รพ.สงฆ์ ติดอันดับหนึ่งในสถานพยาบาลคณะสงฆ์ กทม.

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 15 ตุลาคม 2021.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  5,269
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2,053
  ค่าพลัง:
  +8,094
  e0b895e0b8b4e0b894e0b8ade0b8b1e0b899e0b894e0b8b1e0b89ae0b8abe0b899e0b8b6e0b988e0b887e0b983e0b899.jpg

  เผยผลการสำรวจนิด้าโพล รพ.สงฆ์เป็นหนึ่งในดวงใจของคณะสงฆ์ในเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร

  จากผลการสำรวจนิด้าโพลในโครงการสำรวจการรับรู้การเลือกโรงพยาบาลที่จะเข้ารับการรักษาของคณะสงฆ์ ประจำปี 2564 พบว่า โรงพยาบาลที่พระสงฆ์เลือกเข้ารับการรักษาเมื่อเกิดการอาพาธในเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร พระสงฆ์เลือกเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์มากที่สุด ร้อยละ 78.95 รองลงมา โรงพยาบาลเลิดสิน และโรงพยาบาลศิริราช ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 5.26 และโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ร้อยละ 3.95

  เขตสุขภาพที่ 1 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก) มากที่สุด ร้อยละ 36.87 เขตสุขภาพที่ 2 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลหล่มสักมากที่สุด ร้อยละ 83.04 เขตสุขภาพที่ 3 เลือกจะไปรักษา ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์มากที่สุด ร้อยละ 79.45 เขตสุขภาพที่ 4 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามากที่สุด ร้อยละ 38.27 เขตสุขภาพที่ 5 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลเขาย้อยมากที่สุด ร้อยละ 45.89 เขตสุขภาพที่ 6 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลพุทธโสธรมากที่สุด ร้อยละ 76.88 เขตสุขภาพที่ 7 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นมากที่สุด ร้อยละ 54.42

  เขตสุขภาพที่ 8 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินมากที่สุด ร้อยละ 87.67 เขตสุขภาพที่ 9 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามากที่สุด ร้อยละ 71.62 เขตสุขภาพที่ 10 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณมากที่สุด ร้อยละ 42.63 เขตสุขภาพที่ 11 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมากที่สุด ร้อยละ 40.42 และเขตสุขภาพที่ 12 เลือกจะไปรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่มากที่สุด ร้อยละ 59.68 เพราะการเดินทางสะดวก เดินทางง่าย ใกล้วัด ได้รับสิทธิการรักษา และมีการปฏิบัติต่อพระสงฆ์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย

  นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นสถาบันสุขภาพสงฆ์แห่งชาติ มีบทบาทหน้าที่ในการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย เปิดให้บริการมาเป็นเวลายาวนานกว่า 70 ปี ในทุกปีจะพบพระสงฆ์จากกรุงเทพมหานครและจากทุกจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลสงฆ์ ซึ่งให้บริการแบบผสมผสานและครอบคลุมทุกมิติอย่างไร้รอยต่อ โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในปัจจุบันพระสงฆ์เป็นกลุ่มที่เข้าถึงระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้ยาก กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลสงฆ์ จึงได้มีการจัดตั้งกองทุนอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว

  นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลสงฆ์ได้สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลที่จะให้การอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธทั่วประเทศที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย ซึ่งเป็นการดำเนินการสืบเนื่องจากนโยบายของนายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระสงฆ์อาพาธทุกรูปได้รับความสะดวกต่อการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลใกล้วัดที่พระสงฆ์จำพรรษา และได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม กับสมณสารูปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งยังเป็นการพัฒนาระบบการให้บริการของโรงพยาบาลสงฆ์ต่อไปด้วย

  ขอขอบคุณที่มา

  https://www.hfocus.org/content/2021/10/23370
   

แชร์หน้านี้

Loading...