มมร.เผยรายชื่อบุคลสำคัญ รับ ดุษฏีบัณทิต

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 12 พฤศจิกายน 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,599
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,654
  ค่าพลัง:
  +6,076
  e0b89be0b8a3e0b8b0e0b897e0b8b2e0b899e0b89be0b8a3e0b8b4e0b88de0b88de0b8b2e0b894e0b8b8e0b8a9e0b88e.jpg

  วันนี้ (12 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 62 นี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเสด็จไปเป็นองค์ประธาน ในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี 2562 โอกาสนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ประทานเมตตาให้ผู้ที่ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้เข้ารับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนา นักวิชาการ และ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม จำนวน 10 ราย ดังนี้

  1. พระธรรมไตรโลกาจารย์ ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนา) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 2. พระธรรมวิสุทธาจารย์ ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนา) สาขาวิชา พุทธศาสน์ศึกษา 3. แม่ชีสุภาพรรณ ณ บางช้าง, รศ.ดร. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิชาการ) สาขาวิชา ภาษาบาลีและสันสกฤต 4. ศ.(พิเศษ) ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิชาการ)สาขาวิชา พุทธศาสน์ศึกษา 5. ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิชาการ) สาขาวิชา ภาษาบาลีและสันสกฤต

  6. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม) สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 7. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม) สาขาวิชา การปกครอง 8. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม) สาขาวิชา การปกครอง 9. รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนา) สาขาวิชา พุทธศาสน์ศึกษา และ 10. นางสุพัตรา เมนะพันธุ์ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนา) สาขาวิชา การปกครอง

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.dailynews.co.th/education/741216
   
 2. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,599
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,654
  ค่าพลัง:
  +6,076
  .


  พระธรรมไตรโลกาจารย์ – เสี่ยเจริญ – อ.บรรจบ – แม่ชีสุภาพรรณ มีชื่อเข้ารับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มมร จาก สมเด็จพระสังฆราช

  วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 นี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเสด็จไปเป็นองค์ประธาน ในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี 2562 โอกาสนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ประทานเมตตาให้ผู้ที่ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้เข้ารับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนา นักวิชาการ และ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม จำนวน 10 ราย ดังนี้

  1. พระธรรมไตรโลกาจารย์ ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนา) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 2. พระธรรมวิสุทธาจารย์ ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนา) สาขาวิชา พุทธศาสน์ศึกษา 3. แม่ชีสุภาพรรณ ณ บางช้าง, รศ.ดร. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิชาการ) สาขาวิชา ภาษาบาลีและสันสกฤต 4. ศ.(พิเศษ) ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิชาการ) สาขาวิชา พุทธศาสน์ศึกษา 5. ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิชาการ) สาขาวิชา ภาษาบาลีและสันสกฤต

  6. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม) สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 7. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม) สาขาวิชา การปกครอง 8. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม) สาขาวิชา การปกครอง 9. รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนา) สาขาวิชา พุทธศาสน์ศึกษา และ 10. นางสุพัตรา เมนะพันธุ์ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนา) สาขาวิชา การปกครอง

  นายกฤตชัย พยอมแย้ม ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม หนึ่งในองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย (อพท.56) ได้ให้ข่าวว่า มมร.เผยรายชื่อบุคลสำคัญ ที่เข้ารับรับ ดุษฏีบัณทิต ในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่คุณงามความดี ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา อย่างต่อเนื่อง

  e0b8a3e0b8b2e0b8a2e0b88ae0b8b7e0b988e0b8ade0b89ae0b8b8e0b884e0b8a5e0b8aae0b8b3e0b884e0b8b1e0b88d.jpg

  b8a3e0b8b2e0b8a2e0b88ae0b8b7e0b988e0b8ade0b89ae0b8b8e0b884e0b8a5e0b8aae0b8b3e0b884e0b8b1e0b88d-1.jpg

  b8a3e0b8b2e0b8a2e0b88ae0b8b7e0b988e0b8ade0b89ae0b8b8e0b884e0b8a5e0b8aae0b8b3e0b884e0b8b1e0b88d-2.jpg

  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  Shares :
  e0b8a3e0b8b2e0b8a2e0b88ae0b8b7e0b988e0b8ade0b89ae0b8b8e0b884e0b8a5e0b8aae0b8b3e0b884e0b8b1e0b88d.png

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.komchadluek.net/news/pr/398646
   

แชร์หน้านี้

Loading...