เว็บพลังจิต ภาพงานวัดกฐินท่าซุง53 ร่วมโมทนาเครื่องบวงสรวงนำสู่พระนิพพาน ในนามเว็ปพลังจิต.com

ในห้อง 'ท่องเที่ยว - อาหารการกิน' ตั้งกระทู้โดย เทพออระฤทธิ์, 22 พฤศจิกายน 2010.

 1. เทพออระฤทธิ์

  เทพออระฤทธิ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  4,574
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +22,021
  [​IMG]

  ขอโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนรวมในการร่วมบุญครั้งนี้ ซึ่งเครื่องบวงสรวงนำสู่พระนิพพานได้เข้าสู่พิธีกฐิน วัดท่าซุง สำเร็จพูนผลสมบูรณ์ในวันนี้ คือ วันทอดกฐินวันท่้าซุง ในที่ 21 พ.ย. 2553
  โดยที่งานนี้จะสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีทุกคน .... สิ่งใดที่ทุกคนปราถนาก็ขอให้ทำสำเร็จทุกประการและ ได้เข้าสู่พระนิพพาน ...กันทุกคน


  สรุปยอดเครื่องบวงสรวงนำสู่พระนิพพาน 90,800บาทถ้วน

  รวมกระทู้ งานที่เราทำรวมกันจนสำเร็จเป็นงานนี้
  ร่วมบูชาสมเด็จองค์ปฐมเพื่อนำมาเป็นประธานเครื่องบวงสรวงถวายวัดท่าซุงในงานกฐิน
  ร่วมสร้างเครื่องบวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยถวายวัดท่าซุงในงานกฐินประจำปี
  ขอเชิญร่วมทำบุญเลี้ยงโรงทานกับคณะโรงทานเว็ปพลังจิต.com 5 งานสุดท้ายประจำปี2553
  เชิญร่วมถักโครเชต์ประดับเพชรเพื่อผ้าปูโต๊ะเครื่องบวงสรวงถวายกฐินวัดท่าซุง53  [​IMG]

  หลวงพ่อพระราชพรหมยานอธิบายเรื่องอานิสงส์ของกฐิน<o></o>

  ผู้ถาม : "หลวงพ่อคะ การทอดผ้าป่า กับ การทอดกฐินอย่างไหนได้อานิสงส์มากน้อยกว่ากันคะ..?"
  หลวงพ่อ : "ความจริง ผ้าป่า กับ กฐินเป็นสังฆทานด้วยกันทั้งคู่นะ แต่ถ้าว่าอานิสงส์โดยเฉพาะกฐินได้มากกว่า เพราะว่ากฐินมีเวลาจำกัด จะทอดตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 แต่อานิสงส์ได้ทั้งสองฝ่าย คือ ผู้ทอดก็ได้ พระผู้รับก็ได้ พระผู้รับมีอำนาจคุ้มครองพระวินัยได้หลายสิกขาบท ทำให้สบายขึ้น

  ต้นเหตุแห่งการทอดกฐินนี้ ก็มี นาง<st1></st1>วิสาขา เป็นคนแรก ในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าท่าทรงบัญญัติการจำพรรษา เพื่อป้องกันพระไปเดินเหยียบต้นพืชต้นข้าวที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้ใน ฤดูฝนไม่ให้เสียหาย

  ครั้นเมื่อออกพรรษาแล้ว ภิกษุชาวปาฐา 30 รูปเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ในเวลานั้นพระสงฆ์ทั้งหลายมีผ้าจำกัดเพียง 3 ผืนเท่านั้น เมื่อมาถึงในขณะที่นางวิสาขา เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่พอดี เห็นพระมีผ้าสบงจีวรเปียกโชกด้วยน้ำฝนและน้ำค้าง จึงได้กราบทูลขอพรแด่พระพุทธเจ้าว่า " หลังจากออกพรรษาแล้ว ขอบรรดาประชาชนทั้งหลายมีโอกาสถวายผ้าไตรจีวร แก่คณะสงฆ์ด้วยเถิด" พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุมัติ ส่วนผ้าป่าก็เป็นสังฆทาน แต่อานิสงส์จะน้อยไปนิดหนึ่ง แต่ทั้งสองอย่างก็เป็นสังฆทานเหมือนกัน แต่เป็นสังฆทานเฉพาะกิจ กับสังฆทานไม่เฉพาะกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าป่าผู้ให้ก็ได้อานิสงส์ ผุ้รับก็มีอานิสง์แต่เพียงแค่ใช้ เป็นอันว่าทั้งสองอย่างนี้ถือว่าอานิสงส์การทอดกฐินมากกว่าผ้าป่า แต่ว่าการทอดกฐินปีหนึ่งครั้งเดียว ผ้าป่าทอดได้หลายครั้ง อานิสงส์ผ้าป่าย่อมได้มากกว่านะ"  ผู้ถาม : "แล้วองค์กฐินที่แท้จริงเป็นอย่างไรคะ..?"


