เรื่องเด่น มหาจุฬาฯแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย สภาศิลปินพระพุทธศาสนา, 28 พฤษภาคม 2020.

 1. สภาศิลปินพระพุทธศาสนา

  สภาศิลปินพระพุทธศาสนา หน่วยเผยแพร่ศีลธรรม

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2019
  โพสต์:
  23
  กระทู้เรื่องเด่น:
  14
  ค่าพลัง:
  +104
  S__3358787.jpg
  ทางมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีคำสั่งฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ของมหาวิทยาลัย และร่วม ส่งเสริม สถานีโทรทัศน์ MCUTV ของมหาจุฬาด้วย โดยได้แต่งตั้งคุณศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานกรรมการ ดร. ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ ดร. นิตยา อรุณวงศ์ หรือ โฉมฉาย อรุณฉาน รองประธานกรรมการ และไชยา มิตรชัย รองประธานกรรมการ

  S__3358788.jpg
  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการด้วย อาทิ คุณวีระชัย แก่นภักดี เว็บสโนว์ คุณ ประภัสสร คุ้มสุวรรณ์ คุณทิพวัลย์ ปิ่นภิบาล โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนัท ชัชวาลย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ รวมถึงที่ปรึกษาของคณะกรรมการ อาทิ คุณอภินันทน์ จันทรังษี อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ดร. วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส ดร.อโนมา วิจิตรวิกรม ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร ดร. อรพรรณ สินประสงค์ ดร. วินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ เป็นต้น จะร่วมกันดำเนินงานส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของมหาจุฬาฯสืบไป

  67296875_10214923357260332_7491638341184520192_o.jpg
  69959588_10215280258782647_6019194076031614976_n.jpg

  ที่มา : สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
  ภาพประกอบเพิ่มจากแฟ้มข่าว
   

แชร์หน้านี้

Loading...