เรื่องเด่น พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ ตอน ความหมายของสัมมาทิฐิ

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย joni_buddhist, 10 มกราคม 2018.

 1. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,315
  กระทู้เรื่องเด่น:
  194
  ค่าพลัง:
  +63,026
  22-1.jpg

  พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ ตอน ความหมายของสัมมาทิฐิ
  ปัญหา ข้อที่ว่าสัมมาทิฐิ ความเห็นชอบนั้นหมายถึงเห็นอะไร ?  พุทธสารีบุตรตอบ “ดูก่อนท่านผู้มีอายุ เมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่งอกุศล และรากเหง้าของอกุศล รู้ชัดซึ่งกุศล และรากเหง้าของกุศล.... รู้ชัดซึ่งอาหาร (๔ ประการ คือ อาหารคือคำข้าว อาหารคือผัสสะ อาหารคือความจงใจ และอาหารคือความรู้แจ้งทางทวาร ๖) เหตุเกิดแห่งอาหาร (ตัณหา) ความดับอาหาร และทางที่จะให้ถึงความดับอาหาร (มรรคมีองค์ ๘).... รู้ชัดซึ่งทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และทางให้พึงความดับทุกข์ .... รู้ชัดซึ่งชราและมรณะเหตุเกิดแห่งชราและมรณะ ความดับชราและมรณะ และทางที่จะให้ถึงความดับชราและมรณะ.... รู้ชัดซึ่งชาติ.... ภพ.... อุปาทาน.... ตัณหา....เวทนา.... ผัสสะ.... อายตนะ ๖..... นามรูป.... วิณญาณ..... สังขาร.... อวิชชา ..... อาสวะ..... เหตุเกิดแห่งอาสวะความดับแห่งอาสวะ และทางปฏิบัติเพื่อถึงความดับอาสวะแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฐิ”
  สัมมาทิฐิสูตร มู. ม. (๑๑๗-๑๒๘)
  ตบ. ๑๒ : ๙๐-๑๐๐ ตท.๑๒ : ๗๖-๘๒
  ตอ. MLS. I : ๕๘-๗๐
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 11 มกราคม 2018
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ ความหมายของสัมมาทิฐิ
 1. joni_buddhist
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  163
 2. joni_buddhist
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  122
 3. joni_buddhist
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,132
 4. joni_buddhist
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  219

แชร์หน้านี้

Loading...