พุทธธรรมในคำกลอน

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย sutthida, 16 ธันวาคม 2006.

 1. sutthida

  sutthida เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  624
  ค่าพลัง:
  +3,388
  "ธมฺโม หเว รกฺ- ขติ ธมฺมจารึ
  ชนใดหทัยอิง สติยึดประพฤติธรรม

  ซื่อสัตย์วิรัติชั่ว บมิกลัว ณ บาปกรรม
  เว้นทิฏฐิสารัม ภกิเลสและโทษผยอง

  พร้อมกายวจีจิต สุจริตพินิจตรอง
  ธรรมแลจคุ้มครอง นรนั้นนิรันดร

  ให้ปราศนิราศทุกข์ ประลุสุขสโมสร
  หลักฐานสถาพร ธุระกอบก็เกิดผล

  ธรรมแลจะแผ่กั้น และก็กันมิให้ตน
  ตกต่ำถลำจน เจอะอบายวิบัติเขว

  ฉตฺตํ มหนฺตํ วิย วสฺสกาเล
  เหมือนเมื่อวสันต์เท ชลหลั่งถะถั่งสาย

  ร่มใหญ่ผิกางกั้น จะประกันมิเปียกกาย
  ธรรมดุจร่มหมาย เฉพาะธรรมจารี

  เหตุนี้ประชาชาติ ละประมาทประพฤติดี
  ยึดธรรมประจำชี วิตเถิดประเสริฐแล"

  (อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ )

  อินทรวิเชียรฉันท์ปริเฉท

  "โอ้โอ๋อนิจจา สังขาราไม่เที่ยงตรง
  หนุ่มแก่ย่อมจักปลง ชีวิตม้วยอย่าสงกา

  อุบัติเกิดแล้วก็กลับ วิญญาณดับจากสรีรา
  ขาดสิ้นแห่งปาณา วิการกายก็เป็นไป

  บ่เที่ยงบ่ทนทาน บ่อยู่นานสักเพียงใด
  ย่อมเสื่อมย่อมสิ้นไป ทุกคณานิกรชน

  สิ่งสุขอันประเสริฐ สุขล้ำเลิศสถาผล
  คือจิตอย่ากังวล เป็นกามคุณา

  ดับสนิทในสังขาร ที่จิตสร้านคือตัณหา
  ไม่ใคร่ในภวา วิภาวะประเสริฐแล ฯลฯ "

  อิจจนุรุท ธระจิตเต อภิธัมมัต ถะสังคเห ปฐโม ปจริจ เฉโทยัง สมาเสเน วนิฏฐิโต ฯลฯ
  (พระอาจารย์สิงห์ ขันธยาคโม)

  # พระพุทธเจ้าผู้ วรครูประเสริฐครัน
  มหาธิคุณอัน อดิบารมีฟู

  พระเกิดตระกูลขัต ติยะรัฐดำรู
  ณ เดือนพิศาขปู- รณมีพิสุทธิ์พรรณ

  ละราชบิดร บทจร ณ ไพรวัน
  ประกอบกุศลสรรพ์ ลุวิโมกข์วิมุติหมาย

  ก็ตรัสรู้เสร็จ พระเสด็จแสดงกาย
  แนะธรรมบรรยาย อนุศาสน์ประชากร

  อสีติชนม์ครบ จะประสบนิพานจร
  วิศาขมาสตอน ดิถิเพ็ญพิไลแสง

  ประสูติและนิพพาน เฉพาะกาลพิเศษแสดง
  และตรัสรู้แจ้ง ณ วิศาขมาสเพ็ญ

  (อุเปนทรวิเชียรฉันท์ ๑๑)

  จากกระทู้ของคุณ พิสิฐเมธี
  เว็บไซต์ธรรมจักรค่ะ
   
 2. คนกลียุค

  คนกลียุค เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 กันยายน 2006
  โพสต์:
  65
  ค่าพลัง:
  +620
  อนุโมทนาถ้อยธรรมในคำกลอน

  ขอขอบคุณบุญกุศลผลการให้
  อนุโม ทนาในอานิสงส์
  ธรรมทานผ่านคำกลอนสอนถูกตรง
  เพื่อมั่นคงในพระธรรมจำขึ้นใจ
  บุญจักมีเกิดแล้วไม่แคล้วคลาด
  ใสสะอาดพิลาศแผ้วดุจแก้วใส
  ดั่งแสงเทียนส่องพิภพจบโลกไตร
  ชี้นำให้ได้เข้าถึงซึ่ง นิพพาน.
   

แชร์หน้านี้

Loading...