ภาพงานทำบุญวันบูรพาจารย์วัดท่าขนุน ประจำปี ๒๕๖๑

ในห้อง 'หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน' ตั้งกระทู้โดย aemie, 16 กันยายน 2018 at 21:30.

 1. aemie

  aemie เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  311
  กระทู้เรื่องเด่น:
  22
  ค่าพลัง:
  +28,979
  ภาพงานทำบุญวันบูรพาจารย์วัดท่าขนุน ประจำปี ๒๕๖๑
  วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

  ff9tb1537022721.jpg
  aqh5d1537022723.jpg
  vwsdz1537022728.jpg

  เวลา ๙.๐๐ น. มอบรางวัลคนคู่คุณธรรม
  sj4z61537022734.jpg
  h09id1537022739.jpg
  9frgb1537022742.jpg
  jer6k1537022745.jpg
  4q0fi1537022748.jpg
  f1atj1537022751.jpg
  krn0d1537022753.jpg
  cjef91537022757.jpg
  9fb521537022762.jpg
  t4emd1537022766.jpg
  2srd71537022769.jpg
  2ja0l1537022772.jpg
  xrbbn1537022779.jpg
  064jg1537022790.jpg
  d1jn91537022794.jpg
  ynd4b1537022801.jpg

  นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
  ได้ให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานของชุมชนคุณธรรม ซึ่งใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา
  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และวิถีวัฒนธรรมชุมชน
  ในการดำเนินงานให้ได้ผลดี และควรที่จะขยายเครือข่ายชุมชนคุณธรรมให้กว้างขวางยิ่ง ๆ ขึ้นไป


  pvwc11537022809.jpg
  uk07n1537022814.jpg
  1os3v1537022819.jpg
  toi751537022824.jpg
   
 2. aemie

  aemie เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  311
  กระทู้เรื่องเด่น:
  22
  ค่าพลัง:
  +28,979
 3. aemie

  aemie เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  311
  กระทู้เรื่องเด่น:
  22
  ค่าพลัง:
  +28,979
 4. aemie

  aemie เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  311
  กระทู้เรื่องเด่น:
  22
  ค่าพลัง:
  +28,979
 5. aemie

  aemie เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  311
  กระทู้เรื่องเด่น:
  22
  ค่าพลัง:
  +28,979
 6. aemie

  aemie เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  311
  กระทู้เรื่องเด่น:
  22
  ค่าพลัง:
  +28,979
 7. aemie

  aemie เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  311
  กระทู้เรื่องเด่น:
  22
  ค่าพลัง:
  +28,979
 8. aemie

  aemie เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  311
  กระทู้เรื่องเด่น:
  22
  ค่าพลัง:
  +28,979
  เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
  cqfgh1537024194.jpg
  hr5901537024198.jpg
  db7gp1537024205.jpg
  8k1xc1537024212.jpg
   
 9. aemie

  aemie เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  311
  กระทู้เรื่องเด่น:
  22
  ค่าพลัง:
  +28,979
  เวลา ๑๒.๐๐ น. สวดทักษิณานุปทานโดยพระสงฆ์วัดท่าขนุน
  kodb71537024286.jpg
  vm6zt1537024291.jpg
  0y1iy1537024296.jpg
  peigp1537024302.jpg
  jg2fb1537024308.jpg
  jxkeb1537024312.jpg
  vejmd1537024316.jpg
  hix3p1537024320.jpg
   
 10. aemie

  aemie เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  311
  กระทู้เรื่องเด่น:
  22
  ค่าพลัง:
  +28,979
  พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรีแห่งที่ ๒๓ (วัดท่าขนุน) คณะกรรมการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี และรองประธานศูนย์ประสานงาน สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี
  จัดประชุมเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรีทั้ง ๒๕ แห่ง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ศาลา ๑๐๐ ปีหลวงปู่สายวัดท่าขนุน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  โดยมี พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ของคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี และประธานที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในที่ประชุม
  ในการนี้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรีชุดใหม่ เพื่อทดแทนคณะกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระลง โดย พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. ได้รับเลือกเป็นประธานศูนย์ประสานงานฯ โดยเอกฉันท์
  พระครูสุพัฒนกาญจนกิจ,ดร. เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรีแห่งที่ ๑๒ (วัดดอนขมิ้น) และ พระครูกาญจนธีรวงศ์ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรีแห่งที่ ๑๐ (วัดใหม่เจริญผล) ได้รับเลือกเป็นรองประธานศูนย์ประสานงานฯ โดยเอกฉันท์
  และพระครูวินัยธรถวิล ถาวรธมฺโม รองเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรีแห่งที่ ๒๑ (วัดอุดมมงคล) ได้รับเลือกเป็นเลขานุการศูนย์ประสานงานฯ โดยเอกฉันท์
  เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรีที่เหลือทั้งหมด เป็นคณะกรรมการโดยตำแหน่ง มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี

  pgo0s1537024414.jpg
  mfv0t1537024432.jpg
  wg42o1537024436.jpg
  vp5mt1537024443.jpg
  30f9x1537024447.jpg
  5n2xd1537024451.jpg
  df2at1537024457.jpg
  592y11537024460.jpg
  28qvv1537024464.jpg
   

แชร์หน้านี้

Loading...