มหากุศลในรอบ 100ปี❗ ขอเชิญร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ พระธาตุพระพุทธบาทบัวบก

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย นัตถิ, 5 มีนาคม 2019.

 1. นัตถิ

  นัตถิ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +713
  c_oc=AQlxOHNfX0FbmqO7XuZxYQG4FqnPSM2H0_jJnb6jszQOAmFBs6FcP2XgHjoogo1zli8&_nc_ht=scontent.fbkk8-4.jpg
   
 2. นัตถิ

  นัตถิ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +713
  _oc=AQl7Ikz-VjuUJMIYfWjbtMra-KzgbowBrLLDy3YtSYX3Y9I-jtwScMjtxJzf4cIV-6w&_nc_ht=scontent.fbkk12-1.jpg
   
 3. สายรุ้ง Sairung

  สายรุ้ง Sairung สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 พฤษภาคม 2014
  โพสต์:
  224
  ค่าพลัง:
  +475
  ร่วมบุญ 60 บาท โอนเมื่อวาน 15 กค 62 ขอโมทนาสาธุค่ะ
   
 4. นัตถิ

  นัตถิ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +713
  ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ จะแจ้งทีมงานให้ทราบนะคะ ^_^
   
 5. นัตถิ

  นัตถิ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +713


  จากรายการ จดหมายเหตุกรุงศรี ค่ะ
   
 6. นัตถิ

  นัตถิ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +713
  พระพุทธบาทบัวบก บ้านติ้ว ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
  พระพุทธบาทบัวบก

  0002528_002.jpg  ที่ตั้ง บ้านติ้ว ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

  พิกัดแผนที่ แผนที่ระวาง 5444 II มาตราส่วน 1: 50,000

  พิมพ์ครั้งที่ 1 -RTSD ลำดับชุด L 7017

  พิกัดกริด 48 QTE 218604

  เส้นรุ้ง ๑๗ องศา ๔๒ ลิปดา ๔๗ ฟิลิปดา เหนือ

  เส้นแวง ๑๐๒ องศา ๒๒ ลิปดา ๒๘ ฟิลิปดา ตะวันออก  สิ่งสำคัญที่ขึ้นทะเบียน

  ๑.พระพุทธบาทบัวบก

  ๒.หอนางอุษา

  ๓.วัดพ่อตา

  ๔.วัดลูกเขย

  ๕.ถ้ำคน

  ๖.คอกม้า

  ๗.โนนสาวเอ้

  ๘.ถ้ำเกิ้ง  ประวัติสังเขป

  พระพุทธบาทบัวบกและกลุ่มโบราณสถานตั้งอยู่บนภูพระบาท พระพุทธบาทบัวบก มีความหมายว่า รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าที่ประทับไว้ในสถานที่ที่มีบัวบกขึ้นอยู่มีข้อความกล่าวอ้างถึงไว้ในตำนานพระเจ้าเลียบโลก ว่าพระพุทธองค์ได้เสด็จมาปราบนาคสองพี่น้องที่ภูกูเวียน ( ภูพระบาท ) เมื่อนาคทั้งสองพ่ายแพ้แล้ว ได้ทูลขอให้พระพุทธองค์ประทับรอยพระบาทไว้ ๒ แห่ง คือ รอยพระพุทธบาทบัวบกแห่งนี้ และรอยพระพุทธบาทบัวบานอีกแห่งหนึ่ง

  ตามประวัติว่าแต่เดิมมีอุบมง ( มณฑป ) ขนาดเล็กสร้างครอบพระพุทธบาทไว้ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๓ พระอาจารย์สีทัตถ์ สุวรรณมาโจ ได้ธุดงค์มาพบจึงได้ปฏิสังขรณ์สร้างพระธาตุครอบใหม่ดังปรากฏในปัจจุบัน โดยใช้เวลาสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๖๓ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๔๗๖ หรือประมาณ ๑๔ ปี  ลักษณะรูปแบบศิลปกรรม

  องค์พระธาตุที่สร้างครอบรอยพระพุทธบาทนี้ มีลักษณะศิลปกรรมล้านช้าง โดยสร้างจำลองตามแบบพระธาตุพนมองค์เดิม คือเป็นพระธาตุทรงเหลี่ยมฐานกว้างด้านละ ๘.๕๐ เมตร สูงประมาณ ๔๕ เมตร ส่วนฐานชั้นล่างก่อเป็นห้อง สามารถเข้าไปนมัสการรอยพระพุทธบาทได้ ส่วนยอดพระธาตุทรงบัวเหลี่ยมสูงเพรียว ประดับด้วยฉัตร ๙ ชั้น ในส่วนยอดประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดพบในรอยพระพุทธบาทเดิม

