ภาพขุมนรก

ในห้อง 'ภพภูมิ-สวรรค์ นรก' ตั้งกระทู้โดย vacharaphol, 22 มีนาคม 2006.

 1. hackyz

  hackyz เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2010
  โพสต์:
  230
  ค่าพลัง:
  +241
  เห็นภาพแล้วก็ย้อนคิด หากว่าเราเคยทำผิดมา แล้วเราสำนึกแล้วและหันมาทำกุศลจิต แล้วจะหยุดยั้งบาปเดิมได้หรือไม่และควรทำเช่นไรให้พ้นจากเวรกรรมทั้งหลายที่เราเคยก่อมาแล้ว ขอท่านผู้รู้และเมตตาจิตช่วยชี้แนะด้วยเถิด
   
 2. huayhik

  huayhik เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2010
  โพสต์:
  181
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,127
  โอ้โฮ...น่ากลัวนะครับ....
  ดูแล้วผมนี่ก็บาปหลายเลยเช่นกัน...
  ขออนุโมทนาบุญให้พวกท่านทั้งหลายพ้นทุกข์ครับ...สาธุ

  พระพุทธองค์ทรงยกย่องผู้ที่กระทำผิดแล้วสำนึกได้และไม่กระทำอีก
  ขอให้เราจงทำดีกันไปเรื่อยๆนะครับ...มันจะดีเอง
  "ธรรมย่อมร้กษาผู้ปฏิบัติธรรมครับ"

  การไต่สวนของพญายมราชและหน้าที่ของพญายม


  [​IMG]


  คตินิยมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในไตรภูมิพระร่วง และตามเรื่องราวของพระมาลัยเถระนั้น กล่าวเอาไว้อย่างชัดเจนว่าองค์พญายมราชนี้เป็นเทวดาชั้นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมและมีจิตใจเมตตาเป็นอย่างยิ่ง มิได้เป็นภูตผีปีศาจแต่อย่างใด หากแต่พระองค์ทรงรับหน้าที่ในการปกครองดินแดนนรก ดินแดนแห่งการลงทัณฑ์มีหน้าที่ไต่สวนดวงวิญญาณต่างๆ ที่จำบุญบาปของตนไม่ได้

  <O:p</O:p
  สำหรับการไต่สวนดวงจิตวิญญาณเพื่อตัดสินความนั้น พญายมจะตั้งคำถาม 5 ข้อ ให้ดวงวิญญาณตอบโดยมีรายละเอียดดังนี้
  <O:p</O:p
  ข้อที่ ๑.พญายมราชจำทำการไต่ถามถึงปัญหาข้อที่ว่า “ดูกรท่านผู้เจริญ ท่านเคยเห็นเด็กแดงๆ ยังอ่อนนอนแบเบาะ นอนเปื้อนมูตรคูถของตนบ้างไหม เห็นแล้วรู้สึกอย่างไร?” ถ้าตอบว่าเห็น แต่ไม่มีความรู้สึกอย่างไร พญายมราชก็จะบอกให้ทราบว่าเจ้าเป็นผู้มีความประมาท ไม่กระทำความดีทางกาย วาจา ใจ ไม่เคยคิดเลยว่าการเกิดมานั้นเป็นทุกข์ ดังที่เห็นอยู่เมื่อท่านประมาทเช่นนี้นายนิรยะบาลจะทำการลงโทษท่าน แล้วพญายมราชก็ปลอบใจผู้กระทำบาปเหล่านี้ โดยถามเป็นปัญหาที่สองเพื่อว่าดวงวิญญาณนั้นๆ อาจคิดถึงบุญได้ยามเมื่อฟังปัญหาต่อไป

