เสียงธรรม มันมีเท่านี้เอง อย่ามีตัวกู -ท่านพุทธทาสภิกขุ

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 4 สิงหาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,538
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,073
  สันทิฏฐิกธรรมของสัมปรายภพ พุทธทาส อินฺทปญฺโญ

  สันทิฏฐิกธรรมในผลของศาสนา พุทธทาส อินฺทปญฺโญ

  สันทิฏฐิกธรรมของจตุราริยสัจจ์ พุทธทาส อินฺทปญฺโญ

  สันทิฏฐิกธรรมต่อธรรมและรสของธรรม พุทธทาส อินฺทปญฺโญ

  Buddhadharm
  Published on Jul 15, 2015

   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,538
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,073
  ความไม่เกิดแห่งทุกข์. พุทธทาส ภิกขุ

  ทำลายเหตุแห่งความทุกข์กันเถิด พุทธทาส ภิกขุ

  Thai Bhikkhus
  Published on Dec 2, 2013
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,538
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,073
  กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน พุทธทาส อินฺทปญฺโญ

  เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน พุทธทาส อินฺทปญฺโญ


  จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน พุทธทาส อินฺทปญฺโญ


  ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน พุทธทาส อินฺทปญฺโญ


  Buddhadharm

  Published on Jan 20, 2014
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,538
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,073
  ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเอง พุทธทาส ภิกขุ

  พบชีวิตจริง @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  การเห็นเป็นสักว่าธาตุ @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  การปิดกั้นทิศทั้งหก @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  namo 125
  Published on Aug 1, 2017

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 พฤษภาคม 2018
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,538
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,073
  การเก็บความโกรธใส่ยุ้งฉาง พุทธทาส ภิกขุ

  พระอรหันต์คือใคร พุทธทาส ภิกขุ

  Thai Bhikkhus
  Published on Dec 13, 2013
   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,538
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,073
  ชีวิตคือขันธ์ทั้งห้ามิใช่ตัวตน @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  การหลงเอาศีลธรรมและอื่นๆมาเป็นตัวศาสนา @ พุทธทาสภิกขุ

  เรียนพุทธศาสนาจากอะไรจึงจะรู้พุทธศาสนา @ พุทธทาสภิกขุ

  หลักตัดสินความผิดถูกในวิชาธรรม @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  ต้นเหตุแห่งความตกต่ำเสื่อมทรามทางศีลธรรม @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  namo 125
  Published on Aug 2, 2017
   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,538
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,073
  โลกกำลังมีอะไรๆเพื่อจุดจบของมนุษยธรรม @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  ศีลธรรมในฐานะที่เป็นรากฐานของมนุษยธรรม @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  สัมมาทิฏฐิคือรากแก้วของศีลธรรม @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  พึ่งตน พึ่งธรรม @ พุทธทาสภิกขุ


  namo 125
  Published on Aug 5, 2017
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,538
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,073
  อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส - พุทธทาสภิกขุ

  อารมณ์คือปัจจัยแห่งเหตุการณ์ทุกอย่างในโลก @ พุทธทาสภิกขุ

  ครูของพระพุทธเจ้า ที่ท่านยังไม่รู้จัก. @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  พุทธนวาหรคุณ บทที่ 1 - 4 @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  namo 125
  Published on May 26, 2017
   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,538
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,073
  สติ และการฝึกสติ @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  คาถาเย้ยตัณหา โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

  BUDdee CHANNAL
  Published on Feb 25, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 กันยายน 2018
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,538
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,073
  การมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องมีสมมุติบัญญัติ พุทธทาส ภิกขุ

  การเห็นปฏิจจสมุปบาทคือการเห็นพระพุทธเจ้า พุทธทาส ภิกขุ

  ใจความสำคัญของวิปัสสนา @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  อานาปานสติภาวนาและการปฏิบัติ @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  Thai Bhikkhus

  Published on Feb 14, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 พฤษภาคม 2018
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,538
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,073
  ปฏิจจสมุปบาทในลักษณะของขันธ์ห้าและอริยสัจจ์สี่ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  สรุปปฎิจจสมุปบาทและอริยสัจจ์ @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  namo 125
  Published on Apr 2, 2017
   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,538
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,073
  การปรุงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ)

  เห็นพระไตรลักษณ์แล้วไม่อาจเกิดอคติ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  การวางของหนักคือการดับทุกข์ ท่านพุทธทาสภิกขุ


  สุญญตาที่ท่านยังไม่รู้จัก ท่านพุทธทาสภิกขุ

  Thai Bhikkhus
  Published on Aug 2, 2016

   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,538
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,073
  มัชฌิมาปฏิปทา ท่านพุทธทาสภิกขุ

  ประโยชน์ของการฝึกสมาธิภาวนา ท่านพุทธทาสภิกขุ


  Thai Bhikkhus
  Published on Aug 12, 2014
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 กันยายน 2018
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,538
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,073
  ศาสนามีเพียงศาสนาเดียว @ พุทธทาสภิกขุ

  แก่นพระพุทธศาสนา @ พุทธทาสภิกขุ

  หัวใจของพระพุทธศาสนาคืออะไร @ พุทธทาสภิกขุ

  namo 125

  Published on May 27, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 พฤษภาคม 2018
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,538
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,073
  การบังคับความรู้สึก พุทธทาส ภิกขุ

  ปณิธาน 3 ข้อ ของท่านพุทธทาส

  sichonfamily
  Published on Oct 4, 2011
  การบรรยายชุด คุณธรรมนำชีวิต สู่วิถีพอเพียง โดย พลอากาศตรี นายแพทย์ บุญเลิศ จุลเกียรติ
  บรรยายที่ มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทร์เกษม กรุงเทพมหานคร
  วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
   
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,538
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,073
  เชื่อดีกว่าไม่เชื่อ ไม่เชื่อดีกว่าเชื่อ @ พุทธทาสภิกขุ

  การศึกษาภายใน @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตา @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  นิพพานสำหรับทุกคน @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  namo 125
  Published on Sep 8, 2017

   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,538
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,073
  มูลเหตุชั้นรากฐานแห่งการผิดพลาด @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  ประมวลเรื่องที่กำลังเข้าใจผิดกันอยู่ @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  การเผชิญกรรมในแง่ของมนุษยธรรม @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  namo 125
  Published on Aug 3, 2017
   
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,538
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,073
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,538
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,073
  อะไร ๆ ในชีวิตสักแต่ว่าเป็นเรื่องของจิตสิ่งเดียว/ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  จิตว่าง หรือ สุญญตาวิหารจำเป็นสำหรับมนุษย์/ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  Thai Bhikkhus
  Published on Feb 13, 2017
   
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  12,538
  กระทู้เรื่องเด่น:
  161
  ค่าพลัง:
  +26,073
  ความสำคัญของวันวิสาขบูชา - วิสาขบูชาเทศนา @ พุทธทาสภิกขุ

  ความรักผู้อื่น @ พุทธทาสภิกขุ

  ชีวิตนี้มีค่า @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

  namo 125

  Published on Feb 20, 2017
   

แชร์หน้านี้

Loading...