  หลวงพ่อ : "องค์กฐินจริง ๆ คือ ผ้าไตร นอกนั้นเป็นบริวาร เวลากรานกฐินจริง ๆ เรากรานกันแต่ผ้า การถวายก็ไม่ยาก เรามีผ้าจีวรผืนหนึ่งหรือว่าสบงผืนหนึ่ง หรือว่าสังฆาฏิผืนหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เขาเรียกว่า จุลกฐิน หรือจะถวายไตรจีวรครบทั้งวัด เขาเรียกว่า มหากฐิน

  ฉะนั้น จะถวายมากก็ได้ ถวายน้อยก็ได้ อานิสงส์เหมือนกัน โดยเฉพาะที่วัดท่าซุง จัดเป็นกฐินสามัคคี เป็นเจ้าภาพร่วมกันทุกคน ได้อานิสงส์เท่ากันหมด

  สำหรับการทอดกฐินครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าท่านเคยเทศน์คือพระพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า พระปทุมุตตระท่านเคยเทศน์วาระหนึ่ง สมัยที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเป็น มหาทุคคตะ

  คำว่ามหาทุคคตะนี้จนมาก เป็นทาสของท่านคหบดี ได้ไปฟังเทศน์จากพระพุทธเจ้าว่า อานิสงส์กฐินนี้มีมาก ท่านจึงกลับไปชวนนาย แต่นายก็มอบหมายทรัพย์สมบัติให้ท่านเป็นผู้จัดการทุกอย่าง ท่านมหาทุคคตะอยากมีส่วนร่วมในทานนี้ด้วย แต่ไม่มีอะไรมีแต่เสื้อผ้าเก่า ๆ ขอตนที่มีติดตัวอยู่เพียงชุดเดียว จึงนำไปแลกที่ร้านในตลาด มีด้าย 1 กลุ่ม เข็ม 1 เล่ม เอามาร่วมในการทอดกฐินกับเจ้านาย เพื่อปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล พระองค์ทรงตรัสว่า คนถวายผ้ากฐิน หรือ ร่วมในการถวายกฐินทานครั้งหนึ่ง
  จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ จะปรารถนาเป็นพระอรหันต์ก็ได้ แต่ถ้าหากว่ายังไม่ถึงพระนิพพาน เพียงใดอานิสงส์จะให้ผลแก่ท่านผู้นั้น เมื่อตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็จะลงมาเป็น พระเจ้าจักรพรรดิ ปกครองโลก 500 ชาติ เมื่อบุญน้อยลงมาจะเป็น พระมหากษัตริย์ 500 ชาติ เป็น มหาเศรษฐี 500 ชาติ เป็น อนุเศรษฐี 500 ชาติ เป็น คหบดี 500 ชาติ แต่คนที่ทอดผ้ากฐิน หรือว่าร่วม ในการทอดผ้ากฐินครั้งหนึ่งก็ดี บุญบารมีส่วนนี้ยังไม่ทันหมดก็ปรากฏว่า ท่านเจ้าของทานไปนิพพานก่อน"