  <O:p
  ข้อที่ ๒. เมื่อพญายมราชได้ปลอบโยนเอาอกเอาใจแล้วก็ได้ถามปัญหาข้อที่๒ว่า ”ดูกรท่านผู้เจริญ ท่านเคยเห็นคนแก่อายุ ๘0,๗0,๑00 ปี หลังโก่ง คดงอ ถือไม้เท้า เดินงกเงิ่น ผมหงอก หนังเหี่ยว ตกกระ ในหมู่มนุษย์บ้างไหม เห็นแล้วท่านรู้สึกอย่างไร?” ถ้าตอบว่าเห็นแต่ไม่มีความรู้สึกอย่างไร พญายมราชก็กล่าวชี้แจงให้ทราบว่าท่านเป็นผู้ประมาท ไม่พิจารณาเห็นโทษของความแก่ ไม่ขวนขวายในการทำบุญทำกุศล ตั้งอยู่ในความประมาทนายนิรยบาลจะลงโทษท่านต่อจากนั้นพญายมราชก็จะพูดปลอบใจ และถามปัญหาต่อไป

  <O:p
  ข้อที่ ๓. พญายมราชจะถามว่า “ท่านเคยเห็นคนป่วยไข้ที่กำลังได้รับความทุกข์เวทนาบ้างหรือไม่ เมื่อเห็นแล้วรู้สึกอย่างไร?” ถ้าตอบว่าเห็น แต่ไม่รู้สึกอย่างไร พญายมก็จะชี้แจงให้ทราบถึงเหตุผลว่าการเจ็บป่วยนั้นเป็นทุกข์ที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ จะต้องขวนขวายในการกระทำความดียิ่งๆขึ้น เพื่อให้พ้นจากสิ่งเหล้านี้ ท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้ประมาทนายนิรยบาลจะลงโทษท่าน พญายมราชจะพูดปลอบอกปลอบใจและถามปัญหาข้อที่ ๔ ต่อไป

  <O:p
  ข้อที่ ๔.พญายมราชได้ภามปัญหาด้วยจิตเมตตาต่อไปว่า “ท่านเคยเห็นคนที่ถูกจองจำ เช่น โจร ผู้ร้าย ผู้กระทำผิด ซึ่งถูกลงโทษด้วยวิธีต่างๆ เช่น การโบยด้วยแส้ โบยด้วยหวาย ตีด้วยกระบอง ตัดมือบ้าง ตัดเท้าบ้าง ตัดหูตัดจมูกบ้าง ตลอดจนยิงเป้า แขวนคอ นั่งเก้าอี้ไฟฟ้า หรือการฉีดยาพิษเข้าสู้ร่างกายเพื่อให้เสียชีวิตบ้างหรือไม่ เห็นแล้วรู้สึกอย่างไร?” ถ้าตอบว่าเห็น แต่ไม่รู้สึกอย่างไร พญายมราชจะชี้แจงให้ทราบว่าท่านเป็นผู้ตกอยู่ในความประมาท ไม่ขวนขวายในการทำบุญทำกุศล เพื่อให้พ้นจากวัฏสงสารเหล่านี้ นายนิรยบาลจะลงโทษท่านพญายมก็พูดปลอบโยนเอาอกเอาใจและถามปัญหาในข้อต่อไป

  <O:p
  ข้อที่ ๕.พญายามราชก็จะถามปัญหาว่า “ท่านเคยเห็นคนตายบ้างหรือไม่ เห็นแล้วรู้สึกอย่างไร” ถ้ายังตอบเหมือนเดิมอีก คือเห็นแล้วไม่มีความรู้สึกอย่างไร และไม่ได้ขวนขวายในการที่จะกระทำคุณงามความดียิ่งๆขึ้น ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ตกอยู่ในความประมาท ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบิดามารดา ญาติพี่น้อง มิตรสหายหรือเทวดาดลใจแต่เห็นความผิดของท่านเอง นายนิรยบาลจะลงโทษท่าน เมื่อพญายมราชได้พูดปลอบใจแล้ว นายนิรยบาลก็จะจับผู้ประมาทนั้นมาจองจำ๕ ประการด้วยกัน คือ นำมือข้างที่ ๑ มาตรึงด้วยตะปูด้วยเหล็กแดง นำมือข้างที่ ๒ มาตรึงด้วยตะปูเหล็กแดง น้ำเท้าข้างที่ ๑ มาตรึงด้วยตะปูเหล็กแดง นำเท้าข้างที่ ๒ มาตรึงด้วยตะปูเหล็กแดง และตรึงตะปูที่ทรวงอกตรงกลางสัตว์เหล่านั้นย่อมเสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าอยู่ในนรก แต่ก็ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่หมดสิ้น