  บริเวณใกล้เคียงมีพระธาตุองค์เล็ก ๑ องค์ จำลองแบบจากพระธาตุองค์ใหญ่ เป็นพระธาตุบรรจุอัฐิหลวงปู่บุญ ผู้เป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่มั่น ภูริตทัตโต และหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ท่านมรณภาพบนภูพระบาท บรรดาลูกศิษย์จึงได้สร้างพระธาตุบรรจุอัฐิของท่าน

  นอกจากนี้ในบริเวณเทือกเขาภูพระบาทยังปรากฏโบราณสถานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ คือภาพเขียนสี โบราณสถานสมัยทวารวดี คือกลุ่มใบเสมาหินทราย ได้ปรากฏหลักฐานอยู่มากมาย ปัจจุบันกรมศิลปากรได้พัฒนาเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท  อายุสมัย ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๒ – ๒๔ ในสมัยวัฒนธรรมล้านช้าง  ประเภทโบราณสถาน

  ศาสนสถานในพุทธศาสนา  ลักษณะการใช้งานในปัจจุบัน

  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการบูชาของท้องถิ่นและบุคคลทั่วไป  การดำเนินงาน

  ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๓๒ – ๒๕๓๕ ได้พัฒนาพื้นที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสร้างสำนักงาน ศูนย์บริการข้อมูล และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ  การขึ้นทะเบียน

  ๑.กำหนดจำนวนโบราณสถานสำหรับชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ ระบุชื่อ “ พระพุทธบาท “ บัวบก “ อำเภอบ้านผือ ตำบลเมืองพาน “

  ๒.กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๙๘ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๒๑ ระบุว่า “ จากการสำรวจปรากฏว่ามีโบราณสถานที่อยู่บริเวณใกล้เคียง คือ หอนางอุษา วัดพ่อตา วัดลูกเขย ถ้ำคน คอกม้า โนนสาวเอ้ และถ้ำเกิ้ง ซึ่งควรรักษาไว้ จึงกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานพระพุทธบาทบัวบก วัดพระพุทธบาทบัวบก ที่ภูพระบาท บ้านติ้ว ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ประมาณ ๑๙,๐๖๒ ไร่ “

  ๓.กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๖๓ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๒๔ ระบุว่า “ โบราณสถานพระพุทธบาทบัวบก ที่ภูพระบาท เนื้อที่ประมาณ ๑๙,๐๖๒ ไร่…….ปรากฏว่าเนื้อที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และจำนวนเนื้อที่ตามข้อเท็จจริง คือประมาณ ๓,๔๓๐ ไร่ “  ที่มาของข้อมูล

  ๑.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘.

  ๒.ราชกิจจานุเบกษาเล่ม๙๕ตอนที่ ๙๘ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๒๑ หน้า ๓๑๒๒.

  ๓.ราชกิจจานุเบกษาเล่ม๙๘ ตอนที่ ๖๓ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๒๔ หน้า ๑๒๑๔

  ๔.สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๗ ขอนแก่น , ทำเนียบโบราณสถานอีสานบน , เอกสารอัดสำเนา , ๒๕๔๒.

  ๕.หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี , มรดกสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี , ๒๕๔๓.  หมายเหตุ ปัจจุบันคือโบราณสถานในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

  • 0002528_001_9808710edddc6c86af4dac196a3f9f30.jpg 0002528_002_6eb3ab401e1a6ba023401a72deb31bec.jpg 0002528_003_df0ff662217f8aab38f562a52af82194.jpg 0002528_004_0e15668f209a6807b75bd52887e074b7.jpg

  ข้อมูลจาก :ขอบคุณองค์ความรู้จาก สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

  http://www.finearts.go.th/fad9/para...ำบลเมืองพาน-อำเภอบ้านผือ-จังหวัดอุดรธานี.html
   
 7. สายรุ้ง Sairung

  สายรุ้ง Sairung สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 พฤษภาคม 2014
  โพสต์:
  224
  ค่าพลัง:
  +475
  ร่วมบุญ 60 บาท เข้าบัญชีกสิกรไทย 9941006598 โอนแล้ว เมื่อวาน 19 กค ขอโมทนาสาธุบุญค่ะ
   
