เรื่องเด่น มหามงคลยิ่งในชีวิตร่วมถวายผ้าพระบฏพระพุทธเมตตา แด่สมเด็จพระสังฆราชศรีลังกา

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย พสภัธ, 1 กันยายน 2017.

 1. พสภัธ

  พสภัธ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  7
  ค่าพลัง:
  +49,254
  กราบโมทนากับคุณบุญชัยและครอบครัว เจ้าภาพพระบฏ1องค์3400 สาธุ สาธุ สาธุ
   
 2. พสภัธ

  พสภัธ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  7
  ค่าพลัง:
  +49,254
  กราบโมทนากับคุณช่อและคณะ ร่วมสร้างพระบฏ 8600 บาท สาธุ สาธุ สาธุ อานุโมทามิ
   
 3. พสภัธ

  พสภัธ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  7
  ค่าพลัง:
  +49,254
  กราบโมทนากับคุณณัฐกาญจน์ปู่ยืนและครอบครัวร่วมบุญ9999บาท สาธุ สาธุ สาธุ. อานุโมทามิ
   
 4. พสภัธ

  พสภัธ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  7
  ค่าพลัง:
  +49,254
  กราบโมทนากัยคณะอาจารย์ นำโดยอ.จ บุญชัย และ คุณอภิฉัตร พร้อมครอบครัว ร่วมภวายพระบฏ 2 ผืน 6800 บาท กราบโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ อานุโมทามิ
   
 5. พสภัธ

  พสภัธ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  7
  ค่าพลัง:
  +49,254
  กราบโมทนากับท่านที่ไม่ออกนาม โอนมาร่วม5000บาท สาธุ สาธุ สาธุ อานุโมทามิ
   
 6. พสภัธ

  พสภัธ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  7
  ค่าพลัง:
  +49,254
  กราบอนุโมทนา
  พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐรี เจริญสม
  พล.ต.ต. ธวัชชัย เจริญสม
  น.ส. ณิชาภัทร เจริญสม
  ร่วมทำบุญ 1,000 บาทเพื่ออุทิศแด่ เจ้ากรรมนายเวรของทุกคน และญาติที่ล่วงลับไปแล้ว
  กราบสาธุ สาธุอนุโมทามิ ครับ
   
 7. พสภัธ

  พสภัธ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  7
  ค่าพลัง:
  +49,254
  กราบอนุโมทนา พล.ต.ต.หญิง วราภรณ์ ภูวรัตนกุล และครอบครัว ร่วมทำบุญ 500 บาทเพื่ออุทิศแด่ เจ้ากรรมนายเวรของทุกคน และญาติที่ล่วงลับไปแล้ว
  กราบสาธุ สาธุอนุโมทามิ ครับ
   
 8. พสภัธ

  พสภัธ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  7
  ค่าพลัง:
  +49,254
  กราบอนุโมทนา พ.ต.อ.หญิง สุจิตรา รัตนบุรี และครอบครัว ร่วมทำบุญ 500 บาทเพื่ออุทิศแด่
  นายไพบูลย์ คำโนนม่วง กราบสาธุ สาธุอนุโมทามิ ครับ
   
 9. พสภัธ

  พสภัธ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  7
  ค่าพลัง:
  +49,254
  กราบอนุโมทนา
  พ.ต.อ.หญิง ปราณี ฦาชา
  พันเอก สุระกิต ฦาชา
  นาย กิตติรัฐ ฦาชา
  นาย ศุภณัฐ ฦาชา
  เป็นเจ้าภาพถวายพระบฏ 1 องค์ 3400 บาทเพื่ออุทิศแด่
  คุณพ่อสมาน ฦาชา
  คุณพ่อสารี-คุณแม่สำอาง
  ใจการุณ และเจ้ากรรมนายเวรของทุกคน กราบสาธุ สาธุ อนุโมทามิครับ
   
 10. พสภัธ

  พสภัธ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  7
  ค่าพลัง:
  +49,254
  กราบอนุโมทนา
  พ.ต.อ.หญิง ช่อลิลลี่ โวดิษฐ์
  นาย สิทธิโชค พรหมทอง
  น.ส. ลลิดา พรหมทอง
  พ.ต.อ.หญิง มาลินี จันทรธรรม
  นาย ชัยวัฒน์ จันทรธรรม
  นาง ม่วยนี้ แซ่ลิ้ม
  ร่วมทำบุญ 1000 บาทเพื่ออุทิศแด่
  คุณพ่ออัญชลี-คุณแม่อุษา
  โวดิษฐ์ ,คุณพ่อดำ พรหมทอง
  และเจ้ากรรมนายเวรของทุกคน
  คุณพ่ออี่ใช้ แซ่เตียว
  นางซออิ้ม แซ่ลิ้ม
  พีม จันทรธรรม
  กราบสาธุ สาธุอนุโมทามิ
   
