พุทธพจน์ อานิสงส์สร้างพระไตรปิฎก

ในห้อง 'พระไตรปิฎก' ตั้งกระทู้โดย WebSnow, 11 ธันวาคม 2004.

 1. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,543
  กระทู้เรื่องเด่น:
  94
  ค่าพลัง:
  +62,460
  อานิสงส์สร้างพระไตรปิฎก

  ......ดังมีใจความว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ในเชตวันมหาวิหาร ณ กรุงสาวัตถี

  ในเวลานั้นพระสารีบุตรเถระเจ้ามีความประสงค์ว่าจักทูลถามพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมประกาศอานิสงส์สร้างพระไตรปิฎก ให้ทราบทั่วถึงกันแก่พุทธบริษัทพระเถระเจ้าก็เข้าเฝ้าทูลถาม
  แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าชนทั้งหลายให้พุทธศาสนายืนยาวถึง ๕ พันวัสสา จะมีอานิสงส์เป็นประการใด พระพุทธเจ้าข้า

  ........ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ดูกรท่านสารีบุตร ถ้าชนทั้งหลายมีจิตรศรัทธาเลื่อมใสเช่นนั้นแล้ว

  เมื่อตายไปแล้วก็จักรได้เสวยราชสมบัติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชถึง ๘ หมื่น ๔ พันกัลป์ ใช่แต่เท่านั้น

  เมื่อเคลื่อนจากความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้ว ก็จะได้เป็นพระราชา มีอนุภาพอีก ๙ อสงไขย

  ต่อจากนั้นก็ได้เสวยสมบัติในตระกูลต่าง ๆ เป็นลำดับไป คือตระกูลพราหมณ์มหาศาล ตระกูลเศรษฐีคฤหบดี และเป็นภูมิเทวดาอากาศเทวดา อย่างละ ๙ อสงไขย

  ต่อแต่นั้นก็จะได้เสวยในสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น เป็นลำดับไปชั้นละ ๘ อสงไขย

  เมื่อจุติจากชั้นเทวโลกแล้ว มาถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะมีร่างกายบริสุทธิ์ผุดผ่อง เป็นที่รักใคร่แก่คนทั้งหลายที่ได้พบเห็นทั้งน้ำใจก็บริสุทธิ์
  สุจริตปราศจากบาปธรรมอกุศลทั้งปวง และเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม

  ดังนี้เป็นต้น ดูกรท่านสารีบุตรเมื่อตถาคตสร้างบารมีอยู่ได้เกิดเป็นอำมาตย์ของพุทธบิดา แห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า ปุราณโคดม ได้สร้างพระไตรปิฎกไว้ให้สืบองค์ได้ตั้งความปรารถนา ขอตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเถิดในอนาคตกาลโน้น สมเด็จพระปุราณโคดมบรม
  ศาสดาทรงพยากรณ์ไว้ว่า อำมาตย์ผู้นี้ต่อไปภายภาคหน้า จะได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีพระนามว่า พระสมณโคดมก็คือพระตถาคต เรานี้เองดังนี้แลก็สิ้นสุดพระกระแสธรรมเทศนา ที่
  พระบรมศาสดาทรงแสดงแก่พระสารีบุตรเถระเจ้าแต่เพียงเท่านี้

  http://84000.org/anisong/28.html

  -------------------------------------------------------------

  อานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎกนั้น เป็นอาจินไตร

  ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมีพระพุทธฎีกาว่า

  “ดูก่อนพระสารีบุตร อันบุคคลผู้ใดสร้างพระไตรปิฎกถวายในพระศาสนานี้ ย่อมได้อานิสงส์เป็นอันมาก สุดที่จะนับจะประมาณได้ก็ป่วยการกล่าวไปใย
  ถึงอานิสงส์สิ้นทั้งนั้นเล่า เฉพาะอานิสงส์แห่งอักขระตัวเดียว ก็จะนับประมาณมิได้
  สารีบุตรผลานิสงส์แห่งบุคคลผู้ใดสร้างซึ่งอักขระตัวเดียวไว้ ในศาสนา นี้
  ก็อาจให้ผลยังตนให้ประสบสุขสิ้นกาลช้านาน
  คือจะได้เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิ์เป็นเวลานานถึง 84,000 กัลป์
  จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในประเทศราชเป็นเวลานานถึง 9 อสงไขย
  จะได้เป็นมหาเศรษฐีคหบดีผู้ใหญ่มีทรัพย์สมบัติมากเป็นเวลานาน 9 อสงไขย
  และเสวยทิพย์สมบัติในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา นิมมานรดี และปรนิมมิตวสวดีเหล่านี้ ชั้นละ 9 อสงไขย เป็นกำหนด

