มนุษย์หัวแถว ยังไม่ดีเท่าเทวดา นางฟ้าท้ายแถว

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย เทพออระฤทธิ์, 26 มีนาคม 2009.

 1. เทพออระฤทธิ์

  เทพออระฤทธิ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  4,574
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +22,021
  [​IMG]
  มนุษย์หัวแถว
  ยังไม่ดีเท่าเทวดา นางฟ้าท้ายแถว

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ส.ค 2536 หลวงพ่อฤาษี ท่านมีเมตตาสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้

  1.เรื่องท้าวจตุมหาราชทั้ง 4 นั้น ใครจะไหว้หรือไม่ไหว้ พวกเอ็งก็ไปไหว้ท่านก็แล้วกัน วัดท่าซุงนี้อยู่ได้ด้วยพระ พรหม เทวดา นางฟ้า ท่านช่วยสงเคราะห์อยู่เบื้องหลัง พระคุณของท่านทั้งหลายตอบแทนไม่หมด เป็นคนจงอย่าลืมตัว มนุษย์หัวแถวยังไม่ดีเท่าเทวดา นางฟ้าท้ายแถว ท่านเป็นผู้ไม่มีขันธ์ 5 ไม่สกปรก ไม่ร้อน ไม่หนาว ไม่หิวกระหาย และขี้ก็ไม่เหม็นอย่างเราๆ

  2.มีสมมติสงฆ์บางคนไม่ยอมกราบท้าวมหาราชทั้ง 4 เพราะคิดด้วยความหลง (จิตเป็นมิจฉาทิฏฐิ) ว่า ท่านมีศีลไม่ครบ 227 ฉันแน่กว่า เพราะฉันมีศีล 227 จิตผู้ใดก็ตามที่เริ่มต้นด้วยมิจฉาทิฏฐิ อะไรๆ ที่ตามมาก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ (ท่านหมายถึงมิจฉาทิฐิอีก 7 ตัว ก็จะเกิดตามมาเป็นขบวนรถไฟ หัวขบวนนำไปทิศทางใด ก็จะลากอีก 7 ตู้ขบวนตามไปด้วย)

  3 ข้อเท็จจริง หลวงพ่อท่านให้รายละเอียดไว้ดังนี้
  3.1 แม้เทวดาชั้นยามาและชั้นดุสิตท่านก็มีศีลพระครบ 227
  3.2 เทวดาและพรหมที่เป็นพระอริยเจ้า ตั้งแต่พระโสดาบันถึงอนาคามี ท่านจะอยู่ชั้นใดท่านก็มีศีล 224 ครบ
  3.3 ท้าวจตุมหาราชทั้ง 4 ล้วนเป็นพระอนาคามีทุกองค์ รวมทั้งพระยายมราช และพระอินทร์ด้วย
  3.4 เทวดา นางฟ้า ที่วัดท่าซุงมีจำนวนมาก ส่วนใหญ่ท่านเป็นอริยเจ้าเบื้องสูง คือ พระอนาคามีกันทั้งนั้น

  วิจารณ์ หรือ ธัมมวิจัย บันทึกไว้เมื่อ 4 ส.ค. 2536 เกี่ยวกับเรื่องนี้ อ่านและพิจารณาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์กับพุทธบริษัทที่ต้องการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ในชาติปัจจุบัน มีความสำคัญดังนี้

