ฟังธรรมบ่อยๆแล้วใครเปลี่ยนแปลงบ้างครับ

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย Neoworld, 7 มกราคม 2019.

 1. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,286
  ค่าพลัง:
  +10,228
  ฟังธรรมบ่อยๆเริ่มมีอาการเฉยๆกับความชอบ
  ความชังและความเบื่อ
  ที่เหลือมากหน่อยคือความรำคาญเสียงเอ็ดอึง
  ที่มอมเมาผู้คนจากที
  วีที่ไม่ได้เปิดเอง ใครเป็นบ้างครับ
   
 2. ธรรม-ชาติ

  ธรรม-ชาติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  2,083
  ค่าพลัง:
  +8,153
  +++ คำว่า "มอมเมา" คือ เปิดรายการ "ซ้ำ ๆ ซาก ๆ" วนไปวนมา อยู่ที่เดิม
  +++ เนื้อหา "ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง" เป็นเรื่องของการ "จูงจิต" ให้เวียนวนในที่เดิม
  +++ ตรงนี้เป็นแบบ "ไม่ยอมให้เกิด การปลดปล่อยทางจิต" ให้ ติด/ยึด อยู่ตลอดไป
  +++ เป็น นโยบาย "ให้จมแช่ กับความคิดเดิม ๆ ตลอดเวลา" จนไม่สามารถ "เห็นความจริง" ใด ๆ ได้
  +++ การ "ฟังธรรม" แบบ การจูงจิต เช่นนี้ เป็นวิถีทางแห่งการ "เป่าหู" อยู่ตลอดเวลา
  +++ บางแห่งใช้นโยบาย "เป่าหู" วันละ 4 เวลา ครั้งละ 2 ชั่วโมง ก็เคยได้ยิน เขาเล่ามาเหมือนกัน

  +++ นี่เป็นลักษณะของ บางลัทธิ บางศาสนา และ บางพรรคการเมือง ที่ต้องการ "ผูกคน" เอาไว้
  +++ ลุงแมว มั่นใจหรือเปล่าว่า มันเป็น "การฟังธรรม หรือ การเป่าหู" กันแน่

  +++ แต่ที่แน่นอน "สายพระป่า หลวงปู่มั่น" จะไม่มีการกระทำในลักษณะนี้ นะครับ
   
 3. เล่าปัง

  เล่าปัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  4,146
  ค่าพลัง:
  +6,417
  ถ้า เกิดความรำคาญ ..... ก้เข้าข่าย ติดสมถะ

  หรือ เหนจิตเปนตน หรือ เหนจิตเที่ยง

  โสตวิญญาน จิตเกิดทางหู มีสภาวะ สูง ต่ำ
  หก สี่ เอี่ยว เอ้ย....อะนะ

  จิต เปนธาตุ เกิดทางหู

  ถ้ามี มิจฉาทิฏฐิ จะเหนว่า จิตเปนตน จิตเที่ยง
  จิตเปนเรา มีเราในจิต แทนที่จะ เหนสภาพธรรม
  ตามความเปนจริง จิตเกิดทางโสต ดับทางโสต

  พอเกิดสัญญาวิปลาส ไม่ได้แปลว่าบ้า หมายถึง
  โยนิโสมนสิการ ไม่มีการกระทำไว้ในใน สัญญา
  จึงเหนของไม่เที่ยงว่าเที่ยง

  พอมี มิจฉาทิฏฐิ สมถะก้ผลิกเปน ส่งเสริมอัตตา
  หรือสำนวนพระไตรปิฏก "กิเลสตามนอน" ...ทำ
  ให้เกิด อุปนิสัยฤาษี รำคาญสังคม มุ่งสู่ป่า

  ถ้า กำหนดรู้ให้ถูกอารมณ์ปรมัตถ์ แค่ใส่ใจพิสูจน์
  ว่า จิตเกิดทางโสต ดับทางโสต จิตเกิดทางตา ดับ
  ทางยาย เอ้ย......อะนะ

  ถ้ากำหนดรู้ ทุกขสัจจ กิจในอริยสัจจ ตามเหน
  ความดับเนืองๆ จะ เหนตามความเปนจริง จิต
  เปนธาตุ เกิดดับทาง อยาตนะ6 ตามปัจจัยการ
  อันมี ผัสสะ เปนอนัตตา

  พอกำหนดรู้ถูก จะ ละสมุทัย ......จะเหนความ
  เปนกลางต่อเสียงสูง ต่ำ ....เพราะเหนตามความ
  เปนจริง จิตจึงละ..... ละแล้วจึงรู้ว่าคลายกำหนัด...
  เมื่อรู้ว่าคลาย....จึงเหนความพ้น.....เพราะเหน
  ความพ้น....จึงรู้ว่าพ้นแล้ว.....

