*** ยุคศิวิไลซ์ ****

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย หนุมาน ผู้นำสาร, 7 มกราคม 2020.

 1. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,579
  ค่าพลัง:
  +51,935
  *** APEC ว่าด้วย แดนศิวิไลซ์ ****

  Open เปิดโลกใหม่ ด้วยดินแดนที่มี...
  แม่น้ำทะเลคู่ ขนาดใหญ่พาดผ่าน
  Connect เชื่องโยงสองทะเล
  สองมหาสมุทร
  Balance สร้างสมดุลย์ธรรมชาติ
  สู่โลกอนาคต

  พลเมืองโลกใหม่
  Civilize Land แดนศิวิไลซ์
  มี Sajja Tham สัจจะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
  ทุกคนร่วมสร้างโลกใหม่ด้วยสัจจะ

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
  25 ตุลาคม พ.ศ.2565
   
 2. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,579
  ค่าพลัง:
  +51,935
  *** สัจจะแดนศิวิไลซ์ ****

  คนทั่วโลกจะยึดถือสัจจะ
  คนทั่วโลกจะขนเงินทองมาให้
  มูลค่าเท่าทองคำ ๒๕๐๐ เมกะตัน
  คนไทยจะไม่มีหนี้สินและจะเป็นเจ้านาย
  คอยดูแลชชีวิตชาวต่างชาติให้รับความสงบสุข
  สัจจะแดนศิวิไลซ์จะเป็นที่พึ่งให้กับชาวโลก
  โลกจะอุดมสมบูรณ์ด้วยแม่น้ำทะเลคู่ขนานใหญ่
  ที่ไหลผ่านไทยแลนด์แดนศิวิไลซ์

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 พฤศจิกายน 2022
 3. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,579
  ค่าพลัง:
  +51,935
  *** เหนือโลก เหนือความคิดมนุษย์ ****

  การร่วมมือที่ดีที่สุดของมวลมนุษย์
  คือ... "ถือสัจจะทำในข้อเดียวกัน"

  "คลองไทยศิวิไลซ์ " ... เป็นนวัตกรรม
  ที่ช่วยปรับสภาพภูมิอากาศ
  ไปสู่โลกอบอุ่นในยุคใหม่

  เมื่อการกระทำ ปาก กาย ใจ ตรงกัน
  โลกก็เที่ยง ผลตอบแทนก็เที่ยง...
  "สัจจะ" จึงเป็นหนทางรอดพ้นความทุกข์
  ของมวลมนุษย์

  เราถือสัจจะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 4. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,579
  ค่าพลัง:
  +51,935
  *** พรรคสัจจะทำ ****

  ผู้นำมีสัจจะ
  การบ้านมีสัจจะ
  การเมืองมีสัจจะ

  - " หนุมาน ผู้นำสาร
   
 5. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,579
  ค่าพลัง:
  +51,935
  *** สัจจะทำ ...พาก้าวข้ามกรรม ****

  สัจจะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
  พาชาติไทยรุ่งเรือง

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 6. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,579
  ค่าพลัง:
  +51,935
  *** สัจจะทำมีผลตอบแทน ****

  คนยึดมั่นในสัจจะ...จึงเกิดปฏิหาริย์
  คนไม่เอาสัจจะ.... โลกก็ไม่เอาไว้

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 7. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,579
  ค่าพลัง:
  +51,935
  *** จะเกิดศิวิไลซ์เมื่อไหร่ ****

  เมื่อ ผู้นำมีสัจจะทำความดี
  สอนผู้ตามให้มีสัจจะทำความดี
  ความจริงก็จะปรากฏขึ้นมา

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 8. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,579
  ค่าพลัง:
  +51,935
  *** ส.ค.ส. พ.ศ.๒๕๖๖ ****

  สัจจะทำ... ความดีเกิดไปทั่ว
  ความจริง...ปรากฏ

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 9. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,579
  ค่าพลัง:
  +51,935
  *** พ.ศ.2566 กรรมติดจรวด ****