  <O:p</O:p
  ในการถามปัญหา ๕ ข้อนี้ ท่านจะคอยถามว่า ยามเมื่อมีชีวิตอยู่นั้นได้ทำบุญทำบาปอะไรไว้บ้าง นอกจากนี้ยังถามว่าเคยเห็นเด็กทารกที่นอนจมกองอาจมหรือไม่ เมื่อเห็นแล้วเคยรู้สึกสังเวชในการเกิดการเป็นการอยู่ เคยตรึงตรองถึงธรรมการเกิดขึ้นของมนุษย์หรือไม่ ต่อจากนั้นพญายมราชก็จะซักถามต่อไปอีกว่า เคยเห็นคนเจ็บป่วยไม่สบายหรือไม่เห็นแล้วรู้สึกอย่างไร สังเวชในธรรมของการเป็นการอยู่ของมนุษย์เราหรือไม่ เป็นคติเตือนใจเราเองได้หรือไม่ แล้วถามอีกว่าเคยเห็นคนแก่ชราหรือไม่ เมื่อเห็นแล้วเคยน้อยกลับมาดูตัวเองหรือไม่ว่าเราเองต้องแก่เหมือนกัน และไม่อาจหลีกเลี่ยงไปได้ เคยได้ตรึกตรองในสัจธรรมความจริงข้อนี้หรือไม่ สุดท้ายก็ถามย้ำอีกว่า แล้วเคยเห็นคนตายไหม เคยคิดหรือไม่ว่าตัวเราเองหรือไม่ว่าตัวเองต้องแก่ชราเช่นนั้นเหมือนกันไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งเคยนึกได้เช่นนี้บ้างไหม

  <O:p</O:p
  การที่ท่านถามนี้ก็เพื่อว่าบุคคลใดก็ตามที่เคยเห็นแล้วพิจารณานึกได้ เกิดความสังเวชในชีวิตบ้าง นับว่าบุคคลนั้นยังมีจิตใจเป็นบุญกุศลยังมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศล เพราะจิตเคยเข้าสู่การพิจารณาสังเวชในธรรมเป็นไปตามที่พระองค์ท่านให้พิจารณา จิตที่พิจารณาถึงธรรมสังเวชเห็นความเกิด แก่ เจ็บ ตายได้ นับว่าบุคคลผู้นั้นมีปัญญาและมีจิตระเอียดอ่อน การที่จิตตกอยู่ในธรรมสังเวชนั้นแล จะเป็นบุญแก่จิตรของบุคคลผู้นั้นและนับเป็นบุญมหาสารได้ หากขณะที่องค์พญายมราชไต่สวนเราหมดแล้ว ยังไม่อาจระลึกในสิ่งที่เป็นบุญกุศลได้เลย แน่นอนว่าย่อมมีทุคติภูมิหรือนรกเป็นที่ไป

  <O:p</O:p
  ก่อนที่พญายมราชจะส่งดวงวิญญาณทั้งหลายไปลงนรกนั้น พระองค์จะไต่สวนให้เที่ยงธรรมเสียก่อนว่า ดวงวิญญาณทั้งหลายนั้นเคยทำบุญกุศลอะไรบ้างหรือไม่ หากเคยทำบุญกุศลบ้างพระองค์จะได้ไปส่งไปยังสุคติ แต่หากดวงวิญญาณทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถระลึกถึงกุศลได้เลย ก็แน่นอนว่าย่อมถูกส่งไปยังนรกชั้นต่างๆตามโทษทัณฑ์ที่ดวงวิญญาณนั้นจะได้รับอย่างสาสม

