มหันตภัยต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2020 by พี่วิทย์ สื่อจิตแห่งพุทธะ(FB)

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย วิษณุกรรม, 12 มีนาคม 2020.

 1. วิษณุกรรม

  วิษณุกรรม สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มิถุนายน 2017
  โพสต์:
  74
  ค่าพลัง:
  +49
  -ความเดิมจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (.. วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ..)

  “ซึ่งสาเหตุของโรคภัยนี้เกิดจากการที่มนุษย์กระทำกรรมต่อสัตว์ป่าในป่าแถบนั้นมาเป็นระยะเวลายาวนาน! จึงทำให้ดวงจิตวิญญาณสัตว์ป่าที่ถูกฆ่าตายเหล่านั้น และมนุษย์นำพวกเขาไปประกอบอาหารเป็นเมนูต่างๆที่พิสดาร! ด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงทำให้เกิดมวลพลังแห่งความเคียดแค้น! ซึ่งมวลพลังงานเหล่านี้นานวันเข้าจึงมีพลังอำนาจก่อตัวเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง! มิใช่เกิดจากบัญชาสวรรค์อย่างที่ตัวท่านเข้าใจ!”

  ••• สรุป ข้อมูลจากศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คล้ายกับข้อมูลที่ได้จากการตรวจญาณอย่างละเอียดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กำกับดูแลโรคโควิดนี้อยู่ แม้อธิบายในมุมมองที่แตกต่างกัน แต่บอกถึงสาเหตุที่มาของโรคไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่นี้ มีเหตุเกิดมาจากสัตว์ป่า ทำให้เกิดการติดเชื้อและระบาดไปในวงกว้างทั่วโลก!

  ข่าว : “ปฐมบท ไวรัสจาก สัตว์ (แมลง) สู่คน”
  https://fb.thairath.co.th/lifestyle/life/1789321
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 มีนาคม 2020
 2. วิษณุกรรม

  วิษณุกรรม สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มิถุนายน 2017
  โพสต์:
  74
  ค่าพลัง:
  +49
  (..เขียน ณ วันที่ 28 มีนาคม 2563..)

  หลังจากที่ผมลงเปรียบเทียบในเรื่องเหตุที่มาของโรคโควิด-19 ระหว่างคำบอกเล่าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กำกับดูแลโรคนี้อยู่กับข้อมูลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งก่อนจะลงโพสต์ทุกครั้ง ครูโลกทิพย์ท่านสั่งไว้ว่า กระทู้นี้เป็นกระทู้ของสวรรค์เบื้องบน มิใช่ว่านึกอยากจะลงก็ลง ต้องถามครูโลกทิพย์ก่อนทุกครั้ง ส่วนโพสต์ที่ผ่านมาที่ไม่ใช่ข้อความที่ครูมาสื่อสารก็ให้แล้วไป แต่โพสต์เปรียบเทียบที่ผมลงไปนั้น ผมสอบถามแล้วครูท่านไม่ให้ลง แต่ผมดื้อที่จะลง!(ภายหลังผมจึงรู้สาเหตุที่ครูโลกทิพย์องค์นี้ไม่ให้ผมลงเปรียบเทียบ เพราะเป็นความจริงเพียงแค่ส่วนเดียว) พอถัดมาอีกวันช่วงค่ำครูบาอาจารย์โลกทิพย์องค์หลัก “ท่านท้าวมหาพรหมชิณณะปัญชะระ” ครูท่านก็เมตตามาให้ความกระจ่างแก่ผม ท่านสื่อจิตมาสนทนา ดังนี้

  -ครูท่าน : ท่านวิทย์ ถ้าท่านมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความจริงในเรื่องโรคระบาดที่กำลังแพร่กระจายอยู่บนโลกมนุษย์ในตอนนี้ เราจะไขข้อข้องใจให้แก่ท่าน.
  -ผม : ท่านเป็นใครครับ?
  -ครูท่าน : เราผู้เป็นครูองค์หลักของท่าน(ท่านท้าวมหาพรหมชิณณะปัญชะระ) เราจะทำการชี้แนะให้ตัวท่านได้รับรู้ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับโรคระบาดโรคนี้ ท่านถามมา.

