วีดีโอ มหาสติปัฏฐานระดับอนุปรมาณู

ในห้อง 'วิทยาศาสตร์ทางจิต - ลึกลับ' ตั้งกระทู้โดย แก้วแสงพุทธาอริยมรรค, 31 กรกฎาคม 2018.

 1. แก้วแสงพุทธาอริยมรรค

  แก้วแสงพุทธาอริยมรรค สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 กรกฎาคม 2018
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +1
  ข้อมูลอ้างอิง : ว่าด้วยคลื่นพลังงาน  ธรรมะปฏิบัติบูชา : ฝึกสติใน 13 บรรพ์
  ของมหาสติปัฏฐานสูตร
  เพื่อให้จิต มีพลังระดับมหาสติ
  มีปัญญา สามารถเข้าถึง ระหว่าง
  ความรู้ ผู้รู้ & สิ่งรู้ ความเชื่อ
  ในความจริงแท้ระดับปรมัตถ์
  ที่เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
  ด้วย จักขุง ญาณัง ปัญญา วิชชา อาโลโก
  เพื่อเป้าหมาย ลด ละ เลิก อุปทานขันธ์ 5
  นั่นคือ อสังขตธรรม

  ในบทสวดภาวนา ; พระปริตรพร้อมระลึกคำแปล
  และกำหนดกสิณ เป็นดวงแก้วแสงพุทธาอริยมรรค
  พระธรรมจักร + มหาเมตตาใหญ่
  (พลังจิตที่เกิดจากการ ปฏิบัติอริยมรรค 8
  ที่เป็น สัมมา...(แนวทางสายกลาง) ทั้ง 8
  เพราะมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ กับ
  อวิชชา > กิเลสกรรม > วิบากกรรม
  แล้วเกิดปัญญา เป็น ความรู้ ผู้รู้
  ในระดับอนุปรมาณูหรือควากส์
  ที่เป็นลักษณะของคลื่นพลังงาน
  โดยส่งผลกระทบได้ทั่วอนันตจักรวาล)

  หมายเหตุ จิตเป็นเครื่องมือเดียว
  ที่สามารถไขปัญหาต่างๆ
  ที่วิทยาศาสตร์ควอนตัมยังเข้าไม่ถึง
  เพราะยังใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ
  ที่มีรูปร่างหยาบ(ไม่สามารถบังคับได้ด้วยจิต)
  แต่ต้องใช้ จิต ที่เป็นระดับคลื่นพลังงาน
  เล็กกว่าระดับอะตอม
  (หลายๆล้านเท่าของวัตถุที่เราสามารถ
  มองเห็นได้ โดยในระดับเกิด - สลายดับไป
  10,000 ล้านล้านล้านครั้ง/วินาที : 10*-22)

  ( ธรรมะปฏิบัติ 4 :
  1. มหาสติปัฏฐานสูตร ; โพธิปักขิยธรรม 7
  2. บทสวดพระปริตร พร้อม ระลึกคำแปล
  พระธรรมจักร + มหาเมตตาใหญ่
  3. พลังจิต กสิณ พระพุทธชินราช +
  ดวงแก้วแห่งแสง ; แก้วแสงพุทธาอริยมรรค
  4. อริยมรรค 8 ; แนวทางปฏิบัติสายกลางทั้ง 8
  คือ 1.สัมมาทิฏฐิ > ความเห็นชอบ
  2.สัมมาสังกัปโป > ความคิดชอบ
  3.สัมมาวาจา > คำพูดชอบ
  4.สัมมากัมมันโต > การกระทำชอบ
  5.สัมมาอาชีโว > เลี้ยงชีพชอบ
  6.สัมมาวายาโม > ความเพียรชอบ
  7.สัมมาสติ > ความระลึกชอบ
  8.สัมมาสมาธิ > ความตั้งมั่นชอบ
  การปฏิบัติธรรม อริยมรรค 8
  ควรเจริญให้มาก เป็นประจำทุกวัน )

  ...........................................................


  https://youtu.be/E4b4VTFDmhw

  https://youtu.be/F6WPtlBFl4k
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 สิงหาคม 2018
 2. แก้วแสงพุทธาอริยมรรค

  แก้วแสงพุทธาอริยมรรค สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 กรกฎาคม 2018
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +1
  การปฏิบัติธรรม ที่มีความจริงแท้
  โดยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
  ที่ได้ค้นพบแล้วแต่สิ่งที่เกี่ยวกับจิต
  วิทยาศาสตร์ยังเข้าไม่ถึง
  จะต้องปฏิบัติด้วยตนเอง
  โดยฝึกฝนทางจิต
  ตามแนวทาง อริยมรรค 8
  ถึงจะพิสูจน์ได้และถูกต้อง
  ตามหลักของ ศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์
  ซึ่งก็คือ พระพุทธศาสนา นั่นเอง...
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 สิงหาคม 2018
 3. แก้วแสงพุทธาอริยมรรค

  แก้วแสงพุทธาอริยมรรค สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 กรกฎาคม 2018
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +1
  ข้อมูลอ้างอิง : คลื่นพลังงาน
  จาก ผู้ทรงภูมิปัญญา ที่เป็นคลื่นพลังงาน  เพื่อการศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
  คลื่นพลังงาน
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 สิงหาคม 2018
 4. แก้วแสงพุทธาอริยมรรค

  แก้วแสงพุทธาอริยมรรค สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 กรกฎาคม 2018
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +1
  ข้อมูลอ้างอิง : คลื่นพลังงาน
  จาก ผู้ทรงภูมิปัญญา โนวา อนาลัย
  ตอนที่ 1 - 4   
 5. แก้วแสงพุทธาอริยมรรค

  แก้วแสงพุทธาอริยมรรค สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 กรกฎาคม 2018
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +1
 6. แก้วแสงพุทธาอริยมรรค

  แก้วแสงพุทธาอริยมรรค สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 กรกฎาคม 2018
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +1
 7. แก้วแสงพุทธาอริยมรรค

  แก้วแสงพุทธาอริยมรรค สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 กรกฎาคม 2018
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +1
 8. แก้วแสงพุทธาอริยมรรค

  แก้วแสงพุทธาอริยมรรค สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 กรกฎาคม 2018
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +1

แชร์หน้านี้

Loading...