  ที่มา http://www.putthapoom.com/answer/answer2.html<o></o>
  <o></o>


  อานิสงส์กฐินทาน<o></o>


  ความจริงการทอดกฐินไม่ใช่ประเพณีนิยม เป็นพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าผ้ากฐินทานจะรับได้ก็ต่อเมื่อถึง วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงกลางเดือน ๑๒ หลังจากนั้นจะทอดขนาดไหนก็ตามจะไม่เป็นกฐินฉะนั้นกฐินมีเวลากาลจำกัด ทีนี้ว่าถึงอานิสงส์กฐิน อานิสงส์กฐินนี้ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยาท่านเคยเทศน์ และก็เทศน์ตามบาลี ท่านพูดถึงอานิสงส์ให้ทราบ ฉะนั้นการถวายวันนี้ทั้งหมด เมื่อวานก็ดี วันนี้ก็ดีจะเป็นเงินก็ตาม จะเป็นของก็ตาม ถือว่าทุกอย่างเป็น อานิสงส์กฐิน ต่อไปนี้ก็โปรดทราบ จะนำพระสูตรตามที่ท่านกล่าวไว้ในบาลีให้ทราบ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ในสมัยที่พระองค์เกิด เป็นมหาทุคคตะ ในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า พระปทุมมุตระ เวลานั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นคนจนอย่างยิ่ง เป็นทาสของคหบดี เวลานั้นถอยหลังจากนี้ไป ๙๑ กัป ก็ปรากฏว่ามีพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า พระปทุมมุตระ วันหนึ่งมหาทุคคตะไปดูงานทอดกฐินเขา เมื่อเขาทอดกฐินเสร็จ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า บุคคลใดเคยทอดกฐินแล้วในชีวิตหนึ่ง ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพกฐินก็ดี และเป็นบริวารกฐินก็ดี (แต่ว่ากฐินวันนี้ไม่มีบริวาร มีแต่เจ้าภาพ เพราะเป็นกฐินสามัคคี) จะทำบุญน้อยจะทำบุญมาก มีอานิสงส์เสมอกัน แต่ทว่าปริมาณอาจจะแตกต่างกัน และอานิสงส์กฐินนี่ เวลานั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า"โภ ปุริสะ ดูกรท่านผู้เจริญ บุคคลใดเคยทอดกฐินไว้ในพระพุทธศาสนา แม้ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าตายจากความเป็นคน ยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ท่านผู้นั้นจะไปเกิดเป็นเทวดา หรือนางฟ้า๕๐๐ ชาติ" นั่นหมายความว่า ถ้าหมดอายุเทวดา หรือนางฟ้าจุติแล้วก็เกิดทันที ๕๐๐ ครั้ง เมื่อบุญหย่อนลงมานิดหน่อย เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นนางฟ้าไม่ได้ ลงมาเป็นมนุษย์ จะเกิดเป็นพระเจ้า จักรพรรดิปกครองโลก ๕๐๐ ชาติ เมื่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ๕๐๐ ชาติแล้ว บุญก็หย่อนลงมา ก็จะเป็นพระมหากษัตริย์ ๕๐๐ ชาติ หลังจากนั้น จะเป็นมหาเศรษฐี ๕๐๐ ชาติ

  คำว่ามหาเศรษฐีนี่ มีเงินตั้งแต่ ๘๐ โกฏิขึ้นไป เขาเรียกว่า มหาเศรษฐี แต่ว่าตั้งแต่ ๔๐ โกฏิ ขึ้นไป เขาเรียก อนุเศรษฐี

  เมื่อเป็นมหาเศรษฐี ๕๐๐ ชาติแล้ว ก็เป็นอนุเศรษฐี ๕๐๐ ชาติ หลังจากเป็นอนุเศรษฐี ๕๐๐ ชาติแล้ว ก็เป็นคหบดี ๕๐๐ ชาติ<o></o>
  ก็รวมความว่า การทอดกฐินครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าท่านบอกว่านอกจากจะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้า เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วบุคคลที่ทอดกฐินครั้งหนึ่งในชีวิต จะปรารถนาพระโพธิญานก็ย่อมได้ นั่นหมายความว่า จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ จะปรารถนา เป็นอัครสาวกก็ได้ จะปรารถนาเป็นมหาสาวกก็ได้ จะปรารถนานิพพาน เป็นพระอรหันต์ปกติก็ได้ ฉะนั้นการทอดกฐินแต่ละคราว ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทโปรดทราบถึงอานิสงส์คนที่เคยทอดกฐินแล้วแต่ละครั้ง รวมความว่าถ้ายังไม่ถึงพระนิพพาน<o></o>
  เพียงใด คำว่า ยากจนเข็ญใจจะไม่มีแก่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกชาติ<o></o>
  สำหรับวันนี้ การทอดกฐินมันมี ๓ อย่าง ความจริงอานิสงส์กฐินก็ย่อมเป็นอานิสงส์กฐิน แต่ในปัจจุบันจัดกฐินเป็น๓ อย่างคือ ๑. จุลกฐิน ๒. ปกติกฐิน ๓. มหากฐิน กฐิน ๓ อย่างย่อมเป็นเทวดานางฟ้าเหมือนกัน แต่ทว่าจะมีทรัพย์สมบัติมากกว่ากัน คำว่า จุลกฐิน เวลานี้แปลงไปคงจำของพระพุทธเจ้าไม่ได้ คำว่า จุลกฐิน ก็หมายความว่า เขาถวายผ้าโดยเฉพาะชิ้นเดียว คือ ผ้ากฐินจะเป็นผ้าสังฆาฏิตัวหนึ่งก็ได้ จะเป็นผ้าจีวรตัวหนึ่งก็ได้ สบงตัวหนึ่งก็ได้ ถ้าเราไม่มีทั้งไตร ถวายผ้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็เป็นกฐิน ทีนี้ถ้า ปกติกฐิน ก็มีผ้าไตรครบไตร ถวายผ้าไตรเดียวหรืออย่างน้อย ก็มีผ้าไตร ๓ ไตร คือองค์ครอง ๑ ไตร คู่สวด ๒ ไตร ทีนี้ถ้ามีผ้าไตรครบทุกองค์ อย่างที่วัดทำเป็นมหากฐิน อย่างนี้ถ้าบังเอิญจะไปเกิดในชาติใดก็ตาม จะเป็นมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์สมบัติมากที่สุดเป็นพิเศษ อย่างตระกูล นางวิสาขามหาอุบาสิกา มีทรัพย์มากเป็นพิเศษ อย่างมหาเศรษฐีเขาบอกว่า ต้องมีเงิน ๘๐ โกฏิ หรือว่า ๑๖๐ โกฏิ แต่ว่าตระกูลของนางวิสาขาจะนับเป็นโกฏิไม่ได้ ต้องนับเป็นโกฏิของเล่มเกวียน ไม่ใช่นับเป็นโกฏิของเหรียญ ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะว่าตระกูลนี้ร่ำรวยมาก ตระกูลนางวิสาขาจริงๆ เริ่มต้นมาจากคนที่ยากจนเข็ญใจ ต้นตระกูลนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านเมณฑกเศรษฐี นี้ ท่านเมณฑกเศรษฐีเป็นปู่ของนางวิสาขา ในชาติก่อนโน้นท่านเป็นคนยากจนเข็ญใจมาก เรียกว่าเป็นคนแก่ ๒ คน ไม่มีลูก ลูกหญิงไม่มี ลูกชายไม่มี แล้วก็หาเช้ากินค่ำ หรือว่าหาค่ำกินเช้าไม่ได้เกิดพร้อมท่าน ไม่รู้ ใช่ไหม


