เรื่องเด่น ภัย’พระ-ประชาชน’

ในห้อง 'จิตวิทยา & สุขภาพ' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 22 พฤษภาคม 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,246
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,565
  ค่าพลัง:
  +5,693
  b8b1e0b8a2e0b89ee0b8a3e0b8b0-e0b89be0b8a3e0b8b0e0b88ae0b8b2e0b88ae0b899-e0b8a1e0b895e0b8b4e0b88a.jpg

  เมื่อเร็วๆ นี้ ทางกระทรวงสาธารณสุขได้เผยข้อมูลโรคภัยไข้เจ็บที่คร่าชีวิตคนไทย รวมถึงพระสงฆ์และสามเณร นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า ระหว่างปี 2556-2560 พบว่ากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้คร่าชีวิตประชาชนไทยถึงร้อยละ 74 ของการเสียชีวิตทั้งหมด หรือเกือบ 400,000 คนต่อปี และมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนี้ โรคหลอดเลือดสมอง จาก 23,222 ราย เพิ่มเป็น 31,172 ราย หัวใจขาดเลือด จาก 17,394 ราย เพิ่มเป็น 20,746 ราย เบาหวาน จาก 9,703 ราย เป็น 14,322 ราย ความดันโลหิตสูง จาก 5,186 ราย เพิ่มเป็น 8,525 ราย

  พร้อมกับระบุด้วยว่าพระสงฆ์และสามเณรเป็นกลุ่มที่น่าห่วง ข้อมูลปี 2559 พระสงฆ์และสามเณร 358,167 รูป ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ เพียง 122,680 รูป หรือร้อยละ 34 ขณะที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีพระสงฆ์และสามเณรอาพาธมารักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ โรคไขมันในเลือดสูง 9,609 รูป โรคความดันโลหิตสูง 8,520 รูป โรคเบาหวาน 6,320 รูป โรคไตวายเรื้อรัง 4,320 รูป และข้อเข่าเสื่อม 2,600 รูป

  [​IMG] [​IMG]

  สาเหตุของการอาพาธของพระภิกษุ สามเณร อธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้ว่า เพราะต้องฉันอาหารจากการถวายและรับบิณฑบาตเท่านั้น ทำให้ไม่มีทางเลือก ประกอบกับมีการเคลื่อนไหวอิริยาบถอย่างจำกัด จึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และเสนอแนะว่าพระสงฆ์และสามเณรควรมีความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการ เพื่อพิจารณาฉันอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย เน้นอาหารให้ครบ 5 หมู่ ปลา เนื้อสัตว์ไขมันต่ำ ไข่ และถั่วเมล็ดแห้ง ลดอาหารหวาน มัน เค็ม งดเว้นสิ่งเสพติดทุกชนิด น้ำหวาน น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง เพิ่มการเคลื่อนไหวอิริยาบถให้มากขึ้น เช่น เดินจงกรม กวาดลานวัด และบริหารร่างกายด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

  จากข้อมูลดังกล่าวถือว่าเป็นสภาพที่ไม่ควรนิ่งนอนใจ เพราะเป็นโรคภัยที่มีเรื่องของอาหารเป็นปัจจัยสำคัญ ประชาชนทั่วไปต้องเพิ่มพูนความรู้ด้านโภชนาการ ออกกำลังกาย ปฏิบัติตามหลักสุขภาพ ดูแลตัวเองอย่างเข้มงวดมากขึ้น ขณะเดียวกัน ในฐานะชาวพุทธก็ต้องดูแลพระภิกษุสามเณรไปพร้อมกันด้วย ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกประเภทอาหาร สำหรับถวายและใส่บาตร ซึ่งยังมีค่านิยมมักถวายอาหารประเภทแกงต่างๆ และของหวาน ที่เชื่อว่าเป็นอาหารชั้นดี หารับประทานได้ยาก ซึ่งถ้าญาติโยมคิดตรงกันและถวายบ่อยๆ จะทำลายสุขภาพของพระภิกษุสามเณรอย่างคาดไม่ถึง ดังตัวเลขที่กรมควบคุมโรคติดต่อแถลงเตือนไว้ดังกล่าว

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_1503126
   

แชร์หน้านี้

Loading...