  เพราะ ความรู้ว่าพ้นแล้ว ก้ดับด้วย จึงรู้ว่า แจ้งธรรม

  เพราะ รู้ว่าแจ้งธรรม จึงรู้อรรถสาระ ของการปฏิบัติ เพียรเพ่ง พิสูจน์ นำตนเพียรเผา(ใสใจ
  มนสิการธรรมปรมัตถ์)

  เพราะว่า รู้อรรถ จึงชื่อว่า รู้ธรรม

  เพราะว่า รู้ธรรม และ อรรถ ประจักษอริยสัจต
  จึงชื่อ สุตตมัยยปัญญา(อาศัย อุบาย ที่ ตถาคต
  ชี้ วิธีพิสูจน์ สัจจธรรม ไว้ให้)
   
 4. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,286
  ค่าพลัง:
  +10,228
  จิตเที่ยงในบทบาทหน้าที่รู้อารมย์เสพอารมย์
  เมาอารมย์
  แต่อารมย์ต่างๆอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ฮับ
   
 5. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,286
  ค่าพลัง:
  +10,228
  จานปังจะเม้นท์โชว์ใครๆ
  ก็อ่านโจทย์ให้ละเอียดหน่อย
  อ่านลวกๆ ตอบยาวๆแต่ไม่ตอบโจทย์มันชวนรำคาญเพราะเขียนยาวพูดยาว
  แต่ไม่มี
  คนอ่านจะเกิดประโยชน์เฮียรัยฮับ
   
 6. nopphakan

  nopphakan ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2007
  โพสต์:
  7,846
  ค่าพลัง:
  +33,431
  การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดกับทุกคนที่ฟัง
  แล้วรู้จัก โน้มเข้ามาพิจารณา เป็นหนทาง
  ในการเกิดปัญญา ที่เป็นไปเพื่อการ
  ลด ละ หน่าย คลายได้อยู่แล้วครับ....
  สมัยก่อน พระสารีบุตร ท่านก็บรรลุธรรม
  เพราะการฟังนั่นหละครับ
  พร้อมกับมีวิชชา ๓ กับ ปฎิสัมภิทาญาน ๔ ด้วยครับ

  *** ส่วนตัวนะครับ ถ้ามีใครมาบอกข้าพเจ้า
  ว่าตนเองบรรลุ. แต่กลับไม่มีความสามารถเดิมแท้
  ทางจิตเลยทางด้านนามธรรม แล้วมาอ้างว่า ตน
  เป็นสายสุขวิปัสสโก
  ส่วนตัวตีไว้ก่อนเลย ว่า ของเก๊แน่นอนครับ ***


  ท่านไม่ได้บรรลุมาจากการนั่งสมาธิ
  เหมือนๆที่เข้าใจสืบๆกันมานะครับ
  เพราะแม้ผู้ที่สำเร็จระดับจิตธาตุ(เรียกได้ว่า
  เหาะ เหิร เดินอากาศ เล่นแร่แปรธาตุได้)
  ที่ต่อมายกให้เจ้าชาย
  ท่านเป็นอาจารย์...เจ้าชายยังต้องออกมา
  เพราะพบว่า ยังไม่ใช่หนทางในการพ้นทุกข์จริงๆ.....
  แสดงว่า มันยังไม่ใช่ทาง ที่เป็นไป เพื่อ ลด ละ หน่าย คลาย
  ตรงนี้จริงๆ เห็นอะไรตรงนี้ไหมครับ....

