มีใครทราบบ้างว่าสระโบกหรดีนี่อยู่สวรรค์ชั้นไหนคะ

ในห้อง 'กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ' ตั้งกระทู้โดย soonyata, 25 กันยายน 2005.

 1. soonyata

  soonyata เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2005
  โพสต์:
  326
  ค่าพลัง:
  +3,674
  มีใครทราบบ้างว่าสระโบกหรดีนี่อยู่สวรรค์ชั้นไหนคะ
   
 2. chanin

  chanin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2005
  โพสต์:
  675
  ค่าพลัง:
  +1,331

  มีใครทราบบ้างว่าสระโบกหรดีนี่อยู่สวรรค์ชั้นไหนคะ
  ไม่ืทราบว่า เขียนผิดหรือเปล่าครับ ใช่ สระโบกขรณี หรือเปล่าครับ

  สระโบกขรณีเป็นสระบัวที่พระราชบิดาตรัสให้ขุดสระโบกขรณี ๓ สระ ตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะโคตมะมีพระชนมายุ ๗ ปี สระโบกขรณี คือสระที่ปลูกดอกบัว

  สระโบกขรณี เป็นสระที่ปลูกด้วยดอกบัว มีอยู่ในสวรรค์หลายชั้นด้วยกัน ลองอ่านดู
  ***********************************************************************************
  ไตรภูมิกถา หรือเดิมรู้จักกันในชื่อไตรภูมิพระร่วง นี้เป็นวรรณกรรมปรัชญาแห่งพุทธศาสนา มีเนื้อความกล่าวถึง จักรวาลวิทยา ปรัชญา และ จริยศาสตร์ ชีววิทยา และความคิดความเชื่อทางพุทธศาสนา ซึ่งแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของคนไทยสมัยเริ่มก่อตั้งราชอาณาจักรในดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน ในหนังสือเรื่องนี้ ได้กล่าวถึง สวรรค์ ซึ่งเชื่อว่า คนเราเมื่อตายแล้ว ชีวิตภายหน้าจะไปเกิดเป็นอะไร อยู่ที่ใด ขึ้นอยู่กับบุญและบาปที่ได้กระทำไว้ หากมีกุศลผลบุญก็จะไปสู่สวรรค์ ซึ่งเป็นที่อยู่ของ เทพยดา มี ๓ จำพวก คือ<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p> </O:p>
  ๑. สมมุติเทวดา ได้แก่ พระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงทศพิธราชธรรม<O:p> </O:p>

  ๒. อุปบัติเทวดา ได้แก่ เทวดาบนสวรรค์ฉกามาพจรถึงพรหมโลก<O:p> </O:p>

  ๓. วิสุทธิเทวดา ได้แก่ พระปัจเจกโพธิเจ้า พระอรหันต์ พระขีณาสพ<O:p> </O:p>

  สวรรค์ หรือวิมานของเทพยดามี ๖ ชั้น เรียกว่า ฉกามาพจร<O:p> </O:p>

  [​IMG] ๑. สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา สวรรค์ชั้นต่ำสุด ตั้งอยู่เหนือจอมเขายุคันธร ซึ่งเป็นภูเขาที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ อยู่สูงกว่าแผ่นดินขึ้นไปเบื้องบน ๓๒๖,๐๐๐,๐๐๐ วา คิดเป็นโยชน์ได้ ๔๖,๐๐๐ โยชน์ มีเมือง ๔ เมือง มีความกว้างยาวเท่ากัน คือ ๔๐๐,๐๐๐ วา กำแพงล้อมรอบประกอบด้วยแก้ว ๗ ประการ สูง ๘,๐๐๐ วา บานประตูทำด้วยแก้ว มีปราสาททองอยู่เหนือประตูทุกด้าน แผ่นดินเป็นแผ่นดินทองคำ แวววาวงดงาม ราบเรียบเหมือนหน้ากลอง เหมือนปูด้วยผ้า แก้วที่ประดับพื้นนั้นถ้าเหยียบลงไปก็อ่อนนุ่มยุบลงเล็กน้อย แล้วก็เต็มขึ้นมาเหมือนเดิม ไม่ปรากฏรอยเท้าที่เหยียบ น้ำใสยิ่งกว่าแก้ว มีดอกบัว ๕ ชนิดบานสะพรั่ง น้ำมีกลิ่นหอมราวกับอบไว้ มีดอกไม้ต้นไม้งามเลิศ มีผลไม้รสอร่อยตลอดปี<O:p> </O:p>