  ครั้นจุติจากเทวโลกแล้ว ก็จะเกิดมาในโลกมนุษย์อีก
  จะได้เป็นคนมีทรัพย์นับวิชามากด้วยสมบัติศฤงคารบริวาร
  จะได้เป็นคนดีมีศีลมีสัตย์ยินดี อยู่ในการบำเพ็ญกุศล
  จะได้เป็นคนมีรูปโฉมงาม มีน้ำใจโอบอ้อมอารีแก่ชนทั่วไป
  จะบริบูรณ์พูนเกิดไม่รู้จักพกพร่อง

  ทั้งนี้เพราะอานิสงส์อักขระตัวเดียว ของบุคคลผู้สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระศาสนา การที่จะกำหนดอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎกนั้น เป็นอาจินไตร”

  http://larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/009921.htm

  ------------------------------------------------------------------

  อานิสงส์แห่งธรรมทาน
  [​IMG]

  พุทธพจน์:

  “...ดูกรสุภูติ หากชายคนหนึ่งทำทานโดยการ
  ถวายทานด้วยสมบัติกองสูงเท่ากับภูเขาพระสุเมรุทั้ง
  จักรวาลมารวมกัน ส่วนอีกคนหนึ่ง รับฟังคำสอนไว้
  ในใจ อ่าน เรียนรู้ จดจำ แล้วสั่งสอนผู้อื่น
  บุญกุศลของชายคนแรกยังไม่มากเท่าหนึ่งใน
  ร้อย หนึ่งในพัน หนึ่งในแสน ของบุญกุศลที่ชายคน
  ที่สองได้รับ เพราะไม่สามารถจะเปรียบกันได้เลย

  http://thai.mindcyber.com/modules.ph...icle&artid=168


  <!-- / message -->
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • A98p1x2.jpg
   A98p1x2.jpg
   ขนาดไฟล์:
   29.8 KB
   เปิดดู:
   221
 2. กระเจียว

  กระเจียว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2004
  โพสต์:
  1,354
  ค่าพลัง:
  +2,007
  เยี่ยม หาบุญแบบนี้ทำยากในสมัยนี้ ขอร่วมบุญด้วยคน
   
 3. Star Platinum

  Star Platinum เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2004
  โพสต์:
  357
  ค่าพลัง:
  +1,152
  ช่วยเต็มที่ครับ
   
 4. khunsri1972

  khunsri1972 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  203
  ค่าพลัง:
  +924
  เห็นด้วยกับคุณกระเจียวค่ะ บุญอย่างนี้หาทำยากจริงๆ
  ทั้งหมดที่ว่ามาก็อยากได้อยู่มากค่ะ แต่ถ้าขอได้ขอพระนิพพานดีกว่า
  อย่างน้อยก็รู้ว่าถ้าทำงานนี้สำเร็จ สวรรค์ชัดๆ เลย ได้กับได้ค่ะ
   
 5. ปฐมแสงธรรม

  ปฐมแสงธรรม Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มกราคม 2005
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +62
  เมื่อมีโอกาสทำกบุญแล้วก็จะช่วยอย่างเต็มที่ขอรับ
   
 6. Attawat_Rx

  Attawat_Rx เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กันยายน 2005
  โพสต์:
  2,183
  ค่าพลัง:
  +18,397
  ยอดยิ่งในหมวดทานที่เป็นอามิสแล้วครับ โมทนาและช่วยเต็มที่ครับ
   
 7. poramase

  poramase เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กุมภาพันธ์ 2005
  โพสต์:
  140
  ค่าพลัง:
  +591
 8. bridge

  bridge เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2005
  โพสต์:
  1,252
  ค่าพลัง:
  +1,814
  มาอนุโมทนา ด้วย แล้วก็บริจาคไปแล้ว 2 รอบค่ะ ตามกำลัง รู้สึกดีใจที่ได้ทำบุญสร้างพระไตรปิฎก ค่ะ คิดว่า ถ้าแต่งงานก็คงจะแจก หนังสือสวดมนต์ หรือไม่ก็หนังสือพระไตรปิฎกนี้แหละค่ะเป็นของชำร่วย มีประโยชน์และยังได้ช่วยน้อมจิตรใจคนกลับมาสู่คำสอนและลำรึกถึงพระธรรมด้วยค่ะ

  ความคิดนี้ไม่สหงวนนะค่ะเชิญทุกท่านพร้อมใจนำมาปฏิบัติได้ค่ะ เป็นผลดีต่อผู้รับและผู้ให้ค่ะ เป็นบุญไม่มีมลทิน จ๊ะ
   
