*** ยุคศิวิไลซ์ ****

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย หนุมาน ผู้นำสาร, 7 มกราคม 2020.

 1. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,531
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** ก้าวไม่ไป ****

  เพราะ พูดอย่างทำอีกอย่าง
  ทั่วโลกเขาเห็น
  ดินฟ้าอากาศเป็นสักขีพยาน

  ... ถึงเวลาแล้ว ....
  ที่ประเทศชาติต้องรักษาคำพูด

  ซื่อสัตย์ เด็ดขาด
  เป็น เหล่าผู้มีสัจจะ พูดจริงทำจริง

  ต้องรักษาสัจจะ
  ทั้งต่อหน้า และลับหลัง
  การกระทำ กาย วาจา ใจ ตรงกัน

  ประเทศชาติ.... ถือสัจจะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
  เพื่อสันติภาพความสงบสุขมวลมนุษยชาติ
  ไม่สนับสนุนการทำลายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

  - ' หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 2. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,531
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** เหนือความคิดมนุษย์ ****

  ธรรมเหนือโลก
  เบี่ยงเบนแสงได้

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 3. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,531
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** ความมั่นคงในประเทศ ****

  เกิดจาก... "สัจจะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด"....
  จนทำให้เกิด การรวมเป็นหนึ่งเดียว
  เกิด ....พลังงานความสามัคดี

  ประเทศไหน ?
  ไม่มีสัจจะ ก็เกิดความแตกแยก
  ทะเลาะกันเองภายในประเทศ
  เกิดความวุ่นวาย โกลาหล
  มีแต่ สูญเสีย

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 4. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,531
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** สัจจะอารยะ ****

  ประเทศไทย... จะ ศิวิไลซ์
  เมื่อ... ชาวไทย มีสัจจะ
  เริ่มต้นด้วย... สัจจะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
  สัจจะที่ทำได้.... จะพาให้ก้าวข้ามกรรมในอดีต

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 5. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,531
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** โปรดสัตว์ทั่วโลก ****

  การปิดกั้นน่านฟ้า
  การครอบครองน่านฟ้าแต่ผู้เดียว
  เป็นการปิดกั้นไม่ให้สัตว์โลกเขาเข้าถึงสัจจะธรรม
  ประเทศผู้กระทำ ต้องรับผิดชอบ ต้องรับภัยพิบัติมาก

  โองการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  คือ สันติภาพทั่วทั้งโลก ไม่มีสงคราม
  ผู้ใดฝ่าฝืนเอาท้องฟ้ามาเป็นสนามรบ
  ฟ้าจะต่ำลงมา

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 6. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,531
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** ชาวโลกพบสันติธรรม ****

  ประเทศไทยได้พิสูจน์แล้ว
  ....ศาสนาพุทธ
  เป็นหนทางความสงบสุขสันติภาพโลก...

  ที่วุ่นวายตอนนี้
  เพราะถูกแทรกแซง
  จากความเชื่อภายนอก....

  ทั่วโลก... จะพบร่องรอย
  อดีตศาสนาพุทธมีไปทั่ว
  แม้แต่ดินแดนชาวมุสลิม
  ชาวคริสต์ในปัจจุบัน

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 7. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,531
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** สันติธรรม ****

  ...สัจจะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด....
  คือ สันติธรรม
  สร้างสันติภาพโลก

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 8. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,531
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** 666 War Investment Country ***
  - ใช้ความเชื่อสร้างสงคราม
  - ลงทุนสร้างกองทัพทำลายล้าง
  - ผลิตข้อมูลผลักดันการตัดสินใจ
  - สร้างภาพโฆษณาชวนเชื่อสู่ชาวโลก
  - สร้างสงคราม นำกองทัพเข้า
  - กอบโกยทรัพยากรในพื้นที่
  - ผลิตอาวุธสงคราม
  - เปิดตลาดค้าขายอาวุธ
  - โปรโมทอาวุธ
  - เร่งยอดขาย
  - ปิดเกมส์พื้นที่สงคราม
  - ขนทหารออกกลับบ้าน
  - รอเวลาสร้างสงครามใหม่ต่อไป

  *** ค่านิยมจากความเชื่อเพื่อยึดครองโลก ***
  - ความสำเร็จอยู่เหนือสัญญาใดๆ
  - ทำทุกอย่างเพื่อความสำเร็จ

  *** ผลประโยชน์เพืื่อยึดครองโลก ***
  - พันธมิตร คือ ลูกค้าหน้ากระดาน
  - ฝ่ายตรงข้าม คือ ลูกค้าหลังกระดาน

  *** สรุป ****
  ประเทศนั้น...
  ขาดสิ่งสำคัญ ๒ ประการ คือ
  ๑. เมตตา
  ๒. สัจจะ

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 สิงหาคม 2022
 9. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,531
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** สูตรโคตรยุทธศาสตร์การปกครอง ****

  ๑. เมตตา
  ๒. สัจจะ

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 10. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,531
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** สัจจะทำ ****

  ทำความดี ด้วยสัจจะ
  ละเว้นความชั่ว ด้วยสัจจะ
  ทำใจบริสุทธิ์ ด้วยสัจจะ

  สัจจะปฏิบัติ
  กำหนดข้อปฏิบัติที่มีขอบเขต
  ชัดเจน ทำได้จริง
  ให้กับตนเอง
  อย่างน้อย วันละข้อ
  ข้อละชั่วโมง
  เป็นต้น....

  เพื่อสร้าง
  การกระทำใหม่ ให้กับตนเอง
  เกิดตัวกระทำหลุดพ้นทุกข์
  สามารถพาก้าวข้ามกรรม
  จากเรื่องราวในอดีต...

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 11. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,531
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** สัจจะเหนือโลก ****

  Sajja Araya Thailand
  ... ประเทศไทย ถือสัจจะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด....
  เพื่อความสงบสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 12. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,531
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** แก่นสารทุกศาสนา ****

  คือ สัจจะ

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 13. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,531
  ค่าพลัง:
  +51,919
  *** มาร พญามาร สยบต่อสัจจะ ****

  เอาชนะกิเลส ตัญหา
  มิจฉาทิษฐิ นานาอารมณ์
  ด้วย...สัจจะ....

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   

แชร์หน้านี้

Loading...