  <O:p
  หากผู้ใดได้ประกอบกุศลกรรมอยู่เป็นนิจ ในดวงจิตก็จะมีความสำนึกในกุศลกรรมนั้น เมื่อถึงวันที่ต้องอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพญายมราช ยามที่ได้ยินคำถามของท่านก็จะสามารถระลึกถึงจิตอันเป็นกุศลของตนได้และยอมได้ไปสู่สุคติภพในที่สุด

  ที่มา : ไตรภูมิพระร่วง

  (อ้างอิงจาก : http://palungjit.org/threads/การไต่สวนของพญายมราชและหน้าที่ของพญายม.89575/ )
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 กรกฎาคม 2010
 3. บัวล้านนา

  บัวล้านนา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  93
  ค่าพลัง:
  +435
  เสียวคับ เคยทำผิดมาหลายกรรมเลย

  ต้องเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตใหม่แล้วเรา...............

  อนุโมธนาด้วยครับ ขอบคุณครับ
   
 4. amnuaypoon

  amnuaypoon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 กันยายน 2010
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +102
  อยากกลับตัวเป็นคนดี

  สิ่งที่เห็นในภาพถ้าเป็นเรื่องจริงคงจะน่ากลัวมากในโลกนี้ก็จะไม่มีใครทำความชั่วจะทำแต่ความดีเมื่อก่อนไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีอยู่จริงแต่ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริง เมื่อก่อนผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอก มักมีคนพูดเสมอและถามว่าทำไมตายแล้วไม่กลับมาบอกและนี่คือเรื่องจริงที่ผมไม่ได้ฟังใครเขาเล่าหรืออ่านจากหนังสือ สิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องจริงทุกประการถ้าที่เล่าให้ฟังนี้ไม่ใช่เรื่องจริงขอให้ผมต้องมีอันเป็นไป
  พ่อของผมเป็นคนจีนก๋งมาจากเมืองจีนเลยครับ ตลอดชีวิตของท่านไม่เคยทำบุญเลยเวลาทำจะไปทำบุญท่านก็จะว่าอยู่เสมอว่าทำไปทำใหมเอามาให้พ่อให้แม่ดีกว่า ทำไปก็เสียเปล่าจนแม่ของผมยังต่อว่าพ่อผมว่าไปว่ามันทำไมมันทำบุญก็ดีแล้ว จนพ่อของผมอายุได้69ปี ท่านก็เสียชีวิตลง
  หลังจากท่านเสียไปไม่นานมีอยู่มาวันหนึ่งวันนั้นประตี4ภรรยาของเขาก็ปลุกผมท่าทางตกใจเล็กน้อยแล้วก็บอกผมว่า พี่เตี่ยมาหาบอกว่าให้ไปทำบุญให้เขาทีตอนแรกผมเองก็ยังไม่อยากจะเชื่อคิดว่าเขาคงฝันแบบทั่วไปแล้วก็ถามเขาว่าเตี่ยมาทำไม ภรรยาผมบอกว่าไปทำบุญให้เขาหน่อย เขาบอกว่าถ้าไม่ทำแล้วสักวันแล้วมึงจะรู้นี่เป็นคำพูดของเขา แล้วคุณผู้อ่านเชื่อหรือไม่ว่าทุกวันพระท่านมาหาภรรยาผมติดต่อกันถึง6อาทิตย์มาบอกว่า ทำบุญไปให้ท่านยังมีเรื่องราวแบบนี้อีกหลายเรื่องซึ่งโดนเข้าักับตัวเองจนทุกวันไม่กล้าที่จะทำความชั่ว
  ผมเป็นคนมีเหตุผลเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่ิอ ตามความคิดของผม สมมุติว่าเราหมั่นทำบุญอยู่เสมอ เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นจะได้รับหรือมีจริงหรือเปล่าหรือนรกสวรรค์มีหรือไม่ ถ้าไม่มี เราก็ไม่เสียหายอะไรมิไช่หรือแล้วถ้ามันมีจริงล่ะคุณก็ลองคิดดูกันเอาเองก็แล้วกัน
  สุดท้ายนี้ผมขออนุโมธนากับทุกท่านด้วยครับ....สาธุ
   