 11. พสภัธ

  พสภัธ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  7
  ค่าพลัง:
  +49,254
  กราบอนุโมทา พ.ต.ท.หญิง จุฑารัตน์ ศรีโกศะบาล และครอบครัว ร่วมทำบุญ 100 บาทเพื่ออุทิศแด่ นางกิมย้ง ปราสาททรัพย์ กราบ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
   
 12. พสภัธ

  พสภัธ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  7
  ค่าพลัง:
  +49,254
  กราบอนุโมทนา นาย วิบูลย์ ปราสาททรัพย์ร่วมทำบุญ 100 บาทเพื่ออุทิศแด่พี่ชายทั้งสามที่ล่วงลับไปแล้วและเทวดาประจำวันเกิด และเจ้ากรรมนายเวรของทุกคน
  กราบ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ครับ
   
 13. พสภัธ

  พสภัธ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  7
  ค่าพลัง:
  +49,254
  กราบอนุโมทนา พ.ต.ท.หญิง กษริน หิรัญยูปกรณ์ และคุณพ่อ นพ.วิสุทธิ์ หิรัญยูปกรณ์
  ร่วมทำบุญ 500 บาท กราบ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ครับ
   
 14. พสภัธ

  พสภัธ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  7
  ค่าพลัง:
  +49,254
  กราบอนุโมทนา
  นาง วัชรี โอฬารภักดี
  น.ส. นาถยา โอฬารภักดี
  นาง จริยา วชิรชัยการ
  นาย ณธนา วชิรชัยการ
  นาย ณกฤตกร วชิรชัยการ
  นาย ภัทรกร วชิรชัยการ
  ร่วมทำบุญ 1000 บาทเพื่ออุทิศแด่ เจ้ากรรมนายเวรของทุกคน กราบสาธุ สาธุ อนุโมทามิ ครับ
   
 15. พสภัธ

  พสภัธ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  7
  ค่าพลัง:
  +49,254
  กราบอนุโมทนา นาง สนาน ศักดิแพทย์ และครอบครัว ร่วมทำบุญ 500 บาทเพื่ออุทิศแด่ เจ้ากรรมนายเวรของทุกคน กราบสาธุ สาธุ อนุโมทามิ ครับ
   
 16. Parman68

  Parman68 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  56
  ค่าพลัง:
  +297
  นายเชี่ยวชาญ พันธ์ศรี,น.ส เปรมฤดี ชาญวงษ์ตระกูล,ด.ช. เปรมทรัพย์ พันธ์ศรี ขอร่วมทำบุญถวายผ้าพระบฏแดงห่มพระบรมธาตุเจดีย์ จำนวน 300 บาท โอนเข้า บช ธ.กรุงเทพ 240-065222-4 วันนี้ เวลา 13.43
   
 17. พสภัธ

  พสภัธ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  7
  ค่าพลัง:
  +49,254
  กราบอนุโมทนา
  คุณ ไฉไล เมฆอรุณ พร้อมครอบครัว
  คุณ อัจฉรียา นิธิเมธาโชค พร้อมครอบครัว
  ร่วมเป็นเจ้าภาพ พระบฏ 1 องค์ 3400 บาท สาธุ สาธุ อนุโมทามิครับ
   
 18. พสภัธ

  พสภัธ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  7
  ค่าพลัง:
  +49,254
  กราบอนุโมทนา คุณ สม-คุณ จำลอง พฤกษ์เจริญ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพพระบฏ 1 องค์ 3400 บาท สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
   
 19. พสภัธ

  พสภัธ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  7
  ค่าพลัง:
  +49,254
  กราบโมทนากับท่านทูตและคุณกนกวรรณ และ ครอบครัว ร่วมถวายพระบฏยาว10000 บาท(พระมหาเจดีย์ถูปราม) สาธุ สาธุ สาธุ อานุโมทามิ
   
 20. พสภัธ

  พสภัธ ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  7
  ค่าพลัง:
  +49,254
  กราบโมทนากับคุณบอล และ คุณจอย ร่วมถวายพระบฏ2องค์6800 และ ร่วมถวายผ้าพระบฏยาว3000บาท รวม9800บาท กราบโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 กันยายน 2017

แชร์หน้านี้

Loading...