Edit Tags: เสียงธรรม ฟังธรรมคลิปนี้จิตรวมเป็นสมาธิได้ไวมาก รู้ทันจิต โดย หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

แท็กหลายให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , )

Loading...