ภาพพระพุทธเจ้า กับความสงสัย

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย huayhik, 10 กันยายน 2012.

 1. huayhik

  huayhik เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2010
  โพสต์:
  181
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,127
  ภาพพระพุทธเจ้า

  มีภาพหลวงพ่อฤๅษีซ้อนอยู่

  วันพุธที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๓๖ สมเด็จองค์ปัจจุบันทรงเมตตาสอนไว้ มีความสำคัญดังนี้

  เรื่องเดิม มีบุคคลท่านหนึ่งเอาภาพนี้มาให้ผมดู เธออ้างว่ามีคนถ่ายภาพนี้ที่ตึกรับแขก (ตึกริมน้ำ) มีคนอื่นได้ดูอีกหลายคน ทุกคนต่างก็วิจารณ์ไปตามอุปาทาน ตามทิฐิหรือตามความคิดเห็นของตนทั้งทางดีและทางไม่ดี หรือต่างสร้างวจีกรรมให้เกิดและได้ผลเป็นทั้งบุญและบาป ตามกรรมที่ตนแสดงออกมาทางวาจาเพราะทุกคนยังมีอารมณ์ โมหะ โทสะ ราคะอยู่ครบ จึงมีจริตนิสัยและกรรมไม่เสมอกัน สมเด็จองค์ปัจจุบัน จึงทรงมีพระเมตตามาตรัสสอนไว้ มีความสำคัญดังนี้

  ๑. ไม่จำเป็นต้องสงสัยว่าเป็นภาพอัศจรรย์จริงหรือไม่จริงเพราะภาพเหล่านี้เป็นสมมุติของโลก ภาพวาด ภาพถ่ายของตถาคตก็แทนองค์จริงของตถาคต ภาพขันธ์ ๕ ของท่านสัมภเกษีก็เป็นสมมุติของโลก

  ๒. เสมือนหนึ่งเขาปั้นพระพุทธรูปปางต่างๆ แทงองค์จริงของตถาคตก็เป็นสมมุติ แต่ในบุคคลใดที่กราบไหว้สักการะจักเป็นพระพุทธรูปก็ดี เป็นภาพก็ตาม เขาเหล่านั้นตั้งใจกราบด้วยความเข้าถึงธรรมวิมุติ ก็เสมือนหนึ่งกราบตรงมาที่แทบเบื้องพระบาทของตถาคต และแทบเท้าของท่านสัมภเกษีแล้วนั่นเอง

  ๓. พวกเจ้าจึงพึงหมดสงสัยด้วยประการฉะนี้ ไม่จำเป็นจักต้องพิสูจน์ รังแต่จักเป็นโทษ ด้วยล่วงล้ำคุณพระรัตนตรัย เสียเปล่า ๆ ใครจักว่าเช่นไรก็ตามใจเขาเถิด

  ๔. พวกเจ้าเข้าใจแล้วก็จงหมั่นสำรวมกาย วาจา ใจ อย่าให้เกิดกรรมที่จาบจ้วงคุณพระศรีรัตนตรัยเข้าไว้จักดีกว่า

  ๕. เมื่อเข้าใจแล้ว จงนำคำสอนไปปฏิบัติ เปลี่ยนธรรมสมมุติของโลกให้เป็นธรรมวิมุติ โดยตั้งใจกราบพระประธาน พระพุทธรูป ภาพพระด้วยจิต เสมือนเราได้กราบอยู่แทบพระบาทของพระองค์ทุกครั้ง กราบหลวงพ่อก็เหมือนกราบที่แทบเท้าท่าน กราบได้แบบนี้แหละจึงจักเข้าถึงธรรมวิมุติ

  ๖. แม้จะจับอานาปา เอาตาจ้องภาพหรือรูป เอาจิตน้อมเข้าไปกราบท่านแทบพระบาทก็ย่อมทำได้ และพวกได้มโนมยิทธิ ก็เอาของจริง คือ เอาอาทิสสมานกายไปกราบท่าน คือ เอาจิตถึงจิต กราบแบบนี้ยิ่งมั่นใจ แต่ความจริงแล้ว ทุกคนที่เอาจิตน้อมไปกราบพระแทบพระบาทด้วยความเคารพ โดยไม่สงสัย แม้จะไม่เห็นภาพก็มีผลเท่ากัน

  ๗. อย่าลืมกำหนดจิต กราบผ่านสิ่งสมมุติถึงธรรมวิมุติ เพราะธรรมหรือกรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ทุกสิ่งสำเร็จได้ที่ใจ ขอจงอย่าสงสัยในธรรมที่ตนเองปฏิบัติเท่านั้น


  จากหนังสือธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม 4 หัวข้อ ภาพพระพุทธเจ้า
  พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน ผู้รวบรวม
   
 2. Jarinporn

  Jarinporn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มีนาคม 2012
  โพสต์:
  262
  ค่าพลัง:
  +686
  กราบหนึ่ง กราบสอง กราบสาม สาธุ อนุโมทนามิ
  ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาตินี้ด้วยเถิด.
   
 3. Chang_oncb

  Chang_oncb ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 สิงหาคม 2011
  โพสต์:
  12,361
  ค่าพลัง:
  +80,204
  [​IMG]

  กราบหลวงพ่อ พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) กราบหนึ่ง กราบสอง กราบสาม
   
 4. Chang_oncb

  Chang_oncb ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 สิงหาคม 2011
  โพสต์:
  12,361
  ค่าพลัง:
  +80,204
  [​IMG]

  กราบหลวงพ่อ พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) กราบหนึ่ง กราบสอง กราบสาม
   
 5. Chang_oncb

  Chang_oncb ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 สิงหาคม 2011
  โพสต์:
  12,361
  ค่าพลัง:
  +80,204
  [​IMG]

  กราบหลวงพ่อ พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) กราบหนึ่ง กราบสอง กราบสาม
   
 6. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,893
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +35,177
  สาธุ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

  เชิญแวะอ่านธรรมะของหลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง ที่
  เฟสบุ๊ค ศูนย์พุทธศรัทธา
  และร่วมกันแบ่งปันธรรมะของหลวงพ่อฯ ไปยังกระดานของท่านเพื่อเป็นธรรมทาน

  <STRONG>เว็บทางนิพพาน เว็บไซด์ เผยแพร่ ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น<O[​IMG]
  ที่รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน<O[​IMG]
  ขอเชิญทุกท่านเข้าไปอ่านได้ที่www.tangnipparn.com<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com[​IMG]ขอเชิญแวะเยี่ยมชมและโมทนาบุญเว็บศูนย์พุทธศรัทธา

  [​IMG]</O:p>
   
 7. ต้นไทร

  ต้นไทร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มีนาคม 2006
  โพสต์:
  916
  ค่าพลัง:
  +666
  ขอกราบ สมเด็จพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพระพุทธเจ้า พระธรรม และ พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลาย
   

แชร์หน้านี้

Loading...