 5. คุณ ธนภัทร

  คุณ ธนภัทร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  23
  ค่าพลัง:
  +26
  โอว...น่ากลัวมากครับ
   
 6. amnuaypoon

  amnuaypoon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 กันยายน 2010
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +102
  เห็นแล้วไม่อยากทำความชั่วเลยครับ

  ลูกและภรรยาเห็นแล้วเขาบอกว่าต่อไปนี้จะเป็นคนดีแล้วค่ะ ขอบคุณมากๆครับ
  http://palungjit.org/images/smilies/cool.gif
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • DSC00247.JPG
   DSC00247.JPG
   ขนาดไฟล์:
   2.7 MB
   เปิดดู:
   50
 7. Techoe

  Techoe สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2010
  โพสต์:
  16
  ค่าพลัง:
  +13
  น่ากลัวมากเลยครับ เห็นไส้เห็นพุงหมดเลยย
  อนุโมทนาครับ ไม่กล้าทำบาปเลยครับ
  ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆที่นำมาแบ่งปันนะครับ
   
 8. อุทยัพ

  อุทยัพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  3,565
  ค่าพลัง:
  +18,075
  สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับ ก่อกรรมใดมา ก็จักได้รับกรรมนั้นเป็นการตอบแทน
   
 9. MASDAR

  MASDAR สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  10
  ค่าพลัง:
  +9
  ดูแล้วเสียวมากกกครับ อนุโมทนา จะพยายามเป็นคนดีมากกว่านี้
   
 10. new_mansum

  new_mansum เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2010
  โพสต์:
  3,796
  ค่าพลัง:
  +5,376
  ขออนุโมทนาครับ
  ดูแล้วกลัวเลย -_-
   
 11. เเก้มบัว

  เเก้มบัว Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2011
  โพสต์:
  38
  ค่าพลัง:
  +47
  ได้รับความรู้เยอะเลยคับ

  อนุโมทนากับผู้ที่คิดจะกลับตัวกลับใจด้วย
   
 12. Scorpius

  Scorpius เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  847
  ค่าพลัง:
  +640
  โออออ น่ากลัวจริง ๆ ครับ T T
   
 13. kittikul

  kittikul สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  11
  ค่าพลัง:
  +3
  จากนี้ไปจะพยามทำให้น้อยลงที่สุด และจะให้หมดไปจากใจ
   
 14. kittikul

  kittikul สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  11
  ค่าพลัง:
  +3
  จะลด ละ เลิก ให้ได้ ในสิ่งที่ไม่ดี
   
 15. pandablahblah

  pandablahblah Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  316
  ค่าพลัง:
  +71
  ขออนุโทธนาสาธุอย่างที่สุดเลยค่ะ ดูแล้วเกรงกลัวต่อบาปขึ้นมาก ไม่อยากสร้างกรรมชั่วอีกแล้วค่ะ กลัวจริงๆ >.<!!
   
 16. jienum

  jienum เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤษภาคม 2011
  โพสต์:
  49
  ค่าพลัง:
  +465
  น่ากลัวดูแล้วขนลุก ==
   
 17. atikom2537

  atikom2537 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  101
  ค่าพลัง:
  +10
  น่ากลัววสงสัยผมโดนควักลูกตาแน่เลยแง๊
   
 18. sitsada

  sitsada สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤษภาคม 2011
  โพสต์:
  28
  ค่าพลัง:
  +4
  ผมอยากดูแบบ Video 3D ชัดๆเลยอ่ะครับ

  ขออนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ
   
 19. Willam

  Willam สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  626
  ค่าพลัง:
  +18
  นี่หนังสือท่องนรกนิ จริงๆ เป็นของเต๋างับ
   
 20. circle11

  circle11 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  52
  ค่าพลัง:
  +147
  เห็นแล้ว สยองจริงๆ คะ
   
Loading...

แชร์หน้านี้

Loading...