  1.เป็นธรรมดาของผู้ที่ยังไม่รู้จริง เพราะศีลของเขายังไม่เต็มเมื่อไม่มีอธิศีล จึงยังไม่รู้เรื่องศาสนาได้ตามความเป็นจริง เพราะพระพุทธเจ้าจะอนุญาตให้ผู้ออกประกาศพระศาสนาของพระองค์ได้ก็ต่อเมื่อตัดสังโยชน์เบื้องต่ำ 3 ข้อแรกได้แล้ว คือ พระโสดาบันขึ้นไปเท่านั้น จึงจะประกาศพระศาสนาของพระองค์ได้โดยไม่ผิดพลาด ท่านปิดนรกหรืออบายภูมิ 4 ได้แล้ว ท่านก็สอนคนอื่นปิดนรกพ้นอบายภุมิ 4ได้เหมือนกับท่าน สิ่งใดที่ท่านปฏิบัติไม่ถึง ท่านก็จะเว้นเสียไม่สอน ไม่เดาส่ง ท่านมีหิริโอตตัปปะ
  <O:p
  2.เกี่ยวกับบารมีธรรม ซึ่งมีไม่เสมอกัน เพราะเขาไม่รู้ว่าท่านมหาราช 4 , พระอินทร์ , พระยายมราช ล้วนเป็นพระอนาคามีแล้วทุกองค์ ศีลท่านเต็ม 227 ไม่ใช่แค่ 5-7-10 เท่านั้น ความจริงเทวดาชั้นยามากับชั้นดุสิตท่านก็ศีลเต็ม 227 แต่พวกนี้เขาไม่ทราบ จุดนี้แหละที่ต้องแก้ไขที่ใจเราคือ ให้เราเห็นตัวธรรมดา ในหมู่คนที่ยังไม่ทราบเรื่องนี้ ส่วนใหญ่ที่ไม่เข้าใจเรื่องศีล เพราะยังไม่มีอธิศีล จึงต้องให้อภัยกันตรงนี้แหละ
  <O:p
  3.เกี่ยวกับกฎของกรรมวัดท่าซุง ซึ่งยังไม่เห็นความดีเห็นบุญคุณของเทวดา นางฟ้า พรหม ขนาดท้าวมหาราชทั้ง 4 พระอินทร์ พระยายม ก็ยังไม่เห็น เอาเป็นว่ากรรมบังตาท่านก็แล้วกัน เรื่องนี้กรรมใครกรรมมัน
  <O:p
  4.ข้อเท็จจริง บุคคลผู้รับศีล 227 (สวดญัตติในพิธีบวชพระ) ยังไม่ใช่พระ พระองค์เรียกว่าสมมติสงฆ์เท่านั้น พระองค์จะเรียกพวกนี้ว่าพระได้ ต่อเมื่อมีคุณธรรมจองจิต สามารถตัดสังโยชน์เบื้องต่ำ 3 ข้อแรกได้แล้วเท่านั้น จึงจะเป็นพระที่แท้จริงในพุทธศาสนา การเป็นพระในพุทธศาสนา พระองค์ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวัย ซึ่งตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปก็เป็นพระได้ เช่นนางวิสาขา ท่านก็เป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ 7 ปี เป็นต้น

  5.ศีลมี 2 ระดับ คือ
  ก) โลกียศีล ซึ่งยังไม่มั่นคง เสื่อมได้ ขาดได้ หายไปได้
  ข)โลกุตรศีล เป็นศีลที่มั่นคง ไม่เสื่อม ไม่ขาดหายไปได้ ไม่มีวันถอยหลังอีกต่อไป พ้นสภาพจากความไม่เที่ยงในศีลเป็นเที่ยงและมั่นคงในศีล ซึ่งจะไม่เสื่อม ไม่ขาดอีกต่อไป เพราะเหตุนี้แหละ ท่านจึงพ้นนรก พ้นอบายภูมิ 4 ได้อย่างถาวร
  <O:p
  6.ดังนั้น พระธรรมในพุทธศาสนาจะนึกๆ เอาเองด้วยปัญญาของชาวโลก ซึ่งไม่ศีลคุมจิต หรือเพียงโลกียศีลยิ่งไม่ได้ จะต้องมีคุณธรรมของจิตเป็นพระโสดาบันก่อนจึงจะเข้าใจพระธรรมในพุทธศาสนาได้โดยไม่ผิดพลาด (ยิ่งเรื่องพระนิพพาน พวกที่จิตยังไม่เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันแล้ว จะไม่มีทางเข้าใจ หรือ หมดสงสัย ในเรื่อง พระนิพานได้แล้ว หมายความว่าอย่างหยาบ อีก 7 ชาติ ถึงพระนิพพาน, อย่างกลางอีก 3 ชาติ และ อย่างละเอียดอีก 1 ชาติ เป็นต้น)
  <O:p
  7.หลวงพ่อท่านมีเทปและหนังสือ เปิดแล้วเปิดอีกที่วัดตอนที่ท่านป่วยมาก จุดประสงค์ก็เพื่อให้ทุกคนที่ฟังได้รู้ความเป็นจริงเกี่ยวกับเทวดา และพรหม เทวดาท่านบวชใจกัน ท่านมีหิริโอตตัปปะ เป็นคุณธรรมประจำใจของท่านอยู่เพียงท่านตั้งสัจจะที่จะงดเว้นหรือวิรัชเท่านั้น ศีล 227 ท่านก็เต็มทันที หลวงพ่อท่านว่า ไม่หุบเข้าหุบออกเหมือนมนุษย์ขี้ทั้งหลาย มีขี้ทั้งตัวแล้วแถมยังโง่อีกด้วย