  •• คำถามที่ 1 โรคโควิด-19 นี้แท้จริงมีต้นกำเนิดจากที่ไหนครับ?
  -ครูโลกทิพย์องค์หลักท่านตอบว่า “ที่มาของโรคระบาดนี้แท้จริงนั้น กำเนิดมาจากอำนาจบางอย่างในฝ่ายมืดหรือที่ทางพุทธเราเรียกว่า “ขันธมาร” มารตัวนี้ก็เปรียบเสมือนสิ่งชั่วร้ายที่ก่อกำเนิดมาจากอทิสมานกายของเหล่ามนุษย์โลกที่รวมตัวกันขึ้นมา มิใช่เป็นโรคร้ายที่ส่งมาจากจักรวาลอื่น แต่โรคภัยนี้กำเนิดมาจากสาเหตุที่เรากล่าวข้างต้น.

  (*อทิสมานกาย คือ กายทิพย์หรือกายละเอียดหรือกายวิญญาณของมนุษย์แล้วแต่จะเรียก.
  *มาร คือ เทวดาจำพวกหนึ่งที่มีมิจฉาทิฐิ มีใจบาปหยาบช้าคอยกีดกันไม่ให้ทำบุญ สามารถเอาชีวิตในทุกสรรพสัตว์ได้ เพราะมารก็มีหน้าที่ของเขา.
  *ขันธมาร ในที่นี้หมายถึง มารที่ทำลายธาตุขันธ์หรือธาตุในร่างกายของมนุษย์ให้เสียสูญเจ็บป่วยจนสิ้นชีวิต!)

  •• คำถามที่ 2 ที่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่า ไวรัสโควิด-19 เกิดจากสัตว์ป่าและแพร่จากสัตว์สู่คน จึงเกิดโรคระบาดในวงกว้าง! และโรคไวรัสนี้มีการกลายพันธุ์เพื่อให้ตัวมันเองอยู่รอดได้ และโรคนี้สามารถแพร่จากคนสู่สัตว์ได้หรือไม่ครับ?
  -ครูท่านตอบว่า “เราจะตอบอย่างนี้นะท่าน โรคไวรัสที่ระบาดอยู่ในตอนนี้ แท้จริงมิได้เกิดจากสัตว์ป่าโดยตรงหรอกท่าน กล่าวคือ เวลามารทำวิชชา(การทำวิชชา คือ การกำหนดรูปแบบวิธีการใช้พลังงานอำนาจในมิติเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างหรือหลายอย่าง) เวลาทำวิชชา มารจะต้องอาศัยตัวกลางบางอย่างเพื่อทำวิชชาลงไป ตัวกลางที่มารเลือกก็แล้วแต่มารจะเลือก แต่ส่วนใหญ่มารจะเลือกตัวกลางที่เป็นสิ่งมีชีวิต เพราะสิ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้สามารถทำให้โรคภัยแพร่กระจายไปได้ในวงกว้าง..

  เหตุที่แท้จริงของโรคระบาด ก็เป็นไปอย่างที่เรากล่าวในข้อแรก เกิดจาก “ขันธมาร” ส่วนโรคมันจะระบาดจากสัตว์สู่คนหรือว่าคนไปยังสัตว์ มันมิได้มีข้อจำกัดใดๆ เพราะวิสัยของมารสามารถทำได้อยู่แล้ว ส่วนการจะกลายพันธ์ุหรือไม่กลายพันธุ์นั้นมันเป็นวิธีหรือรูปแบบของมารที่จะทำให้การระบาดนั้นมีความรุนแรงในลักษณะใด.

  •• คำถามที่ 3 การที่ทางพุทธศาสนาพูดในเรื่องของมารทำให้เกิดโรคระบาด แต่ไม่สามารถจับต้องได้หรือพิสูจน์ได้แต่ทางวิทยาศาสตร์พูดในเรื่องของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือไวรัสที่เห็นและจับต้องพิสูจน์ได้ แท้จริงแล้วมันจะอธิบายโยงเข้าหากันอย่างไรได้บ้าง? เพื่อให้รู้และเข้าใจว่าแท้จริง โรคภัยนี้มันเกิดจากมารทำให้เกิดขึ้น?
  -ครูท่านตอบว่า “ท่านวิทย์ ท่านไม่ต้องไปใส่ใจว่า มนุษย์คนใดจะคิดอย่างไร เรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคน ไม่ต้องคิดมากท่าน.
   
 3. วิษณุกรรม

  วิษณุกรรม สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มิถุนายน 2017
  โพสต์:
  74
  ค่าพลัง:
  +49
  4D088B2A-F3F8-4B79-8D96-B4A6F8DCB585.jpeg

  (..เขียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2020..)