  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ได้ปฏิเสธผลของสมาธิ
  และไม่ได้ว่า จะต้องสุดโต้งไปทางใดทางหนึ่งเลย
  เพียงแต่เราเลือกให้เหมาะกับ เหตุและปัจจัย
  ของตนเอง ณ ช่วงเวลานั้นๆให้เป็น
  ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเองได้ทุกคนนั่นหละครับ....
  และที่สำคัญ เกิดบนโลก ก็ต้องรู้จักที่จะ
  อยู่ร่วมกับโลกนี้ได้อย่างแยบยล
  คำว่า แยบยล ต้องไปตีความกันเอาเอง
  ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรครับ
   
 7. เล่าปัง

  เล่าปัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  4,146
  ค่าพลัง:
  +6,417
  พระพุทธองค์ตรัสไว้

  จิต เกิดจากปัจจัยการ

  หากปราศจาก ปัจจัยการ จิตก้เกิดไม่ได้

  ธรรมชาติชนิดหนึ่ง มีอยู่ ในธรรมชาตินั้น
  ปราศจาก ดิน น้ำ ลม ไฟ....ในธรรมชาติ
  นั้น จิตไม่สามารถตั้งขึ้นได้ จิตย่อมดับไป

  ท้าวมหาพรหม ไม่ทราบ ไม่รู้จัก ไม่เคยเหน
  ซึ่ง ธาตุ ที่ไม่มี ดิน น้ำ ลม ไฟ.....

  เช็คดูได้ฮับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 มกราคม 2019
 8. ธรรม-ชาติ

  ธรรม-ชาติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  2,083
  ค่าพลัง:
  +8,153
  +++ จะต่อตรงนี้ให้ก็แล้วกันนะ ว่า "แต่ไม่มี + สาระและประโยชน์อะไรเลย เต็มไปด้วย ความเพ้อเจ้อ และมอมเมาจิตตัวมันเอง ตลอดกาลนาน"
  +++ คนอ่านจะ "ไม่เกิดประโยชน์รัย" จะมีก็แต่ "เฮียรัย" เต็มหัวกระบาลไปหมด
  +++ ไม่เชื่อก็กลับไปอ่านของมันอีกทีดิ๊ ว่า อาการ "เฮียรัย (ว๊ะ)" เกิดขึ้นเต็มไปหมด จิงป่าว...

  +++ สติปกติธรรมดาในการอ่าน มันยังไม่มี มันก็ย่อม "แสดงหัม ไม่ใช่ แสดงธรรม" นั่นเอง
  +++ โคตร "มอมเมา" ชิฟหาย เลยว่ะ จิงม่ะ ลุงแมว
   
 9. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,286
  ค่าพลัง:
  +10,228
  ชินกับนิสัยของเจ้าปังจานลาย
  พูดจาโชว์ความวกวกวนวน
  ไม่มีคำแนะนำที่ดีดีให้แก่คนที่อ่านมาน้อย
  อาศัยความได้เปรียบว่าศึกษาคัมภีร์มามาก
  ถากถางให้คนรู้น้อยกว่าเสียกำลังใจ
  แต่อ่านหนังสือข้ามบรรทัดตัดต่อ
  คำพูดคนอื่นแล้วสรุปแบบผิดๆ ประจาน
  เพื่อนสมาชิก
  ออกสื่อคือธาตุแท้ของเฮียปังจานลาย
   
 10. ขาจอน

  ขาจอน Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  698
  ค่าพลัง:
  +272
  นิ่งเสียโพธิ

  สัตว์ !
   
 11. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,286
  ค่าพลัง:
  +10,228
  เผือก!!
   
 12. kenny2

  kenny2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,288
  ค่าพลัง:
  +854
  อันนี้เป็นคำถามใช่ไหมลุงแมว ข้อแรกเบื่อจากความชินชาหรือเบื่อจากความเห็นในความน่าเบื่อคงเป็นเรื่องของลุง ข้อสองมอมเมาคืออะไรมันดูเหมือนเราปล่อยให้มันครอบงำหรือเปล่าทั้งที่มันไม่น่าจะครอบงำได้ เขาชอบคงไม่ใช่เราชอบเขาเป็นคงไม่ใช่เราเป็น ข้อนี้คงอาการไม่ดีแต่ลุงคงมองจากภาวะแวดล้อม และของภายนอกไม่น่าจะทำให้วุ่นวายใจได้มากนักก็พังมันเสียเลยถ้าทนไม่ได้ แต่มันก็เท่านั้นเพราะสุดท้ายคงหาของใหม่มาอยู่ดีจึงไม่ใช่เหตุที่แท้จริง เห็นทุกอย่างรับรู้ทุกอย่างยินดีทุกอย่างแต่ไม่ใส่ใจเอามาไว้จริง แค่ผ่านไป น่าจะดีกว่า ไม่รู้จะรำคาญอะไร นั่งรถเมล์เหม็นกลิ่นเหงื่อทุกๆวันรำคาญก็คงต้องเดินหรือนั่งแทกซี่แต่เงินไม่มีจะรำคาญไปแล้วได้อะไร
   