  8.หลวงพ่อท่านชี้ให้เห็นว่า เทวดา นางฟ้า พรหมที่เป็นพระอริยะนั้นมีมากมายนัก และท่านเองก็ปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ขอบคุณเทวดา นางฟ้า พรหมที่สงเคราะห์ท่าน และวัดท่าซุงตลอดมา ท่านแสดงความกตัญญูรู้คุณท่านเหล่านั้นอย่างชัดเจน แต่หลายคนฟังแล้วไม่เข้าใจ เอาเป็นว่ากรรมบังตาพวกนั้นก็แล้วกัน สุดท้ายหลวงพ่อท่านก็เน้น เทวดาท้ายแถวยังดีกว่ามนุษย์หัวแถว
  <O:p

  หลวงพ่อวฤาษีวัดท่าซุง
  จากหนังสือธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น
  รวบรวมโดย : พล.ต.ท. นพ.<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com[​IMG]สมศักดิ์ สืบสงวน</st1:personName><O:p</O:p
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 มีนาคม 2009
 2. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,893
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +35,177
  ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ


  [​IMG]


  ศูนย์พุทธศรัทธา
  สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง
  เชิญท่านแวะชมและโมทนาบุญ
  มีข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มจากเดิมอีกหลายรายการครับ


  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 มีนาคม 2009
 3. อวิชานาคา

  อวิชานาคา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  268
  ค่าพลัง:
  +344
  ชอบคำนี้ จัง มีขี้ทั้งตัวแล้วแถมยังโง่อีกด้วย 5 5 +

  อนุโมทนาครับ
   
 4. Ugood

  Ugood ธรรมชาติ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  628
  ค่าพลัง:
  +489
  อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ
  ----------------------
  ธรรมะ คือ ธรรมชาติ
   
 5. catthongmuan

  catthongmuan Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  31
  ค่าพลัง:
  +26
  เจริญอสุภกรรมฐาน

  โอว่ากายาช่างงามนัก
  งามสักซากศพกลิ่นตลบฟุ้ง
  หนอนเจาะตาหมาลากหัวแมงวันมุง
  น้ำหนองคลุ้งคาวเลือดกลิ่นเหมือนส้วม
  โอ้น้ำเลือดน้ำหนองมันสมองเกลื่อน
  ตายแค่ไม่กี่เดือนร่างบวมท้วม
  อืดพองอืดพองชิ้นส่วนรวม
  เผาเหลือกระดูกกร้วมกรอบหุ่นดี
  เนื้อโดนไฟหนังปูดปูดแตกปริ
  ใบหน้าสีเขียวเหลืองบูบเบ้บี้
  เนื้อแข็งแข็งเย็นชืดไร้ชีวี
  คือธาตุสี่ประชุมเป็นร่างสัตว์คน
  งามงามงามงามงามศพงามยิ่ง
  หอมหอมหอมหอมจริงยิ่งกว่าส้วม
  สวยสวยสวยใส้กองพองอืดบวม
  เลือดเกรอะท่วมอีแร้งทึ้งหมาไนแทะ
  ยิ้มแสยะตาถลนหนองทะลัก
  แจ้งประจักษ์คือร่างเราทั้งหลาย
  เช้าทำงานผัดหน้าศพก่อนไป
  ส่องกระจกนี่ไงถุงอุจจาระ

  สำหรับคนราคะจริตคงช่วยได้บ้าง
  ถ้าต้องการผลชะงัดกรุณาอ่านหลายๆเที่ยวแล้วนึกภาพตามบทร้อยกรอง
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 มีนาคม 2009
 6. Marthaporn

  Marthaporn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 กันยายน 2008
  โพสต์:
  68
  ค่าพลัง:
  +234
  ด้วยเดชะแห่งพระรัตนตรัย จงบันดาลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันนี้ ให้แก่เทวดาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า
   

แชร์หน้านี้

Loading...