เรื่องเด่น ยากนักที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์

ในห้อง 'กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ' ตั้งกระทู้โดย rachotp, 4 กุมภาพันธ์ 2023.

 1. rachotp

  rachotp เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 ตุลาคม 2020
  โพสต์:
  1,213
  กระทู้เรื่องเด่น:
  250
  ค่าพลัง:
  +22,581
  12.jpg

  "... วิปัสสนานี้มีผลอานิสงส์ใหญ่ยิ่งกว่าทาน ศีล พรหมวิหาร ภาวนา ย่อมทำให้ผู้เจริญนั้นมีสติไม่หลงเมื่อทำกาลกิริยา มีสุคติภพ คือ มนุษย์และโลกสวรรค์เป็นไปในเบื้องหน้า หากยังไม่บรรลุผลทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน ถ้าอุปนิสัยมรรคผลมี ก็ย่อมทำให้ผู้นั้นบรรลุมรรคผล ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้ในชาตินี้นั้นเทียว

  อนึ่ง ยากนักที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ เพราะต้องตั้งอยู่ในธรรมของมนุษย์ คือ ศีล ๕ และกุศลกรรมบท ๑๐ จึงจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ชีวิตที่เป็นมานี้ก็ได้ด้วยยากยิ่งนักเพราะอันตรายชีวิตทั้งภายในภายนอกมีมากต่างๆ การที่ได้ฟังธรรมของสัตตบุรุษ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ก็ได้ด้วยยากยิ่งนัก เพราะกาลที่เปล่าว่างอยู่ ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกยืดยาวนานนัก บางคาบบางสมัย จึงจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสักครั้งสักคราวหนึ่ง เหตุนั้น เราทั้งหลายพึงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด อย่าให้เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานี้เลย..."


  13.jpg

  โอวาทธรรม หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

  วัดเลียบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

  3.PNG

  Credit: ขอขอบพระคุณที่มาจาก Facebook พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 2. rachotp

  rachotp เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 ตุลาคม 2020
  โพสต์:
  1,213
  กระทู้เรื่องเด่น:
  250
  ค่าพลัง:
  +22,581
  มั่นใจไหม? ว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก

  10.jpg

  ถ้าท่านทั้งหลายใช้ชีวิตอย่างประมาท
  ทุกข์ใดๆ ที่ท่านได้พบเจอในขณะที่มีชีวิตอยู่
  ที่ว่ามันแสนสาหัส

  แต่ชีวิตหลังความตายมันจะหนักหนาสาหัสกว่านั้นมาก
  กาลเวลาที่ต้องเสวยก็ยาวนานกว่านั้นมาก
  ในวัฏฏะสงสารมันเต็มไปด้วยความน่ากลัว
  ที่แผดเผาสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่
  แต่เพราะว่าสัตว์โลกที่ยังไม่ตื่นขึ้นมา ที่ยังหลับไหลอยู่
  ก็ยังเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอยู่
  หลงติดอยู่ในโลกของมายา
  ก่อการเบียดเบียนเพิ่มความหนักให้แก่ตนเองอยู่ร่ำไป
  ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ต้องเผชิญต่อไป
  มันหนักหนาสาหัสขนาดไหน


  ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
  ถ้ามีคนที่เขามาเสนอว่าจะเอาหอกอันโตๆ
  ปักที่กลางอก จะทรมานขนาดไหน
  ไม่ใช่ครั้งเดียวนะวันละ 3 เวลา เช้ากลางวันเย็นวันละ 3 เวลา
  เอาหอกปักที่กลางอกในทุกๆ วัน
  เป็นเวลา 100 ปีจะทุกข์ทรมานขนาดไหน
  แต่หลังจากนั้น จะได้รู้แจ้งอริยสัจ 4
  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ควรรับข้อเสนอของเขา
  โดนหอกทิ่มแทงวันละ 3 เวลาในทุกๆ วันเป็นเวลา 100 ปี
  แต่หลังจากนั้นจะได้รู้แจ้งอริยสัจ 4
  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ควรรับข้อเสนอของเขา
  หมายความว่าอย่างไร
  หมายความว่าตราบใดที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้แจ้งอริยสัจ 4
  สิ่งที่ท่านทั้งหลายจะต้องพบเจอ
  มันทุกข์ทรมานกว่านั้นมาก และยาวนานกว่านั้นมาก
  นั้นคือ ภัยที่แผดเผาในวัฏฏะสงสาร


  ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
  ก็ทรงช้อนดินขึ้นมาเท่าปลายเล็บของพระองค์
  แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า เธอจะสำคัญข้อนี้ว่าอย่างไร
  ดินเท่าปลายเล็บของเรากับดินทั้งป่าในมหาปฐพีนี้
  อันไหนจะมากกว่ากัน
  ภิกษุกราบทูลว่า ดินทั้งป่าในมหาปฐพีนี้
  มากกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะ
  ฉันใดผู้ที่ได้มีโอกาสเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์
  เมื่อละจากโลกนี้ไป จะได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก
  เท่าดินเท่าปลายเล็บของตถาคต
  ท่านทั้งหลายจะคิดว่าจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกหรือ
  โอกาสเท่าดินเท่าปลายเล็บเมื่อเทียบกับดินทั้งมหาปฐพี
  การเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็ยาก
  โอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ยิ่งยากขึ้นไปอีก


  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุปมาไว้ว่า
  สมมุติว่ามีแอกไม้ไผ่อยู่อันหนึ่ง มีบ่วงอยู่ตรงกลาง
  ตกลงไปในน้ำ ไม่ใช่ในแม่น้ำนะ น้ำที่ท่วมทั้งโลกเลย
  โลกนี้ถูกน้ำท่วมทั้งโลกเป็นผืนเดียวกัน
  มีแอกอยู่อันหนึ่งตกลงไปในน้ำ ถูกคลื่นพัดพาไปในที่ต่างๆ
  มีเต่าอยู่ตัวหนึ่งตาบอดทั้งสองข้าง
  100 ปีจะผุดขึ้นเหนือผิวน้ำสักครั้งหนึ่ง
  โอกาสที่เต่าตาบอด 100 ปี ผุดขึ้นเหนือผิวน้ำสักครั้งหนึ่ง
  แล้วหัวคล้องแอกไม้ไผ่อันนั้นพอดี
  เป็นไง มันแทบที่จะเป็นไปไม่ได้เลย
  ฉันใดโอกาสที่จะได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์
  โอกาสที่พระพุทธศาสนา พระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นมา
  โอกาสที่พระสัทธรรมจะแพร่หลายไปทั่วโลก
  โอกาสที่จะได้เป็นมนุษย์
  มีศรัทธาที่จะฟังธรรม ทำตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า
  ก็ยากเย็นแสนเข็ญเช่นนั้น


  ปัจจุบันถึงแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  จะทรงเสด็จดับขันปรินิพพานไปแล้ว
  แต่พระสัทธรรมก็ยังดำรงอยู่
  ทรงสอนมรดกธรรมอันล้ำค่าไว้ให้แก่ชาวโลก
  หนทางที่จะหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสาร
  พบกับความสงบสุขที่แท้จริงคือพระนิพพานได้
  มันจะมีสิ่งใดสำคัญกว่านี้
  สิ่งที่จะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นอิสระจากวัฏฏะสงสาร
  พบกับความสงบสุขที่แท้จริง
  มันจะมีกิจอันใดที่สำคัญกว่านี้
  หวังน้ำบ่อหน้าหรือ หวังยุคพระศรีอารย์หรือ
  โอกาสเป็นมนุษย์มันยากขนาดนั้น
  จะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราจะได้มีโอกาสพบยุคพระศรีอารย์
  โอกาสที่สำคัญที่สุดมันคือปัจจุบันธรรม ที่นี่เดี๋ยวนี้
  นั่นคือโอกาสที่สำคัญที่สุด
  ที่จะฝึกตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า เพื่อรู้แจ้งอริยสัจ 4
  เพื่อหลุดพ้นจากวงจรของวัฏฏะสงสาร

  11.jpg


  ธรรมบรรยายโดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

  Credit: ขอขอบพระคุณที่มาจาก duenjit.com
   
 3. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,373
  กระทู้เรื่องเด่น:
  930
  ค่าพลัง:
  +69,704
  โชคดีที่มีร่างกายของมนุษย์แล้ว เวลาที่เหลือ ที่ไม่ทราบว่าอีกกี่นาที กี่ชั่วโมง กี่วันกี่ลมหายใจเข้าออก

  ...ขอจงลืมเรื่องบั่นทอนกำลังใจที่ผ่านมา ให้จิตวนอยู่กับเรื่องราวกระแสพลังงานดีๆในคุณพระรัตนตรัยให้มากที่สุดก้าวสู่ศีลสมาธิปัญญา

  เพื่อว่า จะได้เข้าใกล้ความพ้นทุกข์ของตนและสรรพชีวิต
   

แชร์หน้านี้

Loading...