 13. kenny2

  kenny2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,288
  ค่าพลัง:
  +854
  เขาเรียกเถรใบลานเปล่า
   
 14. kenny2

  kenny2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,288
  ค่าพลัง:
  +854
  ปางก่อนมีเถระคล่องในพระคัมภีร์แตกฉานในอักขระแต่ไม่แตกฉานในธรรมเหมือนกับแมวมองเห็นปลากระป๋องไม่มีผิดเพี้ยน ถ้าสมัยใหม่คล้ายกับการรู้ว่าเปิดกระป๋องยังไงแต่ไม่รู้ว่ากินยังไงให้อร่อย ใบลานเปล่าไม่ใช่เฉพาะธรรมมันก็เหมือนกับชีวิตปกติที่มีปริญญาแต่ไม่สามารถทำอะไรให้ได้ดีตามที่ควรจะเป็น จึงเป็นเหตุให้มีแต่ความเสื่อมหาความเจริญไม่ได้ จริงไหมลองคิดดูนะ
   
 15. kenny2

  kenny2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,288
  ค่าพลัง:
  +854
  มันจบลงที่รูเหี้ยไง เห็นไหมว่าเหี้ยมันออกมาตอนไหน หลับหูหลับตาอยู่คิดว่าตัวเองดีวิเศษวิโสเมื่อไหร่จะเห็นเหี้ย เข้าใจหรือยัง
   
 16. kenny2

  kenny2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,288
  ค่าพลัง:
  +854
  อย่าช้าจะเสียเวลาเสียแรงที่ลงไปนะ
   
 17. ธรรม-ชาติ

  ธรรม-ชาติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  2,083
  ค่าพลัง:
  +8,153
  +++ ติดตามต่อ ใน "วิสัชนา" ข้างล่างนะ
  +++ นั่นแล... อยู่ใน "วิสัชนา" ข้างล่างนะ
  +++ ใช่เลย "วิสัชนา" ข้างล่างนี้ แม้ว่าจะไม่ใช้คำศัพท์ "รูเหี้ย" แต่ อาการมันเป็น อันเดียวกัน นั้นแล...
   
 18. ธรรม-ชาติ

  ธรรม-ชาติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  2,083
  ค่าพลัง:
  +8,153
  +++ ในที่นี้ เราจะ วิสัชนา ในระดับ "แยก ปัง/นิวรณ์ 5 บางส่วน"
  +++ มโน ปุพพังคมา ธัมมา มโน เสฏฐา มโน มยา (ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจ)
  +++ ฉันใดฉันนั้น "อันคำพูด โชว์ความวกวน ย่อมมีเหตุมาจาก จิตใจของมันวกวน" นั่นแล...

  +++ มนสา เจ ปทุฏฺเฐน ภาสติ วา กโรติ วา (เหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไป ฉะนั้น)
  +++ เหตุที่ "ใจของมันวกวน" ย่อมนำพาความ วกวน มาสู่เจ้าของ ประดุจ "ล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไป ฉะนั้น"

  +++ ตโต นํ ทุกฺขมนฺเวติ จกฺกํ ว วหโต ปทํ (ถ้าคนมีใจชั่ว ก็พูดชั่วหรือทำชั่วตามไปด้วย เพราะความชั่วนั้น ทุกข์ย่อมติดตามเขาไป)
  +++ อาการ วกวน กำกวม ทั้งหลาย มีแต่นำทุกข์ให้ติดตามมาสู่ใจเจ้าของ อันเป็นแหล่งผลิต
  +++ วิสัชนา ปฏิโลม "ตโต นํ ทุกฺขมนฺเวติ จกฺกํ ว วหโต ปทํ"
  +++ ผู้ที่มีใจชั่ว ก็พูดชั่วทำชั่วไปด้วย เพราะความชั่วนั้น ทุกข์ย่อมเกิด ในใจ