  ใครไม่เอาสัจจะ
  ใครปฏิญาณไว้แล้วไม่ทำ
  ทุจริตในหน้าที่ โกงกินมาก
  โหดร้ายมาก เบียดเบียนมาก
  สิ่งที่ทำไปแล้วจะปรากฏชัด
  ต้องรับผิดชอบสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว

  เราถือสัจจะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 10. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,579
  ค่าพลัง:
  +51,935
  *** สัจจะกับการเลือกตั้ง ****

  เมื่อ "ประเทศชาติ"
  ให้ความสำคัญต่อ "สัจจะ"
  "ประชาชน" ก็จะเลือกผู้มีสัจจะ
  ไปเป็น "ผู้แทนราษฎร"

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 11. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,579
  ค่าพลัง:
  +51,935
  *** ความมั่นคง ****

  บริษัทความมั่นคง
  แต่ไม่มั่นคง
  เพราะสัญญาไม่มั่นคง
  เพราะคนไม่เอาสัจจะ
  คนขาดสัจจะ
  ความไม่มั่นคง ก็ปานปลาย
  ส่งผลกระทบไปทุกเรื่อง

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 12. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,579
  ค่าพลัง:
  +51,935
  *** ถึงเวลา THAILAND.Sajja ****

  ใครไม่เอาสัจจะ ก็ช่วยอะไรไม่ได้
  เพราะ ตัวกระทำมีผลตอบแทน

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 13. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,579
  ค่าพลัง:
  +51,935
  *** พรรคพลังสัจจะทำ ****

  ถือสัจจะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
  นำพาไทยทั้งชาติ
  ถือสัจจะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
  นำพาชาวโลก
  ถือสัจจะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 14. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,579
  ค่าพลัง:
  +51,935
  *** จิตวิญญาณขาดสัจจะ ****

  ไม่ได้ทำเพื่อไทยแท้จริง
  ดินฟ้าอากาศเป็นสักขีพยาน
  ไปไม่รอดทุกราย

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 15. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,579
  ค่าพลัง:
  +51,935
  *** ก้าวข้ามความขัดแย้ง ****

  คือ ถือสัจจะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
  ถ้าไม่มีสัจจะ พูดแล้วไม่ทำ
  นิสัยเหมือนเดิม

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 16. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,579
  ค่าพลัง:
  +51,935
  *** ผืนแผ่นดินไทย ****

  ต้องการ...
  ผู้มีสัจจะมาอาศัย....

  - " หนุมาน ผู้นำสาร"
   
 17. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,579
  ค่าพลัง:
  +51,935
  *** ยักษ์ผู้ฆ่ายักษ์ ****

  ถ้าท่านเป็นยักษ์
  วันหนึ่งท่านก็จะถูกยักษ์กิน

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 18. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,579
  ค่าพลัง:
  +51,935
  *** ความลับไม่มีในโลกในจักรวาล ****

  ใครทำอะไรไว้ ก็ถูกเปิดเผยทั้งหมด
  ดินฟ้าอากาศ เป็นสักขีพยาน
  ใครไม่เอาสัจจะ
  ก็ช่วยอะไรไม่ได้
  ต้องรับผิดชอบผลที่ตนทำไว้
  ตัวกระทำมีจริง ตัวกระทำไม่ตาย
  ตัวกระทำมีผลตอบแทน
  คือ สัจจะธรรม
  หลักเดียวที่ปักไว้มั่นคง

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 19. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,579
  ค่าพลัง:
  +51,935
  *** เป้าหมายร่วมกันทุกคน ****

  คือ แดนศิวิไลซ์
  สำเร็จได้ด้วย "สัจจะ"
  เราถือสัจจะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

  แดนศิวิไลซ์...อยู่แค่เอื้อม
  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 20. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  13,579
  ค่าพลัง:
  +51,935
  *** ชัยชนะประเทศไทย ****

  คนเกินครึ่งประเทศ 50%
  จะเลือกพรรคพวก
  ที่ประกาศถือสัจจะ
  ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด...

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   

แชร์หน้านี้

Loading...