*** ยุคศิวิไลซ์ ****

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย หนุมาน ผู้นำสาร, 7 มกราคม 2020.

 1. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,266
  ค่าพลัง:
  +51,892
  *** เป้าหมายอันสูงสุด ****

  เป้าหมาย คือ แดนศิวิไลซ์บนประเทศไทย

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 2. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,266
  ค่าพลัง:
  +51,892
  *** ถือสัจจะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ****

  ไม่นำเรื่องเผ่าพันธุ์ มาสร้างความแตกแยก
  ไม่นำเรื่องศาสนา มาสร้างความแตกแยก
  ไม่นำเรื่องสถาบันกษัตริย์ มาสร้างความแตกแยก
  ช่วยกันสร้างความสงบสุข
  เริ่มที่ตนเอง

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 3. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,266
  ค่าพลัง:
  +51,892
  *** ถือสัจจะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ****

  ทำตามหน้าที่
  สงบนิ่ง ความจริงปรากฏ

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 4. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,266
  ค่าพลัง:
  +51,892
  *** ต้นเหตุของทุจริต ****

  คือ โกง
  ต้นเหตุของโกง
  คือ พูดแล้วไม่ทำตามพูดไม่ทำตามสัญญา
  ต้นเหตุของไม่ทำตามพูดตามสัญญา
  คือ ไม่มีสัจจะ
  ขาดสัจจะในการดำเนินชีวิต

  ประเทศจะขึ้นอันดับ ๑ ของโลก
  ในการปลอดทุจริต
  เมื่อทุกคนได้เรียนรู้ความจริง
  และ ....น้อมนำสัจจะมานำชีวิต...

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 5. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,266
  ค่าพลัง:
  +51,892
  *** คลองศิวิไลซ์ ****

  คือ ... "คลองสัจจะธรรม"....
  ต้องขุดด้วยสัจจะ
  ขุดด้วยนิสัยสันดานเดิม
  โลภมาก อบายมุข ไม่มีทางสำเร็จ

  - " หนุมาน ผู้นำสาร"
   
 6. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,266
  ค่าพลัง:
  +51,892
  *** ความสามารถของมนุษย์โลก ****

  ในยุคศิวิไลซ์...
  มนุษย์จะมีความสามารถใหม่
  คือ ...ความสามารถในการรักษาสัจจะ
  สัญญาใจตนเอง....

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 7. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,266
  ค่าพลัง:
  +51,892
  *** แม่น้ำทะเลศิวิไลซ์ ****

  ผู้ให้กำเนิด " เมืองหลวงของโลก "
  Sajja Civillize City

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 พฤศจิกายน 2021
 8. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,266
  ค่าพลัง:
  +51,892
  *** Setup ****

  Start with
  Sajja Leader
  Sajja Professional Team
  Sajja Goverment

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 9. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,266
  ค่าพลัง:
  +51,892
  *** ผู้นำครองโลก ****

  ชาติไหนมีสัจจะ
  ชาตินั้นครองโลก

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 10. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,266
  ค่าพลัง:
  +51,892
  *** โรคคือกรรม ****

  ไม่รักษาคำปฏิญาณการทำความดี
  ไม่เอาสัจจะ กรรมก็มาถึงตัว

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 11. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,266
  ค่าพลัง:
  +51,892
  *** หลงคือกรรม ****

  อาวุธร้ายแรงอาจจะบินหลงทาง
  มาตกในบ้านเรา
  จึงต้องเตรียมเครื่องป่องกันพิเศษ
  สัจจะปฏิบัติ ทำความดีวันละข้อ

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 12. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,266
  ค่าพลัง:
  +51,892
  *** ก้าวข้ามกรรมโลก ****

  แดนศิวิไลซ์
  ประกาศ ..."สัจจะเราไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด"....

  - ไม่นำตนเข้าไปร่วมเป็นปัญหา
  - ยืนอยู่เหนือปัญหา
  - มีเป้าหมาย ความสงบสุขของโลก
  - ยุติด้วยธรรม คือ ยุติความขัดแย้งด้วยสัจจะทำ

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 13. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,266
  ค่าพลัง:
  +51,892
  *** ชักธงรบ ****

  ...แดนศิวิไลซ์....
  สู้ด้วยความจริง สู้ด้วย "สัจจะ"
  เราไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด...
  ใครทำอะไรไว้ ก็จะปรากฏ

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 14. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,266
  ค่าพลัง:
  +51,892
  *** สงครามลวงโลก ****

  หลายสงคราม จุดขึ้นเพื่อปกปิด
  สิ่งไม่ดี ปล้น กอบโกย ทรัพยากร
  ผลิตสิ่งไม่ดีเสพติด แล้วลำเลียง
  ขนกลับประเทศตนเอง
  ทั้งทางอากาศ ผิวน้ำ ใต้น้ำ

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 15. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,266
  ค่าพลัง:
  +51,892
  *** คลอง 3K ****

  ตายแล้วเกิดใหม่มาหลายชาติ
  ก็ยังไม่ได้ขุด

  คลอง 3K คือ ... "คลองคัดค้าน"
  อีกหมื่นปีก็ไม่ได้ขุด

  เงินทุนไม่ใช่ปัญหา
  จะขุดสิบหกคลองก็ได้
  ทุุกปัญหามีทางแก้

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 16. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,266
  ค่าพลัง:
  +51,892
  *** รักษาสัตย์ปฏิญาณตน ****

  ท่านใดได้กล่าวคำปฏิญาณตนไว้
  เมื่อทรยศคำสัญญาของตนเอง
  ชีวิตก็จะวิบัติ
  อาจต้องเดือดร้อนถึงครอบครัว
  เพราะกรรมที่ท่านได้ทำ

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 17. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,266
  ค่าพลัง:
  +51,892
  *** VDO ตัวกระทำ ****

  คือ VDO ที่บันทึกการกระทำของท่าน
  ทุกท่านถูกบันทึกภาพการกระทำไว้
  ไม่มีใครสามารถลบทิ้งได้
  แต่ท่านกลับตัวกลับใจ
  สร้างการกระทำใหม่ที่ดีได้
  เช่น จะไม่สนับสนุนไม่ทำลาย
  ชาติ ศาสนา สถาบีนกษัตริย์ ตลอดชีวิต

  เพื่อผ่อนหนักเป็นเบา
  ในวันที่กรรมมาถึงตัวท่าน

  เราถือสัจจะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 18. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,266
  ค่าพลัง:
  +51,892
  *** คัดสรรคนมีสัจจะมานำ ****

  ผู้นำ ทีมงาน คณะทำงาน
  เป็นผู้มีสัจจะ
  ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 19. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,266
  ค่าพลัง:
  +51,892
  *** Next Update ****

  เป็นข่าวดี
  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ฉบับแดนศิวิไลซ์
  เริ่มต้นแล้ว....

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 20. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,266
  ค่าพลัง:
  +51,892
  *** บริสัตย์ ****

  เป็นบริษัทที่ซื่อสัตย์เด็ดขาด
  มากที่สุดในโลก

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   

แชร์หน้านี้

Loading...