ยูนิเซฟ ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุด สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

ในห้อง 'จักรวาลคู่ขนาน' ตั้งกระทู้โดย ต้นธาร11, 12 กันยายน 2019 at 10:16.

 1. ต้นธาร11

  ต้นธาร11 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  1,150
  ค่าพลัง:
  +96,274
  ปิติตื้นตันทั้งประเทศ ‘ยูนิเซฟ’ ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุด “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า”


  เป็นเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศภาคภูมิใจ เมื่อครั้งวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ทางด้านองค์การยูนิเซฟได้ทูลเกล้า ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุด หรือ Life Time Achievement Award แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนในประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่ขาดโอกาส 1.jpg


  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางเฮนเรียตตา เอช โฟร์ ผู้อำนวยการบริหารองค์การยูนิเซฟ เข้าเฝ้า เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลดังกล่าว ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 2.jpg  นางโฟร์กล่าวว่า ฉันรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดนี้แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นที่ทราบกันดีว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงใฝ่พระทัยในกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ พระวิริยะอุตสาหะที่พระองค์ทรงมีมาโดยตลอดในโครงการต่างต่าง เช่น การขจัดโรคขาดสารไอโอดีน การส่งเสริมโภชนาการสำหรับเด็ก การส่งเสริมการรู้หนังสือและการศึกษา ได้ก่อให้เกิดความก้าวหน้ามากมายในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนในประเทศไทยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่ขาดโอกาสในถิ่นทุรกันดาร 3.jpg  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับมูลนิธิและองค์กรการกุศลมากมายไว้ในพระราชูปถัมภ์ ทรงสนพระทัยงานด้านการพัฒนามนุษย์ในหลากหลายสาขา เช่น ด้านโภชนาการ ด้านสาธารณสุข การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรน้ำ และการเกษตร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีให้แก่นักเรียน ทรงสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ทรงส่งเสริมการอนามัยแม่และเด็ก รวมทั้งทรงช่วยเหลือผู้พิการให้สามารถเรียนรู้และช่วยเหลือตนเองได้โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.jpg  เมื่อปี ๒๕๒๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพและโอกาสในการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยการสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งไม่เคยผ่านการฝึกอบรมครูมาก่อน และมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการสอนที่มีประสิทธิผล พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่เป็นชนกลุ่มน้อยและไร้สัญชาติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นผู้นำในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ ผนวกกับความพยายามขององค์การยูนิเซฟในการผลักดันให้เกิดการเสริมไอโอดีนในเกลือบริโภคในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ อัตราการเกิดโรคขาดสารไอโอดีนในนักเรียนระดับประถมศึกษาจึงอยู่ที่ระดับไม่เกินร้อยละ ๕ มาโดยตลอด  6.jpg 7.jpg [
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 กันยายน 2019 at 11:09

แชร์หน้านี้

Loading...