มอบพระบรมสารีริกธาตุกว่า 30สัณฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมีมอบให้เรื่อยๆ

ในห้อง 'แจกฟรี' ตั้งกระทู้โดย waythai, 14 มิถุนายน 2010.

 1. waythai

  waythai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2010
  โพสต์:
  2,499
  ค่าพลัง:
  +15,192
  กระผมมีความยินดีมอบพระบรมสารีริกธาตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันวรรณะรวม,สัณฐานส่วนพระเกศาธาตุ,สัณฐานส่วนพระโลหิตธาตุหลากสี,สัณฐานส่วนพระสมองธาตุ,พระบรมสารีริกธาตุวรรณะแก้วมุกดา,พระบรมสารีริกธาตุวรรณะดุจถั่วแตก,พระบรมสารีริกธาตุวรรณะดุจข้าวสารหัก,พระบรมสารีริกธาตุวรรณะดุจเมล็ดงา,พระบรมสารีริกธาตุวรรณะดุจเมล็ดพันธุ์ผักกาด,พระบรมสารีริกธาตุสัณฐานใสดุจเพชร ,พระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม ,พระบรมสารีริกธาตุสัณฐานพระมุตตังธาตุ,พระบรมสารีริกธาตุสัณฐานพระอัสสุธาตุ,พระบรมสารีริกธาตุสัณฐานพระปิตตังธาตุ,พระบรมสารีริกธาตุสัณฐานพระนะหารูธาตุ,พระบรมสารีริกธาตุสัณฐานพระปุพโพ,พระบรมสารีริกธาตุสัณฐานพระมังสะธาตุใสดุจเพชรหลากสี,พระบรมสารีริกธาตุสัณฐานพระนักขาธาตุ, พระบรมสารีริกธาตุสัณฐานพระเสโทธาตุ,พระบรมสารีริกธาตุสัณฐานพระหทัยธาตุ,พระบรมสารีริกธาตุสัณฐานพระอังคารธาตุ,พระธาตุข้าวบิณฑ์ และพระอรหันตธาตุกว่า 8 พระองค์ เช่นพระโมคลานะ, พระสารีบุตร, พระสีวลี, พระอัญญาโกณฑัญญะ, พระสังกัจจาย, หลวงตามหาบัว, หลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง, หลวงพ่อจรัญ เป็นต้น ยินดีมอบให้แก่วัด พุทธสถาน ศาสนสถาน เคหะสถาน และให้แก่พุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาทุกๆท่านไว้สักการะบูชา เพื่อเป็นพุทธบูชาเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่านแก่ประเทศไทยและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป...
  **ปัจจุบันมีวัดที่มาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อสักการะบูชาแล้วกว่า 1600 วัด และญาติธรรมอีกกว่า 3700 ครอบครัว**(ณ เดือนพฤษภาคม 2555)

  โดยท่านควรวางกำลังใจและควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั้งก่อนและหลังการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปบูชา 5 ข้อดังนี้
  1. การรับส่งอัญเชิญต่อไม่มีการจัดส่งทางไปรษณีย์หรือฝากกันมารับ การมอบต่อคือส่งถึงมือต่อมือเท่านั้นและควรนำภาชนะที่เหมาะสมมาอัญเชิญ ยกตัวอย่างการดำเนินการระหว่างจัดส่งทางไปรษณีย์เช่นการลากถุงบรรจุซองจดหมาย, การเหวี่ยง, โยน, ก้าวข้าม,หรือการส่งจัดแล้วตกอยู่ที่พื้น และอีกกรณีคือการบูชาในภาชนะที่เหมาะสม ให้สมพระเกียรติของพระองค์ท่านพึงสำรวมระวังปฏิบัติให้เหมาะสมสูงสุดทั้งกาย วาจา และใจ ไม่ควรเก็บบูชาไว้เพียงในซองพลาสติก ซึ่งแม้แต่อัฐิของบรรพบุรุษเราก็ไม่ได้เก็บไว้ในถุงพลาสติกและเราก็ไม่นิยมส่งอัฐิของบรรพบุรุษของเราทางไปรษณีย์ครับ...ทั้งนี้จะได้ไม่เป็นการสร้างกรรมใหญ่และเพื่อความเป็นกุศลและก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่านครับ ..