  เทพยดา ในสวรรค์ชั้นนี้มีอาหารทิพย์ อาหารแห้ง หายเข้าสู่ร่างกาย ไม่มีกากมูลอุจจาระ ปัสสาวะ ไม่เจ็บป่วย อยู่กับครอบครัวลูกเมียเป็นสุขสบาย เทพยดานั้นจะย่อตัวขยายตัวได้ตลอด รูปโฉมโนมพรรณจะสดใสเป็นหนุ่มสาวอยู่ราว ๑๖ ปีตลอด ร่างกายบริสุทธิ์สะอาดหอมอยู่ตลอดเวลา ปราศจากมลทินใดใด<O:p> </O:p>

  จาตุมหาราชิกา มีเทพยดาผู้เป็นใหญ่ คือ พระยาจตุโลกบาล ปกครองเหล่าเทพยดา ครุฑ นาค และยักษ์ทั้งหลาย คือ ท้าวธตรฐ ทิศตะวันออก ท้าววิรูปักข์ ทิศตะวันตก ท้าววิรุฬหก ทิศใต้ ท้าวไพรศรพณ์ ทิศหนือ<O:p> </O:p>

  ผู้เกิดเป็นเทพยดาได้ ต้องกระทำบุญไว้มากพอ<O:p> </O:p>

  ๒. สวรรค์ชั้นดาวดึงษา เป็นสวรรค์ชั้นที่อยู่เหนือจาตุมหาราชิกาขึ้นไปอีก ๓๓๖,๐๐๐,๐๐๐ วา อยู่บนยอดเขาพระสุเมรุ เป็นที่อยู่ของพระอินทร์ สวรรค์ชั้นนี้ มีอาณาเขตกว้าง ๘,๐๐๐,๐๐๐ วา มีเมืองชื่อไตรตรึงษ์ มีประตู ๑,๐๐๐ ประตู มีกำแพงแก้วล้อมเมือง ทุกประตูมียอดปราสาทแก้วงดงามวิจิตรพิสดารเวลาเปิดปิดประตู จะมีเสียงดังไพเราะราวกับดนตรี<O:p> </O:p>

  กลางนครไตรตรึงษ์ มีไพชยนต์ปราสาท สูง ๒๕,๖๐๐,๐๐๐ วา งดงามด้วยแก้ว ๙ ประการ เป็นที่ประทับของพระอินทร์<O:p> </O:p>

  ทิศตะวันออก มีสวนทิพย์ ชื่อ นิภาวัน มีอาณาเขต ๘๐๐,๐๐๐ วา มีกำแพงแก้วล้อมรอบ มีปราสาทแก้วเหนือประตูทุกประตู มีอุทยาน ซึ่งมีสมบัติทิพย์ ต้นโสออกดอกมาก มีสระใหญ่ชื่อ นันทาโบกขรณีน้ำใสเหมือนแก้วอิภานิล (สีฟ้าเข้ม) มีแท่นแก้ว ๒ แท่น ชื่อ นันทปริฐิปาสาณ และ จุลนันทาปริฐิปาสาณ แผ่นหินแก้วมีรัศมีรุ่งเรือง เวลาจับต้องจะนุ่มราวกับแผ่นหนังเหน<O:p> </O:p>

  ทิศใต้ มีอุทยาน ผารุสกวัน (ปารุสกวัน) อาณาเขต ๕,๖๐๐,๐๐๐ วา มีกำแพงแก้วและปราสาทเหนือประตู มีสระใหญ่ชื่อ ภัทรโบกขรณี สุภัทราโบกขรณี ริมฝั่งสระมีหินแก้ว ๒ ก้อน ชื่อเดียวกับสระ หินอ่อนนุ่ม<O:p> </O:p>