  [MUSIC]http://palungjit.org/attachments/a.910605/[/MUSIC]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤศจิกายน 2010
 2. เทพออระฤทธิ์

  เทพออระฤทธิ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  4,574
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +22,021
  ในเย็นวันบ่ายวันเสาร์ 20 ผมและคณะร่วมทั้งสิ้น 7คน ได้ ออกเดินทางจากกรุงเทพเพื่อร่วมพิธีทอดกฐินวัดท่าซุง โดยได้มีการเดินทางล่วงหน้าไปในที่18 พ.ย เพื่อจัดเตรียมเครื่องบวงสรวงที่จะไปนำถวาย โดยต้องไปจัดขนย้ายไปวางเตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อความเรียบร้อย โดยจะถวายพร้อมกันในพิธีงานกฐิน ที่วัดท่าซุง ในวันที่ 21 พ.ย. 53

  ประมวลภาพเครื่องบวงสรวงทั้งหมด

  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤศจิกายน 2010
 3. เทพออระฤทธิ์

  เทพออระฤทธิ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  4,574
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +22,021
 4. เทพออระฤทธิ์

  เทพออระฤทธิ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  4,574
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +22,021
  โดยครั้งนี้คณะโรงทานเว็ปพลังจิต ได้ขนมปังสังขยา ไปร่วมแจกผู้มีจิตศรัทธา ในงานกฐินวัดท่าซุง โดยเริ่มแจกตั้งแต่ประมาณ6.00โมงเช้า หมดราว ๆ 11โมงเช้า<!-- google_ad_section_end -->

  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  [​IMG]
  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 พฤศจิกายน 2010
 5. เทพออระฤทธิ์

  เทพออระฤทธิ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  4,574
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +22,021
  ประมวลภาพผ้ากฐิน และบริวารกฐิน

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  [​IMG]

  [​IMG]  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]


  กระทงลอย
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 พฤศจิกายน 2010
 6. เทพออระฤทธิ์

  เทพออระฤทธิ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  4,574
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +22,021
  ภาพผู้ร่วมงานบุญในครั้งนี้


  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  [​IMG]

  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 พฤศจิกายน 2010
 7. chai9000

  chai9000 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  65
  ค่าพลัง:
  +591
  สาธุ ปลื้มสุดๆที่ได้ร่วมสร้างมหากฐินปีนี้
  ขอโมทนาบุญนี้ให้กับทุกท่านและคณะเวปพลังจิต
  ด้วยอานิสงค์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ เทอญ
   
 8. ธรรมวิวัฒน์

  ธรรมวิวัฒน์ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  22,696
  กระทู้เรื่องเด่น:
  69
  ค่าพลัง:
  +102,454
  อนุโมทนากับทุกท่านครับ
  ขอให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมตามที่ปรารถนาครับ สาธุ สาธุ
   