  2. ห้ามธาตุขันธ์ใดๆแตะต้องพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหัตธาตุเพื่อไม่ให้เป็นการปรามาสพระองค์ท่าน

  3. พิจารณาผู้ที่จะรับต่อ ๆ ไปว่าสมควรที่จะได้รับหรือไม่ และจะต้องไม่มีความลังเลสงสัยต่อพระรัตนตรัยในประการทั้งปวง


  4.สำหรับวัด หรือสถานปฏิบัติธรรมที่มีความประสงค์จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อนำไปประดิษฐานที่วัดหรือสถานปฏิบัติธรรมทางเราได้จัดเตรียมเป็นชุดตู้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อถวายให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้มีเงื่อนไขคือให้ทางวัดออกหนังสือและประทับตราวัดเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับมายังกระผม (ควรโทรแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเพื่อการจัดเตรียมผอบเจดีย์และตู้)

  5.เนื่องจากผมมีงานประจำต้องทำ จึงขออนุญาตรับญาติธรรมที่โทรนัดวันและเวลาล่วงหน้าก่อนเท่านั้น (โทร 08-2685-5608 อั๋น)  ***ท่านใดมีความประสงค์จะรับพระบรมสารีริกธาตุเพื่อสักการะบูชากรุณาติดต่อโดยตรงได้ที่หมายเลข 08-2685-5608 อั๋น ในเวลา 7 โมงเช้า ไปจนถึง 4 ทุ่ม ครับ
  หรือติดต่อทาง E-mail = waythai@yahoo.com

  ทางเฟสบุ๊ค waythai99@hotmail.com
  สถานที่รับพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ อยู่ในตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาตรงข้ามวัดราชบูรณะ ติดกับวัดมหาธาตุ


  สำหรับท่านใดมีความประสงค์จะรับพระบรมสารีริกธาตุไว้สักการะบูชาสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]


  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG] <LEGEND></LEGEND>[​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG][​IMG]
  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG][​IMG]

  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]
  <FIELDSET class=fieldset>[​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]


  </FIELDSET>

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG] [​IMG] [​IMG]  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 27 พฤษภาคม 2012
 2. sama009

  sama009 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  30
  ค่าพลัง:
  +124
  อนุโมทนาบุญด้วยครับ
  จิรวัฒน์ วรรณชา
  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี
  อาคารสำนักงานคุมประพฤติ
  ถนนปทุมธานี-สามโคก
  อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

  สาธุ สาธุ เจริญ ก้าวหน้า ครับ
   
 3. kjakkrit

  kjakkrit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  96
  ค่าพลัง:
  +966
  ขออนุโมทนาครับ
  นายจักรกฤษณ์ คุ้มเสร็จ (08-3989-1225)
  666/7 ซ. เจริญสุข ถ. พระราม 4 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
   
 4. huamars

  huamars Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  4
  ค่าพลัง:
  +62
  อนุโมทนาค่ะ
  มณีศรี มงคลสุทิวัตถ์
  897/259 ซ.ประชาอุทิศ59 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

  ขอบคุณค่ะ
   
 5. pintongpun

  pintongpun เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  314
  ค่าพลัง:
  +267
  อนุโมทนาบุญครับ ขอรับไว้บูชา 1 องค์ครับ
  นาย ศิวพงศ์ ปิ่นทองพันธุ์
  ุ65/1 ซ.จรัญสนิทวงค์ 9/1
  แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
  กทม. 10600
   
 6. talkjoss

  talkjoss เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2010
  โพสต์:
  696
  ค่าพลัง:
  +2,252
  [​IMG]
  ทานะ ปาระมี สัมปันโน ทานะ อุปะปารมี สัมปันโน ทานะ ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน
  เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา  ขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูงครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 ตุลาคม 2010
 7. vangiras

  vangiras เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  359
  ค่าพลัง:
  +3,219
  อนุโมทนาครับ

  อนุชา รัศมีศรีตระกูล
  165/48 หมู่ 3 ต.พิมลราช
  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
   