  ทิศตะวันตก มีอุทยานจิตรลดา อาณาเขต ๔๐๐,๐๐๐ วา มีสระ จิตรลดาโบกขรณี และ จุลจิตรลดาโบกขรณี มีแผ่นหินแก้ว ชื่อ จิตรปาสาณ<O:p> </O:p>

  ทิศเหนือ มีอุทยานใหญ่มิสกวัน ต้นไม้ดอกไม้งดงามราวกับตกแต่งไว้ มีกำแพงแก้วและยอดปราสาททุกประตู อาณาเขต ๔๐,๐๐๐ วา มีสาระใหญ่ชื่อ ธรรมาโบกขรณี และ สุธรรมาโบกขรณี แผ่นดินแก้วชื่อ ธรรมาปริฐิปาสาณ และ สุธรรมาปริฐิปาสาณ<O:p> </O:p>

  [​IMG] ทิศตะวันออก มีสวนใหญ่ ชื่อ มหาพน กำแพงล้อมรอบเป็นทองคำ มีปราสาทแก้วเหนือประตู อาณาเขต ๖๐๐,๐๐๐ วา มีปราสาททองคำ สวนมหาวัน สวนนันทวัน มีแท่นแก้ว กลดแก้วกางเหนือแท่นมีรถไพชยนต์ มีม้าแก้วเทียมรถทองคำ มีสร้อยมุกดาประดับพร้อมมาลัยดอกไม้ทิพย์ เวลาลมพัดได้ยินเสียงราวฆ้องกลองแตรสังข์ที่เทวดาบรรเลงในชั้นฟ้า<O:p> </O:p>

  ที่เขาพระสุเมรุ มีช้างทรงของพระอินทร์ ชื่อช้างเอราวัณ สูง ๑,๒๐๐,๐๐๐ วา มีเศียร ๓๓ เศียร เมื่อเวลาพระอินทร์จะประทับ ช้างจะเนรมิตกายสูงใหญ่ บนเศียรมีวิมาน มีปราสาท มีอุทยาน มีนางฟ้าร่ายรำ ช้าง ๓๓ เศียร มีงา ๒๓๑ งา สระ ๑,๖๑๗ สระ กอบัว ๑๑,๓๑๙ กอ ดอกบัว ๗๙,๒๓๓ ดอก ๕๕๔,๖๓๑ กลีบ นางฟ้าร่ายรำ ๓,๘๘๒,๔๑๗ นาง บริวารอีก ๒๗,๑๗๖,๙๑๙ นาง<O:p> </O:p>

  ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้ยังมีคำอธิบายความงามมหัศจรรย์พันลึกมาก เช่น มีสระ มีพระจุฬามณีเจดีย์ มีต้นปาริชาต (ดอกทองหลาง) ๑๐๐ ปี ดอกจึงจะบาน ดอกที่บานมีแสงสว่างรุ่งเรืองแผ่รัศมีไปไกลถึง ๘๐๐,๐๐๐ วา<O:p> </O:p>

  ๓. สวรรค์ชั้นยามา สูงขึ้นไปจากดาวดึงส์ ๖๗๐,๐๐๐,๐๐๐ วา หรือ ๘๔,๐๐๐ โยชน์ มีปราสาทแก้ว ปราสาททองเป็นวิมาน กำแพงแก้วล้อมรอบ มีอุทยานแก้ว สระโบกขรณี เทวดาในชั้นนี้มีหน้าตารุ่งเรือง กายสูง ๘,๐๐๐ วา ผู้เป็นใหญ่คือ ท้าวสยามเทวราช ไม่มีแสงอาทิตย์เพราะอยู่สูงมาก เทวดามองเห็นสรรพสิ่งได้ด้วยแสงรัศมีจากแก้วทั้งหลาย และรัศมีกายของเทวดาเอง จะรู้ว่าเช้าหรือค่ำ ดูได้จากดอกไม้ทิพย์ ถ้าเห็นดอกไม้บาน คือรุ่งเช้า ถ้าหุบเป็นเวลากลางคืน อายุเทพยดาในชั้นฟ้านี้ยืนถึง ๒๐๐ ปีทิพย์ หรือ ๑๔๔,๐๐๐,๐๐๐ ในเมืองมนุษย์<O:p> </O:p>

