,148
  ประกาศ !! ลงวันที่ ๑๗~๐๑~๒๕๐๔

  ในประเทศไทยนี้ มีกี่ท่านที่เข้าถึงคุณสมบัติ ๕ ประการ

  อยากพบท่าน พึงตามหาคุณสมบัติ ๕ ข้อนี้ให้เจอว่ามีในผู้ใดบ้าง ในทิศตะวันออกนั้น ทั้งนี้ หรือ ในทั่วประเทศไทยนี้ด้วย

  ข้อความต่อไปนี้อาจทำให้สะเทือนใจ แต่โปรดพิจารณาว่า เมื่อตั้งใจสักวันหนึ่งสักชาติภพหนึ่งขอเพียงมีความเพียรในการปฎิบัติธรรมทั้งหลาย ย่อมได้เข้าถึงทิพยภูมิของพระอริยะเจ้าอย่างแน่นอน ! อย่าพึ่งท้อใจ สามัญผลมี

  สำหรับครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนออกมาแต่ไม่ได้ประกาศ"สากัจฉสูตร ๕" ท่านอาจมีเหตุผลที่เหมาะสมควรแก่ฐานะของท่าน แม้ท่านไม่กล่าวโดยตรงก็จักกล่าวโดยอ้อมตามฐานะแห่งตน จึงควรให้ศิษย์ผู้มีศรัทธาเคารพรักทั้งหลาย จงพึงรวบรวมธรรมที่ครูบาอาจารย์แสดงแยกเป็น ๕ หมวด ๕ หัวข้อตามหลัก สากัจฉสูตร ๕ ขอเพียงแสดง วิมุตติธรรมได้อย่างถูกต้องวิมุตติญานทัสสนะก็จะตามมาปรากฎในรายละเอียดของกระแสวิมุตติของการแสดงธรรมนั้นอยู่แล้ว

  《ผู้ใดที่ไม่มีคุณสมบัติ ๕ ประการ ของผู้แสดงธรรมตามคำสั่งของพระพุทธเจ้า ผู้นั้นก็ยังไม่ใช่ผู้ที่บรรลุธรรมด้วยวิมุตติ ๕ ประการในศาสนาพุทธ จะนิกายใดก็ตาม ถ้าไม่มีคุณสมบัตินี้ ก็ไม่ใช่ทั้งพระอริยะเจ้าและพระธรรมมิกราช หรือ พระศรีอารย์ ตลอดจนพระจักรพรรดิ》

  หาไปจนกว่าจะเจอ ประกาศหาไป ตามวัดวาอารามต่างๆ ว่ามีผู้ใดบ้างมีคุณสมบัติ ๕ ประการดังต่อไปนี้ ให้พึงแสดงตน ให้พึงแสดงธรรมอันประกอบวิมุตติยังบทธรรมของท่าน เพราะท่านผู้นั้นจะเจอไฟต์บังคับ"เรื่องตระหนี่ธรรม" ถ้าไม่ปรากฎตัวเหมือนกัน ไม่ว่ายังไงก็ตาม ท่านต้องปรารภเรื่อง สากัจฉสูตร อย่างแน่นอน ! เพราะคุณสมบัตินี้ มีแต่ผู้เข้าถึงวิมุตติและวิมุตติญานทัสสนะแล้วเพียงเท่านั้น แม้แต่บรรดาพุทธภูมิในชั้นดุสิตเทวโลกหรือพรหมหรืออื่นๆ ถ้ามี ก็ล้วนแต่เป็นผู้เสพซ่องอยู่ด้วยวิมุตติญานด้วยกันทั้งนั้น


  ๕. สากัจฉสูตร
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นผู้ควรสนทนาของเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน
  ● ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยตนเอง และเป็นผู้พยากรณ์ปัญหาที่มาในกถาปรารภสีลสัมปทาได้ ๑
  ●ย่อมเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิด้วยตนเอง และเป็นผู้พยากรณ์ปัญหาที่มาในกถาปรารภสมาธิสัมปทาได้ ๑
  ●ย่อมเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วยตนเอง และเป็นผู้พยากรณ์ปัญหาที่มาในกถาปรารภปัญญาสัมปทาได้ ๑
  ● ย่อมเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติด้วยตนเอง และเป็นผู้
  พยากรณ์ปัญหาที่มาในกถาปรารภวิมุตติสัมปทาได้ ๑ ●ย่อมเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัสสนะด้วยตนเอง และเป็นผู้พยากรณ์ปัญหาที่มาในกถาปรารภวิมุตติญาณทัสสนสัมปทาได้ ๑
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการนี้
  แล ย่อมเป็นผู้ควรสนทนาของเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ฯ
  จบสูตรที่ ๕


  https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=1876&Z=1888

  received_426594591826964.jpeg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 มกราคม 2021
 18. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,629
  ค่าพลัง:
  +3,148
  "เทวทูตทั้ง ๔ มารอรับเตี่ย"

  ฝากอ่านอีก ๑ กระทู้ เหตุผลของไม้คานที่เอียง ตอนนี้มีหน้าที่สุดท้ายคือดูแลเอาใจใส่มารดาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะนิมิตท่านก็มาแล้วเหมือนกัน

