มช.ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตฯ 14 สาขาแด่ในหลวง

ในห้อง 'ข่าวทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย NoOTa, 10 มิถุนายน 2006.

 1. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  20,112
  กระทู้เรื่องเด่น:
  335
  ค่าพลัง:
  +64,406
  [​IMG]

  มช.ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตฯ 14 สาขาแด่ในหลวง
  [​IMG]
  10 มิถุนายน 2549 16:09 น.
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 14 สาขาวิชา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี
  [COLOR=#00000]กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ [/COLOR]: ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในโอกาสปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 14 สาขาวิชา ประกอบด้วย

  1.ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  2.ปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  3.ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  4.ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  5.ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  6.ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  7.ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  8.ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  9.ปริญญาศิลปะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  10.ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  11.ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  12.ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  13.ปริญญาสัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  14.ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับแจ้งจากสำนักราชเลขาธิการว่า ได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดังกล่าว โดยจะได้แจ้งกำหนดเวลาในการเข้าเฝ้าอีกครั้งหนึ่ง

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2508 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ ณ บริเวณมณฑลพิธี หน้าศาลาธรรม และได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกปี ตั้งแต่ครั้งแรก
  จนถึงปี พ.ศ.2542 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ถึงปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


  ที่มา...

  [​IMG]
   

แชร์หน้านี้

Loading...