  ๔. สวรรค์ชั้นดุสิต สูงขึ้นไปจากยามา ๑,๓๔๔,๐๐๐,๐๐๐ วา หรือ ๑๖๘,๐๐๐ โยชน์ มีปราสาทแก้ว ปราสาททองเป็นวิมาน กำแพงแก้วล้อมรอบ มีความกว้างและสูงกว่าในสวรรค์ชั้นยามา มีสระ สวนสนุกยิ่งใหญ่งดงามรื่นรมย์เหมือนสวรรค์ชั้นอื่นๆ ผู้เป็นใหญ่ชื่อ พระสันดุสิตเทพยราช เทพยดาในชั้นนี้ รู้บุญ รู้ธรรม พระโพธิสัตว์ก่อนเสด็จมาเป็นพระพุทธเจ้าก็สถิตสร้างสมบารมีในชั้นฟ้านี้ อายุเทวดาในชั้นนี้ ยืน ๔,๐๐๐ ปีทิพย์ หรือ ๕๗๖,๐๐๐,๐๐๐ ปีเมืองมนุษย์<O:p> </O:p>

  ๕. สวรรค์ชั้นนิมมานนรดี สูงขึ้นไปอีก ๒,๖๘๘,๐๐๐,๐๐๐ วา หรือ ๓๓๖,๐๐๐ โยชน์ มีสิ่งอำนวยความสุขเหมือนทุกชั้น มีความงดงามยิ่งขึ้นไปอีก เทพยดาในชั้นนี้มีความสุขสมบูรณ์มาก ปรารถนาสิ่งใดจะเนรมิตได้ตามความพอใจ<O:p> </O:p>

  ๖. สวรรค์ชั้นปรนิมิตวสวัตตี เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุด ประเสริฐด้วยสุขสมบัติยิ่งกว่าชั้นฟ้าทั้งหลาย หากปรารถนาสิ่งใด เช่น อาหารทิพย์ ก็จะมีเทพยดาองค์อื่นคอยเนรมิตให้ทุกประการ สวรรค์ชั้นนี้ มีผู้เป็นใหญ่ ๒ องค์ คือ ปรนิมิตวสวัตตีเทวราช เป็นใหญ่ฝ่ายเทพยดา และพระยามาราธิราชเป็นใหญ่ฝ่ายมาร<O:p> </O:p>

  การสิ้นชีวิตของเทพยดา มี ๔ อย่าง<O:p> </O:p>

  ๑. อายุขัย ได้แก่ สิ้นชีวิตตามอายุในชั้นฟ้านั้น<O:p> </O:p>

  ๒. บุญญขัย สิ้นบุญก่อนถึงกำหนดอายุขัยในชั้นฟ้านั้น<O:p> </O:p>

  ๓. อาหารขัย สิ้นชีวิตเพราะสนุกจนลืมกินอาหาร<O:p> </O:p>

  ๔. โกธาพละ สิ้นชีวิตเพราะความโกรธ ซึ่งหัวใจจะกลายเป็นไฟไหม้ตนเอง<O:p> </O:p>

  ก่อนเทพยดาจะจุติ (สิ้นชีวิต) จะมีนิมิต ๕ ประการ คือ<O:p> </O:p>

  ๑. เห็นดอกไม้ในวิมานของตนเหี่ยวและไม่หอม<O:p> </O:p>

  ๒. ผ้าทรงดูหม่นหมอง<O:p> </O:p>

  ๓. อยู่ไม่มีความสุข มีเหงื่อไคลไหลจากรักแร้<O:p> </O:p>

  ๔. อาสนะร้อนและแข็งกระด้าง<O:p> </O:p>

  ๕. กายของเทพยดานั้นเหี่ยวแห้ง เศร้าหมอง ไม่มีรัศมี<O:p> </O:p>

  เรื่องสวรรค์เป็นเรื่องของความเชื่อ ซึ่งคนโบราณมุ่งจะปลูกฝังสั่งสอนให้คนประพฤติดี ประพฤติชอบ ไม่กระทำบาป คือ ละความโลภ ละความโกรธ ละความหลง เพื่อให้ได้เป็นเทวดาเสวยสุขสมบัติ<O:p> </O:p>
   