  ครูบาอาจารย์โลกทิพย์ท่านสื่อสารข้อความมาดังนี้

  “ท่านวิทย์ ในครานี้เราก็มีหน้าที่มาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับมหันตภัยอีกอย่างหนึ่งให้แก่ตัวท่านได้รับทราบ สิ่งที่เราจะบอกมีเช่นนี้..

  ในกาลข้างหน้า เหล่ามนุษย์บนโลกนี้ จะยังคงประสบมหันตภัยทางธรรมชาติอีกเรื่อยๆ มิใช่เพียงแค่โรคระบาดที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ มหันตภัยจากสายน้ำจะเริ่มเกิดขึ้นในเดือนแปด(สิงหาคม)จนทำให้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่แก่คนในประเทศของเรา ภูมิภาคที่จะได้รับผลกระทบหนัก! คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในภาคใต้โดนผลกระทบหนักรองลงมา ลำดับถัดมา เป็นภาคเหนือ แต่ภาคเหนือจากที่เราเห็น ภูมิภาคนี้จะได้รับผลกระทบอันดับแรก จากนั้นมวลกระแสน้ำจะทยอยไหลบ่าลงมาสู่ภาคกลาง และในปีนี้เมืองหลวงของเราก็จะประสบอุทกภัยน้ำท่วมเหมือนปีที่เคยเกิดน้ำท่วมในครานั้น เราอยากให้ตัวท่านนำข่าวสารที่ได้จากเรา นำไปเขียนลงในเว็บพลังจิตและเฟสส่วนตัวของท่าน อีกอย่าง เราไม่อยากให้คนในประเทศตื่นตกใจ! เราเพียงมีเจตนาบอกข่าวสารล่วงหน้าแก่ผู้มีบุญที่ได้มาอ่าน เพื่อผู้มีบุญเหล่านั้น จะได้มีการเตรียมการรับมือกับอุทกภัยในครั้งนี้ เรื่องภัยพิบัติต่างๆไม่มีใครคนใดอยากให้มันเกิด แต่ความเป็นจริง มนุษย์บนโลกก็ไม่สามารถจะห้ามมันไม่ให้เกิดขึ้นได้ ฉะนั้น สิ่งที่มนุษย์พึงจะกระทำได้ มีเพียงการเตรียมการตั้งรับกับมหันตภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกาลได้”
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 31 มีนาคม 2020
 4. วิษณุกรรม

  วิษณุกรรม สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มิถุนายน 2017
  โพสต์:
  74
  ค่าพลัง:
  +49
  BB63BB85-961F-47BD-9930-C2D221184ED1.jpeg
  (..เขียน ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563..)

  ครูบาอาจารย์โลกทิพย์ท่านสื่อสารข้อความมาดังนี้

  “ท่านวิทย์ฟังเราให้ดี สิ่งที่เราอยากจะบอกแก่ท่านให้ได้รับทราบ มีดังนี้

  ตั้งแต่วันวิสาขบูชาเป็นต้นไป จะมีเหตุการณ์ภัยพิบัติทะยอยเกิดขึ้นในภาคส่วนต่างๆของโลกธาตุใบนี้ ไม่ว่าจะเกิดที่ต่างประเทศหรือภายในประเทศ แต่จากที่เราเห็นในญาณวิสัย ต่างประเทศจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก! มีหลายประเทศโดนผลกระทบหนักมากจนต้องขอความช่วยเหลือจากนานาประเทศ ให้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกู้ภัยในเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน! จะมีผู้คนบาดเจ็บล้มตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวมากมาย! ส่วนประเทศไทยได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือด้วยเช่นกัน นอกจากจะช่วยในเรื่องของการกู้ชีพแล้ว ไทยยังส่งสิ่งของจำเป็นและอาหาร รวมถึงสิ่งต่างๆเข้าไปให้การช่วยเหลือ ซึ่งลำดับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น จะเริ่มจากภัยพิบัติใหญ่ก่อน ตามมาด้วยสงครามระหว่างเชื้อชาติ สงครามนี้จะประทุในแถบพื้นที่ตะวันออกกลาง ส่งผลจนเป็นที่น่ากังวลและจับตามองจากทุกประเทศทั่วโลก”
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 พฤษภาคม 2020
 5. คมสันติ์

  คมสันติ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  101
  ค่าพลัง:
  +261
  สาธุ ในคำเตือน จากเบื้องบน..
  เป็นจริงเช่นนั้นแล..

  ขอบคุณมากครับ..
  ติดตามอยู่นะครับ..
   

แชร์หน้านี้

Loading...