 9. ทิพย์ปทุโม

  ทิพย์ปทุโม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2010
  โพสต์:
  555
  ค่าพลัง:
  +2,472
  เห็นภาพแล้วมีความสุข สงบ เยือกเย็น อยากนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้า ออก อยู่ท่ามกลางพระพุทธรูปที่เห็นค่ะ
  โมทนา สาธุ กับงานบุญที่ร่วม ๆ กันจัดค่ะ แม้ทิพย์จะเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆน้อย ๆ ของงานนี้ ยังสุขขนาดนี้ แล้วทีมงานจะสุขขนาดไหน "โมทนาบุญค่ะ" fly_pig
   
 10. เฮียปอ ตำมะลัง

  เฮียปอ ตำมะลัง ทุกสิ่งจบสิ้นลงด้วยความตาย วุ่นวายทำไม ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  24,872
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +91,063
  อ นุ โ ม ท น า ส า ธุ ... ดีแล้วชอบแล้ว  .
   
 11. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  [​IMG]
   
 12. โคมหลวง

  โคมหลวง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  1,152
  ค่าพลัง:
  +6,386
  งดงามมากครับ ขอโมทนากับความอุสาหะของพี่ๆน้องๆทุกคนครับ
   
 13. aries

  aries เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  1,400
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +4,215
  สาธุๆๆ งดงามยิ่ง เห็นภาพแล้วมีความสุขที่ได้ร่วมบุญงานนี้ด้วยครับ ผมขออนุโมทนาบุญกับคุณ teporrarit และทุกท่านที่ร่วมทำบุญกันนะครับ ^^
   
 14. ณัฐธา

  ณัฐธา สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  6
  ค่าพลัง:
  +15
  ดีใจมากค่ะที่ปีนี้ได้ร่วมทำบุญกฐินวัดท่าซุงกับทางเวป รู้สึกปลื้มใจที่ได้เห็นภาพที่เราได้ร่วมทำบุญเป็นสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
   
 15. titapoonyo

  titapoonyo เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  1,134
  ค่าพลัง:
  +12,760
  ขอบคุณมากครับที่นำรูปมาให้ชม ดูไปขนลุกไปเพราะปีติครับ ดีใจมากๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมบุญกับกัลยาณมิตรทุกท่าน...อนุโมทนาด้วยนะขอรับ สาธุๆๆ
   
 16. วันทนา vijit

  วันทนา vijit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กันยายน 2008
  โพสต์:
  132
  ค่าพลัง:
  +359
  ขออนุโมทนาบุญในงานบุญครั้งนี้ของทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ
  และก็ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญ
   
 17. เจี๊ยบ รักพ่อหลวงภูมิพล

  เจี๊ยบ รักพ่อหลวงภูมิพล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  1,646
  ค่าพลัง:
  +4,255
  กราบอนุโมทนาบุญทั้งหมดทั้งมวลกับทุกท่านค่ะ ปลื้มใจที่มีส่วนร่วมบุญเครื่องบวงสรวงและบุญงานกฐินด้วย งดงามมากค่ะ ขอบคุณเจ้าของกระทู้มากค่ะ ที่นำภาพมาให้ชม ชีวิตนี้คงมีโอกาสได้ไปนมัสการสมเด็จองค์ปฐมและหลวงพ่อสักครั้ง สาธุ
   
 18. ธรรมทัศ

  ธรรมทัศ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2009
  โพสต์:
  109
  ค่าพลัง:
  +62
  ปิติและยินดีมากที่มีโอกาศได้ร่วมมหากฐินวัดท่าซุงปีนี้ และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ และที่สำคัญชาวเว็ปพลังจิตทุกท่านครับ สาธุ สาธุ สาธุ
   
 19. Fabreguz

  Fabreguz เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  645
  ค่าพลัง:
  +1,910
  ขออนุโมธนา สาธุ กับบุญกุศล ที่ทุกท่านได้ร่วมทำกัน ณ ที่นี้ด้วยนะ ครับ สาธุ สาธุ สาธุ
   
 20. ประทีปแก้ว

  ประทีปแก้ว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กันยายน 2008
  โพสต์:
  3,507
  ค่าพลัง:
  +8,265
  [​IMG]

  กราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านได้ไปร่วมมหาบุญนี้ด้วยปลื้มใจทุกปีที่ได้ไปคิดว่าต้องไปทุกปีให้จงได้.....สาธุ
   

แชร์หน้านี้

Loading...