 3. soonyata

  soonyata เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2005
  โพสต์:
  326
  ค่าพลัง:
  +3,674
  ไม่ทราบเขียนผิดรึป่าว ไปเอามาจากหนังสือ ยังงัยก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลที่ละเอียดมาก ๆ แหม ไม่รู้จะได้ไปกับเค้าบ้างรึป่าว สวรรค์เนี่ย
   
 4. chanin

  chanin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2005
  โพสต์:
  675
  ค่าพลัง:
  +1,331
  " สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจครับ "
  คนเราสามารถไปสวรรค์ หรือไปนรกได้ทุกเวลาครับ
  คิดดีก็ไปสวรรค์ คิดไม่ดีก็ไปนรก
  จนกว่าจะไปพระนิพพาน คือ ใจเย็นไม่ไปทั้งสวรรค์ทั้งนรก

  ( สระโบกขรณี ก็คือสระที่มีดอกบัวนั่นเอง ไม่ใช่ดอกไม้มีในสวรรค์เท่านั้น )
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. vichian

  vichian เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กันยายน 2005
  โพสต์:
  8,164
  ค่าพลัง:
  +41,916
  No11
  เหรียญนวมหาลาภ เหรียญเนื้อเงิน สวยแวววาว <O:p
  ให้ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 1,010 บาท มี 3 เหรียญ
  [​IMG] [​IMG]<!-- / message --><!-- sig -->