 9. mw user

  mw user เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กุมภาพันธ์ 2006
  โพสต์:
  70
  ค่าพลัง:
  +177
  อานิสงส์สร้างพระไตรปิฎก
  พอจะบอกที่มา (Refer) ได้ไหมครับ เช่นว่า สุตตนิกาย ฑีฆนิกาย ฯลฯ เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าสืบไป ..
  ขอบคุณครับ
   
 10. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,543
  กระทู้เรื่องเด่น:
  94
  ค่าพลัง:
  +62,460
  ผมไม่ทราบว่าหนังสือเอามาจากพระตรปิฎกเล่มไหน
  พระไตรปิฎกแต่ละฉบับก็ไม่เมหือนกัน มีการตัดทอน บางฉบับก็ตัดเรื่องอภินิหารออก

  ผมไม่ทราบว่าหนังสือใครเขียน
  ลองไปดูตรงนี้

  http://84000.org/anisong/28.html
   
 11. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,543
  กระทู้เรื่องเด่น:
  94
  ค่าพลัง:
  +62,460
  อานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎกนั้น เป็นอาจินไตร

  ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงมีพระพุทธฎีกาว่า

  “ดูก่อนพระสารีบุตร อันบุคคลผู้ใดสร้างพระไตรปิฎกถวายในพระศาสนานี้ ย่อมได้อานิสงส์เป็นอันมาก สุดที่จะนับจะประมาณได้ก็ป่วยการกล่าวไปใย
  ถึงอานิสงส์สิ้นทั้งนั้นเล่า เฉพาะอานิสงส์แห่งอักขระตัวเดียว ก็จะนับประมาณมิได้
  สารีบุตรผลานิสงส์แห่งบุคคลผู้ใดสร้างซึ่งอักขระตัวเดียวไว้ ในศาสนา นี้
  ก็อาจให้ผลยังตนให้ประสบสุขสิ้นกาลช้านาน
  คือจะได้เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิ์เป็นเวลานานถึง 84,000 กัลป์
  จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในประเทศราชเป็นเวลานานถึง 9 อสงไขย
  จะได้เป็นมหาเศรษฐีคหบดีผู้ใหญ่มีทรัพย์สมบัติมากเป็นเวลานาน 9 อสงไขย
  และเสวยทิพย์สมบัติในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา นิมมานรดี และปรนิมมิตวสวดีเหล่านี้ ชั้นละ 9 อสงไขย เป็นกำหนด

  ครั้นจุติจากเทวโลกแล้ว ก็จะเกิดมาในโลกมนุษย์อีก
  จะได้เป็นคนมีทรัพย์นับวิชามากด้วยสมบัติศฤงคารบริวาร
  จะได้เป็นคนดีมีศีลมีสัตย์ยินดี อยู่ในการบำเพ็ญกุศล
  จะได้เป็นคนมีรูปโฉมงาม มีน้ำใจโอบอ้อมอารีแก่ชนทั่วไป
  จะบริบูรณ์พูนเกิดไม่รู้จักพกพร่อง

  ทั้งนี้เพราะอานิสงส์อักขระตัวเดียว ของบุคคลผู้สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระศาสนา การที่จะกำหนดอานิสงส์แห่งการสร้างพระไตรปิฎกนั้น เป็นอาจินไตร”

  http://larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/009921.htm
   
 12. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,543
  กระทู้เรื่องเด่น:
  94
  ค่าพลัง:
  +62,460
  อานิสงส์แห่งธรรมทาน
  [​IMG]

  พุทธพจน์:

  “...ดูกรสุภูติ หากชายคนหนึ่งทำทานโดยการ
  ถวายทานด้วยสมบัติกองสูงเท่ากับภูเขาพระสุเมรุทั้ง
  จักรวาลมารวมกัน ส่วนอีกคนหนึ่ง รับฟังคำสอนไว้
  ในใจ อ่าน เรียนรู้ จดจำ แล้วสั่งสอนผู้อื่น
  บุญกุศลของชายคนแรกยังไม่มากเท่าหนึ่งใน
  ร้อย หนึ่งในพัน หนึ่งในแสน ของบุญกุศลที่ชายคน
  ที่สองได้รับ เพราะไม่สามารถจะเปรียบกันได้เลย

  http://thai.mindcyber.com/modules.ph...icle&artid=168
   
 13. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  23,665
  กระทู้เรื่องเด่น:
  75
  ค่าพลัง:
  +104,629
  อนุโมทนาครับ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และในอนาคตไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณ พร้อมเหล่าพระสาวกของพระพุทธเจ้าทุกท่านทุกองค์ไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณ สาธุ มหาสาธุ
   
