พูทธบารมี โดย สมเด็จพระสังฆราช

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย มงกุฎเพชร, 27 กันยายน 2005.

 1. มงกุฎเพชร

  มงกุฎเพชร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  15
  ค่าพลัง:
  +71
  พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วไม่ได้หายไปไหน พระพุทธบารมียังปกปักรักษาโลกอยู่ คนในโลกยังรับพุทธบารมีได้มิได้แตกต่างจากครั้งที่ทรงดำรงพระชนม์อยู่ เพียงแต่ว่าจำเป็นต้องเปิดใจออกรับ มิฉะนั้นก็จะรับไม่ได้ กราเปิดใจรับพุทธบารมีคุ้มครองรักษาตนไม่ยากลำบาก ไม่เหมือนการเข็นก้อนหินใหญ่ที่ปิดปากถ้ำ เพียงน้อมใจนึกถึงพระองค์อยู่เสมอก็จะรับพุทธบารมีได้ จะมีชีวิตที่สวัสดีมสุขได้

  พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ไม่ทรงเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกต่อไป แต่พระพุทธบารมียังพรั่งพร้อม พระอาจารย์สำคัญองค์หนึ่งท่านเล่าไว้ ว่าเมื่อท่านปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอยู่ในป่าดงพงพีนั้น พระพุทธเจ้าเสด็จไปทรงสอนท่านด้วยพุทธบารมีเสมอ และพระอาจารย์องค์นั้นต่อมาก็ได้เป็นนที่ศรัทธาเคารพของพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากที่เชื่อมั่นว่าท่านปฏิบัติถึงจุดหมายปลายทางแล้ว

  พระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จดับขันธปินิพพานไปแล้วด้วยพุทธบารมียังได้เสด็จไปทรงแสดงธรรมโปรดพระอาจารย์องค์สำคัญให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ ไม่มีอะไรให้สงสัยว่าเป็นสิ่งสุดวิสัย เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ มีเรื่องของท่านพระโมคคัลลานะเป็นเครื่องยืนยันรับรองคือเมือ่ปฏิบัติธรรมถึงจุดปรารถนาสูงสุดแล้ว ท่านถูกโจรเจ้ากรรมในอดีตหาทางทำลายชีวิตท่าน ท่านพยายามใช้ฤทธิ์หลบหนี้ แต่โจรก็ติดตามไม่หยุดยั้ง จนท่านเบื่อหน่ายที่จะหนีต่อไปจึงยอมให้โจรจับได้ และทุบร่างท่านจนแหลกเหลว นิพพพานในที่สุด เมื่อนิพพานแล้วท่านได้รวมร่างเข้าอีกครั้งหนึ่งเหาะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า กราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบแล้วกราบทูลลา
  เรื่องของพระโมคคัลลานะเป็นเครื่องให้ความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ่มชัด ว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดี แม้ดับขันธปรินิพพานแล้วท่านก็เพียงไม่มีร่างเหลืออยู่เท่านั้น บารมีและคุณธรรมของท่านทั้งปวงของท่านยังพรั่งพร้อมเป็นประโยชน์ได้อย่างยิ่ง

  เมื่อมั่นใจในความดำรงอยู่อย่างยั่งยืนนิรันดรแห่งพุทธบารมีหรือคุณธรรมของพระองค์และของครูอาจารย์สำคัญทั้งหลาย ที่ท่านไกลจากกิเลส พุทธสาสนิกชนทั้งหลายผู้มีสัมมาปัญญาสัมมาทิฐฐิควรเร่งปฏิบัติพุทธศาสนา ให้ได้เป็นคนดีลำดับไป ให้เป็นที่ประจักษ์ในพระญานหยั่งรู้ของพระพุทธองค์ เท่ากับเปิดประตูใจออกอย่างกว้างขวางรับพุทธบารมี ให้พุทธบารมีเสริมส่งบารมีตน จนกว่าตนเองจะสามารถเป็นผู้มีบารมีมีคุณธรรมดำรงยั่งยืนอยู่ได้เช่นท่นผู้เป็นพุทธอริยสาวกทั้งหลาย วันนั้นมาถึงผู้ใดเมื่อไร วันนั้นผู้นั้นก็จะไม่ต้องกังวลที่จะใช้ชีวิตนี้ทำทางหนีมือแห่งกรรมและไม่ต้องกังวลสร้างชีวิตในชาติอนาคตให้สมบูรณ์บริบูรณ์สวยสองดงามต่อไป.


  แสงส่องใจ (อันดับ10)
  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

  อนุโมทนาคับ[b-wai] (bb-flower ​
   

แชร์หน้านี้

Loading...