  No12

  พระเนื้อดินเผาในชุดพระฤาษีท่องสวรรค์ พิมพ์ใบโพธิ์ หลังพิมพ์มั่งมีศรีสุข
  ให้ร่วมบุญบูชาองค์ละ 567 บาท มี 2 องค์สวยกริ๊บ
  [​IMG] [​IMG]
  หมายเหตุ
  -พระชุดนี้มีประมาณ7-8พิมพ์ พิมพ์นี้เป็นพิมที่นิยมรองลงมาจากพิมพ์ขอบเหลี่ยมซึ่งเป็นพิมพ์ที่นิยมมากกว่าเนื่องจากมีลงไว้ในหนังสือสมบัติพ่อให้
  -พระชุดนี้เป็นเนื้อดินเผา ศิษย์หลวงพ่อฯท่านหนึ่งชื่อ"เฮง"(อดีตประธานโรตารี่จ.ชัยนาท)เป็นผู้แกะบล็อคเองและสร้างถวายหลวงพ่อฯเข้าพิธีฯที่วัดท่าซุงเมื่อปี2531(ปีมังกรทอง) และแบ่งจำนวนหนึ่งถวายหลวงปู่ฟื้นวัดสามพระยาไว้แจกลูกศิษย์ในงานครบรอบวันเกิดท่านฯ เหลือจากนั้นนำไปเก็บเข้ากรุรูปพญานาคที่วัดตะกูร์(ไม่แน่ใจว่าสะกดถูกหรือไม่)ที่อ.สรรพยาจ.ชัยนาท และเนื่องจากรูปพญานาคได้เกิดปริแตกออกโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อไม่นานมานี้ ปรากฏว่ามีพระชุดนี้เก็บไว้เป็นลังๆในสภาพที่ยังดีมาก จึงยังดูใหม่แทบทุกองค์ บางพิมพ์ด้านหลังองค์พระจะเรียบไม่มีคำว่า มั่งมีสีสุข ปั้มไว้ บางองค์จะฝังแร่ข้าวตอกที่ตาหรือที่หน้าผากรูปฤาษี(ประมวลจากคำบอกเล่าลูกศิษย์เก่า2-3ท่าน รวมทั้งคุณคมสันด้วยครับ)
  <!-- / message --><!-- sig -->
  No13
  พระเนื้อดินเผาในชุดพระฤาษีท่องสวรรค์ พิมพ์สามเหลี่ยมมนหน้าฤาษี
  ให้ร่วมบุญบูชาองค์ละ 567 บาท มี 2 องค์<O:p</O:p
  [​IMG] [​IMG]
  หมายเหตุ
  -พระชุดนี้มีประมาณ7-8พิมพ์ พิมพ์นี้เป็นพิมที่นิยมรองลงมาจากพิมพ์ขอบเหลี่ยมซึ่งเป็นพิมพ์ที่นิยมมากกว่าเนื่องจากมีลงไว้ในหนังสือสมบัติพ่อให้
  -พระชุดนี้เป็นเนื้อดินเผา ศิษย์หลวงพ่อฯท่านหนึ่งชื่อ"เฮง"(อดีตประธานโรตารี่จ.ชัยนาท)เป็นผู้แกะบล็อคเองและสร้างถวายหลวงพ่อฯเข้าพิธีฯที่วัดท่าซุงเมื่อปี2531(ปีมังกรทอง) และแบ่งจำนวนหนึ่งถวายหลวงปู่ฟื้นวัดสามพระยาไว้แจกลูกศิษย์ในงานครบรอบวันเกิดท่านฯ เหลือจากนั้นนำไปเก็บเข้ากรุรูปพญานาคที่วัดตะกูร์(ไม่แน่ใจว่าสะกดถูกหรือไม่)ที่อ.สรรพยาจ.ชัยนาท และเนื่องจากรูปพญานาคได้เกิดปริแตกออกโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อไม่นานมานี้ ปรากฏว่ามีพระชุดนี้เก็บไว้เป็นลังๆในสภาพที่ยังดีมาก จึงยังดูใหม่แทบทุกองค์ บางพิมพ์ด้านหลังองค์พระจะเรียบไม่มีคำว่า มั่งมีสีสุข ปั้มไว้ บางองค์จะฝังแร่ข้าวตอกที่ตาหรือที่หน้าผากรูปฤาษี(ประมวลจากคำบอกเล่าลูกศิษย์เก่า2-3ท่าน รวมทั้งคุณคมสันด้วยครับ)<!-- / message --><!-- sig -->

  No14
  เหรียญสมเด็จองค์ปฐม/หลวงพ่อ เหรียญโลหะสีทองสี่เหลี่ยม
  ให้ร่วมบุญบูชาองค์ละ 242บาท มี 5 องค์
  [​IMG]

  No15
  พระเนื้อดินเผาในชุดพระฤาษีท่องสวรรค์พิมพ์เล็ก
  ให้ร่วมบุญบูชาองค์ละ 567 บาท มี 1 องค์
  [​IMG] [​IMG]
  หมายเหตุ
  -พระชุดนี้มีประมาณ7-8พิมพ์ พิมพ์นี้เป็นพิมที่นิยมรองลงมาจากพิมพ์ขอบเหลี่ยมซึ่งเป็นพิมพ์ที่นิยมมากกว่าเนื่องจากมีลงไว้ในหนังสือสมบัติพ่อให้
  -พระชุดนี้เป็นเนื้อดินเผา ศิษย์หลวงพ่อฯท่านหนึ่งชื่อ"เฮง"(อดีตประธานโรตารี่จ.ชัยนาท)เป็นผู้แกะบล็อคเองและสร้างถวายหลวงพ่อฯเข้าพิธีฯที่วัดท่าซุงเมื่อปี2531(ปีมังกรทอง) และแบ่งจำนวนหนึ่งถวายหลวงปู่ฟื้นวัดสามพระยาไว้แจกลูกศิษย์ในงานครบรอบวันเกิดท่านฯ เหลือจากนั้นนำไปเก็บเข้ากรุรูปพญานาคที่วัดตะกูร์(ไม่แน่ใจว่าสะกดถูกหรือไม่)ที่อ.สรรพยาจ.ชัยนาท และเนื่องจากรูปพญานาคได้เกิดปริแตกออกโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อไม่นานมานี้ ปรากฏว่ามีพระชุดนี้เก็บไว้เป็นลังๆในสภาพที่ยังดีมาก จึงยังดูใหม่แทบทุกองค์ บางพิมพ์ด้านหลังองค์พระจะเรียบไม่มีคำว่า มั่งมีสีสุข ปั้มไว้ บางองค์จะฝังแร่ข้าวตอกที่ตาหรือที่หน้าผากรูปฤาษี(ประมวลจากคำบอกเล่าลูกศิษย์เก่า2-3ท่าน รวมทั้งคุณคมสันด้วยครับ<!-- / message --><!-- attachments --><!-- / message --><!-- sig -->