 14. ฟู่อิง

  ฟู่อิง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  120
  ค่าพลัง:
  +128
  เป็นความจริงที่มิอาจบิดเบือน
  พระพุทธศาสนารักษาไว้ซึ่งความจริงอันประเสริฐโดยแท้
  หมู่สัตว์อย่างข้าขอน้อมรับด้วยใจ

  ............................................................
  "..ถึงแขนขวาขาดไปแล้วจะเป็นไร ข้าก็ยังมีแขนซ้ายที่ใช้กอดท่านได้.."
   
 15. Mr.Kim

  Mr.Kim เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กันยายน 2007
  โพสต์:
  3,036
  ค่าพลัง:
  +7,024
  [​IMG]

  ธมฺมกาโม ภวํ โหติ</SPAN>
  ผู้ฝักใฝ่ในธรรมเป็นผู้เจริญ
  ธมฺมเทสฺสิ ปราภโว

  ผู้ชังธรรม เป็นผู้เสื่อม
  นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ

  สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี.
  ...............................................................
  อนุโมทนา สาธุ ๆ ๆ
   
 16. kwantrakul

  kwantrakul เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มกราคม 2008
  โพสต์:
  1,402
  ค่าพลัง:
  +1,309
  อนุโมทนา ด้วยค่ะ ดี มาก ๆ เลยค่ะ ได้ความรู้ เพิ่มเติมอีกมาก ๆ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ มีคุณค่าที่ควรจดจำ.. ไว้ ตราบนานเท่านานเลยทีเดียวค่ะ
   
 17. siamesecat2005

  siamesecat2005 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มีนาคม 2006
  โพสต์:
  2,304
  ค่าพลัง:
  +270
  ขออนุโมทนา สาธุ สาธุ กับมหากุศลของคุณวีระชัย (คุณWebSnow)

  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุณวีระชัย ให้ความเคารพนับถือ ได้โปรดดลบันดาลให้คุณวีระชัยและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ พ้นจากสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ทั้งมวล ถึงพร้อมด้วยชื่อเสียง เกียรติยศ และความสำเร็จทุกประการ
   
 18. ตระกูลศักดิ์

  ตระกูลศักดิ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  167
  ค่าพลัง:
  +1,370
  ขออนุโมทนาบุญกุศลด้วยกับทุกครับผมก็ได้สร้างตู้พระไตรปิฎกและหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมด้วยพระพุทธรูปปางเชียงแสน ร่วมก้บเพื่อนสหายธรรม3ท่านพร้อมเพื่อนๆพี่ๆทีมีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์คนละเล็กละน้อยเป็นเจ้าภาพร่วมก้น ถวายวัดใหม่สามัคคีธรรม และร่องพระเจ้า อำเภอ เชียงดาว จว.เชียงราย ที่ผ่านมาครับผม
   
 19. ทุเรียนทอด

  ทุเรียนทอด เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,331
  ค่าพลัง:
  +56,554
  หวัดดีคับ ผม ทุเรียนทอดคับ ขอแสดงความยินดีกับทุกๆคน