  +++ วิสัชนา ปฏิโลม "มโน ปุพพังคมา ธัมมา มโน เสฏฐา มโน มยา"
  +++ เมื่อทุกข์ครองใจ มีใจทุกข์เป็นหัวหน้า มีใจทุกข์เป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจทุกข์

  +++ วิสัชนา ปฏิโลม "มนสา เจ ปทุฏฺเฐน ภาสติ วา กโรติ วา"
  +++ ทุกข์ย่อมตามติดไปใน "ทุกโพสท์" เหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไป ฉะนั้น

  +++ วิสัชนา ให้ลุงแมว "เห็นวงจร ย้อนรอยต่อเนื่อง ของการทำงานทางจิต"
  +++ เห็นได้หรือไม่ถึงการ Loop วนกลับ ซึ่งอาการนี้เรียกว่า "วิบาก"

  +++ จะวิสัชนาวงจรตรงนี้ ใน "นิวรณ์ 5" บางส่วน ให้ลุงแมว ก็แล้วกัน

  +++ อาการ "วกวน" เกิดจาก "มโนปรุงแต่ง ที่เต็มไปด้วย นิวรณ์ อุทธัจจะกุกกุจจะ (สัดส่ายฟุ้งซ่าน)"
  +++ จิตมีธรรมชาติที่ "เพ่ง/เล็ง ต่อสิ่งตกกระทบ" มันจึง "เล็ง อุทธัจจะกุกกุจจะ ที่มั่วไปหมด"
  +++ นั่นแล... จึงเป็นบ่อเกิดของ "วิจิกิจฉา (ในระดับวาระจิต)" ทำให้เกิด "อาการ ลังเลมั่ว" โดยไม่รู้ตัว
  +++ และอาการ "ลังเลมั่ว โดยไม่รู้ตัว" จึงทำให้เกิดอาการ "ฉันทะ/ปฏิฆะ (ชอบ/ไม่ชอบ)" แบบมั่วตลอด
  +++ อาการหลักของ "ลังเลมั่ว" จะเป็น "ปฏิฆะ" เหตุเพราะ "ความขัดแย้งในใจ" ของเจ้าของนั่นแล...

  +++ ในยามที่ "อุทธัจจะกุกกุจจะ" สัดส่ายไปตรงกับ "สัญญาขันธ์ ตามคัมภีร์" มันก็จะ เอาคัมภีร์ มาโพสท์
  +++ อีกแป๊ปหนึ่ง เมื่อ "คัมภีร์ เกิด/ดับ" แต่ สัญญาขันธ์ ยัง "ไม่เสร็จ" ก็จะเกิด "อาการขุ่นมัว ในจิตเจ้าของ"
  +++ แล้ว สัญญาขันธ์ จะทำการ "บังคับ" ให้ คัมภีร์เกิดอีก แต่ถ้ามีอาการ "เกิดแล้ว ต่อไม่ติด ในเรื่องเดิม"
  +++ อาการ "คัมภีร์ คนละท่อนก็จะ ปรากฏ" เหตุเพราะ "สัญญา อนิจจา..." เลยเกิดอาการ "เฮียรัย (ว๊ะ)" ในจิตเจ้าของก่อนเพื่อน
  +++ และตรงนี้แล... เป็นต้นตอของ "ตโต นํ ทุกฺขมนฺเวติ จกฺกํ ว วหโต ปทํ" (ชั่ว เพราะ ทุกข์ บังคับ)

  +++ และตรงนี้แล... จึงเป็นไปตาม "บทสรุป" ที่ลุงแมว พูดว่า
  +++ แม้ว่าจะ "แทะคัมภีร์ เกิด/ดับ" อย่างไรก็ตาม
  +++ แต่หาก "ผู้โพสท์" ไม่สามารถเห็นอาการ เกิด/ดับ "ในจิตตน" ได้
  +++ ก็เปรียบเสมือน "หมาเอาคัมภีร์ มาแทะฟัดเล่น จนเละไปหมด"
  +++ จักหา "ประโยชน์คุณค่า" ใดจาก คัมภีร์ที่โดน หมามันฟัดแทะจนเละ ไปแล้วได้

  +++ เหตุทั้งหมด เกิดจาก จิตเจ้าของ ไม่สามารถ "พ้น นิวรณ์" ได้นั่นเอง
  +++ และอาการ "พ้น นิวรณ์" ได้นั้น เรียกว่า "อัปปนาสมาธิ"
  +++ ปัญหาของเจ้าของ คือ มีการ "ต่อต้าน" การเดินจิต "ในสมาธิ" หรือป่าว... เท่านั้นเอง
  +++ ผลลัพธ์ ทั้งหลาย "จึงแสดงอาการ" ออกมาให้ประจักษ์ได้ โดยง่าย

  +++ ให้ ศึกษาเปรียบเทียบ ในเรื่อง "หมาขี้เรื้อน" ที่หลวงปู่ชา หรือ องค์อื่น ๆ เคยเทศน์ไว้ ก็ได้
  +++ มันเป็น "อาการแบบเดียวกัน" นั้นแล...