  No16
  เหรียญหลวงปู่ปาน-พระครูภาวนา เหรียญรมดำ
  สร้างปีพ.ศ.2519
  นำมาให้ร่วมบุญบูชาองค์ละ 454 บาท มี 1 องค์
  [​IMG] [​IMG]
  <!-- / message --><!-- sig -->
  No17
  เหรียญรูปหลวงพ่อฯ/นางกวัก รุ่นนิวส์จักรวาล สร้างปีพ.ศ.2522
  นำมาให้ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 167บาท มี 3 เหรียญ
  [​IMG] [​IMG]

  No18
  เหรียญหลวงพ่อปาน
  สร้าง ๑๓ สิงหาคม ๒๕๒๖เป็นเหรียญสีทอง ด้านหน้ารูปหลวงพ่อปาน เขียนว่าหลวงพ่อปานด้านหลังยันต์เกราะเพชร
  นำมาให้ร่วมบุญบูชาเหรียญละ 212 บาท มี 1 เหรียญ
  [​IMG] [​IMG]

  <!-- / message --><!-- sig -->No19
  พระปิดตามหาลาภสร้างปีพ.ศ.2518 เนื่องในงานครบรอบ 100 ปีหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ด้านหลังเป็นรูปแหลวงพ่อปาน
  นำมาให้ร่วมบุญบูชาองค์ละ 979 บาท มี 1องค์
  [​IMG] [​IMG]
  <!-- / message --><!-- sig -->
  No20
  พระปิดตามหาลาภพิมพ์ใหญ่หลังหลวงพ่อฤาษีครึ่งองค์ ด้านหลังรุ่น๑ ๑๐๐๐๐ สวัสดิการ ต.ช.ด. สร้างประมาณปี2520 สภาพสวยเดิม
  นำมาให้ร่วมบุญบูชาองค์ละ 979 บาท มี 1 องค์
  [​IMG] [​IMG]<!-- / message --><!-- sig -->
  <!-- / message --><!-- sig -->
  ผมขอแนะนำคุณ chanin ว่าอย่าเอาดีแค่ศึกษาจากตำรา ควรเอาดีในด้านการปฎิบัติด้วย เมื่อคุณปฎิบัติจนเข้าถึงความจริงแล้ว คุณก็จะพบว่า สวรรค์ไม่ใช่อยู่ในอก และ นรกก็ไมได้อยู่ในใจ แต่เป็นภพภูมิที่มีอยู่จริงเพื่อรองรับผู้ที่ทำความดี และทำความชั่ว ลองปฎิบัติอย่างจริงจังแล้วจะพบครับ

  <O:p</O:p<O:p</O:p<!-- / message --><!-- edit note -->
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 เมษายน 2008
 6. stefa

  stefa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  1,241
  ค่าพลัง:
  +1,789
  สวรรค์ นรก มีอยู่ในจินตนาการของแต่ละบุคคล
  เวลาไปเที่ยว ก็ไปเที่ยวตามจินตนาการของตนเอง
  แล้วแต่จริต ศาสนา ประเทศ
   

แชร์หน้านี้

Loading...