  ขออนุโมทนาบทสวดมนต์จากแดนทิพย์ในอดีตปี ๕๔ ( สังคีตอันเป็นทิพย์ในพระไตรปิฏกพระธรรมแม่บทดั้งเดิม ทำนองสรภัญญะ ทิพยวิเศษบริสุทธิธรรม )

  จากคนไข้ที่ธาตุ ๔ แตก ไม่รู้สึกตัว เมื่อได้รับการฟังบทสวด" อภยปริตร ที่อาราธนาโดยข้าพเจ้า สามารถฟื้นตัว มาเขียนตัวหนังสือ และสั่งเสียได้ "

  นี่ไม่ใช่ครั้งแรก ที่สามารถทำให้ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยสามารถขยับเขยื้อนเคลื่อนที่ได้ แม้แต่เราสมัยบวชก็เคยสวดให้แม่พระที่ป่วยจากการผ่าตัดอวัยวะภายใน นอนติดเตียง ออกจากโรงพยาบาลมาถวายสังฆทานในวันรุ่งขึ้นแก่เราก็มีมาแล้วเมื่อปี ๕๔

  บทสวดนี้มีผลสังเกตุได้สองแบบได้ผลแม้กับสัตว์เดรัจฉานก็ตาม
  ● ๑.ส่งตาย ไม่ทรมานรู้กาละ
  ● ๒.รักษาฟื้นฟู
  ●๓.อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ
  ● ๔.อนุโมทบุญให้แก่ผู้ยังมีชีวิตอยู่
  ●๕.อาราธนาเพื่อคุ้มครองตนเองและผู้อื่น

  ผู้ใดปรารถนาสิ่งใดตามนี้ จงพึงสวดตามทำนองนี้โดยตั้งจิตอธิษฐานให้มั่นคง

  "อย่าได้เกลียดชังเรา อย่าเห็นเราเป็นของร้อน เพราะเราก็กำลังมาถึงขั้นที่ไม่เกลียดชังผู้ใดอีกแล้ว ถ้าจะเกลียดก็เกลียด กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ที่แสดงออกมา เราพร้อมที่จะให้ความเมตตามอบความรักและปรารถนาดีเสมอ ถ้าเราทำผิดพลาดด้วยแรงแห่งอกุศลกรรมใดใด กมลสันดานบาปใดใดที่สั่งสมจัดสรรมา เราขอกล่าวขอโทษ ขออภัย ขออโหสิกรรมไม่จองกรรมจองเวรไว้ใน ณ ที่นี้ด้วย เพื่ออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญเพียรในกาลต่อไปข้างหน้า สาธ สาธุ สาธุ ขออนุโมทนาบุญฯ "  Screenshot_20210117-124344_Samsung Internet.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 มกราคม 2021
 19. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,629
  ค่าพลัง:
  +3,148
  จะยังไม่บอกไม่พูดอะไรที่รู้และเห็นในอนาคตและเข้าใจมากกว่านี้ รอเวลา (เรื่องส่วนบุคคลและคณะของ " หมู่เกวียน ")
  อาจจะไม่ได้มาบอกก็เป็นไปได้ เรื่องในอนาคตก็ให้เราและเขาเหล่านั้นในอนาคตเป็นผู้ตัดสินใจ การปฎิบัติตัว ฯลฯ
   
 20. เสขะปฎิสัมภิทา

  เสขะปฎิสัมภิทา ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2014
  โพสต์:
  2,629
  ค่าพลัง:
  +3,148
  ขออภัยที่ไม่ได้บอกเมื่อเช้า เพราะเคยมีท่านสหธรรมิกบอกว่าไม่ควรบอก เรื่องหวย คนจะหลงผิดหลงทาง

  แค่ทดสอบกำลังสมาธินิมิตเล่นๆนะครับ คงไม่ว่ากัน

  เดี๋ยวโอนเงินทำบุญช่วยเว็บนะครับ เล็กๆน้อยๆ

  ขออนุโมทนาบุญด้วย ^_^


  นิดๆหน่อยๆครับ ปกติถ้ารักษาศีล บริจาคทาน ทำบุญ ทำสมาธิ ก็ถูกทุกงวดครับ ปี56 ถูกรางวัลที่ 1 มาเลยเซียและไทย 4 งวดติดครับ 4 ตัว และถูกรางวัลที่ 1 ไทยต่อ งวด 149 ครับ


  ถ้าไม่รักษาศีล เอาใจออกห่างการปฎิบัติธรรม เคยเหมาหมดตู้หลายหมื่น 3 -4 งวดหมดเป็นแสน ตัวเดียวก็ไม่ถูกครับ ลองมาแล้ว

  อย่าหวังเนาะ การพนัน ไม่ดี พระโพธิท่านสัตว์เคยเป็นนักเลงพนัน ยังวางยาลูกสกาเลย กรรมติดตัวเลย

  FB_IMG_1610874660417.jpg
  received_1033697240436178.jpeg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 มกราคม 2021

แชร์หน้านี้

Loading...