 8. Archanai

  Archanai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มกราคม 2008
  โพสต์:
  6,332
  ค่าพลัง:
  +11,660
  ขออนุโมทนาบุญค่ะ ขอรับ 1 ชุดค่ะ <O:p</O:p
  กรุณาส่ง<O:p</O:p
  บุษกล ศิวกรตรัยคุณ<O:p</O:p
  469/27 ซ.ร่วมสัมพันธ์ ถ.ประชารักษา<O:p</O:p
  ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
  <O:p</O:p
  ขอบพระคุณมากค่ะ
   
 9. tewata

  tewata เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  187
  ค่าพลัง:
  +502
  ขอรับด้วยครับ
  กรุณาส่ง
  คุณ บดินทธ์ มุลน้อยสุ
  63 หมู่ 10 ต.ดงชน
  อ.เมือง จ.สกลนคร
  47000
   
 10. too370

  too370 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  380
  ค่าพลัง:
  +563
  อนุโมทนาสาธุ ครับ
  กรุณาส่งมาที่
  จิรศักดิ์ เลิศพงศ์เจริญ อาคารเอพซิลอน 335 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี รหัสไปรษณี 11110
  ขออนุโมทนาในบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
   
 11. ชัยธัช

  ชัยธัช เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 ตุลาคม 2007
  โพสต์:
  503
  ค่าพลัง:
  +1,970
  อนุโมทนาครับ ขอรับด้วยครับ

  ชัยธัช สวัสดิ์พาณิชย์
  148/9-11 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ
  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

  ขอบคุณครับ
   
 12. nopopathorn

  nopopathorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กุมภาพันธ์ 2010
  โพสต์:
  316
  ค่าพลัง:
  +2,063
  กระผมขอรับพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน (วรรณะรวม) ที่อยู่
  ด.ช.นพธร คำสอน
  10/286หมู่3
  ต.สวนพริกไทย
  อ.เมืองจ.ปทุมธานี
  12000<!-- google_ad_section_end -->
   
 13. tudsanai047

  tudsanai047 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  680
  ค่าพลัง:
  +1,291
  ขอรับด้วยครับ.ขอบพระคุณและอนุโมทนาครับ.
  ทัศไนย กวิวังสานนท์
  32 หมู่ 1 ถ.สุดบรรทัด ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
   
 14. phern

  phern Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  2
  ค่าพลัง:
  +36
  ขอนุโมทนาด้วยนะคะ
  สมศรี นวลจันทร์
  505/6 หมู่ที่ 2 ตำบลสามชุก
  อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
  72130

  ขอบคุณนะคะ
   
 15. aphimon

  aphimon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  293
  ค่าพลัง:
  +449
  ขอรับด้วยค่ะ.
  อภิมน ณ พัทลุง
  307/87 หมู่ 2 ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
   
 16. ศักยิ์กมล

  ศักยิ์กมล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  826
  ค่าพลัง:
  +1,316
  ขออนุโมทนาครับ

  ศักยิ์กมล สงคราม
  193/1 ม.17 ซ.มาดี ต.ปากช่อง
  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  30130
   
 17. Phaiclub

  Phaiclub เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  50
  ค่าพลัง:
  +328
  ขอรับด้วยครับ

  กรุณาส่ง นายไกรวิชญ์ สุปิงคลัด

  ที่อยู่ 6 ซ.มูลศาสตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

  ขออนุโทนาครับ
   
 18. amornpong_k

  amornpong_k สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5
  ค่าพลัง:
  +14
  ขออนุโมทนาครับ

  นายอมรพงศ์ แก้วจุลพัฒน์
  79 หมู่ 3 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

  ขอบคุณครับ
   
 19. pondberry

  pondberry เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  122
  ค่าพลัง:
  +560
  ขออนุโมทนาบุญนี้ด้วยนะครับ
  ปริญญวัฒน์ เหรียญทิพยะสกุล
  473 ถ.ริมทางรถไฟ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
   
 20. tumsokpho

  tumsokpho เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มกราคม 2010
  โพสต์:
  348
  ค่าพลัง:
  +469
  อนุโมทนาด้วยนะคับ

  นายธีระวัฒน์ วงค์กระโซ่
  สถานีอนามัยตำบลท่าดอกคำ
  อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย
  43220
   

แชร์หน้านี้

Loading...