  +++ ขอจบการ "วิสัชนา ในเรื่อง แยก ปัง/นิวรณ์ 5 บางส่วน" เอาไว้แต่เพียงเท่านี้
  +++ ขอความ "สุขสวัสดิมงคลทั้งหลาย" จงมีแด่ "ผู้ที่ฟังรู้เรื่อง" ทุกท่านเทอญ....
   
 19. คนโง่โง่

  คนโง่โง่ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กันยายน 2012
  โพสต์:
  483
  ค่าพลัง:
  +294
  ขออนุญาติท่าน นีโอ สอบถาม ท่านธรรม-ชาติในกระทู้นี้หน่อยนะครับ
  +++ จิตมีธรรมชาติที่ "เพ่ง/เล็ง ต่อสิ่งตกกระทบ" มันจึง "เล็ง อุทธัจจะกุกกุจจะ ที่มั่วไปหมด"
  +++ นั่นแล... จึงเป็นบ่อเกิดของ "วิจิกิจฉา (ในระดับวาระจิต)" ทำให้เกิด "อาการ ลังเลมั่ว" โดยไม่รู้ตัว
  +++ และอาการ "ลังเลมั่ว โดยไม่รู้ตัว" จึงทำให้เกิดอาการ "ฉันทะ/ปฏิฆะ (ชอบ/ไม่ชอบ)" แบบมั่วตลอด
  +++ อาการหลักของ "ลังเลมั่ว" จะเป็น "ปฏิฆะ" เหตุเพราะ "ความขัดแย้งในใจ" ของเจ้าของนั่นแล...
  ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับว่าจิตมีธรรมชาติแบบนี้ ได้อ่านประโยคนี้พอเข้าใจขึ้นครับ พอเราเห็นจิตนั้นไม่ใช่ของเรา บังคับบัญชาไม่ได้ ตอนที่จิตไปจับธรรมนั้น โดยไม่มีสติรู้ทำให้เกิดความพอใจ ไม่พอใจ เป็นสันดาน ต่อเนื่องมาโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมครับ
  ในเหตุการณ์เดียวกัน จิตไปจับธรรมนั้น โดยมีสติรู้ แต่ยังวางไม่ได้ เพราะยังติดในอารมณ์และยังสงสัยอยู่
  ในเหตุการณ์เดียวกัน จิตไปจับธรรมนั้น โดยมีสติรู้ พิจารณาแล้วว่า ธรรมทั้งปวงไม่ใช่ของเรา บังคับบัญชาไม่ได้ ทำไมยังทุกข์อยู่
  อ้อ เข้าใจละ ก็มันบังคับไม่ได้ ขอโทษครับพูดเองเออเองคิดเยอะไปหน่อย ไม่กวนละครับ
  ขอบคุณในน้ำที่สาดมาบังเอิญเปียกหน้าสุดแสนชื่นใจ
   
 20. Username-chatreekain

  Username-chatreekain ใต้สรวงสวรรค์

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 ธันวาคม 2018
  โพสต์:
  104
  ค่าพลัง:
  +54
  ส่วนตัวผมแล้ว เปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนไปในทางที่เจริญทำมากขึ้นนิดนึ และถอย มาทางธรรม นิดนึง ฟังแล้วรู้สึกว่าสบายกายสบายใจดีครับ ไม่ต้องเข้าวัดแต่ก็ มีธรรมะสอน ดูภายนอก ใครๆก็ล้วนแต่ฟังกันแล้วทั้งนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะฟังแต่ ของพระอานนท์ครับ ฟังแล้วรู้สึกใจสบายแปลเป็นคำความหมายได้ง่ายดีครับ ส่วนตัวแล้วชอบครับ ขอบคุณครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...