  ที่ได้รู้จักคับ
   
 20. pongtera24p

  pongtera24p ชมรมศิษย์หลวงปู่เทพโรคอุดร พิจิตร

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  888
  ค่าพลัง:
  +1,905
  พุทธพจน์<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
  สุนกฺขตฺตํ สุมงฺคลํ สุปภาตํ สุหุฏฐิตํ<o:p></o:p>
  ประพฤติชอบเวลาใด เวลานั้น ชื่อว่าเป็นฤกษ์ดี มงคลดี เช้าดี รุ่งอรุณดี<o:p></o:p>
  อนุโธ ยถา โชติมธิฏฺเหยฺย<o:p></o:p>
  ขาดตาปัญญาเสียแล้ว ก็เหมือนคนตาบอด เหยียบลงไปได้ แม้กระทั่งไฟที่ส่องทาง<o:p></o:p>
  กฤมฺภูตสฺส เม รตฺตินฺทิวา วีติปตนฺติ<o:p></o:p>
  วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เราทำอะไรอยู่<o:p></o:p>
  ปญฺญาสหิโต นโร อิธทุกฺเข สุขานิ วินฺทติ<o:p></o:p>
  คนมีปัญญา ถึงแม้ตกทุกข์ ก็ยังหาสุขพบ<o:p></o:p>
  ปญฺญาย ปริสุขฺฌติ<o:p></o:p>
  คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา<o:p></o:p>
  โย ทนฺธกาเล ทนฺเธติ ตรณีเย จ ตีรเย<o:p></o:p>
  ที่ควรช้าก็ช้า ที่ควรเร่งก็เร่ง ผลที่หมายจึงจะสำเร็จบริบูรณ์<o:p></o:p>
  โย จ วสฺสสตํ ชีเว กุสีโต หีนวีริโย<o:p></o:p>
  เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย วิริยํ อารภโต ทฬฺหํ<o:p></o:p>
  ผู้ใดเกียจคร้าน หย่อนความเพียร ถึงจะมีชีวิตอยู่ได้ร้อยปี ก็ไม่ดีอะไร<o:p></o:p>
  ชีวิตของผู้เพียรพยายามจริงจังมั่นคงเพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่า<o:p></o:p>
  ทหราปิ จ เย วุฑฺฒา เยพาลา เย จ ปณฺฑิตา<o:p></o:p>
  อฑฺฒา เจว ทลิทา จ สพฺเพ มจฺจุปรายนา<o:p></o:p>
  ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ ทั้งคนพาล ทั้งบัณฑิต ทั้งคนมี<o:p></o:p>
  ทั้งคนจน ล้วนเดินหน้าไปหาความตายทั้งหมด<o:p></o:p>
  สุเขน ผุฏฐา อถวา ทุกฺเขน น อุจฺจาวจํ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ<o:p></o:p>
  บัณฑิต ได้สุขหรือทุกข์กระทบ ก็ไม่แสดงอาการขึ้นๆลงๆ <o:p></o:p>
  จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี<o:p></o:p>
  ผู้มีปัญญา พึงรักษาจิต<o:p></o:p>
  กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา<o:p></o:p>
  กาลเวลาย่อมกลืนกินสัตว์ทั้งหลาย พร้อมกันไปกับตัวมันเอง<o:p></o:p>
  นตฺถิ ปญฺญา อฌายิโน<o:p></o:p>
  ปัญญาไม่มี แก่ผู้ไม่พินิจ<o:p></o:p>
  อปิ อตรมานานํ ผลาสาว สมิชฺฌติ<o:p></o:p>
  อันความหวังในผล ย่อมสำเร็จแก่ผู้ไม่ใจเร็วด่วนได้<o:p></o:p>
  เวคสา หิ กตํ กมฺมํ มนฺโท ปจฺฉานุตปฺปติ<o:p></o:p>
  การงานที่ทำโดยผลีผลาม ทำให้คนอ่อนปัญญาต้องเดือดร้อนภายหลัง<o:p></o:p>
  สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ<o:p></o:p>
  ความบริสุทธิ์ ไม่บริสุทธิ์ เป็นของเฉพาะตัว<o:p></o:p>
  นาญโญ อญฺญํ วิโสธเย<o:p></o:p>
  คนอื่นทำคนอื่น ให้บริสุทธิ์ไม่ได้<o:p></o:p>
  กลฺยาณํ วต โภ สกฺขิ อตฺตานํ อติมญฺญสิ<o:p></o:p>
  ท่านเอ๋ย ท่านก็สามารถทำดีได้ ไยจึงมาดูหมิ่นตนเองเสีย<o:p></o:p>
  อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา<o:p></o:p>
  บัณฑิตย่อมฝึกตน<o:p></o:p>
  ยาวุปฺปตฺติ นิมิตสฺสติ ตตฺราปิ สรตี วโย<o:p></o:p>
  วัยย่อมเสื่อมลงเรื่อยไป ทุกหลับตา ทุกลืมตา<o:p></o:p>
  นตฺถิ ฌานํ อปญฺญสฺส<o:p></o:p>
  ความพินิจ ไม่มีแก่คนไร้ปํญญา<o:p></o:p>
  อโมฆํ หิวสํ กยิรา อปฺเปน พหุเกน วา<o:p></o:p>
  เวลาแต่ละวัน อย่าให้ผ่านไปเปล่า จะน้อยหรือมาก ก็ให้ได้อะไรบ้าง<o:p></o:p>
  ยทูนกํ ตํ สนติ ยํ ปูรํ สนฺตเมว ตํ<o:p></o:p>
  สิ่งใดพร่อง สิ่งนั้นดัง สิ่งใดเต็ม สิ่งนั้นเงียบ<o:p></o:p>
  นิปฺผนฺนโสภิโน อตฺถา<o:p></o:p>
  ประโยชน์งามตรงที่สำเร็จ<o:p></o:p>
   

แชร์หน้านี้

Loading...