 8. นัตถิ

  นัตถิ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +713
  รับทราบค่ะ ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ จะแจ้งทีมงานให้ค่ะ ^_^
   
 9. สายรุ้ง Sairung

  สายรุ้ง Sairung สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 พฤษภาคม 2014
  โพสต์:
  224
  ค่าพลัง:
  +475
  ร่วมบุญบูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธบาทบัวบก จำนวน 60 บาท โอนเมื่อ 19 กค 62 ขอโมทนาสาธุบุญค่ะ
   
 10. James W. Preeprem

  James W. Preeprem สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +12
  ผมนายวัฒนา ปรีเปรม พร้อมคุณพ่อ นายเดิมชัย ปรีเปรม และคุณแม่ นางวันทนีย์ ปรีเปรม ขอร่วมถวายปัจจัยร่วมบูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก จ.อุดรธานี ยอดทำบุญ 100 บาท ครับ ขอกุศลผลบุญในครั้งนี้เกิดกับตัวข้าพเจ้า บิดา มารดา และองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่ปกปักษ์รักษาครอบครัวของข้าพเจ้า รวมถึงองค์จ้าวปู่ศรีสุทโธ และ จ้าวย่าศรีปทุมมา องค์พญาภุชงค์นาคราช องค์พญามุจรินทร์นาคราช องค์พญาศรีสัตตนาคราช และพญานาคทุกตระกูล รวมถึงแม่พระธรณี ขอให้ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับ

  นอกจากนี้ผมขออุทิศกุศลผลบุญในครั้งนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรของลูกทุกๆท่าน ดวงวิญญาณของญาติที่ล่วงลับไปแล้ว รวมถึงดวงวิญญาณทุกดวงที่เร่ร่อนเป็นสัมพเวสี เพื่อให้เป็นเเสงสว่างไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. นัตถิ

  นัตถิ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +713
  ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ จะแจ้งทีมงานให้ทราบค่ะ ขอผลบารมีถึงแล้วทุกประการค่ะ
   
 12. นัตถิ

  นัตถิ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +713
  กราบพระอริยสงฆ์ ถวายรายงานความคืบหน้าโครงการบูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก จังหวัดอุดรธานี ... โอกาสครั้งเดียวในรอบ 100 ปี แห่งมหากุศลนี้

  c_oc=AQn7POQwYttJ637S_ucPImp2S6DsfMtA32NzG_G6NFdSRT9vL-7uOs7qEF5tgz_MWfU&_nc_ht=scontent.fbkk8-2.jpg
   
 13. นัตถิ

  นัตถิ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +713
  แจ้งเรียบร้อยแล้วค่ะ ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
   
 14. นัตถิ

  นัตถิ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +713
   
 15. stone67_th

  stone67_th เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กันยายน 2010
  โพสต์:
  140
  ค่าพลัง:
  +1,041
  ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ พระธาตุพระพุทธบาทบัวบก โอนเงิน 500 บาท ตามกำลังครับ อนุโมทนาบูญ..สาธุๆๆ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • S__3760133.jpg
   S__3760133.jpg
   ขนาดไฟล์:
   147.6 KB
   เปิดดู:
   14
 16. นัตถิ

  นัตถิ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +713
  อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ จะแจ้งทีมงานให้ทราบค่ะ
   
 17. ภูมิพัฒน์ ช.

  ภูมิพัฒน์ ช. สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 สิงหาคม 2019
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +4
  27E8808C-BFB2-4021-8A4E-FF6DAC8D7343.jpeg ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ พระธาตุพระพุทธบาทบัวบก โอนเงิน 200 บาท อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร และผู้มีพระคุณ ครับ
   
 18. นัตถิ

  นัตถิ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +713
  ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ได้แจ้งให้ทีมงานทราบแล้วค่ะ ^^
   
 19. one-zee

  one-zee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กรกฎาคม 2011
  โพสต์:
  1,879
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,692
  ขอร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ พระธาตุพระพุทธบาทบัวบก 1,000 บาท

  ขอกราบอนุโมทนาบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลกับทุกท่านครับ สาธุๆๆ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 4368.jpg
   4368.jpg
   ขนาดไฟล์:
   132.9 KB
   เปิดดู:
   17
 20. นัตถิ

  นัตถิ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  361
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +713
  ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ จะแจ้งทีมงานให้ทราบนะคะ ^_^
   

แชร์หน้านี้

Loading...